Odkazy

 

 

 

 

 

 

Štatistika návštevnosti

TOPlist

OZNAM


V priestoroch dvora FÚ sa našli kľúče od auta.

Stratil ich pravdepodobne mladý muž,

ktorý bol na spoveď 24.12. a docestoval z Anglicka.

Info na fare.

Liturgický program na Syropôstny týždeň

 

Pondelok
24.2.

Prvé a druhé nájdenie hlavy proroka, predchodcu a krstiteľa Jána

6:30
17:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Mária, Helena
Moleben k MPθΥ
Sv. liturgia slovenská
+ Andrej, Ján, Anna, Mikuláš, Ondrej, Svetlana

Utorok
25.2.

Svätý otec Taras, konštantínopolský arcibiskup

6:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Anna, Andrej (panychída)
Sv. liturgia slovenská
+ Ladislav, Mária, Mária, Vojtech, Andrej

Streda
26.2.

Svätý otec Porfyrios, gazský biskup

6:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Irena (71 r.)
Sv. liturgia slovenská
* Anna s rod.

Štvrtok
27.2.

Prepodobný otec a vyznávač Prokop Dekapolita

6:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Anna, Michal
Sv. liturgia slovenská
* Michal (50 r.)
* Helena

Piatok
28.2.

Prepodobný otec a vyznávač Bazil

Zdržanlivosť od mäsa

6:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Ivona (panychída)
Sv. liturgia slovenská
+ Irena

Sobota
1.3.

Syropôstna sobota – pamiatka všetkých prepodobných a bohonositeľných otcov, ktorí sa preslávili pôstmi

6:30

17:00
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Mária (70 r.)
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
+ Mikuláš

Nedeľa
2.3.

SYROPÔSTNA NEDEĽA – O VYHNANÍ ADAMA Z RAJA

7:30

9:00

11:00

17:00

18:00

Sv. liturgia slovenská
* Stanislav (30 r.)
Sv. liturgia staroslovienska
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Mária (70 r.), Michal (72 r.)
Pôstna večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Slavomír

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Humenné-MestoLiturgický program (24. február – 2. marec 2014)

 

Pondelok
24.2.

Prvé a druhé nájdenie hlavy proroka, predchodcu a krstiteľa Jána

6:30
17:30
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
Moleben k MPӨY (za rodiny)
Sv. liturgia slovenská

16:00

NsP Humenné

Utorok
25.2.

Svätý otec Taras, konštantínopolský arcibiskup

6:30
17:00
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
Stretnutie s prvoprijímajúcimi a rodičmi
Sv. liturgia slovenská

16:00

NsP Humenné

16:30

DS-Kaplnka BM – Sídlisko III.

--

OC Humenné, Lipová ul.

Streda
26.2.

Svätý otec Porfyrios, gazský biskup

6:30
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
Sv. liturgia slovenská

16:00

NsP Humenné

17:00

Dedačov

Štvrtok
27.2.

Prepodobný otec a vyznávač Prokop Dekapolita

6:30
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
Sv. liturgia slovenská

---

CMUP Humenné, Duchnovičova ul.

---

Sopkovce

Piatok
28.2.

Prepodobný otec a vyznávač Bazil
Zdržanlivosť od mäsa

6:30
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
Sv. liturgia slovenská

--

ZPSaDSS Humenné, Mierová ul.

16:30

DS-Kaplnka BM – Sídlisko III.

Sobota
01.03.

Syropôstna sobota – pamiatka všetkých prepodobných a bohonositeľných otcov, ktorí sa preslávili pôstmi

6:30
17:00
18:00

Sv. liturgia staroslovienska - zádušná
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská - zádušná

--

Sopkovce

--

Dedačov

Nedeľa
02.03.

SYROPÔSTNA NEDEĽA – O VYHNANÍ ADAMA Z RAJA

7:30
9:00
11:00
17:00
18:00

Sv. liturgia slovenská
Sv. liturgia starosl. (za veriacich)
Sv. liturgia slovenská
Pôstna večiereň
Sv. liturgia slovenská

9:00

NsP Humenné

9:00

DS-Kaplnka BM – Sídlisko III.

10:30

LDCH Humenné

--

ZPSaDSS Humenné, Mierová ul.

9:00

Dedačov

10:45

Sopkovce

---

Lackovce

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Humenné-Mesto Liturgický program (17.-23. február 2014)

 

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Humenné-Mesto Liturgický program (17.-23. február 2014)

Pondelok
17.2.

Svätý veľkomučeník Teodor Tirón

6:30
17:30
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
Akatist k MPӨY (za rodiny)
Sv. liturgia slovenská

16:00

NsP Humenné

Utorok
18.2.

Svätý otec Lev, rímsky pápež

6:30
17:00
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
Stretnutie s prvoprijímajúcimi a rodičmi
Sv. liturgia slovenská

16:00

NsP Humenné

16:30

DS-Kaplnka BM – Sídlisko III.

--

OC Humenné, Lipová ul.

Streda
19.2.

Svätý apoštol Archippos

6:30
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
Sv. liturgia slovenská

16:00

NsP Humenné

---

Sopkovce

Štvrtok
20.2.

Prepodobný otec Lev, katánijský biskup

6:30
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
Sv. liturgia slovenská

10:00

CMUP Humenné, Duchnovičova ul.

---

Dedačov

Piatok
21.2.

Prepodobný otec Timotej zo Symbolov

Zdržanlivosť od mäsa

6:30
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
Sv. liturgia slovenská

--

ZPSaDSS Humenné, Mierová ul.

16:30

DS-Kaplnka BM – Sídlisko III.

Sobota
22.2.

Mäsopôstna sobota – prvá zádušná sobota
Nájdenie úctyhodných pozostatkov svätých mučeníkov v Eugeniu

6:30
15:00
17:00
18:00

Sv. liturgia staroslovienska - zádušná
Sobáš so sv. liturgiou
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská - zádušná

8:00

Sopkovce - zádušná

8:00

Dedačov - zádušná

Nedeľa
23.2.

MÄSOPÔSTNA NEDEĽA – O KRISTOVOM SÚDE
Farská zbierka

7:30
9:00
11:00
17:00
18:00

Sv. liturgia slovenská
Sv. liturgia starosl. (za veriacich)
Sv. liturgia slovenská
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská

9:00

NsP Humenné

9:00

DS-Kaplnka BM – Sídlisko III.

10:30

LDCH Humenné

9:30

ZPSaDSS Humenné, Mierová ul.

10:45

Dedačov

9:30

Sopkovce

---

Lackovce

Liturgický program na Mäsopôstny týždeň

 


Pondelok
17.2.

Svätý veľkomučeník Teodor Tirón

6:30

17:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Mária, Ján
Moleben k MPθΥ
Sv. liturgia slovenská
+ Mária, Ján, Mária, Eva, Júlia
+ Miroslav (panychída)

Utorok
18.2.

Svätý otec Lev, rímsky pápež

6:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Štefan, Anna
Sv. liturgia slovenská
+ Milan

Streda
19.2.

Svätý apoštol Archippos

6:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Ján, Michal, Anna, Michal, Helena (panychída)
Sv. liturgia slovenská
+ Štefan, Mária (panychída)

Štvrtok
20.2.

Prepodobný otec Lev, katánijský biskup

6:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Milan (panychída)
Sv. liturgia slovenská
+ Ján, Jozef, Jana (panychída)

Piatok
21.2.

Prepodobný otec Timotej zo Symbolov
Svätý Eustatios, arcibiskup Veľkej Antiochie

Zdržanlivosť od mäsa

6:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Ján, Michal, Juraj, Helena, Júlia (panychída)
Sv. liturgia slovenská
+ Juraj

Sobota
22.2.

Mäsopôstna sobota – prvá zádušná sobota
Nájdenie úctyhodných pozostatkov svätých mučeníkov v Eugeniu

6:30

15:00
17:00

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ hramoty
Sobáš s liturgiou
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
+ hramoty

Nedeľa
23.2.

MÄSOPÔSTNA NEDEĽA – O KRISTOVOM SÚDE

Farská zbierka

7:30

9:00

11:00

17:00
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Alexander (50 r.) s rod.
Sv. liturgia staroslovienska
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Vlado, Lenka, Viktória
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Štefánia, Pavol, Štefan, Diana

Liturgický program na týždeň po Nedeli o mýtnikovi a farizejovi

 

Pondelok
10.2.

Svätý mučeník Charalampés

6:30

17:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Pavlína, Michal
Akatist k MPӨY (za rodiny)
Sv. liturgia slovenská
+ Michal – ročná (panychída)
+ Milan

Utorok
11.2.

Svätý hieromučeník Blažej, sebastejský biskup

6:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Jaroslav, Vladislav
Sv. liturgia slovenská
+ Ján

Streda
12.2.

Svätý otec Meletios, arcibiskup Veľkej Antiochie

6:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Margita (76 r.)
Sv. liturgia slovenská
+ Anna, Anna, Vladimír
* Marta (50 r.)

Štvrtok
13.2.

Prepodobný otec Martinián

6:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Mária (panychída)
Sv. liturgia slovenská
+ Milan (panychída)
+ Michal, Anna (panychída)

Piatok
14.2.

Odchod do večnosti prepodobného Konštantína Filozofa, učiteľa Slovanov
Prepodobný Matrón Pustovník, divotvorca
Voľnica

6:30

15:00

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Iveta, Ingrid
Sobáš
Sv. liturgia slovenská
+ Mária (panychída)

Sobota
15.2.

Svätý apoštol Onezim

6:30

16:00
17:00
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Božena (70 r.)
Sobáš
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
+ Mária, Michal, Valéria

Nedeľa
16.2.

NEDEĽA O MÁRNOTRATNOM SYNOVI

Zbierka: podporný fond I.

7:30

9:00

11:00

17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Marta s deťmi a ich rodiny
Sv. liturgia staroslovienska
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Emília, Anna
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Dalibor

Liturgický program na týždeň po Nedeli o Zachejovi

 

Pondelok
3.2.

Svätý a spravodlivý Simeon Bohopríjemca a prorokyňa Anna

6:30

17:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Anna, Irena
Moleben k MPӨY (za rodiny)
Sv. liturgia slovenská
+ Demeter, Alžbeta, Michal, Mária, Ondrej, Juraj
+ Michal (panychída)

Utorok
4.2.

Prepodobný otec Izidor Peluzíjský

6:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Ján, Pavlína, Alžbeta, Andrej, Pavol, Anna
Sv. liturgia slovenská
+ Helena, Silvia, Alena
+ Peter (panychída)

Streda
5.2.

Svätá mučenica Agáta

6:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Marek, Lukáš
Sv. liturgia slovenská
+ Michal, Anna (panychída)

Štvrtok
6.2.

Prepodobný otec Bukol, smyrnianský biskup
Svätý hieromučeník Silván, emesský biskup a spoločníci

6:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Peter, Ján, Mária, Mikuláš, Jitka, Anna, Peter, Michal, Magdaléna, Emil
Sv. liturgia slovenská
+ Jozef, Anna, Michal (panychída)

Piatok
7.2.

Prepodobný otec Partenios, lampsacký biskup
Prvý piatok
Zdržanlivosť od mäsa

6:30

17:45

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* členovia SSR a NSI
Euch. adorácia
Sv. liturgia slovenská
+ Fedor, Zuzana, Drahomír, Štefan, Mária, Mária, Milan

Sobota
8.2.

Svätý veľkomučeník Teodor Stratilat
Svätý prorok Zachariáš

6:30

17:00

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Vasiľ, Zuzana, Michal
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Stanislava (18 r.)

Nedeľa
9.2.

NEDEĽA O MÝTNIKOVI A FARIZEJOVI

Zakončenie sviatku Stretnutia Pána

7:30

9:00

11:00

17:15

18:00

Sv. liturgia slovenská
* Michal (84 r.)
Sv. liturgia staroslovienska
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Sestry služobnice Antónia, Simeona, Sofia
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* rodina Terifajová

Liturgický program KBM – Sídlisko III.

 

Pondelok
3.2.

Svätý a spravodlivý Simeon Bohopríjemca a prorokyňa Anna

 

Utorok
4.2.

Prepodobný otec Izidor Peluzíjský

15:00
16:30

Sv. spoveď
Sv. liturgia

Streda
5.2.

Svätá mučenica Agáta

 

Štvrtok
6.2.

Prepodobný otec Bukol, smyrnianský biskup
Svätý hieromučeník Silván, emesský biskup a spoločníci

 

Piatok
7.2.

Prepodobný otec Partenios, lampsacký biskup
Prvý piatok
Zdržanlivosť od mäsa

15:00
16:30

Sv. spoveď
Sv. liturgia

Sobota
8.2.

Svätý veľkomučeník Teodor Stratilat
Svätý prorok Zachariáš

 

Nedeľa
9.2.

NEDEĽA O MÝTNIKOVI A FARIZEJOVI

Zakončenie sviatku Stretnutia Pána

9:00

Sv. liturgia

Liturgický program na týždeň od 27.01. do 02.02.2014

 

Pondelok
27.1.

Prenesenie úctyhodných pozostatkov nášho otca svätého Jána Zlatoústeho

6:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Helena (61 r.) s rod.
Sv. liturgia slovenská
* Mária (26 r.)
* Tatiana

Utorok
28.1.

Prepodobný otec Efrém Sýrsky

6:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Anna (panychída)
Sv. liturgia slovenská
+ Ivona (panychída)

Streda
29.1.

Prenesenie pozostatkov svätého hieromučeníka Ignáca Bohonositeľa

6:30
17:00
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Ján, Fedor, Helena
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Božena s rod.

Štvrtok
30.1.

Traja svätí svätitelia Bazil Veľký, Gregor Teológ a Ján Zlatoústy
Svätý hieromučeník Hippolyt, rímsky pápež

6:30
7:30

16:30

18:00

utiereň
Sv. liturgia staroslovienska
+ František
Sv. liturgia slovenská
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Alžbeta, Viktor, Alexandra

Piatok
31.1.

Svätí divotvorcovia a nezištníci Kýros a Ján

Zdržanlivosť od mäsa

6:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska

Sv. liturgia slovenská
+ Vladimír

Sobota
1.2.

Predprazdenstvo Stretnutia Pána
Svätý mučeník Tryfón

6:30

17:00

18:00

Sv. liturgia staroslovienska

Veľká večiereň s lítiou
Sv. liturgia slovenská
+ Anna, Michal, Michal, Jozef, Jozef, Mikuláš

Nedeľa
2.2.

TRIDSIATA SIEDMA NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI – O ZACHEJOVI
STRETNUTIE NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA
Myrovanie, požehnanie sviec

7:30

9:00

11:00

17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Alena (40 r.) s rod.
Sv. liturgia staroslovienska
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Bernardína (60 r.) s rod.
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Ladislav, Gabriela, Silvia, Irena, Simona

Liturgický program KBM – Sídlisko III.

 

Pondelok
20.1.

Prepodobný a bohonositeľný otec Eutymios Veľký

 

Utorok
21.1.

Prepodobný otec Maxim Vyznávač
Svätý mučeník Neofyt
Svätí mučeníci Eugen, Kandidus, Valerián a Akvila

16:30

Sv. liturgia

Streda
22.1.

Svätý apoštol Timotej
Svätý prepodobný mučeník Anastáz Perzský

 

Štvrtok
23.1.

Svätý hieromučeník Klement, ankyrský biskup
Svätý mučeník Agatanel

 

Piatok
24.1.

Prepodobná matka Xénia Rímska

Zdržanlivosť od mäsa

16:30

Sv. liturgia

Sobota
25.1.

Svätý Gregor Teológ, konštantínopolský arcibiskup

 

Nedeľa
26.1.

TRIDSIATA ŠIESTA NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI

Prepodobný otec Xenofont, jeho manželka Mária a synovia

Zbierka na GTF

9:00

Sv. liturgia

Liturgický program na týždeň od 20. do 26. januára 2014

 

Pondelok
20.1.

Prepodobný a bohonositeľný otec Eutymios Veľký

6:30

17:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska

Akatist k MPӨT (za rodiny)
Sv. liturgia slovenská
+ Michal (panychída)
+ Milan (panychída)

Utorok
21.1.

Prepodobný otec Maxim Vyznávač
Svätý mučeník Neofyt
Svätí mučeníci Eugen, Kandidus, Valerián a Akvila

6:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Juraj, Mária
Sv. liturgia slovenská
+ Marta, Ján, Anna (panychída)
+ Štefan, Mária, Ján, Mária, Jozef, Igor

Streda
22.1.

Svätý apoštol Timotej
Svätý prepodobný mučeník Anastáz Perzský

6:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Viera, Štefan, Mária, Michal, Mária
Sv. liturgia slovenská
* bohuznáma rodina

Štvrtok
23.1.

Svätý hieromučeník Klement, ankyrský biskup
Svätý mučeník Agatanel

6:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Štefan (80 r.)

Sv. liturgia slovenská
+ Lukáš – ročná (panychída)

Piatok
24.1.

Prepodobná matka Xénia Rímska

Zdržanlivosť od mäsa

6:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Milan (70 r.)

Sv. liturgia slovenská
+ Pavlína

Sobota
25.1.

Svätý Gregor Teológ, konštantínopolský arcibiskup

6:30

17:00

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Milan
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
+ Irena, Ivan

Nedeľa
26.1.

TRIDSIATA ŠIESTA NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI

Prepodobný otec Xenofont, jeho manželka Mária a synovia

Zbierka na GTF

7:30

9:00

11:00

15:00

17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
* František, Monika, Katarína, Dominika
Sv. liturgia staroslovienska
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Simona
Ekumenická  bohoslužba
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Alena, Markus, Viktória, Miroslav