Odkazy

 

 

 

 

 

 

Štatistika návštevnosti

TOPlist

OZNAM


V priestoroch dvora FÚ sa našli kľúče od auta.

Stratil ich pravdepodobne mladý muž,

ktorý bol na spoveď 24.12. a docestoval z Anglicka.

Info na fare.

Liturgický program na týždeň po Nedeli o myronosičkách

Liturgický program na týždeň po Nedeli o myronosičkách


Pondelok
15.4.

Svätí apoštoli Aristarch, Pudent a Trofim

6:30

 

 

17:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Terézia (panychída)
Moleben k CaM
Sv. liturgia slovenská
+ Anna, Michal
+ Alžbeta, Andrej

Utorok
16.4.

Sväté mučenice a panny Agapa, Irena a Chionia

6:30

 

 

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Michal
Sv. liturgia slovenská
+ Ján (panychída)
+ Mária

Streda
17.4.

Prepodobní otcovia Simeon z Perzie a Akakios

6:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Adam (panychída)
Sv. liturgia slovenská
+ Božena, Jozef (panychída)

Štvrtok
18.4.

Prepodobný Ján, učeník sv. Gregora Dekapolitu

6:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Anna
Sv. liturgia slovenská
+ Michal, Mária, Michal, Michal, Alžbeta

Piatok
19.4.

Prepodobný otec Ján zo Starej Lavry

6:30

17:00
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Ján, Michal, Anna, Michal, Helena (panychída)
Večeradlo
Sv. liturgia slovenská
+ Anna

Sobota
20.4.

Prepodobný otec Teodor Trichinas

6:30

 

17:00
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Ján
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
+ Ondrej

Nedeľa
21.4.

ŠTVRTÁ
NEDEĽA PO PASCHE –
O PORAZENOM

Zbierka: Seminár I.

7:30

 

9:00
11:00

17:15

18:00

Sv. liturgia slovenská
* Peter, Mária
Sv. liturgia staroslovienska
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Marta, Jozef, Antónia, Ester
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Vladimír

Liturgický program na týždeň po Tomášovej nedeli - Humenné – Mesto

Liturgický program na týždeň po Tomášovej nedeli - Humenné – Mesto

Pondelok
8.4.

Svätí apoštoli Herodión, Agabus, Rúfus, Asynkrit, Flegont a Hermés

6:30

 

17:30
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Mária, Irena, Andrej, Juraj
Moleben k CaM
Sv. liturgia slovenská
+ Zuzana, Šimonko

Utorok
9.4.

Svätý mučeník Eupsychos

6:30

 

 

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Anna, Štefan
Sv. liturgia slovenská
* Tatiana (53 r.)
+ Anna, Juraj

Streda
10.4.

Svätí mučeníci Terencius, Pompejus a spoločníci

6:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Ján (panychída)
Sv. liturgia slovenská
+ Juraj (panychída)

Štvrtok
11.4.

Svätý hieromučeník Antipas, biskup ázijského Pergama

6:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Igor
Sv. liturgia slovenská
+ Božena (panychída)

Piatok
12.4.

Prepodobný otec a vyznávač Bazil, parijský biskup

Zdržanlivosť od mäsa

6:30

17:00
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Andrej (panychída)
Večeradlo
Sv. liturgia slovenská
+ Anton (panychída)
+ Mária, Michal, Valéria, Anna

Sobota
13.4.

Svätý hieromučeník Artemón a spoločníci

6:30

14:00
15:00
17:00
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Ladislav
Sobáš
Sobáš
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
+ Milan, Veronika, Vincent

Nedeľa
14.4.

TRETIA NEDEĽA PO PASCHE – O MYRONOSIČKÁCH

7:30

 

9:00
11:00

17:15

18:00

Sv. liturgia slovenská
* Justína s rod.
* Juraj (50 r.)
Sv. liturgia staroslovienska
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Juraj, Anna, Terézia, Karolína
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Jaroslav

Liturgický program na Svetlý týždeň Humenné – Mesto

 


Pondelok
1.4.

Svetlý pondelok

Prikázaný sviatok

7:30

9:00

11:00

17:00

18:00

Sv. liturgia slovenská
* Mária, Marián, Stanislav
Sv. liturgia staroslovienska
za veriacich, obchod okolo chrámu
Sv. liturgia slovenská
* Milan, Max, Milka
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Juraj s rod. (55 r.),
Ján s rod. (26 r.)

Utorok
2.4.

Svetlý utorok

9:00

16:30

18:00
19:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Ján
Sv. liturgia slovenská
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Ján, Mária, Jana s rod.
Stretnutie s rodičmi prvoprijímajúcich

Streda
3.4.

Svetlá streda

6:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Andrej, Mária
Sv. liturgia slovenská
+ František (panychída)

Štvrtok
4.4.

Svetlý štvrtok

6:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Anna, Ján, Zuzana, Ján
Sv. liturgia slovenská
+ Ján, Alžbeta, Ján, Juraj, Anna

Piatok
5.4.

Svetlý piatok

Prvý piatok
Voľnica

6:30

17:45
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* členovia SSR a NSI
Euch. adorácia
Sv. liturgia slovenská
+ Terézia, Ladislav (panychída)

Sobota
6.4.

Svetlá sobota
Odchod do večnosti nášho otca svätého Metoda, učiteľa Slovanov

6:30

17:00
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Juraj
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
+ Ladislav, Zuzana

Nedeľa
7.4.

DRUHÁ
NEDEĽA PO PASCHE –
O Tomášovi

Odpust v Kaplnke Božieho milosrdenstva

7:30

9:00

11:00

17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Štefan, Emília, Adriana, Martin s rod.
Sv. liturgia staroslovienska
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Lucia (40 r.)
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Štefan, Mária

Liturgický program na Veľký týždeň Veľkého pôstu - Humenné – Mesto

Liturgický program na Veľký týždeň Veľkého pôstu -    Humenné – Mesto


Pondelok
25.3.

Veľký pondelok

Zvestovanie našej Presvätej Vládkyni, Bohorodičke Máriii, vždy Panne

Prikázaný sviatok

6:30
7:30

16:30

18:00

utiereň
Sv. liturgia staroslovienska
+ Mária, Michal
Sv. liturgia slovenská
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Lenka (3 r.)

Utorok
26.3.

Svätý a veľký utorok

6:30

 

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Ladislav
Liturgia VPD
+ Anna (panychída)

Streda
27.3.

Svätá a veľká streda

Zdržanlivosť od mäsa

6:00
6:30

17:30
18:00

Veľkopôstny moleben
Sv. liturgia staroslovienska
+ duše v očistci
Veľkopôstny moleben
Liturgia VPD
* Štefan (55 r.)

Štvrtok
28.3.

Svätý a veľký štvrtok

6:30
17:00

18:30

Sv. liturgia staroslovienska
Liturgia sv. Bazila Veľkého s večierňou
Utiereň s čítaniami strastí

Piatok
29.3.

Svätý a veľký piatok
Prikázaný sviatok

PRÍSNY PÔST

7:30

11:00

15:00

16:00

Kráľovské hodinky

Sprievod s krížom

Veľká večiereň s uložením plaščenice do hrobu
Celonočná adorácia pri hrobe

Sobota
30.3.

Svätá a veľká sobota

8:00

17:00

Jeruzalemská utiereň

Veľká večiereň
Liturgia sv. Bazila Veľkého s večierňou

Nedeľa
31.3.

Zmena času!!!

SVÄTÁ A VEĽKÁ
NEDEĽA PASCHY –
SVETLÉ KRISTOVO
VZKRIESENIE
Prikázaný sviatok
Myrovanie

5:00

7:00
7:30

9:00

11:00
17:00
18:00

Utiereň vzkriesenia
s požehnaním jedál o 6.00 (staroslov.)
Požehnanie jedál (slov.)
Sv. liturgia slovenská
* Róbert, Antónia, Júlianka, Bianka
Sv. liturgia staroslovienska
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Ján, Anna, Anna
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Miroslav, Helena s rod.

Liturgický program na týždeň po 5. pôstnej nedeli - Humenné – Mesto

Liturgický program na týždeň po 5. pôstnej nedeli -    Humenné – Mesto


Pondelok
18.3.

Svätý Cyril, jeruzalemský arcibiskup
Zhromaždenie k archanjelovi Gabrielovi

6:00
6:30

 

 

17:30
18:00

Moleben k sv. Jozefovi
Sv. liturgia staroslovienska
* Jozef
Moleben k CaM
Sv. liturgia slovenská
* Juraj (60 r.)

Utorok
19.3.

Svätí mučeníci Chryzant a Dária

6:30

 

 

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Anna
Sv. liturgia slovenská
* Mária

Streda
20.3.

Prepodobní otcovia, ktorých Saracéni pozabíjali v kláštore svätého Sávu
Zdržanlivosť od mäsa

6:00
6:30

17:30
18:00

Veľkopôstny moleben
Sv. liturgia staroslovienska
* Peter
Veľkopôstny moleben
Liturgia VPD
* Alena s rod.

Štvrtok
21.3.

Prepodobný otec Jakub Vyznávač, katánijský biskup

6:30

17:30
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Ladislav
Moleben k sv. Jozefovi
Sv. liturgia slovenská
+ Marián, Ján, Ján (panychída)

Piatok
22.3.

Svätý hieromučeník Bazil, ankyrský presbyter

Zdržanlivosť od mäsa

6:30

17:00
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Jozef, Helena, Anna
Krížová cesta
Liturgia VPD
*  Martin

Sobota
23.3.

Vzkriesenie spravodlivého Lazára

6:30

 

17:00

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Ladislav

Veľká večiereň s lítiou
Sv. liturgia slovenská
+ Juraj – ročná (panychída)

Nedeľa
24.3.

KVETNÁ NEDEĽA

Požehnanie ratolestí

Myrovanie

7:30

 

9:00

11:00

15:00

18:00

Sv. liturgia slovenská
* Božena s rod.
Sv. liturgia staroslovienska
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Michal, Jozef, Jozef
Veľkonočná spoveď
Sv. liturgia slovenská
* Anna, Marta, Božena

Liturgický program na týždeň po 4. pôstnej nedeli - Humenné – Mesto

Liturgický program na týždeň po 4. pôstnej nedeli - Humenné – Mesto


Pondelok
11.3.

Svätý Sofronios, jeruzalemský patriarcha
Svätých mučeníkov Teodula a Agatopóda a spoločníkov

6:00
6:30

17:30

18:00

Moleben k sv. Jozefovi
Sv. liturgia staroslovienska
+ Anna, Andrej
Moleben k CaM
Sv. liturgia slovenská
* Michal, Anna (57. výročie sobáša)

Utorok
12.3.

Prepodobný otec a vyznávač Teofan Sigrianský
Svätý otec Eutychios, konštantínopolský arcibiskup
Svätý Gregor Dialogos, rímsky pápež

6:30

 

 

 

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Viera

Sv. liturgia slovenská
+ Mária, Ján
+ Anna, Michal

Streda
13.3.

Prenesenie pozostatkov sv. Nikefora, konštantínopolského patriarchu
Prepodobný otec Gregor, melitínsky biskup
Zdržanlivosť od mäsa

6:00
6:30

17:30
18:00
19:30

Veľkopôstny moleben
Sv. liturgia staroslovienska
+ Jozef
Veľkopôstny moleben
Liturgia VPD
+ Jana
Utiereň s kajúcim kánonom

Štvrtok
14.3.

Prepodobný otec Benedikt

6:30

17:30
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Mária

Moleben k sv. Jozefovi
Sv. liturgia slovenská
* Helena (65 r.)

Piatok
15.3.

Svätý mučeník Agapios a ďalší šiesti mučeníci

Zdržanlivosť od mäsa

6:30

17:00
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Michal, Ladislav, Helena, Michal
Krížová cesta
Liturgia VPD
+ Andrej (panychída)

Sobota
16.3.

Akatistová sobota
Svätí mučeníci Sabinus a Papas

6:30

16:30

17:00
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* mladomanželia Viliam, Anna
Akatist k MPӨY
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
+ Ladislav, Zuzana

Nedeľa
17.3.

PIATA PÔSTNA NEDEĽA

Prepodobný otec Alexej, Boží človek

7:30

 

9:00
11:00

17:00
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Anna
Sv. liturgia staroslovienska
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Irena (70 r.)
Veľkopôstna večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Štefan (50 r.)

Liturgický program na týždeň po 3. pôstnej nedeli - Humenné – Mesto

Liturgický program na týždeň po 3. pôstnej nedeli - Humenné – Mesto


Pondelok
4.3.

Prepodobný otec Gerasim od Jordána
Prepodobná matka Mária Egyptská

6:30

 

 

 

17:30
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Vasiľ, Anna
Moleben k CaM
Sv. liturgia slovenská
+ Michal (panychída)
+ Ján (panychída)

Utorok
5.3.

Svätý mučeník Konón
Prepodobný otec Títus Divotvorca

6:30

 

 

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Júlia
Sv. liturgia slovenská
+ Taras – ročná (panychída)

Streda
6.3.

Štyridsiati dvaja svätí mučeníci z Amoria
Prepodobný otec a vyznávač Nikita
Zdržanlivosť od mäsa

6:00

6:30

17:30

18:00

Veľkopôstny moleben
Sv. liturgia staroslovienska
+ Mária, Mária, Ján
Veľkopôstny moleben
Liturgia VPD
+ Andrej, Ján, Anna, Mikuláš, Ondrej, Svetlana

Štvrtok
7.3.

Svätí hieromučeníci, biskupi v Chersone: Bazil, Efrém, Kapitón, Eugen, Aiterios a ďalší
Prepodobní otcovia Jozef Skladateľ a Gregor z Maley

6:30

 

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Ján, Anna, Ján, Zuzana

Sv. liturgia slovenská
* Alena, Gerald

Piatok
8.3.

Prepodobný otec a vyznávač Teofylakt, nikomédijský biskup
Zdržanlivosť od mäsa

6:30

17:00
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Zuzana (85 r.)
Krížová cesta
Liturgia VPD
+ Martin (panychída)

Sobota
9.3.

Štyridsiati svätí mučeníci zo Sebastey

6:30

 

17:00
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Mária

Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
+ Mikuláš, Peter, Anna
+ Valéria

Nedeľa
10.3.

ŠTVRTÁ PÔSTNA NEDEĽA

7:30

 

9:00

11:00

17:00

18:00

Sv. liturgia slovenská
* Nikolaj (60 r.)
Sv. liturgia staroslovienska
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Gustáv (12 r.)
Veľkopôstna večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Anna s rod.

Liturgický program na týždeň po 2. pôstnej nedeli - Humenné – Mesto

Liturgický program na týždeň po 2. pôstnej nedeli - Humenné – Mesto


Pondelok
25.2.

Svätý Taras, konštantínopolský arcibiskup
Prepodobný otec Marek, biskup a Cyril, diakon a spoločníci

6:30

17:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Emília, Tadeáš, Paulína, Vasiľ
Moleben k CaM
Sv. liturgia slovenská
+ Taras

Utorok
26.2.

Svätý Porfyrios, gazský biskup
Prepodobný otec Ján, autor spisu Rebrík

6:30

 

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Mária, Ján (panychída)
Sv. liturgia slovenská
+ Milan (panychída)

Streda
27.2.

Prepodobný otec a vyznávač Prokop Dekapolita
Prepodobný otec Hypatios, gangrianský biskup
Zdržanlivosť od mäsa

6:00
6:30

17:30
18:00

Veľkopôstny moleben
Sv. liturgia staroslovienska
* Mária
Veľkopôstny moleben
Liturgia VPD
* Anna (82 r.)

Štvrtok
28.2.

Prepodobný otec a vyznávač Bazil
Prepodobný otec Kassián Rímsky

6:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Ladislav (70 r.)
Sv. liturgia slovenská
+ Ján - ročná (panychída)
+ Mária

Piatok
1.3.

Svätá prepodobná mučenica Eudokia
Svätý hieromučeník Teodot, kerynejský biskup
Prvý piatok
Zdržanlivosť od mäsa

6:30

17:00

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* členovia SSR a NSI
Krížová cesta
Euch. adorácia
Liturgia VPD
+ Mária, Pavol, Viera, Alžbeta, Jozef

Sobota
2.3.

Tretia zádušná sobota

6:30

17:00
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
Hramoty
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
Hramoty

Nedeľa
3.3.

TRETIA PÔSTNA NEDEĽA – Krížupoklonná

7:30

 

9:00
11:00

17:00

18:00

Sv. liturgia slovenská
* Helena s rod.
Sv. liturgia staroslovienska
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Marián, Františka s rod.
Veľkopôstna večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Ladislav

Liturgický program na týždeň po 1. pôstnej nedeli - Humenné – Mesto

Liturgický program na týždeň po 1. pôstnej nedeli - Humenné – Mesto


Pondelok
18.2.

Svätý otec Lev, rímsky pápež
Svätý prepodobný mučeník Nikón a jeho učeníci

6:30

 

 

17:30
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Peter, Mária
Moleben k CaM
Sv. liturgia slovenská
+ Štefan – ročná (panychída)

Utorok
19.2.

Svätý apoštol Archippos
Prepodobný otec Zachariáš
Svätý otec Artemón

6:30

 

 

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Ján (panychída)
Sv. liturgia slovenská
+ Ladislav, Mária, Mária, Vojtech

Streda
20.2.

Prepodobný otec Lev, katánijský biskup
Prepodobná matka Matróna zo Solúna
Zdržanlivosť od mäsa

6:00
6:30

17:30
18:00

Veľkopôstny moleben
Sv. liturgia staroslovienska
+ Ján, Michal, Helena, Juraj, Júlia
Veľkopôstny moleben
Liturgia VPD
+ Ján (panychída)

Štvrtok
21.2.

Prepodobný otec Timotej
Svätý Eustatios, arcibiskup Veľkej Antiochie
Prepodobní otcovia Hilarión Nový a Štefan Divotvorca

6:30

 

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Tibor

Sv. liturgia slovenská
+ Juraj

Piatok
22.2.

Nájdenie úctyhodných pozostatkov svätých mučeníkov v Eugeniu
Svätý hieromučeník Polykarp
Zdržanlivosť od mäsa

6:30

17:00
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Anna

Krížová cesta
Liturgia VPD

Sobota
23.2.

Druhá zádušná sobota

6:30

17:00
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
Hramoty

Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
Hramoty

Nedeľa
24.2.

DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA

7:30

 

9:00
11:00

17:00

18:00

Sv. liturgia slovenská
* Mária, Helena
Sv. liturgia staroslovienska
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Tatiana, Jana, Vladimír
Veľkopôstna večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Mária (80 r.)

Liturgický program na týždeň po Syropôstnej nedeli - Humenné – Mesto

Liturgický program na týždeň po Syropôstnej nedeli - Humenné – Mesto


Pondelok
11.2.

Začiatok Štyridsiatnice
Svätý hieromučeník Blažej, sebastejský biskup
PRÍSNY PÔST

6:30

17:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Pavlína, Michal (panychída)
Moleben k sv. CaM
Sv. liturgia slovenská
+ Mária, Ján, Mária

Utorok
12.2.

Náš otec svätý Meletios, arcibiskup Veľkej Antiochie

6:30

 

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Margita (75 r.)
Sv. liturgia slovenská
+ Ján (panychída)

Streda
13.2.

Prepodobný otec Martinián

Zdržanlivosť od mäsa

6:30

17:30
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Ján
Veľkopôstny moleben
Liturgia VPD
+ Michal

Štvrtok
14.2.

Prepodobný otec Auxencius
Prepodobný Matrón Pustovník, divotvorca

6:30

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Štefan
Sv. liturgia slovenská
+ Mária (panychída)

Piatok
15.2.

Svätý apoštol Onezim
Svätí mučeníci kňaz Pamfil, Porfyrios a spoločníci

Zdržanlivosť od mäsa

6:30

17:00

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
+ Mária, Vasiľ
Krížová cesta
Liturgia VPD
+ Andrej (panychída)

Sobota
16.2.

Prvá pôstna sobota – pamiatka na div kolivy
Odchod do večnosti Konštantína Filozofa

6:30

17:00
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
* Vladimír
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Ružena, Ján, Mária s rod.

Nedeľa
17.2.

PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA – ORTODOXIE, pamiatka svätých prorokov Mojžiša, Árona i ďalších a obnovenie úcty svätých a úctyhodných ikon
Svätý veľkomučeník Teodor Tirón
Zbierka: Charita I.

 

7:30

 

 

9:00

 

11:00

17:00

18:00

Sv. liturgia slovenská
* Anna (90 r.)

Sv. liturgia staroslovienska
za veriacich

Sv. liturgia slovenská
* Barbora (80 r.)

Veľkopôstna večiereň
Sv. liturgia slovenská
* páter Andrej