Odkazy

 

 

 

 

 

 

Štatistika návštevnosti

TOPlist

Liturgický program na týždeň od 30.05. do 05.06.2016

 

Pondelok
30.05.

Náš prepodobný otec Izák,
igumen Dalmatovho kláštora

6:30

 

18:00

 

19:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Ivan, Mária
Sv. liturgia slovenská
† Danka
Moleben k MPθY

Utorok
31.05.

Svätý apoštol Hermas

6:00
6:30

 

18:00

 

19:00

Moleben k MPθY
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Vladimír (panychída)
Sv. liturgia slovenská
† Erich, Anna
Moleben k MPθY

Streda
01.06.

Svätý mučeník Justín Filozof
a spoločníci

6:30

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Ján (panychída)
Sv. liturgia slovenská
† Michal (panychída)

Štvrtok
02.06.

Náš otec svätý Nikefor Vyznávač, konštantínopolský patriarcha

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Marta, Ján, Anna, Janik (panychída)
Sv. liturgia slovenská
† Dominik, Anežka (panychída)

Piatok
03.06.

Sviatok nášho najsladšieho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista,
milujúceho ľudí

Myrovanie
Voľnica

6:30
7:30

 

16:30

 

18:00

Utiereň
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* SSR a NSI
Sv. liturgia slovenská
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* SSR a NSI

Sobota
04.06.

Náš otec svätý Metrofanes, konštantínopolský patriarcha

6:30

 

15:00
17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Ivona
Sobáš
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
† Mária, Ján, Mária

Nedeľa
05.06.

3. nedeľa po Pädesiatnici

7:30

 

9:00

 

11:00

 

 

17:15

18:00

Sv. liturgia slovenská
* Zuzana (75 r.)
Sv. liturgia cirkevnosl.
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Gabriela, Ivana, Mariana
* Tatiana s rod. (60 r.)
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Dominik s rod. (25 r.)