Odkazy

 

 

 

 

 

 

Štatistika návštevnosti

TOPlist

Liturgický program po 18. nedeli po ZSD

 

Pondelok
28.9.

Náš prepodobný otec a vyznávač Charitón

6:30

 

 

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
† Iveta
† Ján (40 dňová s panychídou)
Sv. liturgia slovenská
† Jozef (panychída)

Utorok
29.9.

Náš prepodobný otec Kyriak Pustovník

Kňazský deň V Ľutine

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Michal
Sv. liturgia slovenská
† Lukáš, Anna (panychída)

Streda
30.9.

 

Svätý hieromučeník Gregor, biskup Veľkého Arménska

6:30

 

 

17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Demeter a Anna
†Michal (panychída)
Večiereň s lítiou
Sv. liturgia slovenská
† Michal, Anna

Štvrtok
1.10.

 

Presvätá Bohorodička Ochrankyňa

Náš prepodobný otec Roman Sladkopevec

6:30
7:30

 

16:30

 

18:00

Utiereň sviatku
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Michal (panychída)
Sv. liturgia slovenská
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Matúš

Piatok
2.10.

 

Svätý hieromučeník Cyprián
Svätá mučenica Justína

Zdržanlivosť od mäsa

6:30

17:45
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Ružencová
Eucharistická pobožnosť
Sv. liturgia slovenská
† Mária (panychída)

Sobota
3.10.

Svätý hieromučeník Dionýz Areopagita

6:30

 

15:00
16:00
17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
František
Sobáš
Sobáš
Veľká Večiereň
Sv. liturgia slovenská
† Jozef

Nedeľa
4.10.

NEDEĽA 19. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI

Svätý hieromučeník Hierotej, aténsky biskup

7:30

 

9:00

 

11:00

 

17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Peter
Sv. liturgia cirkevnosl.
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Terézia, Karolínka s rod.
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Božena, Alex