Odkazy

 

 

 

 

 

 

Štatistika návštevnosti

TOPlist

OZNAM


V priestoroch dvora FÚ sa našli kľúče od auta.

Stratil ich pravdepodobne mladý muž,

ktorý bol na spoveď 24.12. a docestoval z Anglicka.

Info na fare.

Liturgický program na 6. týždeň po Päťdesiatnici

Liturgický program na 6. týždeň po Päťdesiatnici


Pondelok
24.6.

Narodenie proroka, predchodcu a krstiteľa Jána

Myrovanie

6:30
7:30

 

 

 

16:30

18:00

utiereň
Sv. liturgia staroslovienska
* Mária (70 r.)
Sv. liturgia slovenská
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
+ Juraj, Mária, Michal, Mária, Ján

Utorok
25.6.

Svätá prepodobná mučenica Febrónia

6:00
6:30

 

17:30

18:00

Moleben k Božskému srdcu
Sv. liturgia staroslovienska
* Kristína (20 r.)
Moleben k Božskému srdcu
Sv. liturgia slovenská
+ Anna (panychída)

Streda
26.6.

Prepodobný otec Dávid zo Solúna

6:30

17:30
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Ján
Moleben k Božskému srdcu
Sv. liturgia slovenská
+ Anna (panychída)

Štvrtok
27.6.

Prepodobný otec Samson Pohostinný

6:30

17:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Pavol, Zuzana (panychída)
Moleben k Božskému srdcu
Sv. liturgia slovenská
+ Mária, Pavel
+ Vasiľ, panychída

Piatok
28.6.

Prenesenie pozostatkov svätých nezištníkov Kýra a Jána

Zdržanlivosť od mäsa

6:00
6:30

17:00

18:00

Moleben k Božskému srdcu
Sv. liturgia staroslovienska
* Marianna, Heinrich
Veľká večiereň s lítiou
Sv. liturgia slovenská
+ Andrej – ročná (panychída)

Sobota
29.6.

Svätí apoštoli Peter a Pavol

Zbierka: Na úmysly Sv.Otca
Prikázaný sviatok
Myrovanie

7:00
8:00

10:30

 

17:00
18:00

utiereň
Sv. liturgia staroslovienska
za veriacich

Primičná sv. liturgia

Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Daniela (40 r.)

Nedeľa
30.6.

ŠIESTA NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI

Zbor svätých dvanástich apoštolov

7:30

9:00

11:00
17:15

18:00

Sv. liturgia slovenská
* Bohuznáma rodina
Sv. liturgia staroslovienska
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Marián, Katarína, Jakub, Oliver
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Helena, Oľga s rod., Emil s rod.

Liturgický program na 5. týždeň po Päťdesiatnici

Liturgický program na 5. týždeň po Päťdesiatnici

Pondelok
17.6.

Svätí mučeníci Manuel, Sabel a Izmael

6:30

17:30
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Mária, Štefan
Moleben k Božskému srdcu
Sv. liturgia slovenská
+ Michal – ročná (panychída)

Utorok
18.6.

Svätý mučeník Leontios

6:00
6:30

17:30

18:00

Moleben k Božskému srdcu
Sv. liturgia staroslovienska
+ Mária, Helena, Ján, Helena, Ján (panychída)
Moleben k Božskému srdcu
Sv. liturgia slovenská
+ Jozef
+ Juraj (panychída)

Streda
19.6.

Svätý apoštol Júda, podľa tela Pánov brat

6:30

17:30
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Anna, Andrej
Moleben k Božskému srdcu
Sv. liturgia slovenská
+ Anna

Štvrtok
20.6.

Svätý hieromučeník Metod, patarský biskup

6:30

17:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Helena
Moleben k Božskému srdcu
Sv. liturgia slovenská
+ Mária
* Slavomír (36 r.)

Piatok
21.6.

Svätý mučeník Julián Tarzský

Zdržanlivosť od mäsa

6:00
6:30

17:30
18:00

Moleben k Božskému srdcu
Sv. liturgia staroslovienska
+ Vojtech, Valéria, Jozef, Anna
Moleben k Božskému srdcu
Sv. liturgia slovenská
+ Štefan, Štefánia

Sobota
22.6.

Svätý hieromučeník Eusebios, samosatský biskup

6:30

16:00

17:00
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Pavlína, Michal

Sobáš

Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
+ Helena, Michal (panychída)

Nedeľa
23.6.

PIATA NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI

Svätá mučenica Agripína

7:30

9:00

11:00

17:00

18:00

Sv. liturgia slovenská
* Milan (70 r.)
Sv. liturgia staroslovienska
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Jana (40 r.)
Veľká večiereň s lítiou
Sv. liturgia slovenská
* Zuzanka (2 r.), Veronika, Adam

Liturgický program na 4. týždeň po Päťdesiatnici

Liturgický program na 4. týždeň po Päťdesiatnici


Pondelok
10.6.

Svätý hieromučeník Timotej, pruský biskup

6:30

 

 

 

17:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Ondrej s rod.
Moleben k Božskému srdcu
Sv. liturgia slovenská
+ Michal, Pavlína
+ Mária, Peter, Michal, František

Utorok
11.6.

Svätí apoštoli Bartolomej a Barnabáš

6:00

6:30

17:30

18:00

Moleben k Božskému srdcu
Sv. liturgia staroslovienska
+ Štefan, Anna, Jaroslav
Moleben k Božskému srdcu
Sv. liturgia slovenská
+ Jozef, Mária
+ Anton, Magdaléna

Streda
12.6.

Prepodobný otec Onufrios Veľký
Prepodobný otec Peter Athoský

6:30

17:30
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Jozef, Jindrich, Mária
Moleben k Božskému srdcu
Sv. liturgia slovenská
+ Lukáš (panychída)

Štvrtok
13.6.

Svätá mučenica Akvilína
Svätý Trifylios, biskup cyperskej Leukosie

6:30

17:30
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Helena, Andrej, Mirón, Andrej
Moleben k Božskému srdcu
Sv. liturgia slovenská
+ Mária

Piatok
14.6.

Svätý prorok Elizeus
Svätý Metod, konštantínopolský patriarcha

Zdržanlivosť od mäsa

6:00
6:30

17:30
18:00

Moleben k Božskému srdcu
Sv. liturgia staroslovienska
* Marek s rod.
Moleben k Božskému srdcu
Sv. liturgia slovenská
+ Ivan, Andrej, Peter, Anna

Sobota
15.6.

Svätý prorok Amos
Prepodobný Hieronym, stridonský presbyter
Stretnutie prvoprijímajúcich detí
s o. arcibiskupom

6:30

 

17:00

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Michal, Anna, Michal, Anna, Jaroným, Jaroslav
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Silvia (38 r.)

Nedeľa
16.6.

ŠTVRTÁ NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI

Náš otec svätý Tychón Divotvorca, amatuntský biskup

Kňazská vysviacka v Ľutine

7:30

9:00

11:00

17:15

18:00

Sv. liturgia slovenská
* Karol s rod.
Sv. liturgia staroslovienska
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Anton, Jana, Tobiáš, Vít
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* novomanželia Rastislav, Marcela

Liturgický program na 3. týždeň po Päťdesiatnici

Liturgický program na 3. týždeň po Päťdesiatnici


Pondelok
3.6.

Svätý mučeník Lucilián a spoločníci

6:30

17:30
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Dávid, Anna, Róbert
Moleben k Božskému srdcu
Sv. liturgia slovenská
+ Milan, Erik, Jozef, Ján

Utorok
4.6.

Svätý Metrofanés, konštantínopolský patriarcha

6:00
6:30

 

 

18:00

Moleben k Božskému srdcu
Sv. liturgia staroslovienska
+ Štefan, Štefan, Mária
Sv. liturgia slovenská
+ Lukáš (panychída)

Streda
5.6.

Svätý hieromučeník Dorotej, týrsky biskup

6:30

17:30
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Ondrej, Andrej, Oľga, Stanislav, Gražena, Vojtek
Moleben k Božskému srdcu
Sv. liturgia slovenská
+ Jozef (panychída)

Štvrtok
6.6.

Zakončenie sviatku Najsv. Eucharistie
Prepodobný otec Bessarión Divotvorca
Prepodobný vyznávač Hilárion Nový

6:30

17:00
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Zuzana, Ján, Anna, Ján
Veľká večiereň s lítiou
Sv. liturgia slovenská
* na úmysel (kultúra života)

Piatok
7.6.

Najsladšieho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista milujúceho ľudí

Voľnica, myrovanie

6:30
7:30

16:30

18:00

utiereň
Sv. liturgia staroslovienska
* členovia SSR a NSI
Sv. liturgia slovenská
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* na úmysel (kultúra života)

Sobota
8.6.

Prenesenie pozostatkov Teodora Tiróna

6:30

8:30

17:00
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Mária, Mária, Vasiľ, Anna, Jelka

Spoveď prvoprijímajúcich
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
+ Milan (panychída)

Nedeľa
9.6.

TRETIA NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI

Svätý Cyril, alexandrijský arcibiskup

7:30

 

9:15

17:15

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Alena

Sv. liturgia slovenská
Slávnosť 1. sv. prijímanie

Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Jana

Liturgický program na 2. týždeň po Päťdesiatnici

Liturgický program na 2. týždeň po Päťdesiatnici


Pondelok
27.5.

Začiatok petro-pavlovského pôstu

Svätý hieromučeník Terapont

6:30

 

 

17:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Ján, Peter, Mária
Moleben k MPθY
Sv. liturgia slovenská
+ Ivan (panychída)

Utorok
28.5.

Prepodobný otec Nikita, chalcedónsky biskup

6:00
6:30

 

 

18:00

Moleben k MPθY
Sv. liturgia staroslovienska
+ Ján, Anna, Ján, Alžbeta, Ján
Sv. liturgia slovenská
+ Pavol, Mária, Andrej, Štefan, František

Streda
29.5.

Svätá prepodobná mučenica Teodózia

6:30

17:00
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Demeter, Alexander, Mikuláš, Eva, Justína
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
+ Michal, Alžbeta, Demeter, Mária, Ondrej, Juraj

Štvrtok
30.5.

Sviatok Najsvätejšej Eucharistie

65 rokov o. Emila Sičáka

10:00

15:30

18:00

Archijerejská sv. liturgia s o. arcibiskupom Jánom Babjakom

Sv. liturgia na námestí

Sv. liturgia

Piatok
31.5.

Svätý apoštol Hermas
Svätý mučeník Hermeias

6:00
6:30

17:30
18:00

Moleben k MPθY
Sv. liturgia staroslovienska
+ Ján, Júlia
Moleben k MPθY
Sv. liturgia slovenská
+ Lukáš (panychída)

Sobota
1.6.

Svätý mučeník Justín Filozof a spoločníci

Biskupská vysviacka v Ľutine o 10:00

6:30

 

15:00

17:00

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Ján (panychída)
Sobáš
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
+ Mária, Ján, Mária

Nedeľa
2.6.

DRUHÁ NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI

Svätý Nikefor Vyznávač, konštantínopolský patriarcha

7:30

 

9:00

11:00

 

17:15

18:00

Sv. liturgia slovenská
* Ján (5O r.), Štefan
Sv. liturgia staroslovienska
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Rastislav (31 r.), Ján Ivo (30 r.), Elena, Branislav, Jana, Monika, Helena
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Ján (75r.), Petronela–Mária (1 r.)

Liturgický program na týždeň po Päťdesiatnici

Liturgický program na týždeň po Päťdesiatnici

Pondelok
20.5.

Pondelok Svätého Ducha

6:30
7:30

 

 

 

 

16:30

18:00

utiereň
Sv. liturgia staroslovienska
+ Vasiľ
Sv. liturgia slovenská
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
+ Anna
Obchod okolo chrámu

Utorok
21.5.

Svätí veľkí králi a apoštolom rovní Konštantín a Helena

6:00
6:30

 

 

18:00

Moleben k MPθY
Sv. liturgia staroslovienska
+ Michal, Michal, Anna
Sv. liturgia slovenská
+ Mária (panychída)

Streda
22.5.

Svätý mučeník Bazilisk

6:30

17:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Ján, Anna, Ján, Alžbeta, Ján
Moleben k MPθY
Sv. liturgia slovenská
* Ján

Štvrtok
23.5.

Prepodobný otec a vyznávač Michal, syndský biskup
Prepodobná Eufrozína Polocká

6:30

17:30
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Michal, Andrej, Terézia
Moleben k MPθY
Sv. liturgia slovenská
+ Helena, Michal (panychída)

Piatok
24.5.

Prepodobný otec Simeon
Prepodobný Nikita Stĺpnik

Voľnica

6:00
6:30

17:30
18:00

Moleben k MPθY
Sv. liturgia staroslovienska
+ Rozália, Mikuláš
Moleben k MPθY
Sv. liturgia slovenská
+ František, Helena, František

Sobota
25.5.

Zakončenie sviatku Päťdesiatnice
Tretie nájdenie hlavy svätého proroka, predchodcu a krstiteľa Jána

6:30

 

17:00
18:00

Sv. liturgia staroslovienska

Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
+ Ján

Nedeľa
26.5.

PRVÁ NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI – VŠETKÝCH SVÄTÝCH

7:30

 

9:00

11:00

17:15

18:00

Sv. liturgia slovenská
* Mária s rod.
Sv. liturgia staroslovienska
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Martina s rod., Mária s rod., Veronika s rod.
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Anna s rod.

Liturgický program na týždeň po Nedeli otcov prvého nicejského snemu

Liturgický program na týždeň po Nedeli otcov prvého nicejského snemu


Pondelok
13.5.

Svätá mučenica Glykéria
Prenesenie pozostatkov sv. otca Mikuláša Divotvorcu z Myry do Bari (z 9. mája)

6:30

 

 

17:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Mária
Moleben k MPθY
Sv. liturgia slovenská
* Milka s rod.

Utorok
14.5.

Svätý mučeník Izidor

6:00
6:30

 

 

18:00

Moleben k MPθY
Sv. liturgia staroslovienska
+ Fedor, Zuzana, Juraj
Sv. liturgia slovenská
+ Lukáš (panychída)

Streda
15.5.

Prepodobný otec Pachómios Veľký

6:30

17:30
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Anna, Štefan (panychída)
Moleben k MPθY
Sv. liturgia slovenská
+ Pavel, Gustáv, Emil

Štvrtok
16.5.

Prepodobný otec Teodor Posvätený

6:30

17:30
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Eva (60 r.)
Moleben k MPθY
Sv. liturgia slovenská
+ Lukáš (panychída)

Piatok
17.5.

Zakončenie sviatku Pánovho nanebovstúpenia
Svätý apoštol Andronik

6:00
6:30

17:30
18:00

Moleben k MPθY
Sv. liturgia staroslovienska
* Alena
Moleben k MPθY
Sv. liturgia slovenská
+ Anton (panychída)

Sobota
18.5.

Piata zádušná sobota

6:30

 

14:00
15:00
17:00
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
Hramoty

Sobáš
Sobáš
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská

Nedeľa
19.5.

NEDEĽA SVÄTEJ PÄŤDESIATNICE

myrovanie

7:30

 

9:00

11:00

17:00

18:00

Sv. liturgia slovenská
* Tomáš, Evka, Peter, Mária, Peter, Mária
Sv. liturgia staroslovienska
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Darina, Ľubomír, Marko, Peter, Inga, Peter, Patrik, Anna, Peter
Svätodušná večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Dušan, Patrik

Liturgický program na týždeň po Nedeli o slepom

Liturgický program na týždeň po Nedeli o slepom


Pondelok
6.5.

Svätý, spravodlivý a veľmi trpezlivý Jób

6:30

 

 

17:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Jozef, Štefan, Juraj, Helena, Ján, Mária (panychída)
Moleben k MPθY
Sv. liturgia slovenská
+ Mária, Anna, Štefan, Michal
* Martin s rodinou

Utorok
7.5.

Spomienka na znamenie úctyhodného kríža v Jeruzaleme
Svätý mučeník Akakios

6:00
6:30

 

18:00

Moleben k MPθY
Sv. liturgia staroslovienska
+ Michal, Andrej
Sv. liturgia slovenská
+ Michal, Juraj, Vasiľ
+ Mária, Juraj, Michal

Streda
8.5.

Zakončenie Paschy
Svätý slávny a všechválny apoštol a evanjelista Ján Teológ
Prepodobný otec Arsenios Veľký

6:30

17:00
18:00
19:00

Sv. liturgia staroslovienska
* rod. Rusinková
Veľká večiereň s lítiou
Sv. liturgia slovenská
+ Ján, Anna
Moleben k MPθY

Štvrtok
9.5.

Nanebovstúpenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista

Myrovanie

6:30
7:30

16:30
18:00

utiereň
Sv. liturgia staroslovienska
* Miroslav
Sv. liturgia slovenská
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
*  Marta, jej deti a ich rodiny

Piatok
10.5.

Svätý apoštol Šimon Horlivec
Svätý prorok Izaiáš
Svätý mučeník Christoforos
Zdržanlivosť od mäsa

6:00
6:30

17:30
18:00

Moleben k MPθY
Sv. liturgia staroslovienska
+ Andrej
Moleben k MPθY
Sv. liturgia slovenská
+ Jozef (panychída)

Sobota
11.5.

Blažený hieromučeník Vasiľ, prešovský svätiaci biskup
Svätý hieromučeník Mókios

6:30

17:00
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Miroslav
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
+ Juliána, Jozef

Nedeľa
12.5.

SIEDMA NEDEĽA PO PASCHE – OTCOV PRVÉHO NICEJSKÉHO SNEMU
Naši otcovia, svätý Epifanios, cyperský biskup a Germanos, konštantínopolský patriarcha

7:30

 

9:00
11:00

17:15

18:00

Sv. liturgia slovenská
* Michal (1 r.)
Sv. liturgia staroslovienska
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Zuzana, Sofia
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Anna, Adriana, Marek, Viktória, Viktória

Liturgický program na týždeň po Nedeli o samaritánke

Liturgický program na týždeň po Nedeli o samaritánke


Pondelok
29.4.

Deviati svätí mučeníci z Kyzika
Prepodobný Memnón Divotvorca

6:30

 

 

17:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Verona, Michal, Verona, Jozef, Ján, Helena, Ján, Michal
Moleben k CaM
Sv. liturgia slovenská
+ Aurélia, Ivan, Anna, Ján

Utorok
30.4.

Svätý apoštol Jakub, brat svätého Jána Teológa

6:30

 

 

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Ľubomír (50 r.) s rod.
Sv. liturgia slovenská
+ Andrej, Ján, Anna, Mikuláš, Ondrej, Svetlana

Streda
1.5.

Zakončenie Polovice Päťdesiatnice

Svätý prorok Jeremiáš

6:30

18:00
19:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Ľubomír (50 r.)
Sv. liturgia slovenská
* Rozália (84 r.)
Moleben k MPθY

Štvrtok
2.5.

Svätý Atanáz Veľký, alexandrijský patriarcha

6:30

18:00
19:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Jozef, Stanislav, Lýdia, Ivan, Viktória, Michal
Sv. liturgia slovenská
+ Pavol, Peter, Michal, Mária
Moleben k MPθY

Piatok
3.5.

Odchod do večnosti prepodobného otca Teodóza
Zdržanlivosť od mäsa
Prvý piatok
Svätí mučeníci Timotej a Maura

6:30

17:00
17:45
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* členovia SSR a NSI
Večeradlo
Euch. adorácia
Sv. liturgia slovenská
+ Filoména (panychída)

Sobota
4.5.

Svätá prepodobná mučenica Pelágia

6:30

 

17:00
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Alžbeta

Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
+ Anton (panychída)

Nedeľa
5.5.

ŠIESTA
NEDEĽA PO PASCHE –
O SLEPOM

Svätá mučenica Irena Prepodobného otca Nikefora, igumena Médikiovho monastiera

7:30

 

9:00
11:00

17:15

18:00

Sv. liturgia slovenská
* Mária s rod.
Sv. liturgia staroslovienska
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Marián (45 r.)
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Irena, Andrej s rod.

Liturgický program na týždeň po Nedeli o porazenom

Liturgický program na týždeň po Nedeli o porazenom


Pondelok
22.4.

Prepodobný otec Teodor Sykeónsky

6:30

17:00

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Juraj
Veľká večiereň s lítiou
Sv. liturgia slovenská
+ Helena, Michal (panychída)

Utorok
23.4.

Svätý a slávny veľkomučeník, triumfátor a divotvorca Juraj

myrovanie

6:30
7:30

 

16:30

18:00

utiereň
Sv. liturgia staroslovienska

Sv. liturgia slovenská
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
+ Čestmír

Streda
24.4.

Polovica Päťdesiatnice

Svätý mučeník Sáva Stratilat

6:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Ján, Zuzana, Ján, Anna
Sv. liturgia slovenská
+ Štefan, Ján, Mária, Andrej, Ján a ostatní

Štvrtok
25.4.

Svätý apoštol a evanjelista Marek

6:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Ivan, Norbert, Denis, Ľubomír
Sv. liturgia slovenská
+ Mária

Piatok
26.4.

Svätý hieromučeník Bazil, amázijský biskup

Zdržanlivosť od mäsa

6:30

17:00
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Ján
Večeradlo
Sv. liturgia slovenská
+ Veronika, Ján

Sobota
27.4.

Svätý hieromučeník Simeon, Pánov príbuzný

PÚŤ NA DEVÍN

6:30

 

13:00
17:00
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Štefan, Jozef, Tereza, Štefan, Anton, Mária
Sobáš
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
+ Jozef

Nedeľa
28.4.

PIATA NEDEĽA PO PASCHE – O SAMARITÁNKE

Svätí apoštoli Jasón a Sósipatros
Svätí mučeníci Dadas, Maxim a Kvintilián

7:30

 

9:00
11:00

17:15

18:00

Sv. liturgia slovenská
* Miloš, Lenka, Evka, Tomáš
Sv. liturgia staroslovienska
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Helena s rod.
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Vladimír