Odkazy

 

 

 

 

 

 

Štatistika návštevnosti

TOPlist

Liturgický program na týždeň od 30.05. do 05.06.2016

 

Pondelok
30.05.

Náš prepodobný otec Izák,
igumen Dalmatovho kláštora

6:30

 

18:00

 

19:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Ivan, Mária
Sv. liturgia slovenská
† Danka
Moleben k MPθY

Utorok
31.05.

Svätý apoštol Hermas

6:00
6:30

 

18:00

 

19:00

Moleben k MPθY
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Vladimír (panychída)
Sv. liturgia slovenská
† Erich, Anna
Moleben k MPθY

Streda
01.06.

Svätý mučeník Justín Filozof
a spoločníci

6:30

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Ján (panychída)
Sv. liturgia slovenská
† Michal (panychída)

Štvrtok
02.06.

Náš otec svätý Nikefor Vyznávač, konštantínopolský patriarcha

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Marta, Ján, Anna, Janik (panychída)
Sv. liturgia slovenská
† Dominik, Anežka (panychída)

Piatok
03.06.

Sviatok nášho najsladšieho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista,
milujúceho ľudí

Myrovanie
Voľnica

6:30
7:30

 

16:30

 

18:00

Utiereň
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* SSR a NSI
Sv. liturgia slovenská
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* SSR a NSI

Sobota
04.06.

Náš otec svätý Metrofanes, konštantínopolský patriarcha

6:30

 

15:00
17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Ivona
Sobáš
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
† Mária, Ján, Mária

Nedeľa
05.06.

3. nedeľa po Pädesiatnici

7:30

 

9:00

 

11:00

 

 

17:15

18:00

Sv. liturgia slovenská
* Zuzana (75 r.)
Sv. liturgia cirkevnosl.
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Gabriela, Ivana, Mariana
* Tatiana s rod. (60 r.)
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Dominik s rod. (25 r.)

Liturgický program na týždeň od 23.05. do 29.05.2016

 

Pondelok
23.05.

 

Náš prep. otec a vyznávač Michal, synadský biskup

Začiatok Petropavlovského pôstu

6:30

 

17:30
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Jozef, Anna, Milan (panychída)
Moleben k MPθY
Sv. liturgia slovenská
† Rozália, Mikuláš (panychída)

Utorok
24.05.

Náš prepodobný otec Simeon z Obdivuhodného vrchu. Prepodobný Nikita Stĺpnik, perejaslavský divotvorca.

6:00

6:30

 

17:30
18:00

Moleben k MPθY
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Emília
Moleben k MPθY
Sv. liturgia slovenská
† Pavol, Mária, Michal, Mária

Streda
25.05.

Tretie nájdenie úct. hlavy sv. a slávneho Pánovho pr., predchodcu a krstiteľa Jána.

6:30

 

17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Štefan, Anna
Veľká večiereň s lítiou
Sv. liturgia slovenská
* Mária, Jozef, Jozef, Marek

Štvrtok
26.05.

Slávnostná poklona prečistým tajomstvám tela a krvi nášho Pána Ježiša Krista

Myrovanie
Odporúčaný sviatok

6:30

- - -

 

9:30
- - -

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Štefan, Mária, Michal, Michal
- - - - - - - - - -
SV. LITURGIA
NA NÁMESTÍ
- - - - - - - - - -
Sv. liturgia slovenská

Piatok 27.05.

 

Svätý hieromučeník Terapont

Zdržanlivosť od mäsa

6:00
6:30

 

17:30
18:00

Moleben k MPθY
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Ján, Mária, Peter (panychída)
Moleben k MPθY
Sv. liturgia slovenská
† Juraj, Mária, Jozef

Sobota
28.05.

Náš prepodobný otec Nikita, chalcedónsky biskup.

6:30

 

17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Anna, Juraj, Štefan, Vladislav
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
† Ivan, Mária, Andrej, Mária

Nedeľa
29.05.

2. nedeľa po Pädesiatnici

Svätá prepodobná mučenica Teodózia, panna

7:30

 

 

9:00

 

11:00

 

17:15

18:00

Sv. liturgia slovenská
* Marián, Ján, Gabriela,
Tadeáš, Silvia
* Sv. liturgia cirkevnosl.
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Veronika s rod. (28r.)
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Miriam

Liturgický program na týždeň od 16.05. do 22.05.2016

 

Pondelok
16.05.

 

Pondelok Svätého Ducha

Odporúčaný sviatok

6:30
7:30

 

16:30

 

18:00

Utiereň
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Juraj (panychída)
Sv. liturgia slovenská
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
† Štefan, Anna, Štefan

Utorok
17.05.

Svätý apoštol Andronik

6:00
6:30

 

17:30
18:00

Moleben k MPθY
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Andrej, Anna (panychída)
Moleben k MPθY
Sv. liturgia slovenská
† Danka (panychída)

Streda
18.05.

Svätý mučeník Teodot z Ankyry

6:30

 

17:30
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Anna, Ivan (panychída)
Moleben k MPθY
Sv. liturgia slovenská
† Štefan

Štvrtok
19.05.

Svätý hieromučeník Patrik, pruský biskup, a spoločníci

6:30

17:30
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Mária, Ján, Anna, Štefan, Michal
Moleben k MPθY
Sv. liturgia slovenská
† Mária, Fedor (panychída)

Piatok
20.05.

 

Svätý mučeník Tallelaios

 

Voľnica

6:00
6:30

 

17:30
18:00

Moleben k MPθY
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Michal, Demeter, Alžbeta, Ondrej, Mária, Juraj
Moleben k MPθY
Sv. liturgia slovenská
† Ján

Sobota
21.05.

 

Svätí veľkí králi a apoštolom rovní Konštantín a Helena

Zakončenie sviatku Pädesiatnice

Púť do Krakova

6:30

 

17:00

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Ján
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
† Ján

Nedeľa
22.05.

1. nedeľa po Pädesiatnici –
Všetkých svätých

Svätý mučeník Bazilisk

7:30

 

9:00

11:00

 

17:15

18:00

Sv. liturgia slovenská
* Helena s rod. (75 r.)
Sv. liturgia cirkevnosl.
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Zuzana, Sofia
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Ján

Liturgický program na týždeň od 09.05. do 15.05.2016

 

Pondelok
09.05.

Prenesenie úct. pozostatkov nášho o. sv. Mikuláša Divotvorcu z Myry
do mesta Bari

6:30

 

 

17:30
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Ján
† Ján (z utorka)
Moleben k MPθY
Sv. liturgia slovenská
† Peter Šuta

Utorok
10.05.

Svätý apoštol Šimon Horlivec

Kňazský deň v Ľutine

 

––––

 

18:00

  • - -  Liturgia preložená - - -

na pondelok ráno
Sv. liturgia slovenská
† Jozef (panychída)

Streda
11.05.

Založenie Konštantínopola
Svätý hieromučeník Mókios

6:00
6:30

 

17:30
18:00

Moleben k MPθY
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Vanda, Ján, Mária, Ján (panychída)
Moleben k MPθY
Sv. liturgia slovenská
† Ján (panychída)

Štvrtok
12.05.

Naši o. sv. Epifanios, cyperský biskup, a sv. Germanos, konštantínopolský patriarcha

6:30

 

17:30
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Štefan, Mária, Jozef, Helena
Moleben k MPθY
Sv. liturgia slovenská
† Anna

Piatok 13.05.

 

Svätá mučenica Glykéria
Zakončenie sviatku Nanebovstúpenia
Zdržanlivosť od mäsa

6:00
6:30

 

17:30
18:00

Moleben k MPθY
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Michal (panychída)
Moleben k MPθY
Sv. liturgia slovenská
† Anton (panychída)
† bohuznáma (40dňová, panychída)

Sobota
14.05.

5. zádušná sobota

Svätý mučeník Izidor

6:30

 

15:00

17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† zádušná s panychídou
Sobáš
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
† zádušná s panychídou

Nedeľa
15.05.

Nedeľa svätej Päťdesiatnice

Zostúpenie
Sv. Ducha

myrovanie

7:30

 

9:00

 

11:00

 

17:00

18:00

Sv. liturgia slovenská
* Lenka
Sv. liturgia cirkevnosl.
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Helena (60 rokov)
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Elizabeth

Liturgický program na týždeň od 02.05. do 08.05.2016

 

Pondelok
02.05.

Náš otec svätý Atanáz Veľký

6:30

 

18:00

 

19:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Michal, Viktória, Lýdia, Irena, Stanislav, Jozef, Marta
Sv. liturgia slovenská
† Rozália
Moleben k MPθY

Utorok
03.05.

Svätí mučeníci Timotej a Maura

6:00
6:30

 

18:00

 

 

19:00

Moleben k MPθY
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Anna
Sv. liturgia slovenská
* Mária (70 rokov)
František, Jozef, František, Pavol Mária
Moleben k MPθY

Streda
04.05.

Svätá mučenica Pelágia

Zakončenie Paschy

6:30

 

 

17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Alexander, Mária, Vasiľ, Juraj, Štefan, Michal, Ján (panychída)
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Slavomír, Monika

Štvrtok
05.05.

Nanebovstúpenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista

prikázaný sviatok
myrovanie

6:30
7:30

 

 

12:30

16:30

18:00

Utiereň
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Mária
GJZ
Sv. liturgia slovenská
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
† Marián

06.05.

Svätý, spravodlivý a veľmi trpezlivý Jób

Prvý piatok

Zdržanlivosť od mäsa

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* SSR a NSI
Sv. liturgia slovenská
† Vladimír (panychída)

Sobota
07.05.

Spomienka na znamenie úct. Kríža, ktoré sa ukázalo na nebi vo sv. meste Jeruzaleme

6:30

 

17:00

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Michal, Vasiľ, František, Vasiľ
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
† Štefan, Mária

Nedeľa
08.05.

7. nedeľa po Pasche –
svätých otcov prvého ekum. nicejského snemu

 

Zbierka: Katolícke masmédiá

7:30

 

9:00

11:00

 

17:15

18:00

Sv. liturgia slovenská
* Ivana s rod. (50 r.)
Sv. liturgia cirkevnosl.
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Gabriela
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Martina, Marek, Tobias

Liturgický program na týždeň od 25.04. do 01.05.2016

 

Pondelok
25.04.

Svätý apoštol a evanjelista Marek

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Ján
Sv. liturgia slovenská
† Anna (panychída)

Utorok
26.04.

Svätý hieromučeník Bazil,
amázijský biskup

6:30

 

17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Norbert, Ivan, Denis, Ľubomír, Ivan, Michal
Príprava s prvoprijímajúcimi
Sv. liturgia slovenská
† Mikuláš (panychída)

Streda
27.04.

Svätý hieromučeník Simeon,
Pánov príbuzný
Odovzdanie Polovice Päťdesiatnice

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Emil, Brigita, Štefan, Anna
Sv. liturgia slovenská
† Ľudovít

Štvrtok
28.04.

Svätí apoštoli Jasón a Sósipatros

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Anna, Juraj
Sv. liturgia slovenská
† Filoména (panychída)

Piatok 29.04.

 

Deviati svätí mučeníci z Kyzika

Zdržanlivosť od mäsa

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Juraj
Sv. liturgia slovenská
* bohuznámy

Sobota
30.04.

Svätý apoštol Jakub,
brat svätého Jána Teológa

6:30

 

16:00
17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Miroslav
Sobáš (skanzen)
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
† Mária, Štefan, Michal,
Mária, Viera

Nedeľa
01.05.

 

 

6. nedeľa po Pasche –
o slepom

 

Prvé sväté prijímanie

7:30

 

9:15
9:30

 

17:15

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Juraj, Jana s rod.

sprievod z fary
Slávnosť prvého sv. prijímania

Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Júlia

Liturgický program na týždeň od 18.04. do 24.04.2016

 


Pondelok
18.04.

Náš prep. otec Ján, učeník svätého Gregora Dekapolitu

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Milan (panychída)
Sv. liturgia slovenská
† Ján (panychída)

Utorok
19.04.

Náš prepodobný otec Ján zo Starej Lavry

6:30

 

17:00

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Vojtech, Mária, Mária, Ján, Lýdia, Michal (panychída)
Príprava s prvoprijímajúcimi
Sv. liturgia slovenská
† Štefan, Mária, Ján, Renáta, Iveta

Streda
20.04.

Polovica Päťdesiatnice

Náš prepodobný otec Teodor Trichinas

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Juraj
Sv. liturgia slovenská
* Eva, Anna

Štvrtok
21.04.

Svätý hieromučeník Január a spoločníci

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Ján (panychída)
Sv. liturgia slovenská
† Michal

Piatok
22.04.

 

Náš prepodobný otec Teodor Sykeónsky

Zdržanlivosť od mäsa

6:30

 

17:00

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Juraj, Juraj, Helena, Jozef, Štefan (panychída)
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
† Ján (panychída)

Sobota
23.04.

Svätý a slávny veľkomučeník,
triumfátor a divotvorca Juraj

odporúčaný sviatok

7:30

 

9:00

 

17:00

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Ján, Andrej, Mária
Sv. liturgia cirkevnosl.
* za veriacich
Veľká Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Samuel (10 rokov)

Nedeľa
24.04.

5. nedeľa po Pasche –
o Samaritánke

 

Celoeurópska zbierka na pomoc Ukrajine

7:30

 

9:00

11:00

 

17:15

18:00

Sv. liturgia slovenská
* Juraj s rod.
Sv. liturgia cirkevnosl.
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Marta, Jozef, Antónia, Ester, Sára, Magdaléna
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
*  Viktor, Alžbeta, Viktor,
Matúš, Juraj

Liturgický program na týždeň od 11.04. do 17.04.2016

 


Pondelok
11.04.

Svätý hieromučeník Antipas, biskup ázijského Pergama

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Andrej
Sv. liturgia slovenská
† Anna, Vasiľ, Justína, Vasiľ, Ľudmila, Anna, Vasiľ (panychída)

Utorok
12.04.

Náš prepodobný otec a vyznávač Bazil, parijský biskup

6:30

 

17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Andrej, Anna, Olina
Príprava s prvoprijímajúcimi
Sv. liturgia slovenská
† Ján

Streda
13.04.

Svätý hieromučeník Artemón a spoločníci

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Aurélia, Ivan, Anna, Ján
Sv. liturgia slovenská
† Jozef, Juraj (panychída)

Štvrtok
14.04.

Náš otec svätý Martin Vyznávač, rímsky pápež

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Michal, Anna, Michal (panychída)
Sv. liturgia slovenská
* Justína s rod.

15.04.

Svätí apoštoli Aristarch,
Pudent a Trofim

Zdržanlivosť od mäsa

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Michal, Anna, Michal, Zlatka
Sv. liturgia slovenská
† Danka (panychída)

Sobota
16.04.

Sväté mučenice a panny Agapa, Irena a Chionia

6:30

 

14:00
15:00
17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Anna (90 r.)
Sobáš
Sobáš so sv. liturgiou
Veľká Večiereň
Sv. liturgia slovenská
† Juliana, Jozef

Nedeľa
17.04.

 

4. nedeľa po Pasche –
o porazenom

 

Zbierka Seminár I.

7:30

9:00

 

11:00

 

17:15
18:00

* Anna, Daniela, Ľubomír, Vladimír
Sv. liturgia cirkevnosl.
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Marta (70 r.)
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Jaroslav s rod.

Liturgický program na týždeň od 04.04. do 10.04.2016

 


Pondelok
04.04.

Naši prepodobní otcovia Jozef Hymnograf a Juraja z Maley

6:30

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská

Sv. liturgia slovenská

Utorok
05.04.

Svätí mučeníci Teodul,
Agatopod a spoločníci

6:30
17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Príprava s prvoprijímajúcimi
Sv. liturgia slovenská

Streda
06.04.

Náš otec svätý Eutychios, konštantínopolský arcibiskup

6:30

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská

Sv. liturgia slovenská

Štvrtok
07.04.

Náš prepodobný otec Juraj,
mytilénsky biskup

6:30

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská

Sv. liturgia slovenská

Piatok
08.04.

Svätí apoštoli Herodión, Agabus, Rúfus, Asynkrit, Flegont a Hermés

Zdržanlivosť od mäsa

6:30

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská

Sv. liturgia slovenská

Sobota
09.04.

Svätý mučeník Eupsychios

6:30
15:00
17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Sobáš so sv. liturgiou
Veľká Večiereň
Sv. liturgia slovenská

Nedeľa
10.04.

3. nedeľa po Pasche –
o myronosičkách

7:30
9:00

 

11:00
17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
Sv. liturgia cirkevnosl.
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
Večiereň
Sv. liturgia slovenská

Liturgický program na Svätý a Veľký týždeň od 21.03. do 27.03.2016

 


Pondelok
21.03.

Svätý a veľký pondelok

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Ján (s panychídou)
Sv. Liturgia VPD
† Juraj (s panychídou)

Utorok
22.03.

Svätý a veľký utorok

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Anna, Peter, Michal, Anna, Anna
Sv. Liturgia VPD
† Michal (s panychídou)

Streda
23.03.

 

Svätá a veľká streda

Zdržanlivosť od mäsa

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Jozef, Helena, Jozef, Eva
Sv. Liturgia VPD
† Margita (s panychídou)

Štvrtok
24.03.

 

Svätý a veľký štvrtok

17:00

18:30

Sv. liturgia Bazila
Veľkého s večierňou
Utiereň s čítaniami strastí

Piatok
25.03.

Veľký piatok

Zvestovanie našej presvätej Vládkyni, Bohorodičke Márii,
vždy Panne

Zbierka Boží hrob
Prikázaný sviatok
Prísny pôst

7:30

 

11:00

15:00

16:00

Kráľovské hodinky

 

Sprievod s krížom

Sv. liturgia Jána Zlatoústeho s Veľkou večierňou a uložením pláštenice do hrobu

Celonočná stráž pri hrobe

Sobota
26.03.

Svätá a veľká sobota

8:00

17:00

Jeruzalemská utiereň

Sv. liturgia Bazila Veľkého
s Veľkou večierňou

Nedeľa
27.03.

SVÄTÁ A VEĽKÁ
NEDEĽA PASCHY

SVETLÉ KRISTOVO VZKRIESENIE

Prikázaný sviatok
Myrovanie

Zmena času 2:00 h 03:00 h

5:00

 

 

 

7:00

 

7:30

 

9:00

 

11:00

 

17:15

18:00

 

Utiereň Vzkriesenia

s požehnaním jedál o 6:00 h.
(cirkevnoslovansky)

Požehnanie jedál (slovensky)
Sv. liturgia slovenská
Sv. liturgia slovenská
* Slavomír s rod.
Sv. liturgia  cirkevnosl.
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Marián (15 r.)
Paschálna večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Štefan s rod.


Gréckokatolícka cirkev, farnosť Humenné
Liturgický program na Svetlý týždeň
od 28.03. do 03.04.2016


Pondelok
28.03.

Svetlý pondelok

Prikázaný sviatok
Deň prac. pokoja

7:30

 

9:00

 

 

11:00

 

17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Róbert, Antónia, Julianka, Bianka
Sv. liturgia cirkevnosl.
* za veriacich
(sprievod okolo cerkvi)
Sv. liturgia slovenská
* Mária, Štefan
Paschálna večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Ľubica

Utorok
29.03.

Svetlý utorok

8:30
9:00

 

18:00

Moleben k sv. Jozefovi
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* o. Martin s rod.
Sv. liturgia slovenská
* Ján s rod. (29r.)

Streda
30.03.

Svetlá streda

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Anton, Gabriela, Lenka, Tonko
Sv. liturgia slovenská
† Mariánko, Ján, Ján, Anna, Mária, Ján

Štvrtok
31.03.

Svetlý štvrtok

6:30

 

17:30
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Jozef (50r.), Matej, Mária
Moleben k sv. Jozefovi
Sv. liturgia slovenská
† Pavel

Piatok
01.04.

Svetlý a prvý piatok

Voľnica

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Anna
Sv. liturgia slovenská
* SSR a NSI

Sobota
02.04.

Svetlá sobota

6:30

 

17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Zita s rod.
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
† Mária, Ján, Ján, Andrej, Štefan ...

Nedeľa
03.04.

Druhá nedeľa
po Pasche

o Tomášovi

Nedeľa Božieho milosrdenstva

(Púť v Ľutine)

7:30

 

9:00

 

11:00

 

17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Eva, Anna
Sv. liturgia cirkevnosl.
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Samuel
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Mariana, Henrich

Liturgický program na týždeň od 14. do 20.03.2016

 

Pondelok
14.03.

Náš prepodobný otec Benedikt

6:30

 

17:30
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Michal, Ladislav, Mária
Veľkopôstny moleben
Sv. liturgia slovenská
* Lenka (6 r.)
* Helenka

Utorok
15.03.

Svätý muč. Agapios a s ním
ďalší šiesti mučeníci

6:00
6:30

 

17:00
18:00

Moleben k sv. Jozefovi
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Michal
Príprava s prvoprijímajúcimi
Sv. liturgia slovenská
† Danka (s panychídou)

Streda
16.03.

 

Svätí mučeníci Sabinus a Papas

Svedectvo Patrika a Nancy Lattových HE-Dubník 16:30

Zdržanlivosť od mäsa

6:00
6:30

18:00

Veľkopôstny moleben
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Marek s rod.
Liturgia VOPRED POSV. DAROV
† Anna, Michal (s panychídou)

Štvrtok
17.03.

Náš prepodobný otec Alexej,
Boží človek

6:30

 

17:30
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Michal
Moleben k sv. Jozefovi
Sv. liturgia slovenská
† o. Michal Ivanko (panychída-ročná)

Piatok
18.03.

 

Koniec  Štyridsiatnice

Náš otec svätý Cyril,
jeruzalemský arcibiskup

Zdržanlivosť od mäsa

6:30

 

17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Vasiľ
Pobožnosť krížovej cesty
Liturgia VOPRED POSV. DAROV
† Michal, Mária, Jozef

Sobota
19.03.

Lazárova sobota

Svätí mučeníci Chryzant a Dária

6:30

 

17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Jozef, Mária, Samuel, Miško
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Mária

Nedeľa
20.03.

Kvetná nedeľa

Naši prepodobní otcovia, ktorých Saracéni pozabíjali
v kláštore svätého Sávu

Požehnanie ratolestí
Myrovanie

7:30

 

9:00

 

11:00

 

15:00
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Michal, Jozef, Jozef, Ivan
Sv. liturgia cirkevnosl.
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Irena, Helena
Predveľkonočná spoveď
Sv. liturgia slovenská
* Margita (80 r.)