Odkazy

 

 

 

 

 

 

Štatistika návštevnosti

TOPlist

OZNAM


V priestoroch dvora FÚ sa našli kľúče od auta.

Stratil ich pravdepodobne mladý muž,

ktorý bol na spoveď 24.12. a docestoval z Anglicka.

Info na fare.

Liturgický program na týždeň po Nedeli o myronosičkách Kaplnka BM

 

Pondelok
5.5.

Svätá mučenica Irena
Prepodobný otec Nikefor, igumen Médikiovho monastiera

Utorok
6.5.

Svätý, spravodlivý a veľmi trpezlivý Jób

16:30

Sv. liturgia

Streda
7.5.

Spomienka na znamenie úctyhodného kríža v Jeruzaleme
Svätý mučeník Akakios

 

Štvrtok
8.5.

Svätý slávny a všechválny apoštol a evanjelista Ján Teológ

 

 

Piatok
9.5.

Prenesenie ostatkov svätého Mikuláša Divotvorcu z Myry do Bari
Voľnica

16:30

Sv. liturgia

Sobota
10.5.

Svätý apoštol Šimon Horlivec

 

Nedeľa
11.5.

ŠTVRTÁ
NEDEĽA PO PASCHE –
O PORAZENOM

Blažený hieromučeník Vasiľ, prešovský svätiaci biskup

Zbierka: seminár I.

9:00

Sv. liturgia

Liturgický program na týždeň po Nedeli o myronosičkách

 

Pondelok
5.5.

Svätá mučenica Irena
Prepodobný otec Nikefor, igumen Médikiovho monastiera

6:30
17:30
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Mária
Moleben za rodiny
Sv. liturgia slovenská
* Ján (25 r.)

Utorok
6.5.

Svätý, spravodlivý a veľmi trpezlivý Jób

6:00
6:30

18:00

Moleben k MPθΥ
Sv. liturgia staroslovienska
+ Jozef, Mária, Eva, Michal (panychída)
Sv. liturgia slovenská
+ Anton, Anton, Tekla, Iveta (panychída)

Streda
7.5.

Spomienka na znamenie úctyhodného kríža v Jeruzaleme
Svätý mučeník Akakios

6:30

17:30
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Atanáz, Anastázia (panychída)
Moleben k MPθΥ
Sv. liturgia slovenská
+ Mária, Juraj, Mária, Ján, Michal

Štvrtok
8.5.

Svätý slávny a všechválny apoštol a evanjelista Ján Teológ

6:30

17:30
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Ján
Moleben k MPθΥ
Sv. liturgia slovenská
+ Peter

Piatok
9.5.

Prenesenie ostatkov svätého Mikuláša Divotvorcu z Myry do Bari
Voľnica

6:00
6:30

17:30
18:00

Moleben k MPθΥ
Sv. liturgia staroslovienska
+ Anna
Moleben k MPθΥ
Sv. liturgia slovenská
+ Helena

Sobota
10.5.

Svätý apoštol Šimon Horlivec

6:30

15:00
16:00
17:00
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Michal, Klára, Miško, Jolana, Karel (panychída)
Sobáš
Sobáš
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
+ Jozef (panychída)

Nedeľa
11.5.

ŠTVRTÁ
NEDEĽA PO PASCHE –
O PORAZENOM

Blažený hieromučeník Vasiľ, prešovský svätiaci biskup

Zbierka: seminár I.

7:30

9:00

11:00

17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Milan (60 r.)
Sv. liturgia staroslovienska
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Jana (40 r.)
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Zuzana (15 r.)

Liturgický program na týždeň po Tomášovej nedeli Kaplnka B.M.

 


Pondelok
28.4.

Svätí apoštoli Jasón a Sósipatros
Svätí mučeníci Dadas, Maxim a Kvintilián

Utorok
29.4.

Deviati svätí mučeníci z Kyzika
Prepodobný Memnón Divotvorca

16:30

Sv. liturgia

Streda
30.4.

Svätý apoštol Jakub, brat svätého Jána Teológa

Štvrtok
1.5.

Prorok Jeremiáš

 

Piatok
2.5.

Svätý Atanáz Veľký, alexandrijský patriarcha
Prvý piatok
Zdržanlivosť od mäsa

16:30

Sv. liturgia

Sobota
3.5.

Odchod do večnosti prepodobného otca Teodóza
Svätí mučeníci Timotej a Maura

FATIMSKÁ SOBOTA V ĽUTINE

 

Nedeľa
4.5.

TRETIA
NEDEĽA PO PASCHE –
O MYRONOSIČKÁCH

Svätá prepodobná mučenica Pelágia

9:00

Sv. liturgia

Liturgický program na týždeň po Tomášovej nedeli

 

Pondelok
28.4.

Svätí apoštoli Jasón a Sósipatros
Svätí mučeníci Dadas, Maxim a Kvintilián

6:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Vasiľ, Mária, Ján
Sv. liturgia slovenská
+ Ivona (panychída)

Utorok
29.4.

Deviati svätí mučeníci z Kyzika
Prepodobný Memnón Divotvorca

6:30

 

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Mária, Vlado, Ivana, Vladko

Sv. liturgia slovenská
+ Marián

Streda
30.4.

Svätý apoštol Jakub, brat svätého Jána Teológa

6:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Vladimír, Monika, Ján, Viktória
Sv. liturgia slovenská
+ Peter (panychída)

Štvrtok
1.5.

Prorok Jeremiáš

6:30

18:00

19:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Michal, Viktória, Lýdia, Stanislav, Jozef, Ivan
Sv. liturgia slovenská
+ Helena
Moleben k MPӨY

Piatok
2.5.

Svätý Atanáz Veľký, alexandrijský patriarcha
Prvý piatok
Zdržanlivosť od mäsa

6:30

17:45
18:00
19:00

Sv. liturgia staroslovienska
* členovia SSR a NSI
Euch. adorácia
Sv. liturgia slovenská
* Rozália (85 r.)
Moleben k MPӨY

Sobota
3.5.

Odchod do večnosti prepodobného otca Teodóza
Svätí mučeníci Timotej a Maura

FATIMSKÁ SOBOTA V ĽUTINE

6:30

15:00
17:00
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Michal s rod.
Sobáš
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
+ Pavol, Michal, Mária, Peter

Nedeľa
4.5.

TRETIA
NEDEĽA PO PASCHE –
O MYRONOSIČKÁCH

Svätá prepodobná mučenica Pelágia

7:30

9:00

11:00
17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Juraj
Sv. liturgia staroslovienska
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Gabriela (45 r.)
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Pavol (21 r.)

Liturgický program na Veľký týždeň (14. - 20. apríl 2014)

 

Pokojné, radostné a milostiplné
Sviatky Kristovho vzkriesenia,
radostný prechod
zo „starého do nového života milostí“
Vám prajú
a hojnosť Božieho požehnania
v modlitbách vyprosujú
o. Martin, o. Mikuláš a o. Miroslav s rodinami

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Humenné-Mesto
Liturgický program na Veľký týždeň (14. - 20. apríl 2014)

Pondelok
14.04.

Svätý a veľký pondelok

6:30
17:30
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
Akatist za rodiny
Liturgia VPD slovenská

16:00

NsP Humenné

Utorok
15.04.

Svätý a veľký utorok

7:30
17:00
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
Stretnutie s prvoprijímajúcimi
Liturgia VPD slovenská

16:00

NsP Humenné

16:30

DS-Kaplnka BM – Sídlisko III.

Streda
16.04.

Svätá a veľká streda
Zdržanlivosť od mäsa

6:30
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
Liturgia VPD slovenská

16:00

NsP Humenné

Štvrtok
17.04.

Svätý a veľký štvrtok

6:30
17:00

Sv. liturgia staroslovienska
Sv. liturgia Bazila Veľkého + Strasti (Utiereň)

17:00

Sopkovce

17:30

Dedačov

Piatok
18.04.

Svätý a veľký piatok
Prikázaný sviatok
PRÍSNY PÔST

7:30
11:00
15:00
16:00

Kráľovské hodinky
Pašiový sprievod s Krížom
Veľká večiereň s uložením pláščenice
Adorácia a stráž pri Božom hrobe

15:00

DS-Kaplnka BM – Sídlisko III. – Uloženie pláščenice s Večierňou

15:00

Sopkovce - Uloženie pláščenice s Večierňou

17:00

Dedačov - Uloženie pláščenice s Večierňou

Sobota
19.04.

Svätá a veľká sobota

8:00
17:00

Jeruzalemská – náhrobná -utiereň
Veľká večiereň s liturgiou Bazila Veľkého

16:00

Sopkovce - Veľká večiereň s lit.Bazila Veľkého

18:00

DS-Kaplnka BM – Sídlisko III.

Nedeľa
20.04.

SVÄTÁ A VEĽKÁ
NEDEĽA PASCHY –
SVETLÉ KRISTOVO
VZKRIESENIE

5:00

7:00
7:30
9:00
11:00
17:15
18:00

Utiereň vzkriesenia
s požehnaním jedál o 6:00 (staroslov.)
Požehnanie jedál (slov.)
Sv. liturgia slovenská
Sv. liturgia starosl. - za veriacich
Sv. liturgia slovenská
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská

8:30

NsP Humenné + požehnanie jedál

9:15

DS-Kaplnka BM – Sídlisko III.

10:30

LDCH Humenné + požehnanie jedál

9:15

ZPSaDSS Humenné, Mierová ul. ,
sv. liturgia + požehnanie jedál

6:00
7:00

Dedačov – Utiereň s požehnaním jedál
Sv. liturgia

4:00
9:00

Sopkovce – Utiereň vzkriesenia s požehnaním jedál; sv. liturgia

---

Lackovce

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Humenné-Mesto
Liturgický program na Svetlý týždeň (21. - 27. apríl 2014)

Pondelok
21.04.

Svetlý pondelok

Prikázaný sviatok

7:30
9:00
11:00
17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
Sv. liturgia starosl. - za veriacich
Sv. liturgia slovenská
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská

9:00

NsP Humenné

--

DS-Kaplnka BM – Sídlisko III.

10:30

LDCH Humenné

 

ZPSaDSS Humenné, Mierová ul.

9:30

Dedačov

8:00

Sopkovce

10:00

Lackovce

Utorok
22.04.

Svetlý utorok

9:00
16:30
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
Sv. liturgia - za veriacich
Sv. liturgia slovenská

16:00

NsP Humenné

18:00

Dedačov

17:00

Sopkovce

16:30

DS-Kaplnka BM – Sídlisko III.

Streda
23.04.

Svetlá streda
Svätý veľkomučeník
a divotvorca Juraj

Odporúčaný sviatok

6:30
7:30
16:30
18:00

Utiereň
Sv. liturgia – starosl.
Sv. liturgia slovenská – za veriacich
Sv. liturgia slovenská

17:00

Dedačov

17:00

Sopkovce

16:00

NsP Humenné

Štvrtok
24.04.

Svetlý štvrtok

6:30
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
Sv. liturgia slovenská

Piatok
25.04.

Svetlý piatok
Svätý apoštol a evanjelista Marek
Voľnica

6:30
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
Sv. liturgia slovenská

16:30

DS-Kaplnka BM – Sídlisko III.

Sobota
26.04.

Svetlá sobota

6:30
16:00
17:00
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
Sobáš
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská

Nedeľa
27.04.

DRUHÁ
NEDEĽA PO PASCHE –
O TOMÁŠOVI

Nedeľa Božieho milosrdenstva

7:30
9:00
11:00
17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
Sv. liturgia starosl. - za veriacich
Sv. liturgia slovenská
Večiereň
Sv. liturgia slovenská

9:00

NsP Humenné

10:30

DS-Kaplnka BM – Sídlisko III. – Odpustová slávnosť (sv. liturgia)

10:30

LDCH Humenné

--

ZPSaDSS Humenné, Mierová ul.

9:30

Dedačov

9:00

Sopkovce

---

Lackovce

Liturgický program na Veľký – strastný - týždeň Kaplnka B.M.

 


Pondelok
14.4.

Svätý a veľký pondelok

 

Utorok
15.4.

Svätý a veľký utorok

16:30

Sv. liturgia

Streda
16.4.

Svätá a veľká streda

Zdržanlivosť od mäsa

 

Štvrtok
17.4.

Svätý a veľký štvrtok

Piatok
18.4.

Svätý a veľký piatok

Prikázaný sviatok

PRÍSNY PÔST

15:00

Veľká večiereň s uložením plaščenice do hrobu

Sobota
19.4.

Svätá a veľká sobota

18:00

Sv. liturgia

Nedeľa
20.4.

SVÄTÁ A VEĽKÁ
NEDEĽA PASCHY –

SVETLÉ KRISTOVO
VZKRIESENIE

Prikázaný sviatok
Myrovanie

9:15

Sv. liturgia slovenská s požehnaním jedál

Liturgický program na Veľký – strastný - týždeň

 

Pondelok
14.4.

Svätý a veľký pondelok

6:30

17:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Matej
Moleben k MPθΥ
Liturgia VPD
* Jaroslav (50 r.)

Utorok
15.4.

Svätý a veľký utorok

6:30

 

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Igor, Viera, Patrik, Igor
Liturgia VPD
+ Andrej, Anna, Ján, Anna, Andrej

Streda
16.4.

Svätá a veľká streda

Zdržanlivosť od mäsa

6:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Anna, Michal
Liturgia VPD
+ Helena, Michal, Helena, Ján a ich rodičia

Štvrtok
17.4.

Svätý a veľký štvrtok

6:30
17:00

18:30

Sv. liturgia staroslovienska
+ Juraj (panychída)
Liturgia sv. Bazila Veľkého s večierňou
Utiereň s čítaniami strastí

Piatok
18.4.

Svätý a veľký piatok

Prikázaný sviatok

PRÍSNY PÔST

7:30
11:00

15:00
16:00

Kráľovské hodinky
Sprievod s krížom

Veľká večiereň s uložením plaštenice do hrobu
Celonočná súkromná adorácia pri hrobe

Sobota
19.4.

Svätá a veľká sobota

8:00

17:00

Jeruzalemská utiereň

Liturgia sv. Bazila Veľkého s večierňou

Nedeľa
20.4.

SVÄTÁ A VEĽKÁ
NEDEĽA PASCHY –

SVETLÉ KRISTOVO
VZKRIESENIE

Prikázaný sviatok
Myrovanie

5:00

7:00
7:30

9:00

11:00
17:15
18:00

Utiereň vzkriesenia
s požehnaním jedál o 6.00 (staroslov.)
Požehnanie jedál (slov.)
Sv. liturgia slovenská
* Radoslav
Sv. liturgia staroslovienska
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Bibiána (37 r.)
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Blažena, Stanislav, Stanislava, Blažena, Anna, Bianka, Anders, Ján

Liturgický program na 6. týždeň Veľkého pôstu Kaplnka B.M.

Liturgický program na 6. týždeň Veľkého pôstu Kaplnka B.M.


Pondelok
7.4.

Prepodobný otec Juraj, mytilénsky biskup

 

Utorok
8.4.

Svätý apoštol Herodión, Agabus, Rúfus, Asynkrit, Flegont a Hermés

16:30

Sv. liturgia

Streda
9.4.

Svätý mučeník Eupsychos

Zdržanlivosť od mäsa

 

Štvrtok
10.4.

Svätí mučeníci Terencius, Pompejus a spoločníci

 

Piatok
11.4.

Svätý hieromučeník Antipas, biskup ázijského Pergama

Zdržanlivosť od mäsa

16:30

Sv. liturgia

Sobota
12.4.

Vzkriesenie spravodlivého Lazára

 

Nedeľa
13.4.

KVETNÁ NEDEĽA

Požehnanie ratolestí

Myrovanie

9:00

Sv. liturgia

Liturgický program na 6. týždeň Veľkého pôstu

 

Pondelok
7.4.

Prepodobný otec Juraj, mytilénsky biskup

6:30

17:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Jozef
Akatist k MPθΥ
Sv. liturgia slovenská
+ Lukáš (panychída)

Utorok
8.4.

Svätý apoštol Herodión, Agabus, Rúfus, Asynkrit, Flegont a Hermés

6:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Terézia
Sv. liturgia slovenská
+ Michal

Streda
9.4.

Svätý mučeník Eupsychos

Zdržanlivosť od mäsa

6:00
6:30

17:30

18:00

Veľkopôstny moleben
Sv. liturgia staroslovienska
+ Anna, Juraj
Veľkopôstny moleben
Sv. liturgia VPD
* Alena s rod.

Štvrtok
10.4.

Svätí mučeníci Terencius, Pompejus a spoločníci

6:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Júlia, Juraj (panychída)
Sv. liturgia slovenská
* Anna, Peter, Ľubo, Darina, Peter, Inga s rod.

Piatok
11.4.

Svätý hieromučeník Antipas, biskup ázijského Pergama

Zdržanlivosť od mäsa

6:30

17:00

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Juraj (panychída)
Krížová cesta
Sv. liturgia VPD
+ Mária, Ján, Ján, Andrej, Štefan a ostatní z rod.

Sobota
12.4.

Vzkriesenie spravodlivého Lazára

6:30

17:00

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Anton (panychída)
Veľká večiereň s lítiou
Sv. liturgia slovenská
+ Ján, Anna, Ján

Nedeľa
13.4.

KVETNÁ NEDEĽA

Požehnanie ratolestí

Myrovanie

7:30

9:00

11:00

15:00

18:00

Sv. liturgia slovenská
* Helena s rod.
Sv. liturgia staroslovienska
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Kamila (55 r.) s rod.
Veľkonočná spoveď
Sv. liturgia slovenská
* Alenka, Peter, Alena

Liturgický program na 5. týždeň Veľkého pôstu Kaplnka B.M.

 

Pondelok
31.3.

Prepodobný otec Hypatios, gangriansky biskup

 

Utorok
1.4.

Prepodobná matka Mária Egyptská

16:30

Sv. liturgia

Streda
2.4.

Prepodobný otec Titus Divotvorca

Zdržanlivosť od mäsa

Štvrtok
3.4.

Prepodobný otec a vyznávač Nikita

Piatok
4.4.

Prepodobní otcovia Jozef Hymnograf a Juraj z Maley
Prvý piatok
Zdržanlivosť od mäsa

16:30

Sv. liturgia

Sobota
5.4.

Akatistová sobota

Svätí mučeníci Teodul, Agatopod a spoločníci

Nedeľa
6.4.

PIATA PÔSTNA NEDEĽA – pamiatka prepodobnej Márie Egyptskej
Odchod do večnosti nášho otca svätého Metoda, učiteľa Slovanov

9:00

Sv. liturgia