Odkazy

 

 

 

 

 

 

Štatistika návštevnosti

TOPlist

Liturgický program na týždeň od 14.07. do 20.07.2017

 

Pondelok

14.08.

Predprazdenstvo Zosnutia Presvätej Bohorodičky

Svätý prorok Micheáš

6:30

 

17:00

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská

† o. Emil

Veľká večiereň s lítiou

Sv. liturgia slovenská

* Marta (70r.)

Utorok

15.08.

Zosnutie Presvätej Bohorodičky

 

sviatok vikariátu a chrámu

 

prikázaný sviatok

6:30

7:30

 

16:20

 

16:30

 

18:00

 

Utiereň csl.

Sv. liturgia cirkevnoslovanská

* Anton, Ľubomír s rodinami

Uvedenie nového farára a protopresbytera

Sv. liturgia slovenská

* farská

Sv. liturgia slovenská

* Martina, Emília, Marián

Streda

16.08.

Prenesenie rukou neutvor. obr. nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista

6:30

 

 

18:00

 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská

† Irena, Štefan (panychída)

Sv. liturgia slovenská

† Zuzana

Štvrtok

17.08.

Svätý mučeník Myron

6:30

 

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská

† Fedor, Mária

Sv. liturgia slovenská

† Ján

Piatok

18.08.

Svätí mučeníci Flórus a Laurus

 

Zdržanlivosť od mäsa

6:30

 

 

18:00

 

Sv. liturgia cirkevnoslovanská

*  Helena s rod.

Sv. liturgia slovenská

* Jakub, Zuzana, Helena, Jana, Samuel, Matúš, Amália

Sobota

19.08.

Svätý mučeník Kallinik

6:30

 

17:00

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská

† Viera, Michal, Štefan, Mária, Mária, Mária.

Veľká večiereň

Sv. liturgia slovenská

* Marko, Darina, Ľubo, Anna, Peter

Nedeľa

20.08.

Jedenásta nedeľa

po Päťdesiatnici

 

ĽUTINa

8:00

 

 

10:00

 

17:15

18:00

Sv. liturgia cirkevnosl.

* za veriacich

Sv. liturgia slovenská

*  Gabriela

Večiereň

Sv. liturgia slovenská

* Viera (60 r.)