Odkazy

 

 

 

 

 

 

Štatistika návštevnosti

TOPlist

Liturgický program na týždeň od 24.10. do 30.10.2016

 


Pondelok
24.10.

Svätý mučeník Aretas a spoločníci

6:30

 

 

17:30
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† o. Michal, Daniel, Jozef
* Michal s rod.
Akatist za požehnanie rodín
Sv. liturgia slovenská
† Štefan (panychída)

Utorok
25.10.

Svätí mučeníci a notári
Marcián a Martyrios

 

18:00

Kňazský deň v Ľutine

Sv. liturgia slovenská
† Irena, Ivan

Streda
26.10.

Svätý a slávny veľkomučeník
Demeter Myromvonný

6:30
7:30

 

16:30

 

18:00

Utiereň
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Kristínka
Sv. liturgia slovenská
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
† Jozef, Tatiana

Štvrtok
27.10.

Svätý mučeník Nestor

6:30

 

17:30
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
*  Helena Štempáková
Moleben k Presvätej Bohorodičke
Sv. liturgia slovenská
† Michal, Anna, Jozef (panychída)

Piatok
28.10.

 

Svätí muč. Terencius a Neonilla

Zdržanlivosť od mäsa

6:00
6:30

 

17:30
18:00

Moleben k Presvätej Bohorodičke
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Štefan, Mária (panychída)
Moleben k Presvätej Bohorodičke
Sv. liturgia slovenská
† Anton, Tekla, Iveta (panychída)

Sobota
29.10.

Svätá prep. mučenica Anastázia

6:30

 

17:00
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Marta (80r.)
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
† Mária, Mikuláš, Štefan, Pavel, Júlia (panychída)

Nedeľa
30.10.

23. nedeľa po Päťdesiatnici

Zmena času 03:00 h.       02:00 h.

7:30

 

9:00

 

11:00

 

17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Lucia, Tomáš
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Gabriela, Peter, Gabriela, Nana, Marianna
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Andrej s rod.

Liturgický program na týždeň od 17.10. do 23.10.2016

 


Pondelok
17.10.

Svätý prorok Ozeáš

Ť do Jaroslawi

6:30

 

17:30
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Jozef, Štefan
Akatist za požehnanie rodín
Sv. liturgia slovenská
† Andrej, Anna, Ján, Andrej,
Anna, Jakub

Utorok
18.10.

Svätý apoštol a evanjelista Lukáš

6:00
6:30

 

17:15

18:00

Moleben k Presvätej Bohorodičke
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Mária, Vojtech (panychída)
Sv. liturgia slovenská
Prvoprijímajúci
*  Lukáš, Ružena

Streda
19.10.

Náš prepodobný otec Ján Rilský

6:30

 

17:30
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Štefan, Anna, Michal
Akatist k Presv. Bohorodičke/1
Sv. liturgia slovenská
† Mária

Štvrtok
20.10.

Svätý veľkomučeník Artemios

6:30

 

17:30
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
†  Anna, Mikuláš
Akatist k Presv. Bohorodičke/2
Sv. liturgia slovenská
* Tatiana, Mária

Piatok
21.10.

Náš prepodobný otec Hilarión Veľký

Zdržanlivosť od mäsa

6:00
6:30

 

17:30
18:00

Moleben k Presvätej Bohorodičke
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Ján
Moleben k Presvätej Bohorodičke
Sv. liturgia slovenská
† Anna, Štefan, Melánia (panychída)

Sobota
22.10.

Svätý apoštolom rovný Aberkios Divotvorca, hierapolský biskup

6:30

 

17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Dominik, Anežka
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
† Anna, Jozef, Ján, Jozef

Nedeľa
23.10.

22. nedeľa po Päťdesiatnici

Zbierka: MISIE

7:30

 

9:00

 

11:00

 

17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Paťka, Jakubko, Janka, Peťko

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Miriam, Katarína, Katarína
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Mária, Štefan

Liturgický program na týždeň od 10.10. do 16.10.2016

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Humenné


Pondelok
10.10.

Svätí mučeníci Eulampios a Eulampia

6:30

 

 

17:30
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Mária, Ján, Helena, Andrej,
Mária, Juraj
Akatist za požehnanie rodín
Sv. liturgia slovenská
† Peter, Anna
† Mária Šľachtová (panychída)

Utorok
11.10.

Svätý apoštol Filip,
jeden zo siedmich diakonov

6:00
6:30

 

17:15
18:00

Moleben k Presvätej Bohorodičke
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Juraj, Helena, Juraj, Helena, Jozef, Štefan (panychída)
Prvoprijímajúci
Sv. liturgia slovenská
† Miroslav (panychída)

Streda
12.10.

Svätí muč. Probus, Tarach a Andronik

6:30

 

17:30
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Mária, Mária
Akatist k Presv. Bohorodičke/1
Sv. liturgia slovenská
† Jozef, Tatiana

Štvrtok
13.10.

Svätí mučeníci Karpos,
Papyl a Agatonika

6:30

 

17:30
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
*  Mária s rod.
Akatist k Presv. Bohorodičke/2
Sv. liturgia slovenská
† Dominik, Anežka

Piatok
14.10.

 

Svätí mučeníci Nazarios, Gerbasios, Protasios a Celzius

Zdržanlivosť od mäsa

6:00
6:30

 

17:30
18:00

Moleben k Presvätej Bohorodičke
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Mária, Ján, Anna, Jelka
Moleben k Presvätej Bohorodičke
Sv. liturgia slovenská
† Danka (panychída)
† Terézia (panychída)

Sobota
15.10.

Náš prep. otec Eutymios Nový

6:30

 

16:00
17:00
18:00

Sv. liturgia slovenská
† Andrej
Sobáš
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
†  Andrej, Helena, Vasiľ, Anna, Ján, Mária, Ivan

Nedeľa
16.10.

22. nedeľa po Päťdesiatnici

Zbierka: Farská

7:30

 

9:00

 

11:00

 

17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Juraj (80r.)
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Juraj (80r.)
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Mária s rod.

Liturgický program na týždeň od 03.10. do 09.10.2016

 


Pondelok
03.10.

Svätý hieromučeník Dionýz Areopagita

6:30

 

18:00

 

19:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Vasiľ, Michal, František, Vasiľ (panychída)
Sv. liturgia slovenská
† Ondrej, Mária, Ondrej
Moleben k Presvätej Bohorodičke

Utorok
04.10.

Svätý hieromučeník Hierotej,
aténsky biskup

6:30

 

18:00

 

19:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Michal, Anna, Michal, Ján, Helena, Milan (panychída)
Sv. liturgia slovenská
† Michal, Mária, Andrej, Mária (panychída)
Moleben k Presvätej Bohorodičke

Streda
05.10.

Svätá mučenica Charitína

6:00
6:30

 

18:00

 

19:00

Moleben k Presvätej Bohorodičke
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Mikuláš, Júlia (panychída)
Sv. liturgia slovenská
† Jozef, Tatiana
Moleben k Presvätej Bohorodičke

Štvrtok
06.10.

Svätý a slávny apoštol Tomáš

6:30

 

18:00

 

19:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
†  Dominik, Anežka
Sv. liturgia slovenská
† Vladimír, Mária  (panychída)
Moleben k Presvätej Bohorodičke

Piatok
07.10.

 

Svätí mučeníci Sergej a Bakchus

Zdržanlivosť od mäsa

6:30

 

18:00

 

19:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Ján
Sv. liturgia slovenská
* SSR a NSI
Moleben k Presvätej Bohorodičke

Sobota
08.10.

Naša prepodobná matka Pelágia

6:30

 

13:30
15:00
17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Juraj (panychída)
Sobáš
Sobáš so sv. lit.
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
† Milan

Nedeľa
09.10.

21. nedeľa po Päťdesiatnici

7:30

 

9:00

 

11:00

 

17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Renáta s rod.

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Mária, Štefan, Lucia
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Viera

Liturgický program na týždeň od 26.09. do 02.10.2016

 


Pondelok
26.09.

Odchod do večnosti svätého apoštola a evanjelistu
Jána Teológa

6:30

 

17:30
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Dušan, panychída
Akatist za požehnanie rodín
Sv. liturgia slovenská
† Anna

Utorok
27.09.

Svätý mučeník Kallistrat
a jeho spoločníci

6:30

 

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Mária, Juraj, Zuzana, Štefan, Štefan, Veronika, Michal, Anna
Sv. liturgia slovenská
† Štefan, Jozef, Ľudovít, Gabriel (panychída)
† Mária (panychída)

Streda
28.09.

Náš prepodobný otec a vyznávač Charitón

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Štefan (panychída)
Sv. liturgia slovenská
† František (panychída)

Štvrtok
29.09.

Náš prepodobný otec Kyriak Pustovník

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Michal
Sv. liturgia slovenská
† Michal

Piatok
30.09.

 

Svätý hieromučeník Gregor, biskup Veľkého Arménska

Zdržanlivosť od mäsa

6:30

 

17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Demeter, Anna
Veľká večiereň s lítiou
Sv. liturgia slovenská
† Michal, Mária, Alžbeta, Michal, Michal (panychída)

Sobota
01.10.

Presvätá Bohorodička Ochrankyňa

Odporúčaný sviatok
Myrovanie

7:30

 

9:00

 

17:00

18:00

Sv. liturgia slovenská
† Michal, Ján, Mária, Anna, Ján, Mikuláš
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* za veriacich
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Miško, Natálka, Zita, Pavol

Nedeľa
02.10.

20. nedeľa po Päťdesiatnici

7:30

 

9:00

 

11:00

 

17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Lukáško, Natálka, Ľubka, Rasťo
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Terezka s rod.
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Štefan, Emília, Adriána,
Martin s rod.

Liturgický program na týždeň od 19.09. do 25.09.2016

 

Pondelok
19.09.

Svätí mučeníci Trofim,
Sabbatios a Dorymedont

6:30

 

17:30
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Anna (70r.)
Akatist za požehnanie rodín
Sv. liturgia slovenská
† Mária, Ján, Mária, Júlia

Utorok
20.09.

A  Svätý veľkomučeník
Eustatios a spoločníci

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Milan (panychída)
Sv. liturgia slovenská
† Vladislav, Anna, Juraj, Štefan (panychída)

Streda
21.09.

Odovzdanie sviatku Povýšenia úctyhodného Kríža
Svätý apoštol Kodrat z Magnézie

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Fedor, Helena (panychída)
Sv. liturgia slovenská
* Matúš

Štvrtok
22.09.

Svätý hieromučeník Fókas,
sinopský biskup

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
†  Juraj
Sv. liturgia slovenská
† Dominik, Anežka

Piatok
23.09.

 

Počatie úctyhodného a slávneho proroka,
predchodcu a krstiteľa Jána

Zdržanlivosť od mäsa

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Andrej, Anna, Michal, Mária, Emil
Sv. liturgia slovenská
† Štefan, Anna, Juraj, Vladislav (panychída)

Sobota
24.09.

Svätá prvomučenica a apoštolom rovná Tekla

6:30

 

17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Marián s rod. (50r.)
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
† Michal, Anna

Nedeľa
25.09.

19. nedeľa po Päťdesiatnici

7:30

 

9:00

 

11:00

 

17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Peter, Ľuba s rod.

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Marta s rod.
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Zlatica a Eliáš (40 výročie svadby)

Liturgický program na týždeň od 12.09. do 18.09.2016

 

Pondelok
12.09.

Svätý hieromučeník Autonomos

6:30

 

17:30
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Michal, Paulína
Akatist za požehnanie rodín
Sv. liturgia slovenská
† Mária s rod.

Utorok
13.09.

Pamiatka založenia chrámu svätého vzkriesenia Krista a nášho Boha

6:30

 

17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Vladimír (panychída)
Večiereň s lítiou
Sv. liturgia slovenská
† Margita, Viktor

Streda
14.09.

Povýšenie úctyhodného a životodarného Kríža
nad celým svetom

Odporúčaný sviatok
Zdržanlivosť od mäsa
Myrovanie

6:30
7:30

 

16:30

 

18:00

Utiereň
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Fedor, Mária, Júlia, Peter

Sv. liturgia slovenská
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Mária

Štvrtok
15.09.

Svätý veľkomučeník Nikita
Presvätá Bohorodička Spolutrpiteľka

Deň pracovného pokoja

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Pavol, Zita, Miško, Natálka
Sv. liturgia slovenská
† Jozef (panychída)

Piatok
16.09.

 

Svätá všechválna
veľkomučenica Eufémia

Zdržanlivosť od mäsa

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Olina, Michal, Mária
Sv. liturgia slovenská
† Danka (panychída)

Sobota
17.09.

Svätá mučenica Sofia a jej tri dcéry Viera, Nádej a Láska

6:30

 

15:00
17:00

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Dominik, Anežka
Sobáš
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
† Mária (panychída)

Nedeľa
18.09.

18. nedeľa po Päťdesiatnici

Zbierka Seminár II.

7:30

9:00

 

 

 

11:00

17:15
18:00

Sv. liturgia
* Ľubka, Natálka, Lukáško, Rasťo
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* za veriacich
Kalvársky odpust
* Stanislav, Katarína, Michal, Sofia, Matúš, Miriam, Mária
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Igor, Mária, Igor, Natálka

Liturgický program na týždeň od 05.09. do 11.09.2016

 

Pondelok
05.09.

Svätý prorok Zachariáš, otec úctyhodného Jána Predchodcu

6:30

 

9:00

17:30
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Jozef s rod.
GJZ – úvodná liturgia
Akatist za požehnanie rodín
Sv. liturgia slovenská
† Ján, Helena

Utorok
06.09.

Spomienka na zázrak, ktorý vykonal veľvojvodca Michal v Kolosách

–––

18:00

Púť kňazov do Ľutiny

Sv. liturgia slovenská
† Dominik, Anežka

Streda
07.09.

Predprazdenstvo Narodenia presvätej Bohorodičky. Sv. muč. Sózont

6:30

 

17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Igor, Alexander, Mária
Večiereň s lítiou
Sv. liturgia slovenská
† Vladimír (panychída)

Štvrtok
08.09.

Narodenie našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny

Odporúčaný sviatok
Myrovanie

6:30
7:30

 

16:30

18:00

Utiereň
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Mária s rod.
Sv. liturgia slovenská
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Anna (70r.)

Piatok
09.09.

 

Svätí a spravodliví Boží predkovia Joachim a Anna

Zdržanlivosť od mäsa

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Jakub
Sv. liturgia slovenská
† Andrej

Sobota
10.09.

Sväté mučenice Ménodora,
Métrodora a Nymfodora

6:30

 

17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† za duše v očistci
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
† Michal (panychída)

Nedeľa
11.09.

17. nedeľa Päťdesiatnice

Zbierka na opravu chrámu

7:30

 

9:00

11:00

 

17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Natálka, Lukáško, Ľubka, Rasťo
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* rod. Štefana Vasilenka
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Jakub (9r.)

Liturgický program na týždeň od 29.08. do 04.09.2016

 


Pondelok
29.08.

Sťatie úct. hlavy úctyhodného a slávneho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána

Zdržanlivosť od mäsa,
cirkevný i štátny sviatok

7:30

 

9:00

 

17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Martin, Lucia, Kristínka

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* za veriacich

Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Alojz

Utorok
30.08.

Naši otcovia sv. Alexander,
sv. Ján a sv. Pavol Nový,
konštantínopolskí patriachovia

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Pavol, Mária, Michal, Peter
Sv. liturgia slovenská
† Vasiľ (panychída)

Streda
31.08.

Uloženie úctyhodného pásu našej presvätej Vládkyne a Bohorodičky

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* o. Peter s rod.
Sv. liturgia slovenská
* Peter (33r.)

Štvrtok
01.09.

Začiatok indiktu,
nového Cirkevného roka

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Juraj s rod.
Sv. liturgia slovenská
† Jozef, Alojz

Prvý
piatok
02.09.

 

Sv. muč. Mamant

Zdržanlivosť od mäsa

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* SSR a NSI
Sv. liturgia slovenská
† Michal, Mária, Pavol, Mária

Sobota
03.09.

Svätý hieromuč. Antim,
nikomédijský biskup

Fatimská sobota v Ľutine

17:00

 

18:00

Fatimská sobota

Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
† Vojtech, Emil, Jozef, Alexander, Štefan (panychída)

Nedeľa
04.09.

16. nedeľa po Päťdesiatnici

Odpust v Dedačove

7:30

 

 

9:00

 

11:00

 

17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Peter, Janka, Paťka, Jakubko

  • Sv. liturgia cirkevnoslovanská

* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
Mária, Ján, Miroslav s rodinami

Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Natália s rod. (20r.)

Liturgický program na týždeň od 22.08. do 28.08.2016

 


Pondelok
22.08.

Svätý mučeník Agatonik a spoločníci

6:30

 

17:30
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Ján (panychída)
Akatist za požehnanie rodín
Sv. liturgia slovenská
† Marko (panychída)

Utorok
23.08.

 

Svätý mučeník Lupus

Zakončuje sa sviatok Zosnutia
presvätej Bohorodičky

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Jarmila
Sv. liturgia slovenská
† Štefan, Mária (panychída)

Streda
24.08.

Svätý hieromučeník Eutychés

Duchovná obnova pred odpustom

6:30

 

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
s pomazaním chorých
† Helena
Sv. liturgia slovenská
s pomazaním chorých
† Andrej (panychída)

Štvrtok
25.08.

 

Blažený hieromučeník Metod
Svätý apoštol Títus

Duchovná obnova pred odpustom

6:30

 

 

17:15
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Slavomír, Alžbeta, Ladislav,
Anna, Michal
Akatist k Presvätej Bohorodičke
Sv. liturgia slovenská
† Mária, Michal

Piatok
26.08.

 

Svätí mučeníci Adrián a Natália.

Zdržanlivosť od mäsa

Duchovná obnova pred odpustom

6:30

 

17:15
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Natálka, Michal
Akatist za požehnanie rodín
Sv. liturgia slovenská
† Dominik, Anežka

Sobota
27.08.

 

Náš prepodobný otec Pimen

Duchovná obnova pred odpustom

6:30

 

17:00

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Danka, Štefan, Mária
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
† Anna, Vasiľ, Lukáš, Teodor, Michal (panychída)

Nedeľa
28.08.

15. nedeľa Päťdesiatnice

Odpustová slávnosť

Myrovanie,
Obchod okolo chrámu

8:00

10:00

 

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Paľko (9r.)

Odpustová sv. liturgia
slovenská

Sv. liturgia slovenská
* Juraj, Anna, Esterka

Liturgický program na týždeň od 15.08. do 21.08.2016

 

 

Pondelok
15.08.

 

Zosnutie našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny

Prikázaný (chrámový) sviatok

6:30
7:30

 

16:30

 

18:00

Utiereň
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Jakub
Sv. liturgia slovenská
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Miroslava (40r.)

 

 

Utorok
16.08.

Svätý mučeník Diomédes

6:30

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Mária, Fedor
Sv. liturgia slovenská
† Danka (panychída)

 

 

Streda
17.08.

Svätý mučeník Myrón

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Dominik, Anežka
Sv. liturgia slovenská
† Anna, Ondrej, Ján

 

 

Štvrtok
18.08.

Svätí mučeníci Flórus a Laurus

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Helena s rod.
Sv. liturgia slovenská
* Helena

 

 

Piatok
19.08.

 

Svätý mučeník Andrej Stratopedarcha a spoločníci

Zdržanlivosť od mäsa

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Michal, Anna, Vladimír
Sv. liturgia slovenská
† Irena, Miroslav (panychída)

 

 

Sobota
20.08.

Svätý prorok Samuel

6:30

 

17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Daniela s rod., Jozef, Samko
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
† Mária, Ján (panychída)

 

 

Nedeľa
21.08.

14. nedeľa po Päťdesiatnici

Odpust v Ľutine

8:00

 

10:00

 

17:15
18:00

Sv. liturgia cirkevnosl.
* za veriacich

Sv. liturgia slovenská
* Gabriela (25r.)
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Eva, Lenka, Veronika

 

Od 3.7. do 28.8.2016 sv. liturgie v nedeľu:     8:00 cirkevnosl.
10:00 slovenská
17:15  Večiereň
18:00 slovenská