Odkazy

 

 

 

 

 

 

Štatistika návštevnosti

TOPlist

Sviatky

Prikázané sviatky

 

Všetky nedele v roku

Počatie presvätej Bohorodičky svätou Annou (8.12.)

Narodenie nášho Spasiteľa Ježiša Krista (25.12.)

Zbor presvätej Bohorodičky (26.12.)

Obrezanie nášho Spasiteľa Ježiša Krista (1.1.)

Bohozjavenie nášho Spasiteľa Ježiša Krista (6.1.)

Zvestovanie presvätej Bohorodičke (25.3.)

Veľký piatok

Svetlý pondelok

Nanebovstúpenie Pána

Svätí apoštoli Peter a Pavol (29.6.)

Zosnutie presvätej Bohorodičky (15.8.)

 

 

Odporúčané sviatky

 

Narodenie presvätej Bohorodičky (8.9.)

Povýšenie sv. Kríža (14.9.)

Odchod do večnosti sv. evanjelistu a apoštola Jána (26.9.)

Presvätá Bohorodička Ochrankyňa (1.10.)

Svätý veľkomučeník Demeter (26.10.)

Zbor sv. archanjela Michala (8.11.)

Vstup presvätej Bohorodičky do chrámu (21.11.)

Svätý Mikuláš Divotvorca (6.12.)

Stretnutie Pána (2.2.)

Svätý veľkomučeník Juraj (23.4.)

Blažený hieromučeník Vasiľ Hopko (11.5.)

Narodenie Pánovho predchodcu a krstiteľa Jána (24.6.)

Svätí Cyril a Metod (5.7.)

Blažený hieromučeník Pavol Peter Gojdič (17.7.)

Svätý prorok Eliáš (20.7.)

Premenenie Pána (6.8.)

Blažený hieromučeník Metod Dominik Trčka (25.8.)

Sťatie hlavy Jána Krstiteľa (29.8.)

Svetlý utorok

Pondelok Svätého Ducha

Najsvätejšia Eucharistia

Najsvätejšie Srdce Ježišovo