Odkazy

 

 

 

 

 

 

Štatistika návštevnosti

TOPlist

Farské oznamy - 15. nedeľa po ZSD

(17.09.2017)

 

Ohlášky

      1. Jozef SOROKÁČ, narodený a bývajúci v Humennom a Ivana SAKSUNOVÁ, narodená v Snine a bývajúca v Dlhom nad Cirochou, ohlasujú sa po tretíkrát.

      2. Marcel ALBIČUK, narodený a bývajúci v Humennom a Radka DZURENKOVÁ, narodená  a bývajúca v Humennom, ohlasujú sa po druhýkrát.

      3. Štefan LUKÁČ, narodený a bývajúci v Humennom a Adriana KUSKOVÁ, narodená  a bývajúca v Humennom, ohlasujú sa po prvýkrát.

         Prípadnú prekážku nahláste na FÚ a zároveň prosíme o modlitby za snúbencov.

 

 

    

Oznamy  

  • - Pripomíname, že dnes sa koná zbierka pre potreby kňazského seminára. Vopred Pán Boh zaplať za Vaše dary.
  • - Na budúcu nedeľu, 24.09. 2017, sa uskutoční zbierka pre potreby našej farnosti. Takisto všetkým darcom už vopred úprimné Pán Boh zaplať!
  • - Pozývame všetkých rodičov a deti 1. – 3. ročníka základných škôl, teda nielen tých, ktorí by sa podľa „starých“ predpisov pripravovali na slávnosť 1. sv. prijímania, na prvé formačné stretnutie ohľadom návratu k tradícii podávania sv. prijímania deťom a takisto slávnosti Slávnostného sv. prijímania. Stretnutie sa uskutoční v piatok, 22. septembra 2017,povečernej sv. liturgii.