Odkazy

 

 

 

 

 

 

Štatistika návštevnosti

TOPlist

Liturgický program od 26.12.2016 do 01.01.2017

 

Pondelok
26.12.

Zhromaždenie
k presvätej Bohorodičke

Prikázaný sviatok
Deň pracovného pokoja

7:30
9:00

 

11:00
18:00

Sv. liturgia slovenská
Sv. liturgia cirkevnosl.
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
Sv. liturgia slovenská

Utorok
27.12.

Svätý apoštol, prvomučeník a archidiakon Štefan

6:30
7:30

16:30

 

18:00

Utiereň cirkevnosl.
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Sv. liturgia slovenská
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská

Streda
28.12.

Svätí 20 000 mučeníci upálení
v Nikomédii

6:30

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská

Sv. liturgia slovenská

Štvrtok
29.12.

Po Sväté deti, ktoré dal Herodes povraždiť v Betleheme

6:30

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská

Sv. liturgia slovenská

Piatok
30.12.

 

Svätá mučenica Anýzia

Voľnica

6:30

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská

Sv. liturgia slovenská

Sobota
31.12.2016

Naša prepodobná matka
Melánia Rímska

Zakončenie sviatku Narodenia

6:30
16:00
17:00
23:15

Sv. liturgia cirkevnoslovanská

Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
Ďakovný akatist s eucharistickým požehnaním

Nedeľa
01.01.
2017

Obrezanie podľa tela nášho Pána,
Boha a Spasiteľa Ježiša Krista

Nový rok

7:30
9:00

 

11:00
17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
Sv. liturgia cirkevnosl.
* za veriacich (bazilovka)
Sv. liturgia slovenská (bazilovka)
Večiereň
Sv. liturgia slovenská