Odkazy

 

 

 

 

 

 

Štatistika návštevnosti

TOPlist

Liturgický program na týždeň od 23.05. do 29.05.2016

 

Pondelok
23.05.

 

Náš prep. otec a vyznávač Michal, synadský biskup

Začiatok Petropavlovského pôstu

6:30

 

17:30
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Jozef, Anna, Milan (panychída)
Moleben k MPθY
Sv. liturgia slovenská
† Rozália, Mikuláš (panychída)

Utorok
24.05.

Náš prepodobný otec Simeon z Obdivuhodného vrchu. Prepodobný Nikita Stĺpnik, perejaslavský divotvorca.

6:00

6:30

 

17:30
18:00

Moleben k MPθY
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Emília
Moleben k MPθY
Sv. liturgia slovenská
† Pavol, Mária, Michal, Mária

Streda
25.05.

Tretie nájdenie úct. hlavy sv. a slávneho Pánovho pr., predchodcu a krstiteľa Jána.

6:30

 

17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Štefan, Anna
Veľká večiereň s lítiou
Sv. liturgia slovenská
* Mária, Jozef, Jozef, Marek

Štvrtok
26.05.

Slávnostná poklona prečistým tajomstvám tela a krvi nášho Pána Ježiša Krista

Myrovanie
Odporúčaný sviatok

6:30

- - -

 

9:30
- - -

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Štefan, Mária, Michal, Michal
- - - - - - - - - -
SV. LITURGIA
NA NÁMESTÍ
- - - - - - - - - -
Sv. liturgia slovenská

Piatok 27.05.

 

Svätý hieromučeník Terapont

Zdržanlivosť od mäsa

6:00
6:30

 

17:30
18:00

Moleben k MPθY
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Ján, Mária, Peter (panychída)
Moleben k MPθY
Sv. liturgia slovenská
† Juraj, Mária, Jozef

Sobota
28.05.

Náš prepodobný otec Nikita, chalcedónsky biskup.

6:30

 

17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Anna, Juraj, Štefan, Vladislav
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
† Ivan, Mária, Andrej, Mária

Nedeľa
29.05.

2. nedeľa po Pädesiatnici

Svätá prepodobná mučenica Teodózia, panna

7:30

 

 

9:00

 

11:00

 

17:15

18:00

Sv. liturgia slovenská
* Marián, Ján, Gabriela,
Tadeáš, Silvia
* Sv. liturgia cirkevnosl.
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Veronika s rod. (28r.)
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Miriam