Odkazy

 

 

 

 

 

 

Štatistika návštevnosti

TOPlist

Farské oznamy 11. nedeľa po ZSD

(20.08.2017)

 

Ohlášky

  • 1.Daniel Rabajda, narodený a bývajúci v Humennom a Bc. Martina Hrubovská, narodená v Humennom a bývajúca v Závadke, ohlasujú sa po druhýkrát.
  • 2.Gabriel Capcara, narodený a bývajúci v Humennom a Antónia SIVĆOVÁ, narodená v Humennom a bývajúca v Ohradzanoch, ohlasujú sa po prvýkrát.

                               Prípadnú prekážku nahláste na FÚ a zároveň prosíme o modlitby za snúbencov.

 

Oznamy  

  • - V zbierke na Cirkevné školy a katechizáciu sa vyzbieralo 170 eur. Pán Boh zaplať!
  • V utorok by sme chceli upraviť a pripraviť okolie chrámu na odpustovú slávnosť. Zraz o 9:00 hod. pri chráme.
  • - Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí v priebehu týždňa pomáhali pri opravách kaplniek krížovej cesty. Či už to boli chlapi, ktorí murárskymi a natieračskými prácami obnovili ich vzhľad, alebo aj ženy, ktoré to všetko pekne poupratovali. Úprimné Pán Boh zaplať!
  • Začíname týždeň, ktorý vyvrcholí v nedeľu odpustovou slávnosťou z príležitosti chrámového sviatku spojenou s oslavou 300. výročia chrámu. Chcem upozorniť, že od štvrtku sa budeme aj cez duchovnú obnovu pripravovať na túto odpustovú slávnosť. Vo štvrtok sa po svätých liturgiách bude vysluhovať sviatosť pomazania chorých. V nedeľu o 10.00 hod. bude slávnostná archijerejská svätá liturgia za účasti prešovského arcibiskupa a metropolitu Jána Babjaka. Využime tento milostivý čas na získanie milostí a požehnania!

 

V pokladni na chrám:

V pokladni na kvety: