Odkazy

 

 

 

 

 

 

Štatistika návštevnosti

TOPlist

Liturgický program na týždeň od 28.11. do 04.12.2016

 

Pondelok
28.11.

Prepodobný mučeník Štefan Nový

6:30

 

18:00

 

19:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Mariánko, Ján, Ján, Anna, Mária, Ján, Margita, Ján
Sv. liturgia slovenská
† Dominik, Anežka
Moleben pred Narodením

Utorok
29.11.

Svätý mučeník Paramon

6:00
6:30

 

17:15
18:00

Moleben pred Narodením
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
*  Anna, Slávko, Božena, Michal, Janka r. Jalčová
Stretnutie s prvoprijímajúcimi
Sv. liturgia slovenská
† Peter

Streda
30.11.

Svätý a znamenitý apoštol
Andrej Prvopovolaný

6:30

 

18:00

 

19:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Jaromír
Sv. liturgia slovenská
† Dominik, Anežka
Moleben pred Narodením

Štvrtok
01.12.

Svätý prorok Nahum

6:30

18:00

 

19:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
†  Helena (panychída)
Sv. liturgia slovenská
† Michal
Moleben pred Narodením

Piatok
02.12.

Svätý prorok Habakuk

  1. piatok mesiaca

Zdržanlivosť od mäsa

6:30

 

17:45
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Anna (panychída)
Eucharistická pobožnosť
Sv. liturgia slovenská
* SSR a NSI

Sobota
03.12.

Svätý prorok Sofoniáš

6:30

 

 

17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Helena, Alica, Miro, Stanislav, Michal, Helena, Mária, Štefan
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
† Ján Milan

Nedeľa
04.12.

29. nedeľa po Päťdesiatnici

7:30

 

9:00

 

11:00

 

15:30
17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Janka, Paťka, Jakubko, Peťo
Sv. liturgia cirkevnosl.
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Jaroslav (46r.)
Prednáška o. Tarasoviča
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Vladislav