Odkazy

 

 

 

 

 

 

Štatistika návštevnosti

TOPlist

OZNAM


V priestoroch dvora FÚ sa našli kľúče od auta.

Stratil ich pravdepodobne mladý muž,

ktorý bol na spoveď 24.12. a docestoval z Anglicka.

Info na fare.

Liturgický program na 26. týždeň po Päťdesiatnici

Liturgický program na 26. týždeň po Päťdesiatnici


Pondelok
11.11.

Svätí mučeníci Ménas, Viktor a Vincent
Svätá mučenica Štefánia
Prepodobný otec a vyznávač Teodor Studitský

6:30

17:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Dana s rod.
Moleben k CaM
Sv. liturgia slovenská
+ Dušan, Marienka
+ Michal

Utorok
12.11.

Svätý otec Ján Milosrdný, alexandrijský patriarcha
Prepodobný otec Níl
Svätý hieromučeník Jozafát, polocký arcibiskup

6:30

 

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Mikuláš

Sv. liturgia slovenská
+ Mária

Streda
13.11.

Svätý Ján Zlatoústy, konštantínopolský arcibiskup

6:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Vladimír, Ján, Helena, Andrej, Mária, Michal, Juraj (panychída)
Sv. liturgia slovenská
* Helena (50 r.) s rod

Štvrtok
14.11.

Svätý apoštol Filip

6:30

18:00
19:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Dušan, Marcela, Saška, Ninka
Sv. liturgia slovenská
+ Ján (panychída)

Piatok
15.11.

Svätí mučeníci a vyznávači Gurias, Samónas a Habib

Začiatok Filipovky

Zdržanlivosť od mäsa

6:00
6:30

17:30

18:00

Moleben pred Narodením IC XC
Sv. liturgia staroslovienska
+ Andrej
Moleben pred Narodením IC XC
Sv. liturgia slovenská
+ Mária, Pavol, Andrej, Štefan, František
+ Ján, Mária, Vojtech (panychída)

Sobota
16.11.

Svätý apoštol a evanjelista Matúš

6:30

 

17:00
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Viliam
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Július, Helena (45 r. manž.)

Nedeľa
17.11.

DVADSIATA ŠIESTA NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI

Svätý Gregor Divotvorca, neocézarejský biskup

7:30

9:00

11:00

17:15

18:00

Sv. liturgia slovenská
* Milan s rod.
Sv. liturgia staroslovienska
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Mária s rod.
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Diana (11 r.)

Liturgický program na 25. týždeň po Päťdesiatnici

Liturgický program na 25. týždeň po Päťdesiatnici


Pondelok
4.11.

Prepodobný otec Joannikios Veľký
Svätí mučeníci Nikander, myrský biskup a Hermaios, presbyter

6:30

 

 

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Tatiana
Moleben k CaM
Sv. liturgia slovenská
+ Anna, Juraj, Štefan, Mária, Ivan, Jozef, Vladimír (panychída)
* Božena s rodinou

Utorok
5.11.

Svätí mučeníci Galaktión a Epistéma

6:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Oľga s rod.
Sv. liturgia slovenská
+ Helena, Michal, Helena, Ján a ich rodičia (panychída)
+ Danka (panychída)

Streda
6.11.

Svätý Pavol Vyznávač, konštantínopolský arcibiskup

6:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Ján, Anna, Marta, Adam, Helena (panychída)
Sv. liturgia slovenská
+ Anton (panychída)

Štvrtok
7.11.

Tridsiati traja svätí mučeníci z Melitíny
Prepodobný otec Lazár Divotvorca, ktorý sa postil na vrchu Galesion

6:30

17:00
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Matúš
Veľká večiereň s lítiou
Sv. liturgia slovenská
+ Michal, Mária, Juraj, Mária, Ján

Piatok
8.11.

Zhromaždenie k veľvojvodcovi Michalovi a ďalším beztelesným mocnostiam
Voľnica
Myrovanie

6:30
7:30

16:30
18:00

utiereň
Sv. liturgia staroslovienska
* Zuzana, Juraj
Sv. liturgia slovenská
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
+ Michal

Sobota
9.11.

Prepodobná matka Matróna
Prepodobná Teoktista

6:30

15:30
16:30
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Valér (50 r.), Helena, Barborka, Dominika
Sobáš
Sv. liturgia GJZ
Sv. liturgia slovenská
+ Helena, Ján

Nedeľa
10.11.

DVADSIATA PIATA NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI

Svätí apoštoli Erast, Olympas, Rodión a spoločníci

7:30

9:00

11:00

17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Milan, Alena, Kristián, Ema
Sv. liturgia staroslovienska
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* o. Michal
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Milan, Monika, Zoja

Liturgický program na 24. týždeň po Päťdesiatnici

Liturgický program na 24. týždeň po Päťdesiatnici


Pondelok
28.10.

Svätí mučeníci Terencius a Neonilla
Prepodobný otec Štefan Svätosávsky
Svätá mučenica Paraskeva z Ikónia

6:30

17:30

18:00
19:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Ivona
Moleben k CaM
Sv. liturgia slovenská
+ Milan
Moleben k Presv. Bohorodičke

Utorok
29.10.

Svätá prepodobná mučenica Anastázia
Prepodobný otec Abramios Zatvárateľ

6:30

 

18:00

19:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Michal
Sv. liturgia slovenská
* Anna (70 r.)
+ Peter, Ivan, Katarína, Mikuláš, Michal, Tekla (panychída)
Moleben k Presv. Bohorodičke

Streda
30.10.

Svätí mučeníci Zenóbios a jeho sestra Zenóbia

6:30

18:00
19:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Andrej, Anna
Sv. liturgia slovenská
+ Michal, Anna, Jozef (panychída)
Moleben k Presv. Bohorodičke

Štvrtok
31.10.

Blažený hieromučeník Teodor Romža, mukačevský biskup
Svätí apoštoli Stachys, Amplias a spoločníci
Svätý mučeník Epimach

6:30

18:00
19:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Štefan (panychída)
Sv. liturgia slovenská
+ Erik, Marián, Milan, Jozef
+ Milan – 40 dňová
Moleben k Presv. Bohorodičke

Piatok
1.11.

Svätí divotvorcovia a nezištníci Kozma a Damián

Zdržanlivosť od mäsa
Prvý piatok

6:30

15:00
17:45

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* členovia SSR a NSI
Mestský cintorín - panychída
Euch. adorácia
Sv. liturgia slovenská
+ Michal, Mária, Michal, Alžbeta, Michal (panychída)

Sobota
2.11.

Svätí mučeníci Akindyn, Pegasios, Aftonios, Elpidéfor a Anempodis

Pamiatka zosnulých

6:30

 

17:00
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Hramoty
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
+ Hramoty

Nedeľa
3.11.

DVADSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI
Svätí mučeníci biskup Akepsimas, presbyter Jozef a diakon Aitalas
Založenie chrámu svätého veľkomučeníka Juraja v Lydde

7:30

9:00

11:00

17:15

18:00

Sv. liturgia slovenská
* Mária (60 r.) s rod.
Sv. liturgia staroslovienska
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Mária
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Justína s rod.

Liturgický program na 23. týždeň po Päťdesiatnici

Liturgický program na 23. týždeň po Päťdesiatnici


Pondelok
21.10.

Prepodobný otec Hilarión Veľký

Kňazský deň v Ľutine

6:30

17:30
18:00
19:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Helena
Moleben k CaM
Sv. liturgia slovenská
+ Anna, Ján, Michal
Moleben k Presv. Bohorodičke

Utorok
22.10.

Svätý apoštolom rovný Aberkios Divotvorca, hierapolský biskup
Siedmi svätí mládenci z Efezu

6:00
6:30

18:00
19:00

Moleben k Presv. Bohorodičke
Sv. liturgia staroslovienska
+ Štefan
Sv. liturgia slovenská
+ Mariánko, Ján
* Ľubomír, Tatiana
Moleben k Presv. Bohorodičke

Streda
23.10.

Svätý apoštol Jakub, podľa tela Pánov brat

6:30

17:30
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Gabriela, Monika, Ladislav
Moleben k Presv. Bohorodičke
Sv. liturgia slovenská
+ Mikuláš, Mária, Štefan, Pavol

Štvrtok
24.10.

Svätý mučeník Aretas a spoločníci

6:30

17:30
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Peter, Emil, Michal, Anna, Magdaléna
Moleben k Presv. Bohorodičke
Sv. liturgia slovenská
+ Mikuláš

Piatok
25.10.

Svätí mučeníci a notári Marcián a Martyrios

Zdržanlivosť od mäsa

6.00
6:30

17:00
18:00

Moleben k Presv. Bohorodičke
Sv. liturgia staroslovienska
* Lenka
Veľká večiereň s lítiou
Sv. liturgia slovenská
+ Anna, Michal, Mikuláš

Sobota
26.10.

Svätý veľkomučeník Demeter Myromvonný
Spomienka na veľké a hrozné zemetrasenie
Odporúčaný sviatok
myrovanie

7:30

9:00

17:00
18:00

Sv. liturgia slovenská
+ Michal, Mária, Ladislav, Rozália
Sv. liturgia staroslovienska
za veriacich
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Magdaléna, Miloš (70 r.)

Nedeľa
27.10.

DVADSIATA TRETIA NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI

Svätý mučeník Nestor
Svätá mučenica Kapitolína a jej otrokyňa Eroteida

Farská zbierka

7:30

9:00

11:00

17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Monika, Peter, Krištof, Štepan
Sv. liturgia staroslovienska
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Gabriela, Peter, Gabriela, Ivana, Marianna
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Ľuboš

Liturgický program na 22. týždeň po Päťdesiatnici

Liturgický program na 22. týždeň po Päťdesiatnici


Pondelok
14.10.

Svätí mučeníci Nazarios, Gerbasios, Protasios a Celzius
Prepodobná matka Paraskeva Trnovská

6:30

 

 

17:30

18:00
19:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Andrej, Zuzana
Moleben k CaM
Sv. liturgia slovenská
* Ján s rod.
* Monika s rod.
Moleben k Presv. Bohorodičke

Utorok
15.10.

Prepodobný otec Eutymios Nový
Svätý prepodobný mučeník Lukián, presbyter veľkej Antiochie

6:00
6:30

 

18:00
19:00

Moleben k Presv. Bohorodičke
Sv. liturgia staroslovienska
+ Mária, Pavol
Sv. liturgia slovenská
* Mária
+ Jozef, Anna, Juraj, Štefan, Ladislav
Moleben k Presv. Bohorodičke

Streda
16.10.

Svätý mučeník Longín Stotník

6:30

17:30
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Michal, Pavlína
Moleben k Presv. Bohorodičke
Sv. liturgia slovenská
+ Lukáš (panychída)

Štvrtok
17.10.

Svätý prorok Ozeáš
Svätý prepodobný mučeník Andrej Krétsky

6:30

17:30
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Ján, Anna, Ján (panychída)
Moleben k Presv. Bohorodičke
Sv. liturgia slovenská (o. Pariľák)
+ Anna, Jozef, Ján
Modlitby za uzdravenie

Piatok
18.10.

Svätý apoštol a evanjelista Lukáš

Zdržanlivosť od mäsa

6:00
6:30

17:30
18:00

Moleben k Presv. Bohorodičke
Sv. liturgia staroslovienska
+ Eva, Ján, Jozef, Mária a ostatní
Moleben k Presv. Bohorodičke Sv. liturgia slovenská
+ Cyril

Sobota
19.10.

Svätý prorok Joel
Svätý mučeník Varus
Prepodobný otec Ján Rilský

6:30

 

17:00
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Pavlína, Ján (panychída)
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
+ Anna

Nedeľa
20.10.

DVADSIATA DRUHÁ NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI

Svätý veľkomučeník Artemios

Zbierka: Misie

7:30

9:00

11:00

17:15

18:00

Sv. liturgia slovenská
* Miroslav Ferko s rod.
Sv. liturgia staroslovienska
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Miriam, Katarína
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Lenka, Ľuboš, Božena

Liturgický program na 21. týždeň po Päťdesiatnici

Liturgický program na 21. týždeň po Päťdesiatnici


Pondelok
7.10.

Svätí mučeníci Sergej a Bakchus

6:30

 

17:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Ivona – 40 dňová (panychída)
Moleben k CaM
Sv. liturgia slovenská
+ Mária, Vojtech
Moleben k Presv. Bohorodičke

Utorok
8.10.

Prepodobná matka Pelágia

6:00
6:30

18:00

Moleben k Presv. Bohorodičke
Sv. liturgia staroslovienska
+ Demeter, Anna, Michal, Mária, Ján
Sv. liturgia slovenská
+ Michal, Anna
Moleben k Presv. Bohorodičke

Streda
9.10.

Svätý apoštol Jakub Alfejov

6:30

17:30
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Mikuláš, Júlia
Moleben k Presv. Bohorodičke
Sv. liturgia slovenská
+ Andrej

Štvrtok
10.10.

Svätí mučeníci Eulampios a Eulampia

6:30

17:30
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Michal, Mária, Pavel (panychída)
Moleben k Presv. Bohorodičke
Sv. liturgia slovenská
+ Andrej

Piatok
11.10.

Svätý apoštol Filip, jeden zo siedmych diakonov
Prepodobný otec Teofan Popísaný, nicejský biskup
Zdržanlivosť od mäsa

6:00
6:30

17:30

18:00

Moleben k Presv. Bohorodičke
Sv. liturgia staroslovienska
* bohuznámi dobrodinci
Moleben k Presv. Bohorodičke
Sv. liturgia slovenská
+ Mária
* Alžbeta (70 r.)

Sobota
12.10.

Svätí mučeníci Probus, Tarach a Andronik
Prepodobný otec Kozma Jeruzalemčan, majumský biskup

6:30

17:00
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Taras
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
+ Štefan, Mária, Michal, Mária, Viera

Nedeľa
13.10.

DVADSIATA PRVÁ NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI

Svätých otcov siedmeho ekumenického snemu

7:30

9:00

11:00
17:15

18:00

Sv. liturgia slovenská
* Daniela, Dušan (5o r.)
Sv. liturgia staroslovienska
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Marek, Danka s rod.
(výročie svadby)
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Ján, Anna (40 r. manž.)

Liturgický program na 20. týždeň po Päťdesiatnici

Liturgický program na 20. týždeň po Päťdesiatnici


Pondelok
30.9.

Svätý hieromučeník Gregor, biskup Veľké Arménska

6:30

 

 

17:00

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Peter (30 r.)
Veľká večiereň s lítiou
Sv. liturgia slovenská
* Anna
+ Mária, Mária, Pavol

Utorok
1.10.

Presvätá Bohorodička Ochrankyňa
Odporúčaný sviatok
Svätý apoštol Ananiáš, jeden zo sedemdesiatich
Prepodobný otec Roman Sladkopevec
Myrovanie

6:30
7:30

16:30
18:00

utiereň
Sv. liturgia staroslovienska
*  Mária (79 r.)
Sv. liturgia slovenská
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Peter
Moleben k Presv. Bohorodičke

Streda
2.10.

Svätý hieromučeník Cyprián
Svätá mučenica Justína
Svätý Andrej, blázon pre Krista

6:30

18:00
19:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Michal, Anna, Michal, Helena, Ján
Sv. liturgia slovenská
+ Michal (panychída)
Moleben k Presv. Bohorodičke

Štvrtok
3.10.

Svätý hieromučeník Dionýz Areopagita

6:30

18:00
19:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ František
Sv. liturgia slovenská
+ František
Moleben k Presv. Bohorodičke

Piatok
4.10.

Svätý hieromučeník Hierotej, aténsky biskup
Prepodobný otec František Assiský
Prvý piatok
Zdržanlivosť od mäsa

6:30

17:45
18:00
19:00

Sv. liturgia staroslovienska
* členovia SSR a NSI
Euch. adorácia
Sv. liturgia slovenská
+ Štefan, Ján, Mária, Ján, Andrej
Moleben k Presv. Bohorodičke

Sobota
5.10.

Svätá mučenica Charitína

Fatimská sobota v Ľutine

6:30

 

17:00
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Adriana, Viktor s rodinami
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
* novomanželia Martin a Lucia

Nedeľa
6.10.

DVADSIATA NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI

Svätý apoštol Tomáš

7:30

9:00

11:00

17:15

18:00

Sv. liturgia slovenská
* Adriana
Sv. liturgia staroslovienska
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Terezka
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Mikuláš s rod.

Liturgický program na 19. týždeň po Päťdesiatnici

Liturgický program na 19. týždeň po Päťdesiatnici


Pondelok
23.9.

Počatie proroka, predchodcu a krstiteľa Jána

6:30

 

 

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Štefan, Mária, Anna (panychída)
Sv. liturgia slovenská
+ Anna

Utorok
24.9.

Svätá prvomučenica a apoštolom rovná Tekla

6:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Jozef, Jarmila, Helena
Sv. liturgia slovenská
* Anna s rod.

Streda
25.9.

Prepodobná matka Eufrozína

6:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Irena, Anna, Ján

Sv. liturgia slovenská
+ Anna

Štvrtok
26.9.

Odchod do večnosti svätého apoštola a evanjelistu Jána Teológa

6:30

 

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Slávka, Ľuboš, Mária, Milan, Milan
Sv. liturgia slovenská
+ Ivan, Anna, Michal

Piatok
27.9.

Svätý mučeník Kallistrat a jeho spoločníci
Prepodobný otec Níl, zakladateľ a igumen grottaferatského monastiera
Zdržanlivosť od mäsa

6:30

 

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Viera (46 r.)

Sv. liturgia slovenská
+ Michal, Mária, Michal, Alžbeta, Michal
+ Michal – ročná (panychída)

Sobota
28.9.

Prepodobný otec a vyznávač Charitón
Svätý Václav, české knieža
Zbor prepodobných pečerských otcov, ktorí odpočívajú v blízkych jaskyniach prepodobného Antona

6:30

 

17:00
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Ivona (panychída)

Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
+ Michal

Nedeľa
29.9.

DEVÄTNÁSTA NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI

Prepodobný otec Kyriak pustovník

Zbierka BJ-Vinbarg

7:30

9:00

11:00
17:15

18:00

Sv. liturgia slovenská
* Michal, Mária
Sv. liturgia staroslovienska
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Anna, Juraj s rod. (40 r. manž.)
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Mária, Marek, Marianna

Liturgický program na 18. týždeň po Päťdesiatnici

Liturgický program na 18. týždeň po Päťdesiatnici


Pondelok
16.9.

Svätá všechválna veľkomučenica Eufémia

6:30

17:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Andrea, Ľubomír, Jakubko
Moleben k CaM
Sv. liturgia slovenská
+ Jozef

Utorok
17.9.

Svätá mučenica Sofia a jej dcéry Viera, Nádej a Láska

6:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Mária, Vasiľ, Jelka, Anna, Anna, Mária
Sv. liturgia slovenská
+ Vasiľ, Anna

Streda
18.9.

Prepodobný otec Eumenios Divotvorca, gortynský biskup

6:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Ján, Andrej, Mária, Štefan, Mária (panychída)
Sv. liturgia slovenská
+ Ján

Štvrtok
19.9.

Svätí mučeníci Trofim, Sabbatios a Dorymendont

6:30

 

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Peter, Andrej, Anna, Vasiľ, Mária, Anna, Mária
Sv. liturgia slovenská
+ Anna

Piatok
20.9.

Svätý veľkomučeník Eustatios a spoločníci
Svätí mučeníci a vyznávači, veľký knieža Michal a jeho bojar Teodor
Zdržanlivosť od mäsa

6:30

 

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Vasiľ, Mária, Demeter, Anna, Fedor, Helena, Ján
Sv. liturgia slovenská
+ Štefan, Ján, Mária, Ján, Andrej

Sobota
21.9.

Zakončenie sviatku Povýšenia
Sobota po Povýšení

6:30

 

16:00
17:00
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Fedor, Helena
Sobáš
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
+ Mária, Mikuláš, Mária

Nedeľa
22.9.

OSEMNÁSTA NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI
Svätý hieromučeník Fókas, sinopský biskup
Svätý apoštol Kodrat z Magnézie
Svätý prorok Jonáš
Zbierka: Seminár II.

7:30

9:00

11:00

17:15

18:00

Sv. liturgia slovenská
* Štefan (70 r.)
Sv. liturgia staroslovienska
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Stanislav, Katarína, Michal, Sofia, Matúš, Miriam, Matúš
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Emília, Ľubica s rodinami

Liturgický program na 17. týždeň po Päťdesiatnici

Liturgický program na 17. týždeň po Päťdesiatnici


Pondelok
9.9.

Svätí a spravodliví Boží predkovia Joachim a Anna
Svätý mučeník Severián

6:30

 

 

17:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Jakub (15 r.)
Moleben k CaM
Sv. liturgia slovenská
+ Jozef, Mária, Oľga
+ Andrej, Anna, Michal, Mária

Utorok
10.9.

Sväté mučenice Ménodora, Métrodora a Nymfodora

6:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Nadežda (panychída)
Sv. liturgia slovenská
+ Vladimír, Andrej, Júlia, Vasiľ (panychída)

Streda
11.9.

Prepodobná matka Teodora Alexandrijská
Svätý hieromučeník Autonomos

6:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Mária, Peter
Sv. liturgia slovenská
* Mária, Vierka, Mária, Terézia, Mária

Štvrtok
12.9.

Zakončenie sviatku Narodenia Presvätej Bohorodičky

6:30

 

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Juraj (70 r.)
Sv. liturgia slovenská
+ Štefan, Jozef, Alexander, Ľudovít, Emil, Gabriel

Piatok
13.9.

Pamiatka založenia chrámu svätého vzkriesenia Krista a nášho Boha
Predprazdenstvo Povýšenia úctyhodného a životodarného Kríža

Zdržanlivosť od mäsa

6:30

17:00

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Alena (35 r.)

Veľká večiereň s lítiou

Sv. liturgia slovenská
+ Mária

Sobota
14.9.

Povýšenie úctyhodného a životodarného Kríža

Zdržanlivosť od mäsa

7:30

10:00

17:00

18:00

Sv. liturgia slovenská
*
Sv. liturgia staroslovienska
za veriacich (Kalvária)

Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Alena, Gerald

Nedeľa
15.9.

SEDEMNÁSTA NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI

Presvätá Bohorodička Spolutrpiteľka

Svätý veľkomučeník Nikita

7:30

9:00

11:00
17:15

18:00

Sv. liturgia slovenská
* Ján (50 r.)
Sv. liturgia staroslovienska
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Marek, Danka, Marko, Danielko
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Andrea (40 r.) s rod., Maroš s rod.