Odkazy

 

 

 

 

 

 

Štatistika návštevnosti

TOPlist

Liturgický program na týždeň po Tomášovej nedeli Kaplnka B.M.

 


Pondelok
28.4.

Svätí apoštoli Jasón a Sósipatros
Svätí mučeníci Dadas, Maxim a Kvintilián

Utorok
29.4.

Deviati svätí mučeníci z Kyzika
Prepodobný Memnón Divotvorca

16:30

Sv. liturgia

Streda
30.4.

Svätý apoštol Jakub, brat svätého Jána Teológa

Štvrtok
1.5.

Prorok Jeremiáš

 

Piatok
2.5.

Svätý Atanáz Veľký, alexandrijský patriarcha
Prvý piatok
Zdržanlivosť od mäsa

16:30

Sv. liturgia

Sobota
3.5.

Odchod do večnosti prepodobného otca Teodóza
Svätí mučeníci Timotej a Maura

FATIMSKÁ SOBOTA V ĽUTINE

 

Nedeľa
4.5.

TRETIA
NEDEĽA PO PASCHE –
O MYRONOSIČKÁCH

Svätá prepodobná mučenica Pelágia

9:00

Sv. liturgia

Liturgický program na týždeň po Tomášovej nedeli

 

Pondelok
28.4.

Svätí apoštoli Jasón a Sósipatros
Svätí mučeníci Dadas, Maxim a Kvintilián

6:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Vasiľ, Mária, Ján
Sv. liturgia slovenská
+ Ivona (panychída)

Utorok
29.4.

Deviati svätí mučeníci z Kyzika
Prepodobný Memnón Divotvorca

6:30

 

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Mária, Vlado, Ivana, Vladko

Sv. liturgia slovenská
+ Marián

Streda
30.4.

Svätý apoštol Jakub, brat svätého Jána Teológa

6:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Vladimír, Monika, Ján, Viktória
Sv. liturgia slovenská
+ Peter (panychída)

Štvrtok
1.5.

Prorok Jeremiáš

6:30

18:00

19:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Michal, Viktória, Lýdia, Stanislav, Jozef, Ivan
Sv. liturgia slovenská
+ Helena
Moleben k MPӨY

Piatok
2.5.

Svätý Atanáz Veľký, alexandrijský patriarcha
Prvý piatok
Zdržanlivosť od mäsa

6:30

17:45
18:00
19:00

Sv. liturgia staroslovienska
* členovia SSR a NSI
Euch. adorácia
Sv. liturgia slovenská
* Rozália (85 r.)
Moleben k MPӨY

Sobota
3.5.

Odchod do večnosti prepodobného otca Teodóza
Svätí mučeníci Timotej a Maura

FATIMSKÁ SOBOTA V ĽUTINE

6:30

15:00
17:00
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Michal s rod.
Sobáš
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
+ Pavol, Michal, Mária, Peter

Nedeľa
4.5.

TRETIA
NEDEĽA PO PASCHE –
O MYRONOSIČKÁCH

Svätá prepodobná mučenica Pelágia

7:30

9:00

11:00
17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Juraj
Sv. liturgia staroslovienska
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Gabriela (45 r.)
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Pavol (21 r.)

Liturgický program na Veľký týždeň (14. - 20. apríl 2014)

 

Pokojné, radostné a milostiplné
Sviatky Kristovho vzkriesenia,
radostný prechod
zo „starého do nového života milostí“
Vám prajú
a hojnosť Božieho požehnania
v modlitbách vyprosujú
o. Martin, o. Mikuláš a o. Miroslav s rodinami

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Humenné-Mesto
Liturgický program na Veľký týždeň (14. - 20. apríl 2014)

Pondelok
14.04.

Svätý a veľký pondelok

6:30
17:30
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
Akatist za rodiny
Liturgia VPD slovenská

16:00

NsP Humenné

Utorok
15.04.

Svätý a veľký utorok

7:30
17:00
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
Stretnutie s prvoprijímajúcimi
Liturgia VPD slovenská

16:00

NsP Humenné

16:30

DS-Kaplnka BM – Sídlisko III.

Streda
16.04.

Svätá a veľká streda
Zdržanlivosť od mäsa

6:30
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
Liturgia VPD slovenská

16:00

NsP Humenné

Štvrtok
17.04.

Svätý a veľký štvrtok

6:30
17:00

Sv. liturgia staroslovienska
Sv. liturgia Bazila Veľkého + Strasti (Utiereň)

17:00

Sopkovce

17:30

Dedačov

Piatok
18.04.

Svätý a veľký piatok
Prikázaný sviatok
PRÍSNY PÔST

7:30
11:00
15:00
16:00

Kráľovské hodinky
Pašiový sprievod s Krížom
Veľká večiereň s uložením pláščenice
Adorácia a stráž pri Božom hrobe

15:00

DS-Kaplnka BM – Sídlisko III. – Uloženie pláščenice s Večierňou

15:00

Sopkovce - Uloženie pláščenice s Večierňou

17:00

Dedačov - Uloženie pláščenice s Večierňou

Sobota
19.04.

Svätá a veľká sobota

8:00
17:00

Jeruzalemská – náhrobná -utiereň
Veľká večiereň s liturgiou Bazila Veľkého

16:00

Sopkovce - Veľká večiereň s lit.Bazila Veľkého

18:00

DS-Kaplnka BM – Sídlisko III.

Nedeľa
20.04.

SVÄTÁ A VEĽKÁ
NEDEĽA PASCHY –
SVETLÉ KRISTOVO
VZKRIESENIE

5:00

7:00
7:30
9:00
11:00
17:15
18:00

Utiereň vzkriesenia
s požehnaním jedál o 6:00 (staroslov.)
Požehnanie jedál (slov.)
Sv. liturgia slovenská
Sv. liturgia starosl. - za veriacich
Sv. liturgia slovenská
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská

8:30

NsP Humenné + požehnanie jedál

9:15

DS-Kaplnka BM – Sídlisko III.

10:30

LDCH Humenné + požehnanie jedál

9:15

ZPSaDSS Humenné, Mierová ul. ,
sv. liturgia + požehnanie jedál

6:00
7:00

Dedačov – Utiereň s požehnaním jedál
Sv. liturgia

4:00
9:00

Sopkovce – Utiereň vzkriesenia s požehnaním jedál; sv. liturgia

---

Lackovce

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Humenné-Mesto
Liturgický program na Svetlý týždeň (21. - 27. apríl 2014)

Pondelok
21.04.

Svetlý pondelok

Prikázaný sviatok

7:30
9:00
11:00
17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
Sv. liturgia starosl. - za veriacich
Sv. liturgia slovenská
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská

9:00

NsP Humenné

--

DS-Kaplnka BM – Sídlisko III.

10:30

LDCH Humenné

 

ZPSaDSS Humenné, Mierová ul.

9:30

Dedačov

8:00

Sopkovce

10:00

Lackovce

Utorok
22.04.

Svetlý utorok

9:00
16:30
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
Sv. liturgia - za veriacich
Sv. liturgia slovenská

16:00

NsP Humenné

18:00

Dedačov

17:00

Sopkovce

16:30

DS-Kaplnka BM – Sídlisko III.

Streda
23.04.

Svetlá streda
Svätý veľkomučeník
a divotvorca Juraj

Odporúčaný sviatok

6:30
7:30
16:30
18:00

Utiereň
Sv. liturgia – starosl.
Sv. liturgia slovenská – za veriacich
Sv. liturgia slovenská

17:00

Dedačov

17:00

Sopkovce

16:00

NsP Humenné

Štvrtok
24.04.

Svetlý štvrtok

6:30
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
Sv. liturgia slovenská

Piatok
25.04.

Svetlý piatok
Svätý apoštol a evanjelista Marek
Voľnica

6:30
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
Sv. liturgia slovenská

16:30

DS-Kaplnka BM – Sídlisko III.

Sobota
26.04.

Svetlá sobota

6:30
16:00
17:00
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
Sobáš
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská

Nedeľa
27.04.

DRUHÁ
NEDEĽA PO PASCHE –
O TOMÁŠOVI

Nedeľa Božieho milosrdenstva

7:30
9:00
11:00
17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
Sv. liturgia starosl. - za veriacich
Sv. liturgia slovenská
Večiereň
Sv. liturgia slovenská

9:00

NsP Humenné

10:30

DS-Kaplnka BM – Sídlisko III. – Odpustová slávnosť (sv. liturgia)

10:30

LDCH Humenné

--

ZPSaDSS Humenné, Mierová ul.

9:30

Dedačov

9:00

Sopkovce

---

Lackovce

Liturgický program na Veľký – strastný - týždeň Kaplnka B.M.

 


Pondelok
14.4.

Svätý a veľký pondelok

 

Utorok
15.4.

Svätý a veľký utorok

16:30

Sv. liturgia

Streda
16.4.

Svätá a veľká streda

Zdržanlivosť od mäsa

 

Štvrtok
17.4.

Svätý a veľký štvrtok

Piatok
18.4.

Svätý a veľký piatok

Prikázaný sviatok

PRÍSNY PÔST

15:00

Veľká večiereň s uložením plaščenice do hrobu

Sobota
19.4.

Svätá a veľká sobota

18:00

Sv. liturgia

Nedeľa
20.4.

SVÄTÁ A VEĽKÁ
NEDEĽA PASCHY –

SVETLÉ KRISTOVO
VZKRIESENIE

Prikázaný sviatok
Myrovanie

9:15

Sv. liturgia slovenská s požehnaním jedál

Liturgický program na Veľký – strastný - týždeň

 

Pondelok
14.4.

Svätý a veľký pondelok

6:30

17:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Matej
Moleben k MPθΥ
Liturgia VPD
* Jaroslav (50 r.)

Utorok
15.4.

Svätý a veľký utorok

6:30

 

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Igor, Viera, Patrik, Igor
Liturgia VPD
+ Andrej, Anna, Ján, Anna, Andrej

Streda
16.4.

Svätá a veľká streda

Zdržanlivosť od mäsa

6:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Anna, Michal
Liturgia VPD
+ Helena, Michal, Helena, Ján a ich rodičia

Štvrtok
17.4.

Svätý a veľký štvrtok

6:30
17:00

18:30

Sv. liturgia staroslovienska
+ Juraj (panychída)
Liturgia sv. Bazila Veľkého s večierňou
Utiereň s čítaniami strastí

Piatok
18.4.

Svätý a veľký piatok

Prikázaný sviatok

PRÍSNY PÔST

7:30
11:00

15:00
16:00

Kráľovské hodinky
Sprievod s krížom

Veľká večiereň s uložením plaštenice do hrobu
Celonočná súkromná adorácia pri hrobe

Sobota
19.4.

Svätá a veľká sobota

8:00

17:00

Jeruzalemská utiereň

Liturgia sv. Bazila Veľkého s večierňou

Nedeľa
20.4.

SVÄTÁ A VEĽKÁ
NEDEĽA PASCHY –

SVETLÉ KRISTOVO
VZKRIESENIE

Prikázaný sviatok
Myrovanie

5:00

7:00
7:30

9:00

11:00
17:15
18:00

Utiereň vzkriesenia
s požehnaním jedál o 6.00 (staroslov.)
Požehnanie jedál (slov.)
Sv. liturgia slovenská
* Radoslav
Sv. liturgia staroslovienska
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Bibiána (37 r.)
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Blažena, Stanislav, Stanislava, Blažena, Anna, Bianka, Anders, Ján

Liturgický program na 6. týždeň Veľkého pôstu Kaplnka B.M.

Liturgický program na 6. týždeň Veľkého pôstu Kaplnka B.M.


Pondelok
7.4.

Prepodobný otec Juraj, mytilénsky biskup

 

Utorok
8.4.

Svätý apoštol Herodión, Agabus, Rúfus, Asynkrit, Flegont a Hermés

16:30

Sv. liturgia

Streda
9.4.

Svätý mučeník Eupsychos

Zdržanlivosť od mäsa

 

Štvrtok
10.4.

Svätí mučeníci Terencius, Pompejus a spoločníci

 

Piatok
11.4.

Svätý hieromučeník Antipas, biskup ázijského Pergama

Zdržanlivosť od mäsa

16:30

Sv. liturgia

Sobota
12.4.

Vzkriesenie spravodlivého Lazára

 

Nedeľa
13.4.

KVETNÁ NEDEĽA

Požehnanie ratolestí

Myrovanie

9:00

Sv. liturgia

Liturgický program na 6. týždeň Veľkého pôstu

 

Pondelok
7.4.

Prepodobný otec Juraj, mytilénsky biskup

6:30

17:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Jozef
Akatist k MPθΥ
Sv. liturgia slovenská
+ Lukáš (panychída)

Utorok
8.4.

Svätý apoštol Herodión, Agabus, Rúfus, Asynkrit, Flegont a Hermés

6:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Terézia
Sv. liturgia slovenská
+ Michal

Streda
9.4.

Svätý mučeník Eupsychos

Zdržanlivosť od mäsa

6:00
6:30

17:30

18:00

Veľkopôstny moleben
Sv. liturgia staroslovienska
+ Anna, Juraj
Veľkopôstny moleben
Sv. liturgia VPD
* Alena s rod.

Štvrtok
10.4.

Svätí mučeníci Terencius, Pompejus a spoločníci

6:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Júlia, Juraj (panychída)
Sv. liturgia slovenská
* Anna, Peter, Ľubo, Darina, Peter, Inga s rod.

Piatok
11.4.

Svätý hieromučeník Antipas, biskup ázijského Pergama

Zdržanlivosť od mäsa

6:30

17:00

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Juraj (panychída)
Krížová cesta
Sv. liturgia VPD
+ Mária, Ján, Ján, Andrej, Štefan a ostatní z rod.

Sobota
12.4.

Vzkriesenie spravodlivého Lazára

6:30

17:00

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Anton (panychída)
Veľká večiereň s lítiou
Sv. liturgia slovenská
+ Ján, Anna, Ján

Nedeľa
13.4.

KVETNÁ NEDEĽA

Požehnanie ratolestí

Myrovanie

7:30

9:00

11:00

15:00

18:00

Sv. liturgia slovenská
* Helena s rod.
Sv. liturgia staroslovienska
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Kamila (55 r.) s rod.
Veľkonočná spoveď
Sv. liturgia slovenská
* Alenka, Peter, Alena

Liturgický program na 5. týždeň Veľkého pôstu Kaplnka B.M.

 

Pondelok
31.3.

Prepodobný otec Hypatios, gangriansky biskup

 

Utorok
1.4.

Prepodobná matka Mária Egyptská

16:30

Sv. liturgia

Streda
2.4.

Prepodobný otec Titus Divotvorca

Zdržanlivosť od mäsa

Štvrtok
3.4.

Prepodobný otec a vyznávač Nikita

Piatok
4.4.

Prepodobní otcovia Jozef Hymnograf a Juraj z Maley
Prvý piatok
Zdržanlivosť od mäsa

16:30

Sv. liturgia

Sobota
5.4.

Akatistová sobota

Svätí mučeníci Teodul, Agatopod a spoločníci

Nedeľa
6.4.

PIATA PÔSTNA NEDEĽA – pamiatka prepodobnej Márie Egyptskej
Odchod do večnosti nášho otca svätého Metoda, učiteľa Slovanov

9:00

Sv. liturgia

Liturgický program na 5. týždeň Veľkého pôstu

 


Pondelok
31.3.

Prepodobný otec Hypatios, gangriansky biskup

6:00
6:30

17:30

18:00

Moleben k sv. Jozefovi
Sv. liturgia staroslovienska
+ Peter
Akatist k MPθΥ
Sv. liturgia slovenská
+ Ján

Utorok
1.4.

Prepodobná matka Mária Egyptská

6:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ duše v očistci
Sv. liturgia slovenská
+ Štefan, Renáta

Streda
2.4.

Prepodobný otec Titus Divotvorca

Zdržanlivosť od mäsa

6:00
6:30

17:30

18:00
19:30

Veľkopôstny moleben
Sv. liturgia staroslovienska
+ František
Veľkopôstny moleben
Sv. liturgia VPD
+ Milan (panychída)
Utiereň s kajúcim kánonom

Štvrtok
3.4.

Prepodobný otec a vyznávač Nikita

6:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Anna, Ján, Zuzana, Ján
Sv. liturgia slovenská
+ Pavlína
* Ivan (70 r.)

Piatok
4.4.

Prepodobní otcovia Jozef Hymnograf a Juraj z Maley
Prvý piatok
Zdržanlivosť od mäsa

6:30

17:00

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* členovia SSR a NSI
Krížová cesta
Sv. liturgia VPD
+ Jozef (panychída)

Sobota
5.4.

Akatistová sobota

Svätí mučeníci Teodul, Agatopod a spoločníci

6:30

16:30
17:00

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Michal, Michal, Anna, Zlatica
Akatist k MPθΥ
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
+ Andrej, Helena, Vasiľ, Anna, Ján, Mária, Ivan
+ Terézia

Nedeľa
6.4.

PIATA PÔSTNA NEDEĽA – pamiatka prepodobnej Márie Egyptskej
Odchod do večnosti nášho otca svätého Metoda, učiteľa Slovanov

7:30

9:00

11:00

17:00
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Veronika
Sv. liturgia staroslovienska
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Dušan (55 r.)
Pôstna večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Vladimír

Liturgický program na 4. týždeň Veľkého pôstu Kaplnka B.M.

Liturgický program na 4. týždeň Veľkého pôstu
Kaplnka B.M.

Pondelok
24.3.

Predprazdenstvo Zvestovania Presvätej Bohorodičke
Prepodobný otec Zachariáš
Svätý Artemón, biskup pizídijskej Seleucie

 

Utorok
25.3.

Zvestovanie našej Presvätej Vládkyni, Bohorodičke Márii, vždy Panne

Prikázaný sviatok
Myrovanie

16:30

Sv. liturgia

Streda
26.3.

Zakončenie sviatku Zvestovania Presvätej Bohorodičke
Zbor svätého archanjela Gabriela
Zdržanlivosť od mäsa

Štvrtok
27.3.

Prepodobná matka Matróna zo Solúna

Piatok
28.3.

Prepodobní otcovia Hilarion Nový a Štefan Divotvorca

Zdržanlivosť od mäsa

16:30

Sv. liturgia + hramoty

Sobota
29.3.

Štvrtá zádušná sobota

Nedeľa
30.3.

ŠTVRTÁ PÔSTNA NEDEĽA – pamiatka prepodobného Jána, autora spisu Rebrík

Prepodobný otec a vyznávač Nikita, igumen Médikiovho kláštora

9:00

Sv. liturgia

Liturgický program (24.-30. marec 2014)

 

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Humenné-Mesto
Liturgický program (24.-30. marec 2014)

Pondelok
24.3.

Predprazdenstvo Zvestovania Presvätej Bohorodičke
Prepodobný otec Zachariáš
Svätý Artemón, biskup pizídijskej Seleucie

6:00
6:30
17:00
18:00

Moleben k sv. Jozefovi
Sv. liturgia staroslovienska
Veľká večiereň s lítiou
Sv. liturgia slovenská

16:00

NsP Humenné

Utorok
25.3.

Zvestovanie našej Presvätej Vládkyni, Bohorodičke Márii, vždy Panne
Prikázaný sviatok
Myrovanie

6:30
7:30
16:30
18:00

Utiereň
Sv. liturgia staroslovienska
Sv. liturgia slovenská - farská
Sv. liturgia slovenská

16:00

NsP Humenné

16:30

DS-Kaplnka BM – Sídlisko III.

9:30

ZPSaDSS Humenné, Mierová ul.

17:00

Dedačov

18:00

Sopkovce

Streda
26.3.

Zakončenie sviatku Zvestovania Presvätej Bohorodičke
Zbor svätého archanjela Gabriela
Zdržanlivosť od mäsa

6:00
6:30
17:30
18:00

Veľkopôstny moleben
Sv. liturgia staroslovienska
Veľkopôstny moleben
Liturgia VPD slovenská

16:00

NsP Humenné

---

Sopkovce

Štvrtok
27.3.

Prepodobná matka Matróna zo Solúna

6:30
17:30
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
Moleben k sv. Jozefovi
Sv. liturgia slovenská

---

CMUP Humenné, Duchnovičova ul.

---

Dedačov

Piatok
28.3.

Prepodobní otcovia Hilarion Nový a Štefan Divotvorca
Zdržanlivosť od mäsa (za rodiny)

6:30
17:00
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
Krížová cesta
Liturgia VPD slovenská

--

ZPSaDSS Humenné, Mierová ul.

--

NsP Humenné

16:30

DS-Kaplnka BM – Sídlisko III.

Sobota
29.3.

Štvrtá zádušná sobota

6:30
17:00
18:00

Sv. liturgia staroslovienska + hramoty
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská + hramoty

8:00

Sopkovce + hramoty

8:00

Lackovce + hramoty

Nedeľa
30.3.

ŠTVRTÁ PÔSTNA NEDEĽA – pamiatka prepodobného Jána, autora spisu Rebrík
Prepodobný otec a vyznávač Nikita, igumen Médikiovho kláštora

7:30
9:00
11:00
15:30
17:00
18:00

Sv. liturgia slovenská
Sv. liturgia starosl. (za veriacich)
Sv. liturgia slovenská
Akadémia Klára a František (GJZ)
Pôstna večiereň
Sv. liturgia slovenská

9:00

NsP Humenné

9:00

DS-Kaplnka BM – Sídlisko III.

10:30

LDCH Humenné

--

ZPSaDSS Humenné, Mierová ul.

9:00

Dedačov

10:45

Sopkovce

7:30

Lackovce