Odkazy

 

 

 

 

 

 

Štatistika návštevnosti

TOPlist

Úvod

" Čo vám hovorím vo tme, hovorte na svetle,

a čo počujete do ucha, rozhlasujte zo striech."

Ježiš Kristus

 


„Katolícka cirkev, ktorú Kristus Pán založil, aby priniesla spásu

všetkým ľuďom, má naliehavú povinnosť ohlasovať evanjelium.

Preto sa cíti viazaná úlohou hlásať posolstvo spásy aj pomocou

spoločenských komunikačných prostriedkov a učiť ľudí, ako ich

správne používať“ (IM, dekrét DVK).

 

Prirodzeným právom teda Cirkev môže používať a vlastniť aj všetky

komunikačné prostriedky, pokiaľ sú potrebné a užitočné pri výchove

a pri akejkoľvek jej činnosti v záujme spásy duší.

Povinnosťou duchovných pastierov je poučovať a viesť veriacich tak, aby aj s pomocou týchto prostriedkov pracovali na svojej spáse a svojom zdokonaľovaní, i na spáse celej ľudskej rodiny.

 

 

K tomuto by sme chceli prispieť svojou troškou aj skrze túto stránku

gréckokatolíckej farnosti Humenné-Mesto.