Odkazy

 

 

 

 

 

 

Štatistika návštevnosti

TOPlist

Liturgický program na týždeň po Nedeli o mýtnikovi a farizejovi - Humenné – Mesto

Liturgický program na týždeň po Nedeli o mýtnikovi a farizejovi - Humenné – Mesto

 

 


Pondelok
21.1.

Prepodobný otec Maxim Vyznávač
Svätý mučeník Neofyt
Svätí mučeníci Eugen, Kandidus, Valerián a Akvila

6:30

 

 

17:30

 

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Pavel, Mária
Moleben k CaM
Sv. liturgia slovenská
+ Marta, Anna, Ján (panychída)
+ Andrej – ročná (panychída)

Utorok
22.1.

Svätý apoštol Timotej
Svätý prepodobný mučeník Anastáz Perzský

6:30

 

 

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Ján, Fedor, Helena
Sv. liturgia slovenská
+ Mária, Mikuláš (panychída)
+ Vasiľ (panychída)

Streda
23.1.

Svätý hieromučeník Klement, ankyrský biskup
Svätý mučeník Agatanel

6:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Adrián
Sv. liturgia slovenská
+ Andrej
* Simona

Štvrtok
24.1.

Prepodobná matka Xénia Rímska

6:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Andrej, Anna
Sv. liturgia slovenská
* Ján (70 r.)

Piatok
25.1.

Svätý Gregor Teológ, konštantínopolský arcibiskup
Prepodobný otec Xenofont, manželka Mária a synovia
Voľnica

6:30

 

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Anton – 40 dňová (panychída)
Sv. liturgia slovenská

+ Anna (panychída)
+ Ján a ostatní zosnulí z rod.

Sobota
26.1.

Mäsopôstna sobota – prvá zádušná sobota

6:30

 

17:00
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
hramoty
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
hramoty

Nedeľa
27.1.

NEDEĽA O MÁRNOTRATNOM SYNOVI

Zbierka na GTF PU - KU

7:30

 

9:00

11:00

17:00

18:00

Sv. liturgia slovenská
* Helena (80 r.)
Sv. liturgia staroslovienska
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Mária (25 r.)
Večiereň s paramejami
Sv. liturgia slovenská
* Helena s rod.