Odkazy

 

 

 

 

 

 

Štatistika návštevnosti

TOPlist

Liturgický program po 15. nedeli po ZSD

 

Pondelok
7.9.

Svätý mučeník Sózont

6:30

 

17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Milan
Veľká Večiereň
Sv. liturgia slovenská
†  Andrej  (s panychídou)

Utorok
8.9.

NARODENIE NAŠEJ PRESVÄTEJ VLÁDKYNE, BOHORODIČKY MÁRIE, VŽDY PANNY
odporúčaný sviatok

6:30
7:30

 

16:30
18:00

Utiereň sviatku
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Marek a Danka s rod.

Farská  liturgia
Sv. liturgia slovenská
* Slavomír

Streda
9.9.

Svätí a spravodliví Boží predkovia Joachim a Anna

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
†  Mária, Vasiľ, Mária, Jelka, Anna, Ján (s panychídou)
Sv. liturgia slovenská
†  Andrej (s panychídou)

Štvrtok
10.9.

Sväté mučenice Ménodora, Métrodora a Nymfodora

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Mária
Sv. liturgia slovenská
* z rod. Tomčišákovej

Piatok
11.9.

Naša prepodobná matka Teodora Alexandrijská

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Michal (50 rokov) s rod.
Sv. liturgia slovenská
†  Mária (s panychídou)

Sobota
12.9.

Odovzdanie sviatku Narodenia presvätej Bohorodičky

6:30

 

15:00
17:00
18:00

Sv. liturgia slov.
†  Fedor, Emil, Jaroslava
Sobáš
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
†  Andrej, Anna, Andrej

Nedeľa
13.9.

NEDEĽA 16. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI

Svätý hieromučeník Kornélius Stotník

 

7:30

 

9:00

11:00

 

 

 

17:00

18:00

 

Sv. liturgia slovenská
* Pavol, Zita, Miško, Natalka
Sv. liturgia cirkevnosl.
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
Kalvársky odpust
* Mária, Ján, Miroslav s rod.

Veľká Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Mária