Odkazy

 

 

 

 

 

 

Štatistika návštevnosti

TOPlist

OZNAM


V priestoroch dvora FÚ sa našli kľúče od auta.

Stratil ich pravdepodobne mladý muž,

ktorý bol na spoveď 24.12. a docestoval z Anglicka.

Info na fare.

Liturgický program na 5. týždeň Veľkého pôstu

 


Pondelok
31.3.

Prepodobný otec Hypatios, gangriansky biskup

6:00
6:30

17:30

18:00

Moleben k sv. Jozefovi
Sv. liturgia staroslovienska
+ Peter
Akatist k MPθΥ
Sv. liturgia slovenská
+ Ján

Utorok
1.4.

Prepodobná matka Mária Egyptská

6:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ duše v očistci
Sv. liturgia slovenská
+ Štefan, Renáta

Streda
2.4.

Prepodobný otec Titus Divotvorca

Zdržanlivosť od mäsa

6:00
6:30

17:30

18:00
19:30

Veľkopôstny moleben
Sv. liturgia staroslovienska
+ František
Veľkopôstny moleben
Sv. liturgia VPD
+ Milan (panychída)
Utiereň s kajúcim kánonom

Štvrtok
3.4.

Prepodobný otec a vyznávač Nikita

6:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Anna, Ján, Zuzana, Ján
Sv. liturgia slovenská
+ Pavlína
* Ivan (70 r.)

Piatok
4.4.

Prepodobní otcovia Jozef Hymnograf a Juraj z Maley
Prvý piatok
Zdržanlivosť od mäsa

6:30

17:00

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* členovia SSR a NSI
Krížová cesta
Sv. liturgia VPD
+ Jozef (panychída)

Sobota
5.4.

Akatistová sobota

Svätí mučeníci Teodul, Agatopod a spoločníci

6:30

16:30
17:00

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Michal, Michal, Anna, Zlatica
Akatist k MPθΥ
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
+ Andrej, Helena, Vasiľ, Anna, Ján, Mária, Ivan
+ Terézia

Nedeľa
6.4.

PIATA PÔSTNA NEDEĽA – pamiatka prepodobnej Márie Egyptskej
Odchod do večnosti nášho otca svätého Metoda, učiteľa Slovanov

7:30

9:00

11:00

17:00
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Veronika
Sv. liturgia staroslovienska
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Dušan (55 r.)
Pôstna večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Vladimír

Liturgický program na 4. týždeň Veľkého pôstu Kaplnka B.M.

Liturgický program na 4. týždeň Veľkého pôstu
Kaplnka B.M.

Pondelok
24.3.

Predprazdenstvo Zvestovania Presvätej Bohorodičke
Prepodobný otec Zachariáš
Svätý Artemón, biskup pizídijskej Seleucie

 

Utorok
25.3.

Zvestovanie našej Presvätej Vládkyni, Bohorodičke Márii, vždy Panne

Prikázaný sviatok
Myrovanie

16:30

Sv. liturgia

Streda
26.3.

Zakončenie sviatku Zvestovania Presvätej Bohorodičke
Zbor svätého archanjela Gabriela
Zdržanlivosť od mäsa

Štvrtok
27.3.

Prepodobná matka Matróna zo Solúna

Piatok
28.3.

Prepodobní otcovia Hilarion Nový a Štefan Divotvorca

Zdržanlivosť od mäsa

16:30

Sv. liturgia + hramoty

Sobota
29.3.

Štvrtá zádušná sobota

Nedeľa
30.3.

ŠTVRTÁ PÔSTNA NEDEĽA – pamiatka prepodobného Jána, autora spisu Rebrík

Prepodobný otec a vyznávač Nikita, igumen Médikiovho kláštora

9:00

Sv. liturgia

Liturgický program (24.-30. marec 2014)

 

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Humenné-Mesto
Liturgický program (24.-30. marec 2014)

Pondelok
24.3.

Predprazdenstvo Zvestovania Presvätej Bohorodičke
Prepodobný otec Zachariáš
Svätý Artemón, biskup pizídijskej Seleucie

6:00
6:30
17:00
18:00

Moleben k sv. Jozefovi
Sv. liturgia staroslovienska
Veľká večiereň s lítiou
Sv. liturgia slovenská

16:00

NsP Humenné

Utorok
25.3.

Zvestovanie našej Presvätej Vládkyni, Bohorodičke Márii, vždy Panne
Prikázaný sviatok
Myrovanie

6:30
7:30
16:30
18:00

Utiereň
Sv. liturgia staroslovienska
Sv. liturgia slovenská - farská
Sv. liturgia slovenská

16:00

NsP Humenné

16:30

DS-Kaplnka BM – Sídlisko III.

9:30

ZPSaDSS Humenné, Mierová ul.

17:00

Dedačov

18:00

Sopkovce

Streda
26.3.

Zakončenie sviatku Zvestovania Presvätej Bohorodičke
Zbor svätého archanjela Gabriela
Zdržanlivosť od mäsa

6:00
6:30
17:30
18:00

Veľkopôstny moleben
Sv. liturgia staroslovienska
Veľkopôstny moleben
Liturgia VPD slovenská

16:00

NsP Humenné

---

Sopkovce

Štvrtok
27.3.

Prepodobná matka Matróna zo Solúna

6:30
17:30
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
Moleben k sv. Jozefovi
Sv. liturgia slovenská

---

CMUP Humenné, Duchnovičova ul.

---

Dedačov

Piatok
28.3.

Prepodobní otcovia Hilarion Nový a Štefan Divotvorca
Zdržanlivosť od mäsa (za rodiny)

6:30
17:00
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
Krížová cesta
Liturgia VPD slovenská

--

ZPSaDSS Humenné, Mierová ul.

--

NsP Humenné

16:30

DS-Kaplnka BM – Sídlisko III.

Sobota
29.3.

Štvrtá zádušná sobota

6:30
17:00
18:00

Sv. liturgia staroslovienska + hramoty
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská + hramoty

8:00

Sopkovce + hramoty

8:00

Lackovce + hramoty

Nedeľa
30.3.

ŠTVRTÁ PÔSTNA NEDEĽA – pamiatka prepodobného Jána, autora spisu Rebrík
Prepodobný otec a vyznávač Nikita, igumen Médikiovho kláštora

7:30
9:00
11:00
15:30
17:00
18:00

Sv. liturgia slovenská
Sv. liturgia starosl. (za veriacich)
Sv. liturgia slovenská
Akadémia Klára a František (GJZ)
Pôstna večiereň
Sv. liturgia slovenská

9:00

NsP Humenné

9:00

DS-Kaplnka BM – Sídlisko III.

10:30

LDCH Humenné

--

ZPSaDSS Humenné, Mierová ul.

9:00

Dedačov

10:45

Sopkovce

7:30

Lackovce

Liturgický program na 4. týždeň Veľkého pôstu

 

Pondelok
24.3.

Predprazdenstvo Zvestovania Presvätej Bohorodičke
Prepodobný otec Zachariáš
Svätý Artemón, biskup pizídijskej Seleucie

6:00
6:30

17:00

18:00

Moleben k sv. Jozefovi
Sv. liturgia staroslovienska
+ Ladislav
Veľká večiereň s lítiou
Sv. liturgia slovenská
+ Milan

Utorok
25.3.

Zvestovanie našej Presvätej Vládkyni, Bohorodičke Márii, vždy Panne

Prikázaný sviatok
Myrovanie

6:30
7:30

16:30

18:00

utiereň
Sv. liturgia staroslovienska
* Mária
Sv. liturgia slovenská
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Mária (55 r.)

Streda
26.3.

Zakončenie sviatku Zvestovania Presvätej Bohorodičke
Zbor svätého archanjela Gabriela
Zdržanlivosť od mäsa

6:00
6:30

17:30

18:00

Veľkopôstny moleben
Sv. liturgia staroslovienska
+ Ján
Veľkopôstny moleben
Sv. liturgia VPD
* Alena, Gerald

Štvrtok
27.3.

Prepodobná matka Matróna zo Solúna

6:30

17:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Andrej
Moleben k sv. Jozefovi
Sv. liturgia slovenská
+ Mariánko, Ján, Ján

Piatok
28.3.

Prepodobní otcovia Hilarion Nový a Štefan Divotvorca

Zdržanlivosť od mäsa

6:30

17:00

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Ivona (panychída)
Krížová cesta
Sv. liturgia VPD
+ Mária

Sobota
29.3.

Štvrtá zádušná sobota

6:30

17:00

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ hramoty
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
+ hramoty

Nedeľa
30.3.

ŠTVRTÁ PÔSTNA NEDEĽA – pamiatka prepodobného Jána, autora spisu Rebrík

Prepodobný otec a vyznávač Nikita, igumen Médikiovho kláštora

7:30

9:00

11:00

15:30
17:00
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Peter, Silvia, Simonka, Katarína, Dominika
Sv. liturgia staroslovienska
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Róbert, Antónia, Julianka, Bianka
Akadémia Klára a František
Pôstna večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Adriana (40 r.)

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Humenné-Mesto Liturgický program (17.-23. marec 2014)

 

Pondelok
17.3.

Prepodobný otec Alexej, Boží človek

6:00
6:30
17:30
18:00

Moleben k sv. Jozefovi
Sv. liturgia staroslovienska
Moleben k MPӨY (za rodiny)
Sv. liturgia slovenská

16:00

NsP Humenné

Utorok
18.3.

Svätý Cyril, jeruzalemský arcibiskup

6:30
17:00
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
Stretnutie s prvoprijímajúcimi a rodičmi
Sv. liturgia slovenská

16:00

NsP Humenné

16:30

DS-Kaplnka BM – Sídlisko III.

---

OC Humenné, Lipová ul.

Streda
19.3.

Svätí mučeníci Chryzant a Dária
Zdržanlivosť od mäsa

6:00
6:30
17:30
18:00

Veľkopôstny moleben
Sv. liturgia staroslovienska
Veľkopôstny moleben
Liturgia VPD slovenská

16:00

NsP Humenné

17:00

Sopkovce (VPD)

Štvrtok
20.3.

Prepodobní otcovia, ktorých Saracéni pozabíjali v kláštore svätého Sávu
(Program gr.kat. farnosti v Kostole všetkých svätých pri pomníku Odpúšťajúceho dieťaťa od 17:00)

6:30
17:30
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
Moleben k sv. Jozefovi
Sv. liturgia slovenská

10:00

CMUP Humenné, Duchnovičova ul.

---

Dedačov

Piatok
21.3.

Prepodobný otec Jakub Vyznávač, katánijský biskup
Zdržanlivosť od mäsa (za rodiny)

6:30
17:00
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
Krížová cesta (za nenarodené deti)
Liturgia VPD slovenská

--

ZPSaDSS Humenné, Mierová ul.

--

NsP Humenné

16:30

DS-Kaplnka BM – Sídlisko III.

Sobota
22.3.

Tretia zádušná sobota
Pochod za život v HN

6:30
17:00
18:00

Sv. liturgia staroslovienska + hramoty
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská + hramoty

8:00

Sopkovce + hramoty

8:00

Dedačov + hramoty

Nedeľa
23.3.

TRETIA PÔSTNA NEDEĽA – KRÍŽUPOKLONNÁ NEDEĽA

Farská zbierka

7:30
9:00
11:00
17:00
18:00

Sv. liturgia slovenská
Sv. liturgia starosl. (za veriacich)
Sv. liturgia slovenská
Pôstna večiereň
Sv. liturgia slovenská

9:00

NsP Humenné

9:00

DS-Kaplnka BM – Sídlisko III.

10:30

LDCH Humenné

9:30

ZPSaDSS Humenné, Mierová ul.

10:45

Dedačov

9:30

Sopkovce

--

Lackovce

Liturgický program na 3. týždeň Veľkého pôstu Kaplnka B.M.

 

Pondelok
17.3.

Prepodobný otec Alexej, Boží človek

 

Utorok
18.3.

Svätý Cyril, jeruzalemský arcibiskup

16:30

Sv. liturgia

Streda
19.3.

Svätí mučeníci Chryzant a Dária

Zdržanlivosť od mäsa

Štvrtok
20.3.

Prepodobní otcovia, ktorých SAracéni pozabíjali v kláštore svätého Sávu

Piatok
21.3.

Prepodobný otec Jakub Vyznávač, katánijský biskup

Zdržanlivosť od mäsa

16:30

Sv. liturgia + hramoty

Sobota
22.3.

Tretia zádušná sobota

Pochod za život v HN

Nedeľa
23.3.

TRETIA PÔSTNA NEDEĽA – KRÍŽUPOKLONNÁ NEDEĽA

9:00

Sv. liturgia

Liturgický program na 3. týždeň Veľkého pôstu

 

Pondelok
17.3.

Prepodobný otec Alexej, Boží človek

6:00
6:30

17:30

18:00

Moleben k sv. Jozefovi
Sv. liturgia staroslovienska
+ Vasiľ, Mária
Akatist k MPθΥ
Sv. liturgia slovenská
+ Aurélia, Ivan, Anna, Ján
+ Zuzana (panychída)

Utorok
18.3.

Svätý Cyril, jeruzalemský arcibiskup

6:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Ľubomíra
Sv. liturgia slovenská
+ Michal, Mária, Michal, Alžbeta, Michal

Streda
19.3.

Svätí mučeníci Chryzant a Dária

Zdržanlivosť od mäsa

6:00
6:30

17:30

18:00

Veľkopôstny moleben
Sv. liturgia staroslovienska
* Jozef, Daniela, Mária s rodinami
Veľkopôstny moleben
Sv. liturgia VPD
+ Juraj, Mikuláš, Júlia (panychída)

Štvrtok
20.3.

Prepodobní otcovia, ktorých SAracéni pozabíjali v kláštore svätého Sávu

6:30

17:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Milan (panychída)
Moleben k sv. Jozefovi
Sv. liturgia slovenská
* Mária s rod.

Piatok
21.3.

Prepodobný otec Jakub Vyznávač, katánijský biskup

Zdržanlivosť od mäsa

6:30

17:00

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Jozef s rod.
Krížová cesta
Sv. liturgia VPD
* Jana

Sobota
22.3.

Tretia zádušná sobota

Pochod za život v HN

6:30

17:00

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ hramoty
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
+ hramoty

Nedeľa
23.3.

TRETIA PÔSTNA NEDEĽA – KRÍŽUPOKLONNÁ NEDEĽA

7:30

9:00

11:00

17:00

18:00

Sv. liturgia slovenská
* Ladislav, Zuzana
Sv. liturgia staroslovienska
za veriacich

Sv. liturgia slovenská
* Michal, Jozef, Jozef
Pôstna večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Božena s rod.

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Humenné-Mesto Liturgický program (10.-16. marec 2014)

 

Pondelok
10.3.

Svätý mučeník Kodrat a spoločníci

6:00
6:30
17:30
18:00

Moleben k sv. Jozefovi
Sv. liturgia staroslovienska
Akatist k MPӨY (za rodiny)
Sv. liturgia slovenská

16:00

NsP Humenné

Utorok
11.3.

Svätý otec Sofronios, jeruzalemský patriarcha

6:30
17:00
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
Stretnutie s prvoprijímajúcimi a rodičmi
Sv. liturgia slovenská

16:00

NsP Humenné

16:30

DS-Kaplnka BM – Sídlisko III. (pomazanie chorých)

9:30

OC Humenné, Lipová ul.

Streda
12.3.

Prepodobný otec a vyznávač Teofan Sigrianský
Svätý Gregor Dialogos, rímsky pápež
Zdržanlivosť od mäsa

6:00
6:30
17:30
18:00

Veľkopôstny moleben
Sv. liturgia staroslovienska
Veľkopôstny moleben
Sv. liturgia VPD slovenská

16:00

NsP Humenné

17:00

Sopkovce (VPD)

Štvrtok
13.3.

Prenesenie pozostatkov svätého Nikefora, konštantínopolského patriarchu
(Socha odprosujúcej matky a odpúšťajúceho dieťaťa)

6:30
17:30
18:00
19:00

Sv. liturgia staroslovienska
Moleben k sv. Jozefovi
Sv. liturgia slovenská
Modlitby za matky, ktoré zažili potrat

--

CMUP Humenné, Duchnovičova ul.

17:00

Dedačov

Piatok
14.3.

Prepodobný otec Benedikt
Zdržanlivosť od mäsa (za rodiny)

(Socha odprosujúcej matky a odpúšťajúceho dieťaťa)

6:30
17:00
18:00
19:15

Sv. liturgia staroslovienska
Krížová cesta (za nenarodené deti)
Sv. liturgia VPD slovenská
Adorácia za úctu k životu

--

ZPSaDSS Humenné, Mierová ul.

--

NsP Humenné

16:30

DS-Kaplnka BM – Sídlisko III.

Sobota
15.3.

Druhá zádušná sobota
Svätý mučeník Agapios a ďalší šiesti mučeníci

6:30
17:00
18:00

Sv. liturgia staroslovienska + hramoty
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská + hramoty

8:00

Sopkovce + hramoty

8:30

Lackovce+ hramoty

Nedeľa
16.3.

DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA

Svätí mučeníci Sabinus a Papas

7:30
9:00
11:00
17:00
18:00

Sv. liturgia slovenská
Sv. liturgia starosl. (za veriacich)
Sv. liturgia slovenská
Pôstna večiereň
Sv. liturgia slovenská

9:00

NsP Humenné

9:00

DS-Kaplnka BM – Sídlisko III.

10:30

LDCH Humenné

---

ZPSaDSS Humenné, Mierová ul.

9:00

Dedačov

10:45

Sopkovce

--

Lackovce

Liturgický program na 2. týždeň Veľkého pôstu Kaplnka B.M.

 

Pondelok
10.3.

Svätý mučeník Kodrat a spoločníci

 

Utorok
11.3.

Svätý otec Sofronios, jeruzalemský patriarcha

16:30

Sv. liturgia, pomazanie chorých

Streda
12.3.

Prepodobný otec a vyznávač Teofan Sigrianský
Svätý Gregor Dialogos, rímsky pápež
Zdržanlivosť od mäsa

 

Štvrtok
13.3.

Prenesenie pozostatkov svätého Nikefora, konštantínopolského patriarchu

 

Piatok
14.3.

Prepodobný otec Benedikt

Zdržanlivosť od mäsa

16:30

Sv. liturgia

Sobota
15.3.

Druhá zádušná sobota
Svätý mučeník Agapios a ďalší šiesti mučeníci

Nedeľa
16.3.

DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA

Svätí mučeníci Sabinus a Papas

9.00

Sv. liturgia

Liturgický program na 2. týždeň Veľkého pôstu

 

Pondelok
10.3.

Svätý mučeník Kodrat a spoločníci

6:00
6:30

17:30

18:00

Moleben k sv. Jozefovi
Sv. liturgia staroslovienska
+ Mária, Mikuláš, Anna, Michal
Moleben k MPθΥ
Sv. liturgia slovenská
* Michal, Anna (58 r. manž.)

Utorok
11.3.

Svätý otec Sofronios, jeruzalemský patriarcha

6:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Júlia
Sv. liturgia slovenská
+ Mária, Michal

Streda
12.3.

Prepodobný otec a vyznávač Teofan Sigrianský
Svätý Gregor Dialogos, rímsky pápež
Zdržanlivosť od mäsa

6:00
6:30

17:30

18:00

Veľkopôstny moleben
Sv. liturgia staroslovienska
+ Ján, Anna, Michal, Anna
Veľkopôstny moleben
Sv. liturgia VPD
* Mária s rod.

Štvrtok
13.3.

Prenesenie pozostatkov svätého Nikefora, konštantínopolského patriarchu

6:30

17:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Anna – ročná (panychída)
Moleben k sv. Jozefovi
Sv. liturgia slovenská
* Lenka (4 r.)

Piatok
14.3.

Prepodobný otec Benedikt

Zdržanlivosť od mäsa

6:30

17:00

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Irena, Štefan (panychída)
Krížová cesta
Sv. liturgia VPD
+ Peter (panychída)

Sobota
15.3.

Druhá zádušná sobota
Svätý mučeník Agapios a ďalší šiesti mučeníci

6:30

17:00

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ hramoty
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
+ hramoty

Nedeľa
16.3.

DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA

Svätí mučeníci Sabinus a Papas

7:30

9:00

11:00

17:00

18:00

Sv. liturgia slovenská
* Ladislav (60 r.)
Sv. liturgia staroslovienska
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Gustáv (13 r.)
Pôstna večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Ľubor