Odkazy

 

 

 

 

 

 

Štatistika návštevnosti

TOPlist

Liturgický program od 09.01. do 15.01.2017

 

Pondelok
09.01.

Svätý mučeník Polyeukt

6:30

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská

Sv. liturgia slovenská

Utorok
10.01.

Náš otec svätý Gregor,
nysský biskup

6:30
17:15
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Stretnutie s prvoprijímajúcimi
Sv. liturgia slovenská

Streda
11.01.

Náš prepodobný otec Teodóz,
vodca mníchov spoločného života

6:30

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská

Sv. liturgia slovenská

Štvrtok
12.01.

Svätá mučenica Tatiana

6:30

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská

Sv. liturgia slovenská

Piatok
13.01.

Svätí mučeníci Hermyl a Stratonik

Zdržanlivosť od mäsa

6:30

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská

Sv. liturgia slovenská

Sobota
14.01.

Prepodobní otcovia zavraždení na vrchu Sinaj

Zakončenie Bohozjavenia

6:30
15:00
17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Sobáš
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská

Nedeľa
15.01.

30. nedeľa po Päťdesiatnici

7:30
9:00

 

11:00
17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
Sv. liturgia cirkevnosl.
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
Večiereň
Sv. liturgia slovenská