Odkazy

 

 

 

 

 

 

Štatistika návštevnosti

TOPlist

OZNAM


V priestoroch dvora FÚ sa našli kľúče od auta.

Stratil ich pravdepodobne mladý muž,

ktorý bol na spoveď 24.12. a docestoval z Anglicka.

Info na fare.

Liturgický program na týždeň od 15.02. do 21.02.2016

 

Pondelok
15.02.

 

Svätý apoštol Onezim

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Ján, Anna, Juraj, Andrej
Sv. liturgia slovenská
† Danka (panychída)

Utorok
16.02.

 

Svätí mučeníci kňaz Pamfil, Porfyrios a ich spoločníci

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Eva, Anna
Sv. liturgia slovenská
† Mária

Streda
17.02.

 

Svätý veľkomučeník Teodor Tirón

Zdržanlivosť od mäsa

6:00
6:30

 

 

17:30
18:00

Veľkopôstny moleben
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Mária, Michal, Valéria,
Martin, Anna
Veľkopôstny moleben
Liturgia VOPRED POSV. DAROV † Ladislav, Mária

Štvrtok
18.02.

 

Náš otec svätý Lev, rímsky pápež

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Anna
Sv. liturgia slovenská
† Michal, Anna

Piatok
19.02.

 

Svätý apoštol Archippos

 

Zdržanlivosť od mäsa

6:30

 

17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Štefan, Mária (panychída)
Pobožnosť krížovej cesty
Liturgia VOPRED POSV. DAROV † Fedor, Emil, Jaroslava

Sobota
20.02.

 

2. zádušná sobota

Náš prepodobný otec Lev,
katánijský biskup

6:30

 

17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† zádušná+hramoty
Veľká Večiereň
Sv. liturgia slovenská
† zádušná+hramoty

Nedeľa
21.02.

Nedeľa 2. týždňa
Veľkého pôstu

Náš prepodobný otec
Timotej zo Symbolov

Zbierka na faru vo Svite

7:30

 

9:00

 

11:00

 

17:00
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Kvetoslava
Sv. liturgia Bazila V. cirkevnosl.
* za veriacich
Sv. liturgia Bazila V. slovenská
* Marianka
Pôstna večiereň s poklonami
Sv. liturgia slovenská
* Janka, Peter

Liturgický program na týždeň od 08.02. do 14.02.2016

 

Pondelok
8.02.

Začiatok Štyridsiatnice – prísny pôst

Svätý veľkomučeník
Teodor Stratilat

6:00
6:30

 

17:30
18:00

Veľkopôstny moleben
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Michal
Veľkopôstny moleben
Sv. liturgia slovenská
† Vladimír (panychída)
† Ľubov (panychída)

Utorok
9.02.

 

Svätý mučeník Nikefor

6:30

 

17:00

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Michal (panychída)
Príprava s prvoprijimajúcimi
Sv. liturgia slovenská
† Michal, Marián, Mária

Streda
10.02.

 

Svätý mučeník Charalampés

Zdržanlivosť od mäsa

6:30

 

17:30
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Mária, Ján
Veľkopôstny moleben
Sv. liturgia VPD slovenská
† Kristína, Andrej (panychída)

Štvrtok
11.02.

 

Svätý hieromučeník Blažej, sebastejský biskup

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Anna, Michal
Sv. liturgia slovenská
* Katarína (70 rokov)

Piatok
12.02.

 

Náš otec svätý Meletios, antiochijský arcibiskup

Zdržanlivosť od mäsa

6:00
6:30

 

17:00
18:00

Veľkopôstny moleben
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Margita
Pobožnosť Krížovej cesty
Sv. liturgia VPD slovenská
† Margita, Ján,  Anna, Ján, Tomáš, Veronika

Sobota
13.02.

 

Svätý veľkomučeník
Teodor Tirón

6:30

 

17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Pavlína, Michal
Veľká Večiereň
Sv. liturgia slovenská
† Matúš (ročná panychída)
†Mária (panychída)

Nedeľa
14.02.

PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA

Odchod do večnosti nášho prepodobného otca Konštantína Filozofa
Auxencius

Zbierka Charita I.

7:30

 

9:00

 

11:00

 

17:00
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Kvetoslava
Sv. liturgia Bazila V. cirkevnosl.
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Jana, Anton, Katarína, Daniel
Pôstna večiereň s poklonami
Sv. liturgia slovenská
* Lívia, Silvia, Peter, Zlaťa, Peter

Liturgický program na týždeň od 01.02. do 07.02.2016

 


Pondelok
1.02.

 

Predprazdenstvo Stretnutia nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista
Svätý mučeník Tryfón

6:30

 

17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
*Vladimír (40 r. života)
Veľká večiereň s lítiou
Sv. liturgia slovenská
† Demeter, Alžbeta, Michal, Mária, Ondrej, Juraj (panychída)

Utorok
2.02.

Stretnutie nášho Pána, Boha a Spasiteľa
Ježiša Krista

Myrovanie
Požehnanie sviec

6:30
7:30

 

16:30

 

18:00

Utiereň
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Bernardéna s rod.
Sv. liturgia slovenská
(za veriacich)
Sv. liturgia slovenská
† Mária

Streda
3.02.

 

Svätý a spravodlivý Simeon Bohopríjemca
a prorokyňa Anna

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Anna
Sv. liturgia slovenská
* Jana (31 r.)

Štvrtok
4.02.

 

Náš prepodobný
otec Izidor Peluzijský

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Ján
Sv. liturgia slovenská
† Štefan, Mária

Piatok
5.02.

 

Svätá mučenica Agáta

Prvý piatok
Zdržanlivosť od mäsa

6:30

 

17:45
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Ján, Fedor, Helena (panychída)
Eucharistická pobožnosť
Sv. liturgia slovenská
* SSR a NSI

Sobota
6.02.

 

Syropôstna sobota

Náš prepodobný otec Bukol, smyrniansky biskup

6:30

 

15:00
17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Anna, Rasťo, Marcela, Rastík, Marcelka, Martin
Sobáš
Veľká Večiereň
Sv. liturgia slovenská
† Jozef, Anna, Michal (panychída)

Nedeľa
7.02.

 

SYROPÔSTNA NEDEĽA -
o vyhnaní Adama z raja

Náš prepodobný otec Partenios, lampsacký biskup

7:30

 

9:00

11:00

 

17:00
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Kvetoslava
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Janka, Tomáš, Tomáško, Ivetka, Kristián, Sofia, Martin
Pôstna večiereň s poklonami
Sv. liturgia slovenská
* Miroslav

Liturgický program na týždeň po nedeli o Márnotratnom synovi

 

Pondelok
25.01.

Náš otec svätý Gregor Teológ, konštantínopolský arcibiskup

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Anastázia, Atanáz, Michal, Júlia (panychída)
Sv. liturgia slovenská
† Peter, Anna, Zuzana, Andrej

Utorok
26.01.

Náš prepodobný otec Xenofont, jeho manželka Mária a synovia

6:30

 

17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Vasiľ, Mária
Príprava s prvoprijimajúcimi
Sv. liturgia slovenská
* Mária (28 rokov)

Streda
27.01.

Prenesenie úctyhodných pozostatkov nášho otca
sv. Jána Zlatoústeho

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Ján (panychída)
Sv. liturgia slovenská
† Peter (panychída)

Štvrtok
28.01.

Náš prepodobný otec
Efrém Sýrsky

6:30

 

17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† František, Vasiľ, Michal, Vasiľ

Veľká Večiereň
Sv. liturgia slovenská
† Štefan (panychída)

Piatok
29.01.

Traja sv. svätitelia,
veľkí veľkňazi
Bazil Veľký,
Gregor Teológ
Ján Zlatoústy

6:30
7:30

 

 

16:30

 

18:00

Utiereň
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Mária s rod., Daniela s rod.,
Jozef s rod.

Sv. liturgia slovenská
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
† Jozef (ročná, panychída)

Sobota
30.01.

Zádušná sobota

6:30

 

17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Zádušná (panychída)

Veľká Večiereň
Sv. liturgia slovenská
† Ján, Anna

Nedeľa
31.01.

MÄSOPÔSTNA NEDEĽA
– predpôstne obdobie

Svätí divotvorcovia a nezištníci Kýros a Ján

7:30

 

9:00

 

11:00

 

17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
* o. Emil s rod.
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* sr. Simeona, Sofia, Antónia
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Božena s rod. (65 rokov)

Liturgický program na týždeň po Zachejovej nedeli

 

Pondelok
18.01.

Naši otcovia svätý Atanáz a svätý Cyril, alexandrijskí arcibiskupi

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Vasiľ, Andrej (panychída)
Sv. liturgia slovenská
† Milan (panychída)

Utorok
19.01.

Náš prepodobný otec
Makarios Egyptský

6:30

 

17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Anna (panychída)
Príprava s prvoprijimajúcimi
Sv. liturgia slovenská
* Ivan (36 rokov)

Streda
20.01.

Náš prepodobný a bohonositeľský otec Eutymios Veľký

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Ján
Sv. liturgia slovenská
† Paulína, Štefan, Jaroslav

Štvrtok
21.01.

Náš prepodobný otec Maxim Vyznávač

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Ján (panychída)
Sv. liturgia slovenská
† Ján, Pavol, Helena (panychída)

Piatok
22.01.

Svätý apoštol Timotej.
Svätý prepodobný mučeník Anastáz Perzský

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Ján
Sv. liturgia slovenská
† Mária

Sobota
23.01.

Svätý hieromučeník Klement, ankyrský biskup
Svätý mučeník Agatangel

6:30

 

17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Mária, Júlia

Veľká Večiereň
Sv. liturgia slovenská
† Juraj, Mária, Ján

Nedeľa
24.01.

NEDEĽA
O MÁRNOTRATNOM SYNOVI
– predpôstne obdobie

Naša prepodobná matka Xénia Rímska

Zbierka: GTF PU
+ cirkevné školy

7:30

 

 

9:00

11:00

 

15:00

17:15

18:00

Sv. liturgia slovenská
* Štefan, Emília, Adriána,
Martin s rod.
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Štefan, Milada, Martin, Marcel, Mariana, Eva, Jakub

Ekumenická bohoslužba
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Ján, Veronika, Lenka, Róbert, Róbert, Mária, Jaroslav

 

Spovedanie v určenom chráme v Humennom - január 2016


Protopresb.

DEŇ

← 9:00

9:00-12:00

12:00-15:00

15:00 →

HN

18.01.2016

o.Sentivan

o.Frandofer

o.Barkóci

o. Snak

HN

19.01.2016

o. Snak

o.Lazorík

o.Dolinský

o.Sentivan

HN

20.01.2016

o.Sentivan

o.Malcovský

o.Nastišin

o.Zlacký

HN

21.01.2016

o.Zlacký

o.Šambronský

o.Barkóci

o. Snak

HN

22.01.2016

o. Snak

o. Lazorík

o.Capcara

o.Sičák,o.Zlacký

VT-CEM

25.01.2016

o.Sentivan

o.Gavaľa

o.Maľarčík

o.Zlacký

VT-CEM

26.01.2016

o. Snak

o.Székely

o.Novák

o.Sentivan

VT-CEM

27.01.2016

o.Zlacký

o.Mrug

o.Saraka

o. Snak

VT-CEM

28.01.2016

o. Snak

o.Kopčák

o.Leško

o.Sentivan,o.Snak

VT-CEM

SVIATOK

utiereň,liturgia

o. Tatár

o.Kočiš

o.Sičák

Liturgický program na týždeň po Bohozjavení

 

Pondelok
11.1.

Posviatok Bohozjavenia
Prepodobný otec Teodóz

6:30

 

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
† Vasiľ
Sv. liturgia slovenská
† Ján, Mária

Utorok
12.1.

Posviatok Bohozjavenia
Svätá mučenica Tatiana

6:30

 

17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Ján (panychída, 40 dňová)
Príprava s prvoprijímajúcimi
Sv. liturgia slovenská
† Ján, Ján, Anna

Streda
13.1.

Posviatok Bohozjavenia
Svätí mučeníci Hermyl a Stratonik

6:30

 

17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Michal (panychída)
Novoročný koncert SPSA EBG HN
Sv. liturgia slovenská
† Mariánko, Ján, Mária, Margita, Ján

Štvrtok
14.1.

Odovzdanie sviatku Bohozjavenia

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Ján (panychída)
Sv. liturgia slovenská
† Andrej

Piatok
15.1.

Prepodobní otcovia Pavol Tébsky a Ján Chatrčník
Zdržanlivosť od mäsa

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Vasiľ, Mária, Fedor, Anna (panychída)
Sv. liturgia slovenská
† Kristína a Andrej
† Alexius (ročná, panychída)

Sobota
16.1.

Poklona úctyhodným reťaziam svätého a všechválneho apoštola Petra

6:30

 

17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* o. Ján s rodinou
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
† Danka

Nedeľa
17.1.

NEDEĽA o mýtnikovi a farizejovi

Prepodobný a bohonositeľský otec Anton Veľký

7:30

 

9:00

 

11:00

 

17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
* rod. Siváková, Hladiková, Štefanková
Sv. liturgia cirkevnosl.
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Erika, Silvia
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
*

Liturgický program na týždeň od 04.01. do 10.01.2016

 

Pondelok
4.1.

Predsviatok Bohozjavenia
Zbor svätých sedemdesiatich apoštolov

6:30

 

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
† Ján, Michal
Sv. liturgia slovenská
† Michal, Michal

Utorok
5.1.

Svätá veľkomučenica Anastázia
Predvečer Bohozjavenia

Prísny pôst

7:30

15:00

 

 

 

20:00

Cárske časy
Liturgia sv. Bazila Veľkého s Veľkou večierňou a svätenie vody
† Ján
† Michal, Vasiľ, Terézia, Vasiľ, Helena, Mikuláš
Veľké povečerie s lítiou

Streda
6.1.

BOHOZJAVENIE NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA

Prikázaný sviatok
Myrovanie

7:30

 

9:00

 

 

11:00

 

18:00

Sv. liturgia slovenská
* Mária, Štefan
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
za veriacich
(+svätenie vody)
Sv. liturgia slovenská
*
Sv. liturgia slovenská

Štvrtok
7.1.

Zhromaždenie k svätému a slávnemu Pánovmu prorokovi, predchodcovi a krstiteľovi Jánovi
Posviatok Bohozjavenia

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Michal, Mária, Michal
Sv. liturgia slovenská
† Vladimír (panychída)

Piatok
8.1.

Posviatok Bohozjavenia
Prepodobný otec Juraj Chozebita a prepodobný Emilián Vyznávač
Zdržanlivosť od mäsa

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Michal, Mária, Michal
Sv. liturgia slovenská
† Štefan, Štefánia

Sobota
9.1.

Sobota po Bohozjavení
Svätý mučeník Polyeukt

6:30

 

17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Štefan, Mária
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
† Mikuláš, Mária, Mária

Nedeľa
10.1.

NEDEĽA Po Bohozjavení

Svätý Gregor, nysský biskup

7:30

 

9:00

 

11:00

 

17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
* rod. Jozefa Kiškovského
Sv. liturgia cirkevnosl.
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Peter (50 rokov)
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Marek (40 rokov)

Liturgický program na týždeň od 11.01. do 17.01.2016

 

Pondelok
11.1.

Posviatok Bohozjavenia
Prepodobný otec Teodóz

6:30

 

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
† Vasiľ
Sv. liturgia slovenská
† Ján, Mária

Utorok
12.1.

Posviatok Bohozjavenia
Svätá mučenica Tatiana

6:30

 

17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Ján (panychída, 40 dňová)
Príprava s prvoprijímajúcimi
Sv. liturgia slovenská
† Ján, Ján, Anna

Streda
13.1.

Posviatok Bohozjavenia
Svätí mučeníci Hermyl a Stratonik

6:30

 

17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Michal (panychída)
Novoročný koncert SPSA EBG HN
Sv. liturgia slovenská
† Mariánko, Ján, Mária, Margita, Ján

Štvrtok
14.1.

Odovzdanie sviatku Bohozjavenia

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Ján (panychída)
Sv. liturgia slovenská
† Andrej

Piatok
15.1.

Prepodobní otcovia Pavol Tébsky a Ján Chatrčník
Zdržanlivosť od mäsa

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Vasiľ, Mária, Fedor, Anna (panychída)
Sv. liturgia slovenská
† Kristína a Andrej

Sobota
16.1.

Poklona úctyhodným reťaziam svätého a všechválneho apoštola Petra

6:30

 

17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* o. Ján s rodinou
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
† Danka

Nedeľa
17.1.

NEDEĽA o mýtnikovi a farizejovi

Prepodobný a bohonositeľský otec Anton Veľký

7:30

 

9:00

 

11:00

 

17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
* rod. Siváková, Hladiková, Štefanková
Sv. liturgia cirkevnosl.
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Erika, Silvia
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
*

Liturgický program na týždeň od 04.01. do 10.01.2016

 


Pondelok
4.1.

Predsviatok Bohozjavenia
Zbor svätých sedemdesiatich apoštolov

6:30

 

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
† Ján, Michal
Sv. liturgia slovenská
† Michal, Michal

Utorok
5.1.

Svätá veľkomučenica Anastázia
Predvečer Bohozjavenia

Prísny pôst

7:30

15:00

 

 

 

20:00

Cárske časy
Liturgia sv. Bazila Veľkého s Veľkou večierňou a svätenie vody
† Ján
† Michal, Vasiľ, Terézia, Vasiľ, Helena, Mikuláš
Veľké povečerie s lítiou

Streda
6.1.

BOHOZJAVENIE NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA

Prikázaný sviatok
Myrovanie

7:30

 

9:00

 

 

11:00

18:00 ?

Sv. liturgia slovenská
* Mária, Štefan
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
za veriacich
(+svätenie vody)
Sv. liturgia slovenská
*

Štvrtok
7.1.

Zhromaždenie k svätému a slávnemu Pánovmu prorokovi, predchodcovi a krstiteľovi Jánovi
Posviatok Bohozjavenia

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Michal, Mária, Michal
Sv. liturgia slovenská
† Vladimír (panychída)

Piatok
8.1.

Posviatok Bohozjavenia
Prepodobný otec Juraj Chozebita a prepodobný Emilián Vyznávač
Zdržanlivosť od mäsa

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Michal, Mária, Michal
Sv. liturgia slovenská
† Štefan, Štefánia

Sobota
9.1.

Sobota po Bohozjavení
Svätý mučeník Polyeukt

6:30

 

17:00

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Štefan, Mária
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
† Mikuláš, Mária, Mária

Nedeľa
10.1.

NEDEĽA Po Bohozjavení

Svätý Gregor, nysský biskup

7:30

 

9:00

 

11:00

 

17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
* rod. Jozefa Kiškovského
Sv. liturgia cirkevnosl.
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Peter (50 rokov)
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Marek (40 rokov)

Liturgický program na týždeň od 28.12.2015 do 03.01.2016

 

Pondelok
28.12.

Posviatok Narodenia Ježiša Krista Svätí 20 000 mučeníci upálení v Nikomédii

6:30

 

18:00

Sv. liturgia staroslovienska
† Ivona  (panychída)
Sv. liturgia slovenská
† Jozef (panychída)

Utorok
29.12.

Posviatok Narodenia Ježiša Krista
Sväté deti, ktoré dal Herodes povraždiť v judejskom Betleheme, aby zabil Krista

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Mária, Mária, Jozef
Sv. liturgia slovenská
* Miroslav s rodinou

Streda
30.12.

Posviatok Narodenia Ježiša Krista
Svätá mučenica Anýzia. Naša prepodobná matka Melánia Rímska

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Ján, Michal
Sv. liturgia slovenská
† Michal

Štvrtok
31.12.

Zakončenie sviatku Kristovho narodenia

6:30

 

16:00
17:00

 

23:15

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Ján, Andrej, Mária, Štefan, Mária (panychída)
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
poďakovanie za dobrodenia
Ďakovný akatist s požehnaním

Piatok
01.01.2016
Nový rok

OBREZANIE NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA
Pamiatka svätého Bazila Veľkého, arcibiskupa kapadóckej Cézarei

Prikázaný sviatok, myrovanie
Prvý piatok, voľnica

7:30

 

9:00

 

11:00

 

17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
* členov SSR a NSI
Sv. liturgia cirkevnosl.
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Vladimír (60r.) s rodinou
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Anna s rodinou

Sobota
02.01.

Predsviatok Bohozjavenia
Svätý Otec Silvester, rímsky pápež

6:30

 

17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Michal
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
† Mária, Michal, Peter

Nedeľa
03.01.

Nedeľa pred Bohozjavením
Svätý prorok Malachiáš
Svätý mučeník Gordios

7:30

 

9:00

 

11:00

 

17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
* rod. Doničovej
Sv. liturgia cirkevnosl.
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Terézia, Eduard, Jozef, Alica
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Marián, Daniela, Viktor, Taňka, Anička, Vlado, Olina