Odkazy

 

 

 

 

 

 

Štatistika návštevnosti

TOPlist

Liturgický program od 02.01. do 08.01.2017

 

Pondelok
02.01.

Náš svätý otec Silvester,
rímsky pápež

Predsviatok Bohozjavenia

6:30

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská

Sv. liturgia slovenská

Utorok
03.01.

Svätý prorok Malachiáš

Predsviatok Bohozjavenia

6:30

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská

Sv. liturgia slovenská

Streda
04.01.

Zbor svätých sedemdesiatich apoštolov

Predsviatok Bohozjavenia

6:30

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská

Sv. liturgia slovenská

Štvrtok
05.01.

Predvečer Bohozjavenia


Prísny pôst
Predvečer Bohozjavenia

7:30

15:00

 

20:00

Kráľovské hodinky (slov.)
Sv. liturgia Bazila veľkého s večierňou a svätenie vody (slov.)
Veľké povečerie s lítiou (cirkevnosl.)

Piatok
06.01.

Sväté Bohozjavenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista

Prikázaný sviatok
Voľnica
Myrovanie

7:30

9:00
11:00
13:00
18:00

Sv. liturgia slovenská
Sv. liturgia cirkevnosl.-farská+svätenie vody
Sv. liturgia slovenská

Svätenie domov a bytov
Sv. liturgia slovenská

Sobota
07.01.

Zhromaždenie k svätému a slávnemu Pánovmu prorokovi,
krstiteľovi Jánovi

6:30
17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská

Nedeľa
08.01.

Nedeľa po Bohozjavení

7:30
9:00

 

11:00
17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
Sv. liturgia cirkevnosl.
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
Večiereň
Sv. liturgia slovenská