Odkazy

 

 

 

 

 

 

Štatistika návštevnosti

TOPlist

Farské oznamy na týždeň po 3. nedeli po ZSD


(od 6. do 12. júna 2016)

 

Oznamujeme, že diakonát a presbyteriát mieni prijať Ján Slobodník, seminarista Gr.kat. kňazského seminára v Prešove, narodený v Humennom, bývajúci v Humennom, syn rodičov Dušana a Heleny rod. Ščerbovej. Kto by vedel o nejakej prekážke prijať sviatosť kňazstva, je povinný to oznámiť na farskom úrade. Zároveň Vás prosíme, aby tí, ktorí sa chcete zúčastniť vysviacky v Ľutine, zapísali ste sa v sakristii chrámu čo najskôr!


OZNAMY:

 • - Dnes uskutočňujeme zbierku na pomoc najnutnejšej opravy fary vo Vyškovciach pre o. Mikuláša Jančuša. Kto môže pomôcť, Pán Boh zaplať!
 • - Zajtra sa pomodlíme Akatist požehnania rodín a v stredu a v piatok aj ráno aj večer Moleben k Božskému srdcu.
 • - Otec arcibiskup a metropolita Ján Babjak, SJ, vyhlasuje na 28. mája 2016 Archieparchiálny environmentálny deň Prešovskej archieparchie, ktorým chce v duchu encykliky Svätého Otca Františka Laudato Si' prispieť k čistote prostredia, a to triedeným zberom odpadkov v okolí chrámov, farských budov, cintorínov, či pri potokoch, prípadne v priľahlom lese a pod. Keďže chceme zladiť túto aktivitu spoločne pre všetky humenské gr.kat. farnosti, z tohto dôvodu náhradným dátumom zberu a triedenia odpadkov bude sobota 11. jún 2016.

Čítať ďalej...

Farské oznamy na týždeň po 2. nedeli po ZSD


(od 30. mája do 5. júna 2016)

 

OHLÁŠKY:

 • - Oznamujeme, že diakonát a presbyteriát mieni prijať Ján Slobodník, seminarista Gr.kat. kňazského seminára v Prešove, narodený v Humennom, bývajúci v Humennom, syn rodičov Dušana a Heleny rod. Ščerbovej. Kto by vedel o nejakej prekážke prijať sviatosť kňazstva, je povinný to oznámiť na farskom úrade.
 • - Prekážky, prosíme, nahlásiť na FÚ a zároveň prosíme o modlitby za nášho bohoslovca-kandidáta.

Čítať ďalej...

Farské oznamy na týždeň po Zostúpení Sv. Ducha


(od 16. do 22. mája 2016)

 

OZNAMY:


 • - V pondelok slávime odporúčaný sviatok Pondelok Sv. Ducha. Bohoslužby ako vo sviatok v týždni. Celý týždeň je voľnica.
 • - Pobožnosti k Presv. Bohorodičke podľa rozpisu z farského časopisu.
 • - V sakristii chrámu sa môžete zapísať na 7. Metropolitnú púť do Sanktuária BM v Krakove. Odchod autobusu bude v noci z piatka na sobotu o 03:00 hod., predbežný poplatok je 15,-€/osoba. Nezabudnúť na doklady, celodennú stravu a vhodné oblečenie: - pre tých, čo sú zapísaní v poradí 1-46 odchod o 3:00 spod cerkvi; - pre tých, čo sú zapísaní od čísla 47 odchod medzi 2:30-2:45 spod cerkvi.
 • - DVD z 1. sv. prijímania si môžete vyzdvihnúť na podpis v sakristii chrámu.

Čítať ďalej...

Farské oznamy na týždeň po Nedeli sv. Otcov


OZNAMY:

 • - Dnes máme zbierku na podporu Katolíckych masmédií. Za dary Pán Boh zaplať!
 • - Pobožnosti k Presv. Bohorodičke podľa rozpisu z farského časopisu.
 • - V utorok máme kňazi v Ľutine Kňazský deň. Úmysel z rannej sv. liturgie budeme sláviť v pondelok ráno, večerný úmysel zostáva.
 • - V piatok po večernej sv. liturgii bude adorácia, srdečne pozývame na modlitbu.
 • - Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho v spolupráci s eRkom a farnosťou Vás pozývajú na Deň rodiny, ktorý sa uskutoční v sobotu 14. mája, program začína od 14:00 hod. Budú tam pripravené rôzne atrakcie pre deti, duchovné slovo, zábavné workshopy a taktiež občerstvenie v podobe gulášu – všetci ste srdečne pozvaní – registrácia účastníkov je do 12.5.2016 na GJZ.

Čítať ďalej...

Farské oznamy na týždeň po Nedeli o slepom


(od 2.  do 8. mája 2016)

 

OZNAMY:

 • - V zbierke na pomoc Ukrajine ste obetovali =441,-€. Za dary Pán Boh zaplať! Na budúci týždeň je zbierka na Katolícke masmédia.
 • - Začíname mesiac úcty k Presv. Bohorodičke. Pobožnosti podľa rozpisu vo farskom časopise.
 • - Pred nami je prvopiatkový týždeň, spovedáme ako obyčajne okrem štvrtka, keď je sviatok; v piatok počas celého dňa.
 • - V stredu zakončujeme sviatok Paschy, preto o 17:00 sa pomodlíme Veľkú večiereň s lítijou pred štvrtkovým prikázaným sviatkom Nanebovstúpenia Pána.

Čítať ďalej...

Farské oznamy na týždeň po Nedeli o samaritánke


(od 25. apríla do 1. mája 2016)


OZNAMY:

 • - Dnes je zbierka na pomoc Ukrajine, ktorú vyhlásil sv. Otec František . Za dary Pán Boh zaplať!
 • - V zbierke minulú nedeľu na seminár sa vyzbieralo =253,-€. Za dary Pán Boh zaplať!
 • - V utorok stretnutie s prvoprijímajúcimi pokračuje o 17:00 nácvikom slávnosti a nácvikom na prvú sv. spoveď, ktorá bude prebiehať v sobotu od 8:30 hod. Rodičov a príbuzných prosíme, aby maximálne využili spovedanie počas týždňa.
 • - V piatok po sv. liturgii Vás srdečne pozývame na stretko na fare.

Čítať ďalej...

Farské oznamy na týždeň po Nedeli o myronosičkách


(od 11. do 17.04.2016)

 

OZNAMY:

 • - V zbierke na pomoc kresťanským utečencom sa vyzbieralo =396,-€. Za dary Pán Boh zaplať!
 • - Dnes sa v MsKS v Sabinove od 15:30 uskutoční modlitbové stretnutie s p. Eliasom Vellom, katolíckym exorcistom z Malty.
 • - V utorok stretnutie s prvoprijímajúcimi pokračuje o 17:00.
 • - V piatok srdečne pozývame mladých na stretko na faru po večernej sv. liturgii.

Čítať ďalej...

Farské oznamy na týždeň po Tomášovej nedeli


(od 04. do 10.04.2016)

 

OZNAMY:


 • - Dnes po sv. liturgiách je vyhlásená mimoriadna zbierka na pomoc kresťanským utečencom. Za dary Pán Boh zaplať!
 • - V utorok stretnutie s prvoprijímajúcimi pokračuje o 17:00.
 • - V piatok Vás srdečne pozývame na adoráciu po sv. liturgii.
 • - Na budúcu nedeľu o 10:00 o. arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ posvätí obnovený chrám v Rokytove pri Humennom.
 • - V ponuke je aj nové číslo farského časopisu a časopisu Slovo.
 • - Ponúkame možnosť stredoškolského štúdia na gr.kat. Gymnáziu sv. Jána Zlatoústeho. Bližšie informácie sú na webových stránkach a budú opäť aj vo farskom časopise.

Čítať ďalej...

Farské oznamy na týždeň po Kvetnej nedeli


(od 21.03. do 27.03.2016)

 

OZNAMY:

 • - Touto cestou sa chcem srdečne poďakovať za štvrtkovú brigádu pri cerkvi: ženám z Únie žien, členom kurátorského zboru a Vám, veriacim, ktorí ste pomohli. Pán Boh odmeň požehnaním!
 • - V zbierke na Podporný fond I. ste obetovali =267,-€. Za dary Pán Boh zaplať!
 • - Dnes poobede od 15:00 bude príležitosť k predveľkonočnej spovedi, o 16:00 a 17:00 budeme podávať aj Eucharistiu, ktorá ale nenahrádza povinnosť účasti na nedeľnej liturgii.

Čítať ďalej...

Farské oznamy na týždeň po 5. pôstnej nedeli


(od 14.03. do 20.03.2016)

 

OHLÁŠKY: Sviatosť manželstva chcú prijať: Stanislav Karol, narodený a bývajúci v Humennom, syn Stanislava a Anny r. Harahuzovej a Renáta Kertysová, narodená v Bardejove, bývajúca v Marhani, dcéra † Dušana a Anny r. Jurčovej, ohlasujú sa po prvýkrát.


OZNAMY:

 • - Dnes máme zbierku na Podporný fond I. Za dary Pán Boh zaplať!
 • - V utorok príprava s prvoprijímajúcimi pokračuje o 17:00.
 • - Gréckokatolícke arcibiskupstvo v spolupráci aj s humenskými farnosťami Vás srdečne pozýva na stretnutie s kanadskými manželmi Lattovými, ktorí žijú a pôsobia v Medžugorí. V stredu 16.03.2016 v gr.kat. chráme v HN-Dubníku o 16:00 bude ruženec, od 16:30 manželia vydajú svedectvo a potom bude liturgia VPD s o. arcibiskupom a metropolitom Jánom.

Čítať ďalej...

Mikuláš Klimčák