Odkazy

 

 

 

 

 

 

Štatistika návštevnosti

TOPlist

Liturgický program na týždeň po Narodení Pána Humenné – Mesto

Liturgický program na týždeň po Narodení Pána
Humenné – MestoPondelok
31.12.

 

Zakončenie sviatku Kristovho Narodenia

6:30

17:00

18:00
23:15

Sv. liturgia staroslovienska
+ Andrej, Mária, Štefan, Mária, Ján
Veľká večiereň s lítiou
Sv. liturgia slovenská ďakovná
Ďakovný akatist a požehnanie

Utorok
1.1.
2013

OBREZANIE NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA
PAMIATKA SVÄTÉHO BAZILA VEĽKÉHO, ARCIBISKUPA KAPADÓCKEJ CÉZAREI
PRIKÁZANÝ SVIATOK
myrovanie

7:30

 

9:00

11:00

17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Anton
Sv. liturgia staroslovienska
za veriacich (Bazilova)
Sv. liturgia slovenská
* Ľubomíra
Malá večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Ján, Mária, Božena, Mária s rodinami

Streda
2.1.

Predprazdenstvo Bohozjavenia

Svätý otec Silvester, rímsky pápež

6:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Ľubomíra
Sv. liturgia slovenská
+ Anna

Štvrtok
3.1.

Svätý prorok Malachiáš
Svätý mučeník Gordios

6:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska

Sv. liturgia slovenská
* Anna (70 r.) s rod.
+ Mária, Andrej, Ivan

Piatok
4.1.

Zbor svätých sedemdesiatich apoštolov
Prepodobný otec Teoktist, igumen
Voľnica
Prvý piatok

6:30

7:30
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
*  členovia SSR a NSI
Kráľovské hodinky
Sv. liturgia slovenská
* Mária, Ružena, Mária

Sobota
5.1.

Predvečer Bohozjavenia
Svätí mučeníci Teopempt a Teónas
Prepodobná Synkletika
Zdržanlivosť od mäsa

7:30

15:00

20:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Ján, Eva, Jozef, Mária (panychída)
Veľká večiereň, svätenie vody
Veľké povečerie s utierňou a svätenie vody

Nedeľa
6.1.

BOHOZJAVENIE NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA

Prikázaný sviatok
Myrovanie

7:30

 

9:00

11:00

17:00
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Anna
Sv. liturgia staroslovienska
za veriacich (Bazilova)
Sv. liturgia slovenská
* Petronela s rod.
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
*