Odkazy

 

 

 

 

 

 

Štatistika návštevnosti

TOPlist

Liturgický program od 09.01. do 15.01.2017

 

Pondelok
09.01.

Svätý mučeník Polyeukt

6:30

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská

Sv. liturgia slovenská

Utorok
10.01.

Náš otec svätý Gregor,
nysský biskup

6:30
17:15
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Stretnutie s prvoprijímajúcimi
Sv. liturgia slovenská

Streda
11.01.

Náš prepodobný otec Teodóz,
vodca mníchov spoločného života

6:30

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská

Sv. liturgia slovenská

Štvrtok
12.01.

Svätá mučenica Tatiana

6:30

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská

Sv. liturgia slovenská

Piatok
13.01.

Svätí mučeníci Hermyl a Stratonik

Zdržanlivosť od mäsa

6:30

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská

Sv. liturgia slovenská

Sobota
14.01.

Prepodobní otcovia zavraždení na vrchu Sinaj

Zakončenie Bohozjavenia

6:30
15:00
17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Sobáš
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská

Nedeľa
15.01.

30. nedeľa po Päťdesiatnici

7:30
9:00

 

11:00
17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
Sv. liturgia cirkevnosl.
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
Večiereň
Sv. liturgia slovenská

Liturgický program od 02.01. do 08.01.2017

 

Pondelok
02.01.

Náš svätý otec Silvester,
rímsky pápež

Predsviatok Bohozjavenia

6:30

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská

Sv. liturgia slovenská

Utorok
03.01.

Svätý prorok Malachiáš

Predsviatok Bohozjavenia

6:30

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská

Sv. liturgia slovenská

Streda
04.01.

Zbor svätých sedemdesiatich apoštolov

Predsviatok Bohozjavenia

6:30

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská

Sv. liturgia slovenská

Štvrtok
05.01.

Predvečer Bohozjavenia


Prísny pôst
Predvečer Bohozjavenia

7:30

15:00

 

20:00

Kráľovské hodinky (slov.)
Sv. liturgia Bazila veľkého s večierňou a svätenie vody (slov.)
Veľké povečerie s lítiou (cirkevnosl.)

Piatok
06.01.

Sväté Bohozjavenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista

Prikázaný sviatok
Voľnica
Myrovanie

7:30

9:00
11:00
13:00
18:00

Sv. liturgia slovenská
Sv. liturgia cirkevnosl.-farská+svätenie vody
Sv. liturgia slovenská

Svätenie domov a bytov
Sv. liturgia slovenská

Sobota
07.01.

Zhromaždenie k svätému a slávnemu Pánovmu prorokovi,
krstiteľovi Jánovi

6:30
17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská

Nedeľa
08.01.

Nedeľa po Bohozjavení

7:30
9:00

 

11:00
17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
Sv. liturgia cirkevnosl.
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
Večiereň
Sv. liturgia slovenská


Liturgický program od 26.12.2016 do 01.01.2017

 

Pondelok
26.12.

Zhromaždenie
k presvätej Bohorodičke

Prikázaný sviatok
Deň pracovného pokoja

7:30
9:00

 

11:00
18:00

Sv. liturgia slovenská
Sv. liturgia cirkevnosl.
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
Sv. liturgia slovenská

Utorok
27.12.

Svätý apoštol, prvomučeník a archidiakon Štefan

6:30
7:30

16:30

 

18:00

Utiereň cirkevnosl.
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Sv. liturgia slovenská
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská

Streda
28.12.

Svätí 20 000 mučeníci upálení
v Nikomédii

6:30

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská

Sv. liturgia slovenská

Štvrtok
29.12.

Po Sväté deti, ktoré dal Herodes povraždiť v Betleheme

6:30

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská

Sv. liturgia slovenská

Piatok
30.12.

 

Svätá mučenica Anýzia

Voľnica

6:30

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská

Sv. liturgia slovenská

Sobota
31.12.2016

Naša prepodobná matka
Melánia Rímska

Zakončenie sviatku Narodenia

6:30
16:00
17:00
23:15

Sv. liturgia cirkevnoslovanská

Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
Ďakovný akatist s eucharistickým požehnaním

Nedeľa
01.01.
2017

Obrezanie podľa tela nášho Pána,
Boha a Spasiteľa Ježiša Krista

Nový rok

7:30
9:00

 

11:00
17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
Sv. liturgia cirkevnosl.
* za veriacich (bazilovka)
Sv. liturgia slovenská (bazilovka)
Večiereň
Sv. liturgia slovenská

Liturgický program od 19.12. do 25.12.2016

 

Pondelok
19.12.

Svätý mučeník Bonifác

6:30
18:00
19:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Sv. liturgia slovenská
Moleben pred Narodením

Utorok
20.12.

Svätý hieromučeník Ignác Bohonositeľ

Predsviatok Narodenia

6:00
6:30
18:00
19:00

Moleben pred Narodením
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Sv. liturgia slovenská
Moleben pred Narodením

Streda
21.12.

Svätá mučenica Juliána

Predsviatok Narodenia

6:30
12:30
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
GJZ - Sv. liturgia slovenská
Sv. liturgia slovenská

Štvrtok
22.12.

Svätá veľkomučenica Anastázia

Predsviatok Narodenia

6:30
18:00
19:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Sv. liturgia slovenská
Moleben pred Narodením

Piatok
23.12.

Desiati svätí mučeníci z Kréty

Predsviatok Narodenia

Zdržanlivosť od mäsa

6:30
7:30
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Cárske časy
Sv. liturgia slovenská

Sobota
24.12.

Predvečer Narodenia Pána

Zdržanlivosť od mäsa

6:30

15:00

22:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská

Veľká večiereň (slov.)

Veľké povečerie s lítiou a utierňou (cirkevnosl.)

Nedeľa
25.12.

Narodenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa
Ježiša Krista

Myrovanie

7:30
9:00

 

11:00
16:00
17:00
18:00

Sv. liturgia slovenská
Sv. liturgia cirkevnosl.
* za veriacich (Bazilova)
Sv. liturgia slovenská (Bazilova)
Vianočná akadémia
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská


Liturgický program na týždeň od 12.12. do 18.12.2016

 


Pondelok
12.12.

Náš prepodobný otec Spiridon Divotvorca, trimituntský biskup

6:30

 

17:30

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Anna, Mikuláš,, Mikuláš
Moleben pred Narodením
Sv. liturgia slovenská
† Anna, Michal (panychída)

Utorok
13.12.

Svätí mučeníci Eustratios, Auxencius, Eugen, Mardarios a Orest

6:00
6:30

 

17:15

18:00

Moleben pred Narodením
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Za duše v očistci
Stretnutie s prvoprijímajúcimi
Sv. liturgia slovenská
† Helena, Michal, Katarína

Streda
14.12.

Svätí mučeníci Tyrsos, Leukios, Filemon, Apollónios a Kallinik

6:30

 

 

17:30

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Mariana (40r.), Marcel, Jakub, Štefan, Milada, Martin, Eva
Moleben pred Narodením
Sv. liturgia slovenská
† Marienka, Dušan

Štvrtok
15.12.

Svätý hieromučeník Eleuterios

6:30

 

17:30

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Ján (panychída)
Moleben pred Narodením
Sv. liturgia slovenská
† Mária (panychída)

Piatok
16.12.

Svätý prorok Aggeus

Zdržanlivosť od mäsa

6:00
6:30

 

17:30
18:00

Moleben pred Narodením
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Gregor, Helena (panychída)
Moleben pred Narodením
Sv. liturgia slovenská
† Andrejka (panychída)

Sobota
17.12.

Svätý prorok Daniel
Traja svätí mládenci Ananiáš,
Azariáš a Mízael

6:30

 

17:00

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Michal
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
† Dominik, Anežka

Nedeľa
18.12.

Nedeľa
svätých otcov

7:30

 

9:00

11:00

 

15:00

18:00

Sv. liturgia slovenská
* Jarmila, Jožko
Sv. liturgia cirkevnosl.
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Karolína s rod.
Predvianočná spoveď
Sv. liturgia slovenská
* Božena, Ľuboš, Lenka

Liturgický program na týždeň od 05.12. do 11.12.2016

 


Pondelok
05.12.

Náš prepodobný a bohonositeľský otec Sáva Posvätený

6:30

 

17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Zuzana
Veľká večiereň s lítiou
Sv. liturgia slovenská
† Dominik, Anežka

Utorok
06.12.

Náš otec svätý Mikuláš Divotvorca, arcibiskup
lykijskej Myry

6:30
7:30

 

16:30

 

18:00

Utiereň
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Ján
Sv. liturgia slovenská
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Adam, Veronika, Danka, Zuzka, Mária

Streda
07.12.

Náš otec svätý Ambróz, milánsky biskup

6:30

 

17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Ladislav (panychída)
Veľká večiereň s lítiou
Sv. liturgia slovenská
† Andrej (panychída)

Štvrtok
08.12.

Počatie Presvätej Bohorodičky
svätou Annou

Prikázaný sviatok
Myrovanie

6:30
7:30

9:30
16:30

 

18:00

Utiereň
Sv. liturgia cirkevnoslovanská

GJZ
Sv. liturgia slovenská
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Mariana

Piatok
09.12.

Náš prepodobný otec Patapios

Zdržanlivosť od mäsa

6:00
6:30

 

17:30

18:00

Moleben pred Narodením
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Dominik, Anežka
Moleben pred Narodením
Sv. liturgia slovenská
† Anna, Michal,  Anna, Miroslav, Magda (panychída)

Sobota
10.12.

Svätí mučeníci Ménas,
Hermogenés a Eugraf

6:30

 

17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Anna, Ján, Juraj, Andrej, Michal, Ján, Anna
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
† Mária (panychída)

Nedeľa
11.12.

Nedeľa sv. Praotcov

7:30

 

9:00

 

11:00

 

17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Rasťo, Ľubka, Natálka, Lukáško
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Mariana (40r.), Marcel, Jakub
Večiereň
Sv. liturgia slovenská

Liturgický program na týždeň od 28.11. do 04.12.2016

 

Pondelok
28.11.

Prepodobný mučeník Štefan Nový

6:30

 

18:00

 

19:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Mariánko, Ján, Ján, Anna, Mária, Ján, Margita, Ján
Sv. liturgia slovenská
† Dominik, Anežka
Moleben pred Narodením

Utorok
29.11.

Svätý mučeník Paramon

6:00
6:30

 

17:15
18:00

Moleben pred Narodením
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
*  Anna, Slávko, Božena, Michal, Janka r. Jalčová
Stretnutie s prvoprijímajúcimi
Sv. liturgia slovenská
† Peter

Streda
30.11.

Svätý a znamenitý apoštol
Andrej Prvopovolaný

6:30

 

18:00

 

19:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Jaromír
Sv. liturgia slovenská
† Dominik, Anežka
Moleben pred Narodením

Štvrtok
01.12.

Svätý prorok Nahum

6:30

18:00

 

19:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
†  Helena (panychída)
Sv. liturgia slovenská
† Michal
Moleben pred Narodením

Piatok
02.12.

Svätý prorok Habakuk

  1. piatok mesiaca

Zdržanlivosť od mäsa

6:30

 

17:45
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Anna (panychída)
Eucharistická pobožnosť
Sv. liturgia slovenská
* SSR a NSI

Sobota
03.12.

Svätý prorok Sofoniáš

6:30

 

 

17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Helena, Alica, Miro, Stanislav, Michal, Helena, Mária, Štefan
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
† Ján Milan

Nedeľa
04.12.

29. nedeľa po Päťdesiatnici

7:30

 

9:00

 

11:00

 

15:30
17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Janka, Paťka, Jakubko, Peťo
Sv. liturgia cirkevnosl.
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Jaroslav (46r.)
Prednáška o. Tarasoviča
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Vladislav

Liturgický program na týždeň od 21.11. do 27.11.2016

 


Pondelok
21.11.

VSTUP NAŠEJ PRESVÄTEJ VLÁDKYNE, BOHORODIČKY MÁRIE, VŽDY PANNY, DO CHRÁMU

Odporúčaný sviatok
Požehnanie detí
Myrovanie

6:30
7:30

 

16:30

 

18:00

Utiereň
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Andrej, Zuzana
Sv. liturgia slovenská
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Michal

Utorok
22.11.

Posviatok Vstupu

Svätý apoštol Filemon a spoločníci

6:00
6:30

 

17:15

18:00

 

Moleben pred Narodením
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Pavol
Stretnutie s prvoprijímajúcimi
Sv. liturgia slovenská
František, Jozef, František, Mária, Pavol

Streda
23.11.

Posviatok Vstupu
Naši otcovia svätý Amfilochios, ikonijský biskup, a Gregor, akragantský biskup

6:30

 

17:30
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Ladislav, Vasiľ, Anna, Alžbeta, Ján
Moleben pred Narodením
Sv. liturgia slovenská
* Aneta

Štvrtok
24.11.

Posviatok Vstupu
Svätá veľkomučenica Katarína
Svätý veľkomučeník Merkúr

6:30

 

17:30
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Juraj Júlia (panychída)
Moleben pred Narodením
Sv. liturgia slovenská
† Dominik, Anežka

Piatok
25.11.

Odovzdanie sviatku Vstupu
Naši otcovia, hieromučeníci svätý Kliment, rímsky pápež, a svätý Peter, alexandrijský biskup

Zdržanlivosť od mäsa

6:00
6:30

 

17:30

18:00

Moleben pred Narodením
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Michal, Ladislav
Moleben pred Narodením
Sv. liturgia slovenská
† Mária, Michal (panychída)
† Michal, Michal, Mária, Michal, Alžbeta (panychída)

Sobota
26.11.

Náš prepodobný otec Alypios Stĺpnik
Posvätenie chrámu svätého veľkomučeníka Juraja, ktorý je v Kyjeve pred bránami svätej Sofie

6:30

 

17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Milan (panychída)
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
† Milan, Eva, Ján (panychída)

Nedeľa
27.11.

27. nedeľa po Päťdesiatnici
Svätý mučeník Jakub Perzský

Jesenná zbierka na Charitu

7:30

 

9:00

 

11:00

 

17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Kristián, Mariana, Silvia, Peter s rod., Marián s rod.
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Mária
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Peter, Zuzana s rod.

Liturgický program na týždeň od 14.11. do 20.11.2016

 


Pondelok
14.11.

Svätý a všechválny apoštol Filip

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Oliver (22 r.)
Sv. liturgia slovenská
† Dominik, Anežka
† Mária, panychída

Utorok
15.11.

Svätí mučeníci a vyznávači Gurias, Samónas a Habib

Začiatok Filipovky

6:00
6:30

 

17:15
18:00

 

19:00

Moleben pred Narodením
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Mikuláš, Mikuláš
Stretnutie s prvoprijímajúcimi
Sv. liturgia slovenská
* Dušan s rod.
Moleben pred Narodením

Streda
16.11.

Svätý apoštol a evanjelista Matúš

6:30

 

17:30
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Martinka s rod.
Moleben pred Narodením
Sv. liturgia slovenská
† Mária, Martin, Anna, Dušan

Štvrtok
17.11.

Náš otec svätý Gregor Divotvorca, neocézarejský biskup

Oslava sviatku bl. matky JOZAFATY vo farnosti

6:30

 

17:15
18:00

 

19:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
†  Štefan, Mária, Štefan, Terézia
Akatist k bl. Jozafate
Sv. liturgia slovenská
* Kvetoslava (uzdravenie)
Moleben a prosby k bl. Jozafate

Piatok
18.11.

 

Svätí mučeníci Platón a Roman

Zdržanlivosť od mäsa

6:00
6:30

 

17:30
18:00

Moleben pred Narodením
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Ján
Moleben pred Narodením
Sv. liturgia slovenská
* Anna

Sobota
19.11.

Svätý prorok Abdiáš
Svätý mučeník Barlaam

6:30

 

17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Mária, Margita, Eden
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
† Michal (panychída)

Nedeľa
20.11.

26. nedeľa po Päťdesiatnici
Predsviatok
Vstupu presvätej Bohorodičky do chrámu
Zakončenie
ROKA MILOSRDENSTVA

7:30

 

9:00

 

11:00

 

17:00
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Mária (58 r.)
Sv. liturgia cirkevnosl.
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Matúš, Stanislav, Emília, Tobiáš, Katarína
Veľká večiereň  s lítiou
Sv. liturgia slovenská
* Ján a Helena (50 r. manželstva)

Liturgický program na týždeň od 07.11. do 13.11.2016

 


Pondelok
07.11.

Tridsiati traja svätí mučeníci z Melitíny

6:30

 

 

17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Peter, Anna, Ivan, Andrej,
Peter, Anna
Večiereň s lítiou
Sv. liturgia slovenská
† Mária, Fedor

Utorok
08.11.

Zhromaždenie k veľvojvodcovi Michalovi a ďalším beztelesným silám

6:30
7:30

 

16:30

 

18:00

 

Utiereň
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Božena, Ľubomír, Dagmar, Peter
Sv. liturgia slovenská
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
† rod. Breciková

Streda
09.11.

Naša prepodobná matka Matróna

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Vladislav, Michal,  Helena
Sv. liturgia slovenská
† Anna, Michal

Štvrtok
10.11.

Svätí apoštoli Erast, Olympas,
Rodión a spoločníci

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Michal
Sv. liturgia slovenská
† Dominik, Anežka

Piatok
11.11.

 

Svätí muč. Ménas, Viktor a Vincent

Zdržanlivosť od mäsa

6:30

 

9:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* o. Martin s rod., o. Martin s rod.
Slávnosť Gymn.sv. Jána Zl.
Sv. liturgia slovenská
* Maroš

Sobota
12.11.

Náš otec svätý Ján Milosrdný, alexandrijský patriarcha

6:30

 

16:00
17:00
18:00

Sv. liturgia slovenská
† Helena, Ján
Stužková slávnosť GJZ
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
† Mária, Štefan, (panychída)

Nedeľa
13.11.

25. nedeľa po Päťdesiatnici

7:30

 

9:00

 

11:00

 

17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Michal (60r.)
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Mária s rod.
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Klára, Zoltán s rod.

Liturgický program na týždeň od 31.10. do 06.11.2016

 


Pondelok
31.10.

Svätí apoštoli Stachys,
Amplias a spoločníci

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Štefan, Mária, Vasiľ, Anna, Ján
Sv. liturgia slovenská
* Oľga s rod.

Utorok
01.11.

Svätí divotvorcovia a nezištníci Kozma a Damián

Deň prac. pokoja

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† HRAMOTY (panychída)
Sv. liturgia slovenská
† HRAMOTY (panychída)

Streda
02.11.

Svätí mučeníci Akindyn, Pegasios, Aftonios, Elpidéfor a Anempodist

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Justína, s rod. (85r.)
Sv. liturgia slovenská
† Helena, Michal, Helena, Ján, s rodičmi (panychída)

Štvrtok
03.11.

Svätí mučeníci biskup Akepsimas, presbyter Jozef a diakon Aitalas

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
†  Ondrej, Michal, Mária, Ondrej
Sv. liturgia slovenská
* Anna, Juraj, Štefan, Vladislav, Mária (panychída)

Piatok
04.11.

 

Náš prep. otec Joannikios

Zdržanlivosť od mäsa

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* SSR a NSI
Sv. liturgia slovenská
† Vladimír (panychída)

Sobota
05.11.

Svätí mučeníci Galaktión a Epistéma

6:30

 

14:30
17:00

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Oľga s rod.
Sobáš s lit.
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
† Peter (panychída)

Nedeľa
06.11.

22. nedeľa po Päťdesiatnici

Zbierka: podporný fond II.

7:30

 

9:00

 

11:00

 

17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Štefan, Anna, Renáta, Miroslav

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* František
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Ivan, Anton, Ľubomír s rod.