Odkazy

 

 

 

 

 

 

Štatistika návštevnosti

TOPlist

Liturgický program na týždeň od 16.05. do 22.05.2016

 

Pondelok
16.05.

 

Pondelok Svätého Ducha

Odporúčaný sviatok

6:30
7:30

 

16:30

 

18:00

Utiereň
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Juraj (panychída)
Sv. liturgia slovenská
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
† Štefan, Anna, Štefan

Utorok
17.05.

Svätý apoštol Andronik

6:00
6:30

 

17:30
18:00

Moleben k MPθY
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Andrej, Anna (panychída)
Moleben k MPθY
Sv. liturgia slovenská
† Danka (panychída)

Streda
18.05.

Svätý mučeník Teodot z Ankyry

6:30

 

17:30
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Anna, Ivan (panychída)
Moleben k MPθY
Sv. liturgia slovenská
† Štefan

Štvrtok
19.05.

Svätý hieromučeník Patrik, pruský biskup, a spoločníci

6:30

17:30
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Mária, Ján, Anna, Štefan, Michal
Moleben k MPθY
Sv. liturgia slovenská
† Mária, Fedor (panychída)

Piatok
20.05.

 

Svätý mučeník Tallelaios

 

Voľnica

6:00
6:30

 

17:30
18:00

Moleben k MPθY
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Michal, Demeter, Alžbeta, Ondrej, Mária, Juraj
Moleben k MPθY
Sv. liturgia slovenská
† Ján

Sobota
21.05.

 

Svätí veľkí králi a apoštolom rovní Konštantín a Helena

Zakončenie sviatku Pädesiatnice

Púť do Krakova

6:30

 

17:00

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Ján
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
† Ján

Nedeľa
22.05.

1. nedeľa po Pädesiatnici –
Všetkých svätých

Svätý mučeník Bazilisk

7:30

 

9:00

11:00

 

17:15

18:00

Sv. liturgia slovenská
* Helena s rod. (75 r.)
Sv. liturgia cirkevnosl.
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Zuzana, Sofia
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Ján