Odkazy

 

 

 

 

 

 

Štatistika návštevnosti

TOPlist

OZNAM


V priestoroch dvora FÚ sa našli kľúče od auta.

Stratil ich pravdepodobne mladý muž,

ktorý bol na spoveď 24.12. a docestoval z Anglicka.

Info na fare.

Liturgický program na 16. týždeň po Päťdesiatnici

Liturgický program na 16. týždeň po Päťdesiatnici


Pondelok
2.9.

Svätý mučeník Mamant
Prepodobný otec Ján Pôstnik, konštantínopolský patriarcha

6:30

9:30

 

17:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Michal, Alžbeta s rodinami
GJZ (vl. Milan Lach SJ)

Moleben k CaM
Sv. liturgia slovenská
* o. Peter s rod.

Utorok
3.9.

Svätý hieromučeník Antim, nikomédijský biskup
Prepodobný otec Teoktist, spoluaskéta veľkého Eutymia

6:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Milan (panychída)

Sv. liturgia slovenská
+ Alžbeta, Anna, Andrej

Streda
4.9.

Svätý hieromučeník Babylas, biskup veľkej Antiochie
Svätý prorok Mojžiš, ktorý videl Boha

6:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Michal
+ Ivona (panychída)

Sv. liturgia slovenská
+ Anna, Andrej (panychída)

Štvrtok
5.9.

Svätý prorok Zachariáš, otec úctyhodného Jána Predchodcu

6:30

 

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Mária, Štefan, Anna, Vasiľ, Ján
Sv. liturgia slovenská
+ Lukáš (panychída)

Piatok
6.9.

Spomienka na zázrak, ktorý vykonal veľvojvodca Michal v Kolosách
Svätý mučeník Eudoxios a spoločníci
Prepodobný otec Archippos
Prvý piatok
Zdržanlivosť od mäsa

6:30

17:45

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* členovia SSR a NSI

Euch. adorácia

Sv. liturgia slovenská
* Miriam (40 r.)

Sobota
7.9.

Predprazdenstvo Narodenia Presvätej Bohorodičky
Svätý mučeník Sózont

6:30

 

17:00
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Mária (70 r.)
Veľká večiereň s lítiou
Sv. liturgia slovenská
+ Anna, Martin

Nedeľa
8.9.

ŠESTNÁSTA NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI

Narodenie Presvätej Bohorodičky
Myrovanie

7:30

9:00

11:00
17:15

18:00

Sv. liturgia slovenská
* Peter (60 r.)
Sv. liturgia staroslovienska
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Mária, Ján, Miroslav s rodinami
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Ľubica, Miroslav, Saška s rodinami

Liturgický program na 15. týždeň po Päťdesiatnici

Liturgický program na 15. týždeň po Päťdesiatnici


Pondelok
26.8.

Svätí mučeníci Adrián a Natália

6:30

 

 

17:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Štefan, Mária
Moleben k CaM
Sv. liturgia slovenská
* Xénia, Michal
* Timotej (3 r.)

Utorok
27.8.

Prepodobný otec Pimen

6:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Jarmila, Jozef, Helena
Sv. liturgia slovenská
+ Michal, Mária

Streda
28.8.

Prepodobný otec Mojžiš Etiópsky

6:30

17:00
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Ján, Helena
Veľká večiereň s lítiou
Sv. liturgia slovenská
+ Jozef

Štvrtok
29.8.

Sťatie hlavy proroka, predchodcu a krstiteľa Jána

Odporúčaný sviatok, myrovanie
Zdržanlivosť od mäsa

7:30

9:00

17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Anna
Sv. liturgia staroslovienska
za veriacich

Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Justína, Oľga s rod.

Piatok
30.8.

Svätý Alexander, svätý Ján a svätý Pavol Nový, konštantínopolskí patriarchovia
Zdržanlivosť od mäsa

6:30

 

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Adam (11 r.)
Sv. liturgia slovenská
+ Jolana

Sobota
31.8.

Uloženie pásu Presvätej Bohorodičky

6:30

15:00
16:00

17:00
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
*  Mária (44 r.)
Sobáš
Sobáš
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Peter (31 r.)

Nedeľa
1.9.

PÄTNÁSTA NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI

Začiatok indiktu,
t. j. nového cirkevného roka

7:30

9:00

11:00
17:15

18:00

Sv. liturgia slovenská
* Juraj s rod.
Sv. liturgia staroslovienska
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Juraj, Jana s rod.
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Peter (60 r.)

Liturgický program na 14. týždeň po Päťdesiatnici

Liturgický program na 14. týždeň po Päťdesiatnici

Pondelok
19.8.

Svätý mučeník Andrej Stratopedarcha a spoločníci

6:30

 

17:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Elenka
Moleben k CaM
Sv. liturgia slovenská
+ Anna

Utorok
20.8.

Svätý prorok Samuel

6:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Marián (10 r.)

Sv. liturgia slovenská
+ Michal, Anna, Vladimír

Streda
21.8.

Svätý apoštol Tadeáš
Svätá mučenica Bassa

6:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Tadeáš, Marián, Silvia
Sv. liturgia slovenská
+ Vasiľ, Anna, Michal, Lukáš, Teodor (panychída)
+ Milan (panychída)

Štvrtok
22.8.

Svätý mučeník Agatonik a spoločníci

DUCHovná OBNOVA

6:30

 

17:00
17:15
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Michal, Anna, Michal, Anna (panychída)
Korunka k BM
Akatist k Presv. Bohorodičke
Sv. liturgia slovenská
+ Verona, Štefan (panychída)

Piatok
23.8.

Zakončenie sviatku Zosnutia
Svätý mučeník Lupus
Svätý hieromučeník Irenej, lyonský biskup
DUCHovná OBNOVA
Zdržanlivosť od mäsa

6:30

17:00
17:15
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ z rod. Fedorovej a Turikovej
Korunka k BM
Akatist k sv. Cyrilovi a Metodovi
Sv. liturgia slovenská
* Bohuznáma osoba

Sobota
24.8.

Svätý hieromučeník Eutychés

DUCHovná OBNOVA

6:30

 

17:00

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Peter (45 r.)
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
+ Slavomír, Anna, Michal

Nedeľa
25.8.

ŠTRNÁSTA NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI

Blažený hieromučeník Metod, michalovský protoigumen
Vrátenie pozostatkov svätého apoštola Bartolomeja
Svätý apoštol Títus

7:00

8:00

10:00

17:15
18:00

utiereň
Sv. liturgia slovenská
* Július (64 r.), Helena

Sv. liturgia staroslovienska
Odpustová slávnosť

Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Liana, Lenka

Liturgický program na 13. týždeň po Päťdesiatnici

Liturgický program na 13. týždeň po Päťdesiatnici


Pondelok
12.8.

Prepodobný otec Mojžiš Etiópsky
Svätí mučeníci Fótios a Anikét

6:30

 

 

17:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Jozef, Mária, Andrej, Eva
Moleben k CaM
Sv. liturgia slovenská
+ Mária

Utorok
13.8.

Zakončenie sviatku Premenenia Pána
Prepodobný otec Maxim Vyznávač

6:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Helena, Jarmila, Jozef, Gabriela, Michal, Peter, Lenka
Sv. liturgia slovenská
+ Lukáš (panychída)

Streda
14.8.

Predprazdenstvo Zosnutia Presvätej Bohorodičky
Svätý prorok Micheáš
Prenesenie pozostatkov prepodobného Teodóza, pečerského igumena

6:30

17:00

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Gabriela, Michal, Peter, Lenka
Veľká večiereň s lítiou
Sv. liturgia slovenská
+ Anna, Júlia, Ján, Juraj (panychída)

Štvrtok
15.8.

Zosnutie Presvätej Bohorodičky
Chrámový a prikázaný sviatok

6:30
7:30

 

16:30

18:00

utiereň
Sv. liturgia staroslovienska
* Michal (40 r.) s rod.
Sv. liturgia slovenská
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Alena, Gerald

Piatok
16.8.

Prenesenie rukou neutvoreného obrazu Ježiša Krista z Edessy do Konštantínopola
Svätý mučeník Diomédes
Zdržanlivosť od mäsa

6:30

 

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Mária, Ján, Oľga, Dezider, Andrej
Sv. liturgia slovenská
+ Ján

Sobota
17.8.

Svätý mučeník Myrón

6:30

16:00

17:00

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Mária
Sobáš
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
+ Michal, Mária, Viera, Štefan, Mária

Nedeľa
18.8.

TRINÁSTA NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI

Svätí mučeníci Flórus a Laurus

Odpustová slávnosť ĽUTINA

7:30

9:00

11:00
17:15

18:00

Sv. liturgia slovenská
* Helena s rod.
Sv. liturgia staroslovienska
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Helena, Jakub, Zuzana, Jana, Samuel, Matúš
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Ľubka (30 r.)

Liturgický program na 12. týždeň po Päťdesiatnici

Liturgický program na 12. týždeň po Päťdesiatnici


Pondelok
5.8.

Predprazdenstvo Premenenia nášho Pána Ježiša Krista
Svätý mučeník Eusignios

6:30

 

17:00

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Zita s rod.
Veľká večiereň s lítiou
Sv. liturgia slovenská
+ Mária, Ignác

Utorok
6.8.

Sväté Premenenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista

6:30
7:30

 

 

16:30

18:00

utiereň
Sv. liturgia staroslovienska
* Renáta, Mária, Lenka, Juraj s rodinami
Sv. liturgia slovenská
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Miroslav (50 r.), Mária, Tomáš

Streda
7.8.

Svätý prepodobný mučeník Domécius

6:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Mária, Štefan (panychída)

Sv. liturgia slovenská
+ Mikuláš, Rozália

Štvrtok
8.8.

Svätý Emilián Vyznávač, kyzický biskup

6:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Miloš s rod.
Sv. liturgia slovenská
+ Lumír, Viktória, Roman
+ Ján (panychída)

Piatok
9.8.

Svätý apoštol Matej

Zdržanlivosť od mäsa

6:30

 

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Mária, Andrej
Sv. liturgia slovenská
+ Tomáš, Tomáško (panychída)

Sobota
10.8.

Svätý mučeník a archidiakon Vavrinec

6:30

 

17:00
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Michal, Ján, Mária

Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
+ Ivan, Vasiľ, Fedor, Ivan, Jozef

Nedeľa
11.8.

DVANÁSTA NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI

Svätý mučeník Euplos

Zbierka: katechizácia a katolícke školy

7:30

9:00

11:00
17:15

18:00

Sv. liturgia slovenská
* Števo, Matúš, Veronika
Sv. liturgia staroslovienska
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Eva (85 r.)
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Marián s rod.

Liturgický program na 11. týždeň po Päťdesiatnici

Liturgický program na 11. týždeň po Päťdesiatnici

Pondelok
29.7.

Svätý mučeník Kallinik

6:30

17:30
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Mária, Ján, Anna
Moleben k CaM
Sv. liturgia slovenská
+ Juraj (panychída)

Utorok
30.7.

Svätí apoštoli Silas, Silván a spoločníci

6:30

 

 

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Štefan, Mária
Sv. liturgia slovenská
+ Mária, Pavol, Miroslav (panychída)

Streda
31.7.

Predprazdenstvo Vynesenia úctyhodného a životodarného Pánovho Kríža
Svätý a spravodlivý Eudokim

6:30

 

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Anna, Ján (panychída)
Sv. liturgia slovenská
+ Anna

Štvrtok
1.8.

Vynesenie úctyhodných driev úctyhodného a životodarného Kríža
Siedmi svätí makabejskí mučeníci, ich matka Solomona a starec Eleazar

Začiatok Uspenského pôstu

6:30

 

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Helena, Juraj a deti s rodinami

Sv. liturgia slovenská
+ Michal
+ Helena, Štefan (panychída)

Piatok
2.8.

Prenesenie pozostatkov svätého prvomučeníka a archidiakona Štefana
Prvý piatok
Zdržanlivosť od mäsa

6:30

 

17:45

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* členovia SSR a NSI
Euch. adorácia
Sv. liturgia slovenská
+ Anna (panychída)

Sobota
3.8.

Naši prepodobní otcovia Izák, Dalmat a Faust

6:30

 

15:00
17:00

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Michal, Ján, Michal, Mária, Helena
Sobáš
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
+ Juraj

Nedeľa
4.8.

JEDENÁSTA NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI

Siedmi svätí mladíci z Efezu
Svätá prepodobná mučenica Eudokia
Odpustová slávnosť: LITMANOVÁ

7:30

9:00

11:00

17:15

18:00

Sv. liturgia slovenská
* Ľubka (30 r.)
Sv. liturgia staroslovienska
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Justína, Olina, Róbert s rod., Pavol s rod.
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Peter (25 r.)

Liturgický program na 10. týždeň po Päťdesiatnici

Liturgický program na 10. týždeň po Päťdesiatnici

Pondelok
22.7.

Svätá myronosička a apoštolom rovná Mária Magdaléna
Návrat pozostatkov svätého hieromučeníka Fóka

6:30

 

17:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Mária, Štefan s rod., Jozef s rod.

Moleben k CaM
Sv. liturgia slovenská
* Magdaléna, Matúš

Utorok
23.7.

Svätí mučeníci Trofim, Teofil a spoločníci

6:30

 

 

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Juraj, Júlia (panychída)
Sv. liturgia slovenská
+ Jozef, Jaroslav, Mária, Ján

Streda
24.7.

Svätí mučeníci Boris a Gleb, pri svätom krste nazvaní Roman a Dávid
Svätá veľkomučenica Kristína

6:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Andrej, Andrej, Mária

Sv. liturgia slovenská
+ Jozef, Alojz

Štvrtok
25.7.

Zosnutie svätej Anny, matky Presvätej Bohorodičky
Pamiatka svätých žien Olympiády  a Eupraxie

6:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Oľga s rod.
Sv. liturgia slovenská
+ Juraj, Anna

Piatok
26.7.

Svätý hieromučeník Hermolaos a spoločníci
Svätá prepodobná mučenica Paraskeva
Zdržanlivosť od mäsa

6:30

 

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Štefan, Olexa, Anna, Vasiľ
Sv. liturgia slovenská
+ Anna, Juraj, Štefan (panychída)

Sobota
27.7.

Svätý veľkomučeník a uzdravovateľ Panteleimón
Náš otec svätý Kliment Divotvorca, ochridský arcibiskup
Naši prepodobní otcovia sedmopočetníci Cyril, Metod, Gorazd, Kliment, Naum Sáva a Angelár

6:30

 

17:00

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Anna, Ján, Helena

Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
+ František, Jozef, František, Pavol, Mária (panychída)

Nedeľa
28.7.

DESIATA NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI

Svätí apoštoli a diakoni Prochor, Nikanor, Timón a Parmenas

7:30

9:00

11:00

17:15

18:00

Sv. liturgia slovenská
* Edita
Sv. liturgia staroslovienska
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Kristína, Jozef, Marta, Jakub, Timotej
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Anna s rod.

Liturgický program na 9. týždeň po Päťdesiatnici

Liturgický program na 9. týždeň po Päťdesiatnici


Pondelok
15.7.

Svätý apoštolom rovný a veľký knieža Vladimír,
pri svätom krste nazvaný Bazil

6:30

17:30
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Peter, Helena
Moleben k CaM
Sv. liturgia slovenská
* Marta, Iveta, Martina, Nikoleta

Utorok
16.7.

Svätý hieromučeník Aténogenés a jeho desiati učeníci

6:30

 

 

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Anna, Andrej

Sv. liturgia slovenská
+ Andrej, Štefan, Mária

Streda
17.7.

Blažený hieromučeník Pavol Peter Gojdič, prešovský biskup
Svätá veľkomučenica Makrína

6:30

17:30
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Olina (60 r.)
Moleben k bl. P. P. Gojdičovi
Sv. liturgia slovenská
+ Anna, Anna, Michal, Zuzana

Štvrtok
18.7.

Svätý mučeník Emilián
Svätý mučeník Hyacint z Amastridy
Naši prepodobní otcovia Andrej – Svorad a Beňadik

6:30

 

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Ján, Helena

Sv. liturgia slovenská
+ Mária

Piatok
19.7.

Naša prepodobná matka Makrína, sestra Bazila Veľkého
Náš prepodobný otec Dios

Zdržanlivosť od mäsa

6:30

 

17:00

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Michal, Júlia, Michal, Mária
Veľká večiereň s lítiou
Sv. liturgia slovenská
+ Anna

Sobota
20.7.

Svätý a slávny prorok Eliáš

Myrovanie

7:30
9:00

15:00

17:00
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Žaneta, Martin
Sv. liturgia staroslovienska
* za veriacich
Sobáš
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Martina s rod.

Nedeľa
21.7.

DEVIATA NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI

Naši prepodobní otcovia Simeon, blázon pre Krista a Ján, jeho spoluaskéta
Svätý prorok Ezechiel

7:30

9:00

11:00

17:15

18:00

Sv. liturgia slovenská
* novomanželia Juraj a Anna
Sv. liturgia staroslovienska
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Viktor (25 r.)
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Eva, Veronika, Lenka

Liturgický program na 8. týždeň po Päťdesiatnici

Liturgický program na 8. týždeň po Päťdesiatnici


Pondelok
8.7.

Svätý veľkomučeník Prokop

6:30

 

17:30

 

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Peter, Ján (panychída)
Moleben k CaM
Sv. liturgia slovenská
* Martin, Zuzana, Katarína

Utorok
9.7.

Svätý hieromučeník Pankrác, tauromenský biskup

6:30

 

 

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Helena
Sv. liturgia slovenská
+ Mária, Gregor, Mária, Milan, Dušan

Streda
10.7.

Štyridsiati piati svätí mučeníci z armenského Nikopola
Prepodobný otec Anton Pečersko – Kyjevský
Svätí bratia a mučeníci František, Mútus, Rafael a spoločníci

6:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Ján, Anna, Andrej, Juraj

Sv. liturgia slovenská
+ Michal, Anna (panychída)

Štvrtok
11.7.

Svätá mučenica Eufémia
Odchod do večnosti blaženej Oľgy, kyjevskej kňažnej

6:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Michal
Sv. liturgia slovenská
+ Juraj, Filoména (panychída)

Piatok
12.7.

Svätí mučeníci Proklos a Hilarios
Prepodobný otec Michal Maleinský

Zdržanlivosť od mäsa

6:30

 

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Peter, Andrej, Anna, Vasiľ, Anna, Anna, Mária
Sv. liturgia slovenská
+ Mária

Sobota
13.7.

Zhromaždenie k svätému archanjelovi Gabrielovi
Prepodobný otec Štefan Svätosávsky
Svätý Julián, kenomanijský biskup

6:30

 

17:00
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Radovan, Adriana s rodinami

Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Viktorka (2 r.)

Nedeľa
14.7.

ÔSMA NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI

Pamiatka svätých otcov prvých šiestich ekumenických snemov

7:30

9:00

11:00
17:15

18:00

Sv. liturgia slovenská
* Eva (70 r.)
Sv. liturgia staroslovienska
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Anna, Peter (45 r. manželstva)
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* František, Lenka

Liturgický program na 7. týždeň po Päťdesiatnici

Liturgický program na 7. týždeň po Päťdesiatnici


Pondelok
1.7.

Svätí nezištníci a divotvorcovia Kozma a Damián

6:30

17:30
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Juraj, Anna, Martin, Lucia
Moleben k CaM
Sv. liturgia slovenská
+ Štefan, Anna, Ján, Jozef a ostatní z rod. (panychída)

Utorok
2.7.

Uloženie rúcha Presvätej Bohorodičky v Blachernách

6:30

 

 

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Juraj, Anna, Martin, Lucia

Sv. liturgia slovenská
+ Andrej, Anna

Streda
3.7.

Svätý mučeník Hyacint

6:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Jozef, Helena, Jozef
Sv. liturgia slovenská
+ Lukáš (panychída)

Štvrtok
4.7.

Prepodobný otec Atanáz Atoský
Svätý Andrej Jeruzalemčan, krétsky arcibiskup
Prepodobná Marta, matka svätého Simeona

6:30

17:00
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Ján, Michal

Veľká večiereň s lítiou
Sv. liturgia slovenská
+ Mária

Piatok
5.7.

Svätí apoštolom rovní Cyril a Metod, učitelia Slovanov

Prvý piatok, voľnica

9:15
10:00

 

 

18:00

Akatist k sv. CaM na námestí
Sv. liturgia na námestí

Sv. liturgia slovenská
* členovia SSR a NSI

Sobota
6.7.

Prepodobný otec Sisoés Veľký

6:30

 

17:00
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Andrej, Anna, Anna
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
+ Andrej, Mária, Ivan

Nedeľa
7.7.

SIEDMA NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI

Prepodobní otcovia Tomáš z Maley a Akakios

7:30

9:00

11:00

17:15

18:00

Sv. liturgia slovenská
* Ľudmila, Martin, Oliver, Timotej
Sv. liturgia staroslovienska
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Bernard, Oľga (40 r. manželstva)
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Bernardína s rod.