Odkazy

 

 

 

 

 

 

Štatistika návštevnosti

TOPlist

Liturgický program na týždeň od 09.05. do 15.05.2016

 

Pondelok
09.05.

Prenesenie úct. pozostatkov nášho o. sv. Mikuláša Divotvorcu z Myry
do mesta Bari

6:30

 

 

17:30
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Ján
† Ján (z utorka)
Moleben k MPθY
Sv. liturgia slovenská
† Peter Šuta

Utorok
10.05.

Svätý apoštol Šimon Horlivec

Kňazský deň v Ľutine

 

––––

 

18:00

  • - -  Liturgia preložená - - -

na pondelok ráno
Sv. liturgia slovenská
† Jozef (panychída)

Streda
11.05.

Založenie Konštantínopola
Svätý hieromučeník Mókios

6:00
6:30

 

17:30
18:00

Moleben k MPθY
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Vanda, Ján, Mária, Ján (panychída)
Moleben k MPθY
Sv. liturgia slovenská
† Ján (panychída)

Štvrtok
12.05.

Naši o. sv. Epifanios, cyperský biskup, a sv. Germanos, konštantínopolský patriarcha

6:30

 

17:30
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Štefan, Mária, Jozef, Helena
Moleben k MPθY
Sv. liturgia slovenská
† Anna

Piatok 13.05.

 

Svätá mučenica Glykéria
Zakončenie sviatku Nanebovstúpenia
Zdržanlivosť od mäsa

6:00
6:30

 

17:30
18:00

Moleben k MPθY
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Michal (panychída)
Moleben k MPθY
Sv. liturgia slovenská
† Anton (panychída)
† bohuznáma (40dňová, panychída)

Sobota
14.05.

5. zádušná sobota

Svätý mučeník Izidor

6:30

 

15:00

17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† zádušná s panychídou
Sobáš
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
† zádušná s panychídou

Nedeľa
15.05.

Nedeľa svätej Päťdesiatnice

Zostúpenie
Sv. Ducha

myrovanie

7:30

 

9:00

 

11:00

 

17:00

18:00

Sv. liturgia slovenská
* Lenka
Sv. liturgia cirkevnosl.
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Helena (60 rokov)
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Elizabeth