Odkazy

 

 

 

 

 

 

Štatistika návštevnosti

TOPlist

Liturgický program na týždeň po Nedeli o mýtnikovi a farizejovi

 

Pondelok
10.2.

Svätý mučeník Charalampés

6:30

17:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Pavlína, Michal
Akatist k MPӨY (za rodiny)
Sv. liturgia slovenská
+ Michal – ročná (panychída)
+ Milan

Utorok
11.2.

Svätý hieromučeník Blažej, sebastejský biskup

6:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Jaroslav, Vladislav
Sv. liturgia slovenská
+ Ján

Streda
12.2.

Svätý otec Meletios, arcibiskup Veľkej Antiochie

6:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Margita (76 r.)
Sv. liturgia slovenská
+ Anna, Anna, Vladimír
* Marta (50 r.)

Štvrtok
13.2.

Prepodobný otec Martinián

6:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Mária (panychída)
Sv. liturgia slovenská
+ Milan (panychída)
+ Michal, Anna (panychída)

Piatok
14.2.

Odchod do večnosti prepodobného Konštantína Filozofa, učiteľa Slovanov
Prepodobný Matrón Pustovník, divotvorca
Voľnica

6:30

15:00

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Iveta, Ingrid
Sobáš
Sv. liturgia slovenská
+ Mária (panychída)

Sobota
15.2.

Svätý apoštol Onezim

6:30

16:00
17:00
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Božena (70 r.)
Sobáš
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
+ Mária, Michal, Valéria

Nedeľa
16.2.

NEDEĽA O MÁRNOTRATNOM SYNOVI

Zbierka: podporný fond I.

7:30

9:00

11:00

17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Marta s deťmi a ich rodiny
Sv. liturgia staroslovienska
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Emília, Anna
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Dalibor

Liturgický program na týždeň po Nedeli o Zachejovi

 

Pondelok
3.2.

Svätý a spravodlivý Simeon Bohopríjemca a prorokyňa Anna

6:30

17:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Anna, Irena
Moleben k MPӨY (za rodiny)
Sv. liturgia slovenská
+ Demeter, Alžbeta, Michal, Mária, Ondrej, Juraj
+ Michal (panychída)

Utorok
4.2.

Prepodobný otec Izidor Peluzíjský

6:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Ján, Pavlína, Alžbeta, Andrej, Pavol, Anna
Sv. liturgia slovenská
+ Helena, Silvia, Alena
+ Peter (panychída)

Streda
5.2.

Svätá mučenica Agáta

6:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Marek, Lukáš
Sv. liturgia slovenská
+ Michal, Anna (panychída)

Štvrtok
6.2.

Prepodobný otec Bukol, smyrnianský biskup
Svätý hieromučeník Silván, emesský biskup a spoločníci

6:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Peter, Ján, Mária, Mikuláš, Jitka, Anna, Peter, Michal, Magdaléna, Emil
Sv. liturgia slovenská
+ Jozef, Anna, Michal (panychída)

Piatok
7.2.

Prepodobný otec Partenios, lampsacký biskup
Prvý piatok
Zdržanlivosť od mäsa

6:30

17:45

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* členovia SSR a NSI
Euch. adorácia
Sv. liturgia slovenská
+ Fedor, Zuzana, Drahomír, Štefan, Mária, Mária, Milan

Sobota
8.2.

Svätý veľkomučeník Teodor Stratilat
Svätý prorok Zachariáš

6:30

17:00

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Vasiľ, Zuzana, Michal
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Stanislava (18 r.)

Nedeľa
9.2.

NEDEĽA O MÝTNIKOVI A FARIZEJOVI

Zakončenie sviatku Stretnutia Pána

7:30

9:00

11:00

17:15

18:00

Sv. liturgia slovenská
* Michal (84 r.)
Sv. liturgia staroslovienska
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Sestry služobnice Antónia, Simeona, Sofia
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* rodina Terifajová

Liturgický program KBM – Sídlisko III.

 

Pondelok
3.2.

Svätý a spravodlivý Simeon Bohopríjemca a prorokyňa Anna

 

Utorok
4.2.

Prepodobný otec Izidor Peluzíjský

15:00
16:30

Sv. spoveď
Sv. liturgia

Streda
5.2.

Svätá mučenica Agáta

 

Štvrtok
6.2.

Prepodobný otec Bukol, smyrnianský biskup
Svätý hieromučeník Silván, emesský biskup a spoločníci

 

Piatok
7.2.

Prepodobný otec Partenios, lampsacký biskup
Prvý piatok
Zdržanlivosť od mäsa

15:00
16:30

Sv. spoveď
Sv. liturgia

Sobota
8.2.

Svätý veľkomučeník Teodor Stratilat
Svätý prorok Zachariáš

 

Nedeľa
9.2.

NEDEĽA O MÝTNIKOVI A FARIZEJOVI

Zakončenie sviatku Stretnutia Pána

9:00

Sv. liturgia

Liturgický program na týždeň od 27.01. do 02.02.2014

 

Pondelok
27.1.

Prenesenie úctyhodných pozostatkov nášho otca svätého Jána Zlatoústeho

6:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Helena (61 r.) s rod.
Sv. liturgia slovenská
* Mária (26 r.)
* Tatiana

Utorok
28.1.

Prepodobný otec Efrém Sýrsky

6:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Anna (panychída)
Sv. liturgia slovenská
+ Ivona (panychída)

Streda
29.1.

Prenesenie pozostatkov svätého hieromučeníka Ignáca Bohonositeľa

6:30
17:00
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Ján, Fedor, Helena
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Božena s rod.

Štvrtok
30.1.

Traja svätí svätitelia Bazil Veľký, Gregor Teológ a Ján Zlatoústy
Svätý hieromučeník Hippolyt, rímsky pápež

6:30
7:30

16:30

18:00

utiereň
Sv. liturgia staroslovienska
+ František
Sv. liturgia slovenská
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Alžbeta, Viktor, Alexandra

Piatok
31.1.

Svätí divotvorcovia a nezištníci Kýros a Ján

Zdržanlivosť od mäsa

6:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska

Sv. liturgia slovenská
+ Vladimír

Sobota
1.2.

Predprazdenstvo Stretnutia Pána
Svätý mučeník Tryfón

6:30

17:00

18:00

Sv. liturgia staroslovienska

Veľká večiereň s lítiou
Sv. liturgia slovenská
+ Anna, Michal, Michal, Jozef, Jozef, Mikuláš

Nedeľa
2.2.

TRIDSIATA SIEDMA NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI – O ZACHEJOVI
STRETNUTIE NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA
Myrovanie, požehnanie sviec

7:30

9:00

11:00

17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Alena (40 r.) s rod.
Sv. liturgia staroslovienska
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Bernardína (60 r.) s rod.
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Ladislav, Gabriela, Silvia, Irena, Simona

Liturgický program KBM – Sídlisko III.

 

Pondelok
20.1.

Prepodobný a bohonositeľný otec Eutymios Veľký

 

Utorok
21.1.

Prepodobný otec Maxim Vyznávač
Svätý mučeník Neofyt
Svätí mučeníci Eugen, Kandidus, Valerián a Akvila

16:30

Sv. liturgia

Streda
22.1.

Svätý apoštol Timotej
Svätý prepodobný mučeník Anastáz Perzský

 

Štvrtok
23.1.

Svätý hieromučeník Klement, ankyrský biskup
Svätý mučeník Agatanel

 

Piatok
24.1.

Prepodobná matka Xénia Rímska

Zdržanlivosť od mäsa

16:30

Sv. liturgia

Sobota
25.1.

Svätý Gregor Teológ, konštantínopolský arcibiskup

 

Nedeľa
26.1.

TRIDSIATA ŠIESTA NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI

Prepodobný otec Xenofont, jeho manželka Mária a synovia

Zbierka na GTF

9:00

Sv. liturgia

Liturgický program na týždeň od 20. do 26. januára 2014

 

Pondelok
20.1.

Prepodobný a bohonositeľný otec Eutymios Veľký

6:30

17:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska

Akatist k MPӨT (za rodiny)
Sv. liturgia slovenská
+ Michal (panychída)
+ Milan (panychída)

Utorok
21.1.

Prepodobný otec Maxim Vyznávač
Svätý mučeník Neofyt
Svätí mučeníci Eugen, Kandidus, Valerián a Akvila

6:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Juraj, Mária
Sv. liturgia slovenská
+ Marta, Ján, Anna (panychída)
+ Štefan, Mária, Ján, Mária, Jozef, Igor

Streda
22.1.

Svätý apoštol Timotej
Svätý prepodobný mučeník Anastáz Perzský

6:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Viera, Štefan, Mária, Michal, Mária
Sv. liturgia slovenská
* bohuznáma rodina

Štvrtok
23.1.

Svätý hieromučeník Klement, ankyrský biskup
Svätý mučeník Agatanel

6:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Štefan (80 r.)

Sv. liturgia slovenská
+ Lukáš – ročná (panychída)

Piatok
24.1.

Prepodobná matka Xénia Rímska

Zdržanlivosť od mäsa

6:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Milan (70 r.)

Sv. liturgia slovenská
+ Pavlína

Sobota
25.1.

Svätý Gregor Teológ, konštantínopolský arcibiskup

6:30

17:00

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Milan
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
+ Irena, Ivan

Nedeľa
26.1.

TRIDSIATA ŠIESTA NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI

Prepodobný otec Xenofont, jeho manželka Mária a synovia

Zbierka na GTF

7:30

9:00

11:00

15:00

17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
* František, Monika, Katarína, Dominika
Sv. liturgia staroslovienska
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Simona
Ekumenická  bohoslužba
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Alena, Markus, Viktória, Miroslav

Liturgický program na týždeň od 13. do 19. 01.2014 KBM – Sídlisko III.

Liturgický program na týždeň od 13. do 19. 01.2014
KBM – Sídlisko III.

Pondelok
13.1.

Svätí mučeníci Hermyl a Stratonik

 

Utorok
14.1.

Zakončenie sviatku Bohozjavenia
Pamiatka odchodu do večnosti svätej apoštolom rovnej Niny, osvietiteľky Gruzínska

16:30

Sv. liturgia slovenská

Streda
15.1.

Prepodobní otcovia Pavol Tébsky a Ján Chatrčník

 

 

Štvrtok
16.1.

Poklona reťaziam svätého apoštola Petra

 

 

Piatok
17.1.

Prepodobný a bohonositeľný otec Anton Veľký

Voľnica

16:30

Sv. liturgia slovenská

Sobota
18.1.

Svätý Atanáz a svätý Cyril, alexandrijskí arcibiskupi

 

Nedeľa
19.1.

TRIDSIATA PIATA NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI

9:00

Sv. liturgia slovenská

Liturgický program na týždeň od 13. do 19. januára 2014

Liturgický program na týždeň od 13. do 19. januára 2014

Pondelok
13.1.

Svätí mučeníci Hermyl a Stratonik

6:30

17:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Michal, Mária, Ján
Moleben k Presv. Bohorodičke
Sv. liturgia slovenská
+ Juraj (panychída)
+ Ján (panychída)

Utorok
14.1.

Zakončenie sviatku Bohozjavenia
Pamiatka odchodu do večnosti svätej apoštolom rovnej Niny, osvietiteľky Gruzínska

6:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska

Sv. liturgia slovenská
+ Mária, Ján (panychída)

Streda
15.1.

Prepodobní otcovia Pavol Tébsky a Ján Chatrčník

6:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska

Sv. liturgia slovenská

Štvrtok
16.1.

Poklona reťaziam svätého apoštola Petra

6:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Vasiľ, Andrej

Sv. liturgia slovenská

Piatok
17.1.

Prepodobný a bohonositeľný otec Anton Veľký

Voľnica

6:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska

Sv. liturgia slovenská
* Mária

Sobota
18.1.

Svätý Atanáz a svätý Cyril, alexandrijskí arcibiskupi

6:30

15:00
17:00

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* o. Ján a Denisa
Sobáš
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Ivan (34 r.)

Nedeľa
19.1.

TRIDSIATA PIATA NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI

7:30

9:00

11:00

17:15

18:00

Sv. liturgia slovenská
*
Sv. liturgia staroslovienska
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
*
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Michal

Liturgický program na týždeň po Bohozjavení Kaplnka B. M.

Liturgický program na týždeň po Bohozjavení Kaplnka B. M.


Pondelok
6.1.

BOHOZJAVENIE NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA

Prikázaný sviatok, myrovanie

9:00

Sv. liturgia slovenská

Utorok
7.1.

Zhromaždenie k prorokovi, predchodcovi a krstiteľovi Jánovi

16:30

Sv. liturgia slovenská

Streda
8.1.

Prepodobný otec Juraj Chozebita a prepodobný Emilián Vyznávač
Prepodobná matka Dominika

 

Štvrtok
9.1.

Svätý mučeník Polyeukt

 

Piatok
10.1.

Svätý Gregor, nysský biskup
Prepodobný Domicián, meliténsky biskup
Prepodobný otec Marcián

Zdržanlivosť od mäsa

16:30

Sv. liturgia slovenská

Sobota
11.1.

Sobota po Osvietení
Prepodobný otec Teodóz

 

Nedeľa
12.1.

NEDEĽA PO BOHOZJAVENÍ

Svätá mučenica Tatiana

9:00

Sv. liturgia slovenská

Liturgický program na týždeň po Nedeli svätých otcov Kaplnka B. M.

Liturgický program na týždeň po Nedeli svätých otcov Kaplnka B. M.


Pondelok
23.12.

Desiati svätí mučeníci z Kréty

 

Utorok
24.12.

Predvečer Narodenia Pána

PRÍSNY PÔST
Svätá prepodobná mučenica Eugénia

20:30

Povečerie

Streda
25.12.

NARODENIE NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA

Prikázaný sviatok
Myrovanie

9:00

Sv. liturgia

Štvrtok
26.12.

ZHROMAŽDENIE K PRESVÄTEJ BOHORODIČKE

Prikázaný sviatok

Piatok
27.12.

Svätý apoštol, prvomučeník a archidiakon Štefan

Prepodobný Teodor Popísaný, brat Teofana, tvorcu kánonov

Voľnica

16:30

Sv. liturgia

Sobota
28.12.

Sobota po Kristovom narodení

Svätí 20 000 mučeníci upálení v Nikomédii

 

Nedeľa
29.12.

Nedeľa po Kristovom narodení – Pamiatka svätých a spravodlivých Jozefa Snúbenca, kráľa Dávida a Jakuba, Božieho brata

9:00

Sv. liturgia

Bohoslužobný program 23.12.2013 – 12.01.2014


Gréckokatolícky farský chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky,  Lipová ul., Humenné

Bohoslužobný program 23.12.2013 – 12.01.2014


Pondelok
23.12.

Desiati svätí mučeníci z Kréty

6:30
17:30
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
Moleben k CaM
Sv. liturgia slovenská

Utorok
24.12.

Predvečer Narodenia Pána
PRÍSNY PÔST
Svätá prepodobná mučenica Eugénia

7:30
15:00

22:00

Cárske časy
Liturgia sv. Bazila Veľkého s Veľkou večierňou(slov.)
Veľké povečerie s lítiou (starosl.)

Streda
25.12.

NARODENIE NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA

Prikázaný sviatok
Myrovanie

7:30
9:00
11:00
16:00
17:00
18:00

Sv. liturgia slovenská
Sv. liturgia staroslovienska
Sv. liturgia slovenská
Vianočná akadémia
Veľká večiereň (slov.)
Sv. liturgia slovenská

Štvrtok
26.12.

ZHROMAŽDENIE K PRESVÄTEJ BOHORODIČKE

Prikázaný sviatok

7:30
9:00
11:00
17:00
18:00

Sv. liturgia slovenská
Sv. liturgia staroslovienska
Sv. liturgia slovenská
Večiereň (slov.)
Sv. liturgia slovenská

Piatok
27.12.

Svätý apoštol, prvomučeník a archidiakon Štefan
Prepodobný Teodor Popísaný, brat Teofana, tvorcu kánonov

Voľnica

6:30
7:30
16:30
18:00

Utiereň (starosl.)
Sv. liturgia staroslovienska
Sv. liturgia slovenská
Sv. liturgia slovenská

Sobota
28.12.

Sobota po Kristovom narodení
Svätí 20 000 mučeníci upálení v Nikomédii

6:30
17:00
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
Veľká večiereň (slov.)
Sv. liturgia slovenská

Nedeľa
29.12.

Nedeľa po Kristovom narodení – Pamiatka svätých a spravodlivých Jozefa Snúbenca, kráľa Dávida a Jakuba, Božieho brata

7:30
9:00
11:00
17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
Sv. liturgia staroslovienska
Sv. liturgia slovenská
Večiereň (slov.)
Sv. liturgia slovenská

Pondelok
30.12.

Svätá mučenica Anýzia
Prepodobný Zótik, presbyter
Prepodobná matka Melánia Rímska

6:30
17:30
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
Moleben k CaM
Sv. liturgia slovenská

Utorok
31.12.

Zakončenie sviatku Kristovho narodenia

Zakončenie Roka sv. Cyrila a Metoda

6:30
17:00
18:00
23:15

Sv. liturgia staroslovienska
Veľká večiereň s lítiou (slov.)
Sv. liturgia slovenská-ďakovná
Ďakovný akatist a požehnanie

Streda
1.1.2014

NOVÝ ROK

OBREZANIE NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA
Pamiatka svätého Bazila Veľkého, arcibiskupa kapadóckej Cézarei

Prikázaný sviatok, myrovanie

Počiatok Roka Bolestnej Panny Márie

7:30
9:00
11:00
17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
Sv. liturgia Bazila Veľkého-starosl.
Sv. liturgia slovenská
Večiereň (slov.)
Sv. liturgia slovenská

Štvrtok
2.1.

Predprazdenstvo Bohozjavenia
Svätý Otec Silvester, rímsky pápež

6:30
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
Sv. liturgia slovenská

Piatok
3.1.

Svätý prorok Malachiáš
Svätý mučeník Gordios
Prvý piatok
Voľnica

6:30
7:30
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
Kráľovské hodinky
Sv. liturgia slovenská

Sobota
4.1.

Sobota pred Osvietením
Zbor svätých sedemdesiatich apoštolov
Prepodobný otec Teoktist, igumen

6:30
17:00
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
Veľká večiereň (slov.)
Sv. liturgia slovenská

Nedeľa
5.1.

NEDEĽA PRED BOHOZJAVENÍM
Predvečer Bohozjavenia
Svätí mučeníci Teopempt a Teónas
Prepodobná Synkletika

Zdržanlivosť od mäsa

7:30
9:00
11:00
15:00
20:00

Sv. liturgia slovenská
Sv. liturgia staroslovienska
Sv. liturgia slovenská
Veľká večiereň so svätením vody (slov.)
Veľké povečerie s lítiou(starosl.)

Pondelok
6.1.

BOHOZJAVENIE NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA

Prikázaný sviatok, myrovanie

7:30
9:00
11:00
18:00

Sv. liturgia slovenská
Sv. liturgia Bazila Veľkého-starosl.
Sv. liturgia slovenská
Sv. liturgia slovenská

Utorok
7.1.

Zhromaždenie k prorokovi, predchodcovi a krstiteľovi Jánovi

6:30
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
Sv. liturgia slovenská

Streda
8.1.

Prepodobný otec Juraj Chozebita a prepodobný Emilián Vyznávač
Prepodobná matka Dominika

6:30
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
Sv. liturgia slovenská

Štvrtok
9.1.

Svätý mučeník Polyeukt

6:30
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
Sv. liturgia slovenská

Piatok
10.1.

Svätý Gregor, nysský biskup
Prepodobný Domicián, meliténsky biskup
Prepodobný otec Marcián

Zdržanlivosť od mäsa

6:30
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
Sv. liturgia slovenská

Sobota
11.1.

Sobota po Osvietení
Prepodobný otec Teodóz

6:30
17:00
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
Veľká večiereň (slov.)
Sv. liturgia slovenská

Nedeľa
12.1.

NEDEĽA PO BOHOZJAVENÍ

Svätá mučenica Tatiana

7:30
9:00
11:00
17:00
18:00

Sv. liturgia slovenská
Sv. liturgia staroslovienska
Sv. liturgia slovenská
Večiereň (slov.)
Sv. liturgia slovenská