Odkazy

 

 

 

 

 

 

Štatistika návštevnosti

TOPlist

Liturgický program na týždeň po Zachejovej nedeli

Liturgický program na týždeň po Zachejovej nedeli
Humenné – Mesto

 

 

Pondelok
14.1.

 

Zakončenie sviatku Bohozjavenia

6:30

17:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Martina
Moleben k sv. CaM
Sv. liturgia slovenská
+ Helena, Ján, Andrej (panychída)

Utorok
15.1.

Prepodobní otcovia Pavol Tébsky a Ján Chatrčník

6:30

 

 

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Anton, Adrián, Tatiana, Ľubo s rod.
Sv. liturgia slovenská
+ Andrej (panychída)
+ Jozef (panychída)

Streda
16.1.

Poklona reťaziam svätého apoštola Petra

6:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Vasiľ, Andrej (panychída)
Sv. liturgia slovenská
+ Alžbeta, Anna, Andrej

Štvrtok
17.1.

Prepodobný a bohonositeľný otec Anton Veľký

6:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Martina
Sv. liturgia slovenská
+ Milan (panychída)

Piatok
18.1.

Svätý Atanáz a svätý Cyril, alexandrijskí arcibiskupi

Zdržanlivosť od mäsa

6:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* o. Ján, Denisa
Sv. liturgia slovenská
* Ivan (33 r.)

Sobota
19.1.

Prepodobný otec Makarios Egyptský

6:30

15:00

17:00
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Taras

Sobáš so sv. liturgiou

Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Alojz

Nedeľa
20.1.

NEDEĽA O MÝTNIKOVI A FARIZEJOVI

7:30

 

9:00

11:00

17:15

18:00

Sv. liturgia slovenská
* Michaela (30 r.)
Sv. liturgia staroslovienska
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Vladimír
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Soňa