Odkazy

 

 

 

 

 

 

Štatistika návštevnosti

TOPlist

OZNAM


V priestoroch dvora FÚ sa našli kľúče od auta.

Stratil ich pravdepodobne mladý muž,

ktorý bol na spoveď 24.12. a docestoval z Anglicka.

Info na fare.

Liturgický program na týždeň od 11.07. do 17.07.2016

 


Pondelok
11.07.

Svätá všechválna mučenica Eufémia

6:30

 

17:30
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Ján
Akatist za požehnanie rodín
Sv. liturgia slovenská
* Oľga s rod. (70r.)

Utorok
12.07.

Svätí mučeníci Proklos a Hilarios

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Filoména
Sv. liturgia slovenská
† Michal Juštík (panychída)

Streda
13.07.

Zhromaždenie k sv. archanjelovi Gabrielovi

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Vojtech, Valéria, Jozef, Anna (panychída)
Sv. liturgia slovenská
* bohuznáma rodina

Štvrtok
14.07.

Po Svätý apoštol Akvila

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Ján, Peter
Sv. liturgia slovenská
† Peter Šuta

Piatok
15.07.

Svätý apoštolom rovný
a veľký knieža Vladimír,
pri svätom krste nazvaný Bazil

Voľnica

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Stanislav
Sv. liturgia slovenská
† Danka (panychída)

Sobota
16.07.

Sv. hieromuč. Aténogenés
a jeho 10 učeníci

6:30

 

16:00
17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† František
Sobáš
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
† Dominika, Anežka

Nedeľa
17.07.

Blažený hieromučeník Pavol Peter, prešovský biskup

9. nedeľa po Pädesiatnici

Zbierka na Svojpomocný
fond pre farnosti

8:00

 

10:00

 

17:15
18:00

Sv. liturgia cirkevnosl.
* za veriacich

Sv. liturgia slovenská
* Mária s rod. (50r.)
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Martin, Silvia, Tomáš, Martin

Od 3.7. do 28.8.2016 sv. liturgie v nedeľu:     8:00 cirkevnosl.
10:00 slovenská
17:15  Večiereň
18:00 slovenská

Liturgický program na týždeň od 04.07. do 10.07.2016

 

Pondelok
04.07.

Náš otec svätý Andrej Jeruzalemčan
Prep. Marta, matka svätého Simeona

6:30

 

17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Jozef (panychída)
Veľká Večiereň
Sv. liturgia slovenská
† Ján, Mária, Ján

Utorok
05.07.

Svätí apoštolom rovní Cyril a Metod, učitelia Slovanov

Odporúčaný sviatok
Myrovanie

 

9:00
9:30
____
17:15
18:00

Akatist k sv. Cyrilovi a Metodovi
Sv. liturgia
na námestí
––– ––– ––– ––– ––– –––
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Silvia s rod.

Streda
06.07.

Náš prepodobný otec Sisoés Veľký

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Andrej, Anna
Sv. liturgia slovenská
† Vladimír (panychída)

Štvrtok
07.07.

Naši prep. otcovia Tomáš z Maley a Akakios, ktorý sa spomína v spise Rebrík

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Ondrej
Sv. liturgia slovenská
† Andrej, Mária, Tomáš,
Ivan, Mária

Piatok
08.07.

 

Svätý veľkomučeník Prokop

Zdržanlivosť od mäsa

6:30

 

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Ján, Michal, Helena, Juraj,
Júlia (panychída)
Sv. liturgia slovenská
† Imrich, Mária, Imrich, Ján, Jana

Sobota
09.07.

Svätý hieromučeník Pankrác, tauromenský biskup

6:30

 

17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Jozef
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
† Mirka (panychída)

Nedeľa
10.07.

8. nedeľa po Pädesiatnici

8:00

 

10:00

 

17:15
18:00

Sv. liturgia cirkevnosl.
* za veriacich

Sv. liturgia slovenská
* Peter
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Anton

Od 3.7. do 28.8.2016 sv. liturgie v nedeľu:     8:00 cirkevnosl.
10:00 slovenská
17:15  Večiereň
18:00 slovenská

Liturgický program na týždeň od 27.06. do 03.07.2016

 

Pondelok
27.06.

Náš prepodobný otec
Samson Pohostinný

6:30

 

17:30
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Mária s rod.
Akatist za požehnanie rodín
Sv. liturgia slovenská
* Daniela

Utorok
28.06.

Prenesenie pozostatkov svätých nezištníkov Kýra a Jána.

6:30

 

17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Mikuláš s rod.
Veľká večiereň s lítiou
Sv. liturgia slovenská
* Anna

Streda
29.06.

Svätí, slávni a znamenití hlavní apoštoli
Peter a Pavol

Prikázaný sviatok
Myrovanie

6:30

7:30

 

 

10:00
16:30

 

18:00

Utiereň
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Peter, Vasiľ, Anna, Andrej, Anna, Eva, Mária, Mária, Paulína, Ján
GJZ HE
Sv. liturgia slovenská
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Peter

Štvrtok
30.06.

Zbor svätých, slávnych a znamenitých dvanástich apoštolov

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Ján, Anna, Juraj, Mária, Ján
Sv. liturgia slovenská
† Andrej

Piatok
01.07.

Svätí nezištníci a divotvorcovia Kozma a Damián
Prvý piatok
Zdržanlivosť od mäsa

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* členky SSR a NSI
Sv. liturgia slovenská
† Štefan, Anna, Ján ost. z rod.

Sobota
02.07.

Uloženie úctyhodného rúcha našej presvätej Vládkyne a Bohorodičky v Blachernách

6:30

 

16:00
17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Tatiana s rod.
Sobáš - skanzen
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Bernardína s rod.

Nedeľa
03.07.

7. nedeľa po Pädesiatnici

8:00

 

10:00

 

17:15
18:00

Sv. liturgia cirkevnosl.
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Peter, Peter, Inga, Anna, Darina, Ľubo,  Peter, Patrik, Marko
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Štefánia s rod.

Od 3.7. do 28.8.2016 sv. liturgie v nedeľu:     8:00 cirkevnosl.
10:00 slovenská
17:15  Večiereň
18:00 slovenská

Liturgický program na týždeň od 20.05. do 26.06.2016

 


Pondelok
20.06.

Svätý hieromučeník Metod,
patarský biskup

6:30

 

17:30
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Božena (60r.)
Akatist za požehnanie rodín
Sv. liturgia slovenská
† Marta

Utorok
21.06.

Svätý mučeník Julián Tarzský

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Michal
Sv. liturgia slovenská
† Jozef, Jozef, Júlia

Streda
22.06.

Svätý hieromučeník Eusebios, samosatský biskup

6:00
6:30

 

17:30
18:00

Moleben k Božskému srdcu
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Mária, Vasiľ, Fedor, Helena, Demeter, Anna, Ján
Moleben k Božskému srdcu
Sv. liturgia slovenská
† Pavol, Zuzana (panychída)

Štvrtok
23.06.

Svätá mučenica Agripína

6:30

 

17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Ján, Anna, Ján, Zuzana
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
† Ján

Piatok
24.06.

Narodenie úctyhodného a slávneho Pánovho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána

Voľnica
Myrovanie

6:30
7:30

 

16:30

 

18:00

Utiereň
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Helena
Sv. liturgia slovenská
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Jarmila, Iveta

Sobota
25.06.

Svätá prepodobný
mučenica Febrónia

10:00
15:00
16:00
17:00
18:00

Primície
Sobáš
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
† Gregor, Mária, Milan,
Mária, Dušan

Nedeľa
26.06.

6. nedeľa po Pädesiatnici

Zbierka Dobročinné diela Sv. Otca

o. arcibiskup Ján – Dubník

7:30

9:00

11:00

17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Ján
Sv. liturgia cirkevnosl.
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Vasiľ (70r.) s rod.
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Mária s rod.

Od 3.7. do 28.8.2016 sv. liturgie v nedeľu:     8:00 cirkevnosl.
10:00 slovenská
17:15  Večiereň
18:00 slovenská

Liturgický program na týždeň od 13.05. do 19.06.2016

 

Pondelok
13.06.

Svätá mučenica Akvilína

6:30

 

17:30
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Michal, Mária
Akatist za požehnanie rodín
Sv. liturgia slovenská
† Anton (panychída)

Utorok
14.06.

Svätý prorok Elizeus

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Jozef, Mária, Helena
Sv. liturgia slovenská
† Peter Šuta

Streda
15.06.

Svätý prorok Amos

6:00
6:30

 

17:30
18:00

Moleben k Božskému srdcu
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Mária, Štefan (panychída)
Moleben k Božskému srdcu
Sv. liturgia slovenská
† Danka (panychída)

Štvrtok
16.06.

Náš otec svätý Tychón Divotvorca, amatuntský biskup

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Michal
Sv. liturgia slovenská
* Anna (79r.)

Piatok
17.06.

Sv. muč. Manuel, Sabel a Izmael

Zdržanlivosť od mäsa

6:00
6:30

 

10:00
17:30
18:00

Moleben k Božskému srdcu
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Juraj (panychída)
Charita - odpust
Moleben k Božskému srdcu
Sv. liturgia slovenská
† Dominik, Anežka

Sobota
18.06.

Svätý mučeník Leontios

6:30

 

 

16:00
17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Mária, Juraj, Helena,
Juraj, Ján, Mária
Sobáš
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Maroš

Nedeľa
19.06.

5.  nedeľa po Pädesiatnici

 

Kňazské vysviacky o 10:00 v Ľutine

7:30

 

9:00

11:00

 

17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Rudolf (60r.)
Sv. liturgia cirkevnosl.
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Jana, Anton, Tobiáš, Ján
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Eva (50r.) s rod.

Liturgický program na týždeň od 06. do 12.06.2016

 

Pondelok
06.06.

 

Náš prepodobný
otec Bessarión Divotvorca

6:30

 

17:30
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Štefan, Mária, Štefan, Michal, Ján, Veronika
Akatist za požehnanie rodín
Sv. liturgia slovenská
† Vladimír (panychída)

Utorok
07.06.

Svätý hieromučeník Teodot Ankyrský

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Zuzana, Ján, Anna, Ján
Sv. liturgia slovenská
* Ivan

Streda
08.06.

Prenesenie pozostatkov svätého veľkomučeníka Teodora Tiróna

6:00
6:30

 

17:30
18:00

Moleben k Božskému srdcu
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Ján
Moleben k Božskému srdcu
Sv. liturgia slovenská
* Alena s rod.

Štvrtok
09.06.

Náš otec svätý Cyril,
alexandrijský arcibiskup

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Helena s rod.
Sv. liturgia slovenská
† Vasiľ

Piatok
10.06.

Svätý hieromučeník Timotej,
pruský biskup

Zdržanlivosť od mäsa

6:00
6:30

 

17:30
18:00

Moleben k Božskému srdcu
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Michal, Mária, Jozef, Jaroslav, Mária
Moleben k Božskému srdcu
Sv. liturgia slovenská
† Michal, Anna

Sobota
11.06.

Svätí apoštoli Bartolomej a Barnabáš

Environmentálny deň

6:30

 

16:00
17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Miroslav s rod.
Sobáš
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Pavol s rod., Martin

Nedeľa
12.06.

4. nedeľa po Pädesiatnici

Diakonská vysviacka o 10:00 v PO

7:30

 

9:00

 

11:00

 

17:15

18:00

Sv. liturgia slovenská
* Ján, Mária, Ján
* Sv. liturgia cirkevnosl.
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Mária, Juraj
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
*  Gabriela

Liturgický program na týždeň od 30.05. do 05.06.2016

 

Pondelok
30.05.

Náš prepodobný otec Izák,
igumen Dalmatovho kláštora

6:30

 

18:00

 

19:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Ivan, Mária
Sv. liturgia slovenská
† Danka
Moleben k MPθY

Utorok
31.05.

Svätý apoštol Hermas

6:00
6:30

 

18:00

 

19:00

Moleben k MPθY
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Vladimír (panychída)
Sv. liturgia slovenská
† Erich, Anna
Moleben k MPθY

Streda
01.06.

Svätý mučeník Justín Filozof
a spoločníci

6:30

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Ján (panychída)
Sv. liturgia slovenská
† Michal (panychída)

Štvrtok
02.06.

Náš otec svätý Nikefor Vyznávač, konštantínopolský patriarcha

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Marta, Ján, Anna, Janik (panychída)
Sv. liturgia slovenská
† Dominik, Anežka (panychída)

Piatok
03.06.

Sviatok nášho najsladšieho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista,
milujúceho ľudí

Myrovanie
Voľnica

6:30
7:30

 

16:30

 

18:00

Utiereň
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* SSR a NSI
Sv. liturgia slovenská
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* SSR a NSI

Sobota
04.06.

Náš otec svätý Metrofanes, konštantínopolský patriarcha

6:30

 

15:00
17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Ivona
Sobáš
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
† Mária, Ján, Mária

Nedeľa
05.06.

3. nedeľa po Pädesiatnici

7:30

 

9:00

 

11:00

 

 

17:15

18:00

Sv. liturgia slovenská
* Zuzana (75 r.)
Sv. liturgia cirkevnosl.
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Gabriela, Ivana, Mariana
* Tatiana s rod. (60 r.)
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Dominik s rod. (25 r.)

Liturgický program na týždeň od 23.05. do 29.05.2016

 

Pondelok
23.05.

 

Náš prep. otec a vyznávač Michal, synadský biskup

Začiatok Petropavlovského pôstu

6:30

 

17:30
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Jozef, Anna, Milan (panychída)
Moleben k MPθY
Sv. liturgia slovenská
† Rozália, Mikuláš (panychída)

Utorok
24.05.

Náš prepodobný otec Simeon z Obdivuhodného vrchu. Prepodobný Nikita Stĺpnik, perejaslavský divotvorca.

6:00

6:30

 

17:30
18:00

Moleben k MPθY
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Emília
Moleben k MPθY
Sv. liturgia slovenská
† Pavol, Mária, Michal, Mária

Streda
25.05.

Tretie nájdenie úct. hlavy sv. a slávneho Pánovho pr., predchodcu a krstiteľa Jána.

6:30

 

17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Štefan, Anna
Veľká večiereň s lítiou
Sv. liturgia slovenská
* Mária, Jozef, Jozef, Marek

Štvrtok
26.05.

Slávnostná poklona prečistým tajomstvám tela a krvi nášho Pána Ježiša Krista

Myrovanie
Odporúčaný sviatok

6:30

- - -

 

9:30
- - -

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Štefan, Mária, Michal, Michal
- - - - - - - - - -
SV. LITURGIA
NA NÁMESTÍ
- - - - - - - - - -
Sv. liturgia slovenská

Piatok 27.05.

 

Svätý hieromučeník Terapont

Zdržanlivosť od mäsa

6:00
6:30

 

17:30
18:00

Moleben k MPθY
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Ján, Mária, Peter (panychída)
Moleben k MPθY
Sv. liturgia slovenská
† Juraj, Mária, Jozef

Sobota
28.05.

Náš prepodobný otec Nikita, chalcedónsky biskup.

6:30

 

17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Anna, Juraj, Štefan, Vladislav
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
† Ivan, Mária, Andrej, Mária

Nedeľa
29.05.

2. nedeľa po Pädesiatnici

Svätá prepodobná mučenica Teodózia, panna

7:30

 

 

9:00

 

11:00

 

17:15

18:00

Sv. liturgia slovenská
* Marián, Ján, Gabriela,
Tadeáš, Silvia
* Sv. liturgia cirkevnosl.
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Veronika s rod. (28r.)
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Miriam

Liturgický program na týždeň od 16.05. do 22.05.2016

 

Pondelok
16.05.

 

Pondelok Svätého Ducha

Odporúčaný sviatok

6:30
7:30

 

16:30

 

18:00

Utiereň
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Juraj (panychída)
Sv. liturgia slovenská
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
† Štefan, Anna, Štefan

Utorok
17.05.

Svätý apoštol Andronik

6:00
6:30

 

17:30
18:00

Moleben k MPθY
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Andrej, Anna (panychída)
Moleben k MPθY
Sv. liturgia slovenská
† Danka (panychída)

Streda
18.05.

Svätý mučeník Teodot z Ankyry

6:30

 

17:30
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Anna, Ivan (panychída)
Moleben k MPθY
Sv. liturgia slovenská
† Štefan

Štvrtok
19.05.

Svätý hieromučeník Patrik, pruský biskup, a spoločníci

6:30

17:30
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Mária, Ján, Anna, Štefan, Michal
Moleben k MPθY
Sv. liturgia slovenská
† Mária, Fedor (panychída)

Piatok
20.05.

 

Svätý mučeník Tallelaios

 

Voľnica

6:00
6:30

 

17:30
18:00

Moleben k MPθY
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Michal, Demeter, Alžbeta, Ondrej, Mária, Juraj
Moleben k MPθY
Sv. liturgia slovenská
† Ján

Sobota
21.05.

 

Svätí veľkí králi a apoštolom rovní Konštantín a Helena

Zakončenie sviatku Pädesiatnice

Púť do Krakova

6:30

 

17:00

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Ján
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
† Ján

Nedeľa
22.05.

1. nedeľa po Pädesiatnici –
Všetkých svätých

Svätý mučeník Bazilisk

7:30

 

9:00

11:00

 

17:15

18:00

Sv. liturgia slovenská
* Helena s rod. (75 r.)
Sv. liturgia cirkevnosl.
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Zuzana, Sofia
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Ján

Liturgický program na týždeň od 09.05. do 15.05.2016

 

Pondelok
09.05.

Prenesenie úct. pozostatkov nášho o. sv. Mikuláša Divotvorcu z Myry
do mesta Bari

6:30

 

 

17:30
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Ján
† Ján (z utorka)
Moleben k MPθY
Sv. liturgia slovenská
† Peter Šuta

Utorok
10.05.

Svätý apoštol Šimon Horlivec

Kňazský deň v Ľutine

 

––––

 

18:00

  • - -  Liturgia preložená - - -

na pondelok ráno
Sv. liturgia slovenská
† Jozef (panychída)

Streda
11.05.

Založenie Konštantínopola
Svätý hieromučeník Mókios

6:00
6:30

 

17:30
18:00

Moleben k MPθY
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Vanda, Ján, Mária, Ján (panychída)
Moleben k MPθY
Sv. liturgia slovenská
† Ján (panychída)

Štvrtok
12.05.

Naši o. sv. Epifanios, cyperský biskup, a sv. Germanos, konštantínopolský patriarcha

6:30

 

17:30
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Štefan, Mária, Jozef, Helena
Moleben k MPθY
Sv. liturgia slovenská
† Anna

Piatok 13.05.

 

Svätá mučenica Glykéria
Zakončenie sviatku Nanebovstúpenia
Zdržanlivosť od mäsa

6:00
6:30

 

17:30
18:00

Moleben k MPθY
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Michal (panychída)
Moleben k MPθY
Sv. liturgia slovenská
† Anton (panychída)
† bohuznáma (40dňová, panychída)

Sobota
14.05.

5. zádušná sobota

Svätý mučeník Izidor

6:30

 

15:00

17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† zádušná s panychídou
Sobáš
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
† zádušná s panychídou

Nedeľa
15.05.

Nedeľa svätej Päťdesiatnice

Zostúpenie
Sv. Ducha

myrovanie

7:30

 

9:00

 

11:00

 

17:00

18:00

Sv. liturgia slovenská
* Lenka
Sv. liturgia cirkevnosl.
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Helena (60 rokov)
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Elizabeth