Odkazy

 

 

 

 

 

 

Štatistika návštevnosti

TOPlist

OZNAM


V priestoroch dvora FÚ sa našli kľúče od auta.

Stratil ich pravdepodobne mladý muž,

ktorý bol na spoveď 24.12. a docestoval z Anglicka.

Info na fare.

Liturgický program na týždeň od 13. do 19. 01.2014 KBM – Sídlisko III.

Liturgický program na týždeň od 13. do 19. 01.2014
KBM – Sídlisko III.

Pondelok
13.1.

Svätí mučeníci Hermyl a Stratonik

 

Utorok
14.1.

Zakončenie sviatku Bohozjavenia
Pamiatka odchodu do večnosti svätej apoštolom rovnej Niny, osvietiteľky Gruzínska

16:30

Sv. liturgia slovenská

Streda
15.1.

Prepodobní otcovia Pavol Tébsky a Ján Chatrčník

 

 

Štvrtok
16.1.

Poklona reťaziam svätého apoštola Petra

 

 

Piatok
17.1.

Prepodobný a bohonositeľný otec Anton Veľký

Voľnica

16:30

Sv. liturgia slovenská

Sobota
18.1.

Svätý Atanáz a svätý Cyril, alexandrijskí arcibiskupi

 

Nedeľa
19.1.

TRIDSIATA PIATA NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI

9:00

Sv. liturgia slovenská

Liturgický program na týždeň od 13. do 19. januára 2014

Liturgický program na týždeň od 13. do 19. januára 2014

Pondelok
13.1.

Svätí mučeníci Hermyl a Stratonik

6:30

17:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Michal, Mária, Ján
Moleben k Presv. Bohorodičke
Sv. liturgia slovenská
+ Juraj (panychída)
+ Ján (panychída)

Utorok
14.1.

Zakončenie sviatku Bohozjavenia
Pamiatka odchodu do večnosti svätej apoštolom rovnej Niny, osvietiteľky Gruzínska

6:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska

Sv. liturgia slovenská
+ Mária, Ján (panychída)

Streda
15.1.

Prepodobní otcovia Pavol Tébsky a Ján Chatrčník

6:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska

Sv. liturgia slovenská

Štvrtok
16.1.

Poklona reťaziam svätého apoštola Petra

6:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Vasiľ, Andrej

Sv. liturgia slovenská

Piatok
17.1.

Prepodobný a bohonositeľný otec Anton Veľký

Voľnica

6:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska

Sv. liturgia slovenská
* Mária

Sobota
18.1.

Svätý Atanáz a svätý Cyril, alexandrijskí arcibiskupi

6:30

15:00
17:00

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* o. Ján a Denisa
Sobáš
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Ivan (34 r.)

Nedeľa
19.1.

TRIDSIATA PIATA NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI

7:30

9:00

11:00

17:15

18:00

Sv. liturgia slovenská
*
Sv. liturgia staroslovienska
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
*
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Michal

Liturgický program na týždeň po Bohozjavení Kaplnka B. M.

Liturgický program na týždeň po Bohozjavení Kaplnka B. M.


Pondelok
6.1.

BOHOZJAVENIE NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA

Prikázaný sviatok, myrovanie

9:00

Sv. liturgia slovenská

Utorok
7.1.

Zhromaždenie k prorokovi, predchodcovi a krstiteľovi Jánovi

16:30

Sv. liturgia slovenská

Streda
8.1.

Prepodobný otec Juraj Chozebita a prepodobný Emilián Vyznávač
Prepodobná matka Dominika

 

Štvrtok
9.1.

Svätý mučeník Polyeukt

 

Piatok
10.1.

Svätý Gregor, nysský biskup
Prepodobný Domicián, meliténsky biskup
Prepodobný otec Marcián

Zdržanlivosť od mäsa

16:30

Sv. liturgia slovenská

Sobota
11.1.

Sobota po Osvietení
Prepodobný otec Teodóz

 

Nedeľa
12.1.

NEDEĽA PO BOHOZJAVENÍ

Svätá mučenica Tatiana

9:00

Sv. liturgia slovenská

Liturgický program na týždeň po Nedeli svätých otcov Kaplnka B. M.

Liturgický program na týždeň po Nedeli svätých otcov Kaplnka B. M.


Pondelok
23.12.

Desiati svätí mučeníci z Kréty

 

Utorok
24.12.

Predvečer Narodenia Pána

PRÍSNY PÔST
Svätá prepodobná mučenica Eugénia

20:30

Povečerie

Streda
25.12.

NARODENIE NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA

Prikázaný sviatok
Myrovanie

9:00

Sv. liturgia

Štvrtok
26.12.

ZHROMAŽDENIE K PRESVÄTEJ BOHORODIČKE

Prikázaný sviatok

Piatok
27.12.

Svätý apoštol, prvomučeník a archidiakon Štefan

Prepodobný Teodor Popísaný, brat Teofana, tvorcu kánonov

Voľnica

16:30

Sv. liturgia

Sobota
28.12.

Sobota po Kristovom narodení

Svätí 20 000 mučeníci upálení v Nikomédii

 

Nedeľa
29.12.

Nedeľa po Kristovom narodení – Pamiatka svätých a spravodlivých Jozefa Snúbenca, kráľa Dávida a Jakuba, Božieho brata

9:00

Sv. liturgia

Bohoslužobný program 23.12.2013 – 12.01.2014


Gréckokatolícky farský chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky,  Lipová ul., Humenné

Bohoslužobný program 23.12.2013 – 12.01.2014


Pondelok
23.12.

Desiati svätí mučeníci z Kréty

6:30
17:30
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
Moleben k CaM
Sv. liturgia slovenská

Utorok
24.12.

Predvečer Narodenia Pána
PRÍSNY PÔST
Svätá prepodobná mučenica Eugénia

7:30
15:00

22:00

Cárske časy
Liturgia sv. Bazila Veľkého s Veľkou večierňou(slov.)
Veľké povečerie s lítiou (starosl.)

Streda
25.12.

NARODENIE NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA

Prikázaný sviatok
Myrovanie

7:30
9:00
11:00
16:00
17:00
18:00

Sv. liturgia slovenská
Sv. liturgia staroslovienska
Sv. liturgia slovenská
Vianočná akadémia
Veľká večiereň (slov.)
Sv. liturgia slovenská

Štvrtok
26.12.

ZHROMAŽDENIE K PRESVÄTEJ BOHORODIČKE

Prikázaný sviatok

7:30
9:00
11:00
17:00
18:00

Sv. liturgia slovenská
Sv. liturgia staroslovienska
Sv. liturgia slovenská
Večiereň (slov.)
Sv. liturgia slovenská

Piatok
27.12.

Svätý apoštol, prvomučeník a archidiakon Štefan
Prepodobný Teodor Popísaný, brat Teofana, tvorcu kánonov

Voľnica

6:30
7:30
16:30
18:00

Utiereň (starosl.)
Sv. liturgia staroslovienska
Sv. liturgia slovenská
Sv. liturgia slovenská

Sobota
28.12.

Sobota po Kristovom narodení
Svätí 20 000 mučeníci upálení v Nikomédii

6:30
17:00
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
Veľká večiereň (slov.)
Sv. liturgia slovenská

Nedeľa
29.12.

Nedeľa po Kristovom narodení – Pamiatka svätých a spravodlivých Jozefa Snúbenca, kráľa Dávida a Jakuba, Božieho brata

7:30
9:00
11:00
17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
Sv. liturgia staroslovienska
Sv. liturgia slovenská
Večiereň (slov.)
Sv. liturgia slovenská

Pondelok
30.12.

Svätá mučenica Anýzia
Prepodobný Zótik, presbyter
Prepodobná matka Melánia Rímska

6:30
17:30
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
Moleben k CaM
Sv. liturgia slovenská

Utorok
31.12.

Zakončenie sviatku Kristovho narodenia

Zakončenie Roka sv. Cyrila a Metoda

6:30
17:00
18:00
23:15

Sv. liturgia staroslovienska
Veľká večiereň s lítiou (slov.)
Sv. liturgia slovenská-ďakovná
Ďakovný akatist a požehnanie

Streda
1.1.2014

NOVÝ ROK

OBREZANIE NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA
Pamiatka svätého Bazila Veľkého, arcibiskupa kapadóckej Cézarei

Prikázaný sviatok, myrovanie

Počiatok Roka Bolestnej Panny Márie

7:30
9:00
11:00
17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
Sv. liturgia Bazila Veľkého-starosl.
Sv. liturgia slovenská
Večiereň (slov.)
Sv. liturgia slovenská

Štvrtok
2.1.

Predprazdenstvo Bohozjavenia
Svätý Otec Silvester, rímsky pápež

6:30
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
Sv. liturgia slovenská

Piatok
3.1.

Svätý prorok Malachiáš
Svätý mučeník Gordios
Prvý piatok
Voľnica

6:30
7:30
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
Kráľovské hodinky
Sv. liturgia slovenská

Sobota
4.1.

Sobota pred Osvietením
Zbor svätých sedemdesiatich apoštolov
Prepodobný otec Teoktist, igumen

6:30
17:00
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
Veľká večiereň (slov.)
Sv. liturgia slovenská

Nedeľa
5.1.

NEDEĽA PRED BOHOZJAVENÍM
Predvečer Bohozjavenia
Svätí mučeníci Teopempt a Teónas
Prepodobná Synkletika

Zdržanlivosť od mäsa

7:30
9:00
11:00
15:00
20:00

Sv. liturgia slovenská
Sv. liturgia staroslovienska
Sv. liturgia slovenská
Veľká večiereň so svätením vody (slov.)
Veľké povečerie s lítiou(starosl.)

Pondelok
6.1.

BOHOZJAVENIE NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA

Prikázaný sviatok, myrovanie

7:30
9:00
11:00
18:00

Sv. liturgia slovenská
Sv. liturgia Bazila Veľkého-starosl.
Sv. liturgia slovenská
Sv. liturgia slovenská

Utorok
7.1.

Zhromaždenie k prorokovi, predchodcovi a krstiteľovi Jánovi

6:30
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
Sv. liturgia slovenská

Streda
8.1.

Prepodobný otec Juraj Chozebita a prepodobný Emilián Vyznávač
Prepodobná matka Dominika

6:30
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
Sv. liturgia slovenská

Štvrtok
9.1.

Svätý mučeník Polyeukt

6:30
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
Sv. liturgia slovenská

Piatok
10.1.

Svätý Gregor, nysský biskup
Prepodobný Domicián, meliténsky biskup
Prepodobný otec Marcián

Zdržanlivosť od mäsa

6:30
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
Sv. liturgia slovenská

Sobota
11.1.

Sobota po Osvietení
Prepodobný otec Teodóz

6:30
17:00
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
Veľká večiereň (slov.)
Sv. liturgia slovenská

Nedeľa
12.1.

NEDEĽA PO BOHOZJAVENÍ

Svätá mučenica Tatiana

7:30
9:00
11:00
17:00
18:00

Sv. liturgia slovenská
Sv. liturgia staroslovienska
Sv. liturgia slovenská
Večiereň (slov.)
Sv. liturgia slovenská

Liturgický program na týždeň po Nedeli svätých praotcov

Liturgický program na týždeň po Nedeli svätých praotcov


Pondelok
16.12.

Svätý prorok Aggeus

6:30

17:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Michal, Mária, Ján
Moleben k CaM
Sv. liturgia slovenská
+ Andrejka, Michal (panychída)

Utorok
17.12.

Svätý prorok Daniel; traja svätí mládenci Ananiáš, Azariáš a Mízael

6:00
6:30

18:00

Moleben pred Narodením
Sv. liturgia staroslovienska
+ Mária, Andrej, Jozef, Ivan
Sv. liturgia slovenská
+ Anton - ročná (panychída)

Streda
18.12.

Svätý mučeník Sebastián a jeho spoločníci

6:30

18:00
19:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Anna, Michal, Anna (panychída)
Sv. liturgia slovenská
+ Michal, Mária, Marián
Moleben pred Narodením

Štvrtok
19.12.

Svätý mučeník Bonifác

6:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Anna, Michal

Sv. liturgia slovenská
+ Ján

Piatok
20.12.

Predprazdenstvo Narodenia Ježiša Krista
Svätý hieromučeník Ignác Bohonositeľ

Zdržanlivosť od mäsa

6:30

 

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Ján, Mária – ročná (panychída)

Sv. liturgia slovenská
+ Zuzana, František, Juraj, František

Sobota
21.12.

Sobota pred Kristovým narodením
Svätá mučenica Juliána

6:30

17:00

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Milan
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
+ Viera, Štefan, Mária, Michal, Mária

Nedeľa
22.12.

NEDEĽA SVÄTÝCH OTCOV

7:30

9:00

11:00

15:00

18:00

Sv. liturgia slovenská
* Lukáš
Sv. liturgia staroslovienska
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Karolínka, Terézia, Marko, Daniel

Predvianočná sv. spoveď

Sv. liturgia slovenská
* rodina Horváthová

V tomto týždni spovedáme od pondelka do piatka ráno od 6:00 a večer od 16:30 do 18:00!!
Vo štvrtok spovedáme na filiálkach, v piatok v Porúbke a v sobotu na HN sídliskách.

Liturgický program na 30. týždeň po Päťdesiatnici

Liturgický program na 30. týždeň po Päťdesiatnici


Pondelok
9.12.

Prepodobný otec Patapios

6:30

17:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Ladislav (panychída)
Moleben k CaM
Sv. liturgia slovenská
+ Lukáš (panychída)

Utorok
10.12.

Svätí mučeníci Ménas, Hermogenés a Eugraf

6:00
6:30

 

18:00

Moleben pred Narodením
Sv. liturgia staroslovienska
+ Júlia, Juraj, Anna, Štefan
Sv. liturgia slovenská
+ Anna, Michal (panychída)
* Viktória s rod.

Streda
11.12.

Prepodobný otec Daniel Stĺpnik

6:30

17:30
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Štefan, Anna, Michal
Moleben pred Narodením
Sv. liturgia slovenská
+ Mikuláš, Michal, Anna, Mária
* Milada (50 r.)

Štvrtok
12.12.

Prepodobný otec Spiridon Divotvorca, trimituntský biskup

6:30

17:30
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Vasiľ (panychída)
Moleben pred Narodením
Sv. liturgia slovenská
+ Jozef, Júlia, Jozef (panychída)

Piatok
13.12.

Svätí mučeníci Eustratios, Auxencius, Eugen, Mardarios a Orest
Svätá mučenica Lucia Panna

Zdržanlivosť od mäsa

6:00
6:30

17:30

18:00

Moleben pred Narodením
Sv. liturgia staroslovienska
+ Mária (panychída)
Moleben pred Narodením
Sv. liturgia slovenská
+ Mária

Sobota
14.12.

Svätí mučeníci Tyrsos, Leukios, Filemon, Apollónios a Kallinik

6:30

17:00

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Mária s rod.
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
+ Andrej, Peter, Helena, Mária

Nedeľa
15.12.

NEDEĽA SVÄTÝCH PRAOTCOV

7:30

9:00

11:00

17:15

18:00

Sv. liturgia slovenská
* Melánia
Sv. liturgia staroslovienska
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Lenka, Ján, Lenka, Janko
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Michal (81 r.) s rod.

Liturgický program na 29. Týždeň po Päťdesiatnici

Liturgický program na 29. Týždeň po Päťdesiatnici

Pondelok
2.12.

Svätý prorok Habakuk

6:30

17:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Michal
Moleben k CaM
Sv. liturgia slovenská
+ Michal (panychída)
+ Anna

Utorok
3.12.

Svätý prorok Sofoniáš

6:00
6:30

18:00

Moleben pred Narodením
Sv. liturgia staroslovienska
+ Vasiľ, Anna, Ján, Fedor
Sv. liturgia slovenská
+ Ján, Anna (panychída)

Streda
4.12.

Svätá veľkomučenica Barbora
Prepodobný otec Ján Damaský

6:30

18:00
19:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Jozef, Mária, Terézia, Michal
Sv. liturgia slovenská
+ Andrej
Moleben pred Narodením

Štvrtok
5.12.

Prepodobný a bohonositeľný otec Sáva Posvätený

6:30

17:00

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Juraj, Anna
Veľká večiereň s lítiou
Sv. liturgia slovenská
+ Anna

Piatok
6.12.

Svätý Mikuláš Divotvorca, arcibiskup lykijskej Myry

Odporúčaný sviatok
Voľnica
Prvý piatok

6:30
7:30

16:30

18:00

utiereň
Sv. liturgia staroslovienska
* Vladimír (50 r.)

Sv. liturgia slovenská
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Peter, Veronika

Sobota
7.12.

Svätý Ambróz, milánsky biskup

6:30

17:00

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Juraj (panychída)
Veľká večiereň s lítiou
Sv. liturgia slovenská
+ Bartolomej, Zuzana, Michal, Štefan, Štefan, Anna
+ Irena (panychída)

Nedeľa
8.12.

DVADSIATA DEVIATA NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI

Počatie Presvätej
Bohorodičky svätou Annou
Prikázaný sviatok
Myrovanie

7:30

9:00

11:00

17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Miroslav
Sv. liturgia staroslovienska
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Miroslav, Marianna s rod.
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Lucia s rod.

Liturgický program na 28. Týždeň po Päťdesiatnici

Liturgický program na 28. Týždeň po Päťdesiatnici

Pondelok
25.11.

Zakončenie sviatku Vstupu Presvätej Bohorodičky do chrámu
Svätý Kliment, rímsky pápež a svätý Peter, alexandrijský biskup

6:30

17:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Michal, Mária, Pavel (panychída)
Moleben k CaM
Sv. liturgia slovenská
* Jozef, Martina s rod.

Utorok
26.11.

Prepodobný otec Alypios Stĺpnik
Posvätenie chrámu svätého veľkomučeníka Juraja, ktorý je v Kyjeve pred bránami svätej Sofie

6:00
6:30

 

18:00

Moleben pred Narodením
Sv. liturgia staroslovienska
+ Jozef, Anna, Alžbeta, Ján
Sv. liturgia slovenská
+ Milan
+ Mária, Michal

Streda
27.11.

Svätý mučeník Jakub Perzský
Prepodobný otec Palladios

6:30

9:30

17:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Peter
Archijerejská sv. liturgia-GJZ

Moleben pred Narodením
Sv. liturgia slovenská
+ Gizela, Igor (panychída)

Štvrtok
28.11.

Svätý prepodobný mučeník Štefan Nový
Svätý mučeník Irenarch

6:30

17:30
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Alena
Moleben pred Narodením
Sv. liturgia slovenská
+ bohuznáme dieťa

Piatok
29.11.

Svätý mučeník Paramon
Svätý mučeník Filumen
Prepodobný Akakios

Zdržanlivosť od mäsa

6:00
6:30

17:30

18:00

Moleben pred Narodením
Sv. liturgia staroslovienska
+ Eduard
Moleben pred Narodením
Sv. liturgia slovenská
+ Ivona
* Tatiana

Sobota
30.11.

Svätý apoštol Andrej Prvopovolaný

6:30

 

17:00
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Ján, Mária (panychída)
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
* páter Andrej

Nedeľa
1.12.

DVADSIATA ÔSMA NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI

Svätý prorok Nahum

Zbierka: Charita II.

7:30

9:00

11:00

17:15

18:00

Sv. liturgia slovenská
* Janka (30 r.)
Sv. liturgia staroslovienska
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Peter (30 r.)
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Helena s rod.

Liturgický program na 27. týždeň po Päťdesiatnici

Liturgický program na 27. týždeň po Päťdesiatnici


Pondelok
18.11.

Svätí mučeníci Platón a Roman

6:30

 

 

17:30
18:00
19:30

Sv. liturgia staroslovienska
+ Pavol, Demeter
Moleben k CaM
Sv. liturgia slovenská
+ Jozef (panychída)
Moleben pred Narodením IC XC

Utorok
19.11.

Svätý prorok Abdiáš
Svätý mučeník Barlaam

6:00
6:30

18:00

Moleben pred Narodením IC XC
Sv. liturgia staroslovienska
+ Mária, Vasiľ
Sv. liturgia slovenská
+ Anna (panychída)

Streda
20.11.

Predprazdenstvo Vstupu Presvätej Bohorodičky do chrámu

Blažená Jozafáta Hordaševská, spoluzakladateľka sestier služobníc

6:30

17:00

18:00
19:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Milan

Veľká večiereň s lítiou
Sv. liturgia slovenská
+ František, Jozef, František, Pavol, Mária (panychída)
Prosby k bl. Jozafáte

Štvrtok
21.11.

Vstup Presvätej Bohorodičky do chrámu
Odporúčaný sviatok
Myrovanie

6:30
7:30

16:30
18:00

utiereň
Sv. liturgia staroslovienska
* o. Slavomír (40 r.)
Sv. liturgia slovenská
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Adriana

Piatok
22.11.

Svätý apoštol Filemon a spoločníci

Zdržanlivosť od mäsa

6:00
6:30

17:30

18:00

Moleben pred Narodením IC XC
Sv. liturgia staroslovienska
* Viera
Moleben pred Narodením IC XC
Sv. liturgia slovenská
+ Lukáš (panychída)

Sobota
23.11.

Svätí otcovia Amfilochios, ikonijský biskup a Gregor, akragantský biskup

6:30

17:00

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Rudolf, Mária, Mikuláš
Veľká večiereň s lítiou
Sv. liturgia slovenská
+ Róbert, Mária

Nedeľa
24.11.

NEDEĽA KRISTA KRÁĽA

Myrovanie=farská zbierka

7:30

9:00

11:00

17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Peter, Mária (50 r. manž.)
Sv. liturgia staroslovienska
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Emília, Matúš, Stanislav, Tobiáš
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Ján, Jana, Anna, Radovan