Odkazy

 

 

 

 

 

 

Štatistika návštevnosti

TOPlist

Liturgický program na týždeň od 30.01. do 05.02.2017

 


Pondelok
30.01.

Traja sv. svätitelia, veľkí veľkňazi Bazil Veľký, Gregor Teológ
a Ján Zlatoústy

Odporúčaný sviatok

6:30
7:30

16:30

 

18:00

Utiereň
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Helena, Michal
Sv. liturgia slovenská
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
† Mária, Michal, Valéria,
Martin, Anna

Utorok
31.01.

Svätí divotvorcovia
a nezištníci Kýros a Ján

6:30

 

17:15
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Mária
Stretnutie s prvoprijimajúcimi
Sv. liturgia slovenská
† Melánia, Eva, Štefan, Paraskieva

Streda
01.02.

Predprazdenstvo Stretnutia nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista

6:30

 

17:00
18:00

 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Bernardína s rod.
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
† Demeter, Alžbeta, Michal, Mária, Ondrej, Juraj (panychída)

Štvrtok
02.02.

Stretnutie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista

Odporúčaný sviatok
Požehnanie sviec
Myrovanie

6:30
7:30

16:30

 

18:00

Utiereň
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Peter, Igor, Peter, Dagmar, Božena,
Sv. liturgia slovenská
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Jana

Piatok
03.02.

Svätý a spravodlivý Simeon Bohopríjemca a prorokyňa Anna

1. piatok mesiaca
Zdržanlivosť od mäsa

6:30

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* členovia SSR a NSI
Sv. liturgia slovenská
* členovia SSR a NSI

Sobota
04.02.

Náš prepodobný
otec Izidor Peluzijský

6:30

 

17:00

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Števo, Danka
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Mikuláš, Ľubomír
a Lenka  s rodinami

Nedeľa
05.02.

Nedeľa
o mýtnikovi
a farizejovi

7:30

 

9:00

11:00

 

 

17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Michal s rod. (60r.)
Sv. liturgia cirkevnosl.
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* ssr. Simeona, Sofia,
Antónia, Miriam
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Tomáš, Miroslav, Mária