Odkazy

 

 

 

 

 

 

Štatistika návštevnosti

TOPlist

OZNAM


V priestoroch dvora FÚ sa našli kľúče od auta.

Stratil ich pravdepodobne mladý muž,

ktorý bol na spoveď 24.12. a docestoval z Anglicka.

Info na fare.

Liturgický program na týždeň od 21.12. do 27.12.2015

 


Pondelok
21.12.

Predsviatok Narodenia Ježiša Krista
Svätá mučenica Juliána

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Vasiľ
Sv. liturgia slovenská
† Katarína, Peter

Utorok
22.12.

Predsviatok Narodenia Ježiša Krista
Svätá veľkomučenica Anastázia

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Juraj, Mária (panychída)
Sv. liturgia slovenská
† Danka – ročná (panychída)

Streda
23.12.

 

Predsviatok Narodenia Ježiša Krista
Desiati svätí mučeníci z Kréty

6:30

 

17:30

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Ján  (panychída)
Moleben pred Narodením
Sv. liturgia slovenská
† Ignác, Mária

Štvrtok
24.12.

Predvečer Narodenia Pána
PRÍSNY PÔST
Svätá prepodobná mučenica Eugénia

7:30
15:00
22:00

Cárske časy (sl.)
Liturgia sv. Bazila Veľkého
s Veľkou večierňou (sl.)
Veľké povečerie s lítiou (cirk.sl.)

Piatok
25.12.

NARODENIE NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA

Prikázaný sviatok, voľnica
Myrovanie

7:30

 

9:00

 

11:00

 

 

16:00
17:00

18:00

Sv. liturgia slovenská
* Lucia, Michal, Timotej
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Helena, Anton, Ján, Matúš,
Marta, Mária
Vianočná akadémia
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Viktória, Jozef, Denisa

Sobota
26.12.

ZHROMAŽDENIE K PRESVÄTEJ BOHORODIČKE

Prikázaný sviatok

14:00    Ekumenický koncert v PCO

7:30

 

9:00

 

11:00

 

18:00

Sv. liturgia slovenská
* Mária, Štefan
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Peter, Anna, Peter, Inga, Ľubo, Darina, Peter, Patrik, Marko
Sv. liturgia slovenská
* Anna s rodinou

Nedeľa
27.12.

NEDEĽA PO KRISTOVOM NARODENÍ – pamiatka svätých a spravodlivých Jozefa Snúbenca, Dávida Kráľa a Jakuba, Božieho brata
Sv. prvomučeníka Štefana

7:30

 

9:00

 

11:00

 

17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Gabriela, Peter, Lenka
Sv. liturgia cirkevnosl.
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Ladislava, Barborka
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Štefan, Katarína


Liturgický program po Nedeli otcov

 

Pondelok
21.12.

Predsviatok Narodenia Ježiša Krista
Svätá mučenica Juliána

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Vasiľ
Sv. liturgia slovenská
† Katarína, Peter

Utorok
22.12.

Predsviatok Narodenia Ježiša Krista
Svätá veľkomučenica Anastázia

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Juraj, Mária (panychída)
Sv. liturgia slovenská
† Danka – ročná (panychída)

Streda
23.12.

 

Predsviatok Narodenia Ježiša Krista
Desiati svätí mučeníci z Kréty

6:30

 

17:30

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Ján  (panychída)
Moleben pred Narodením
Sv. liturgia slovenská
† Ignác, Mária

Štvrtok
24.12.

Predvečer Narodenia Pána
PRÍSNY PÔST
Svätá prepodobná mučenica Eugénia

7:30
15:00

22:00

Cárske časy (sl.)
Liturgia sv. Bazila Veľkého
s Veľkou večierňou (sl.)
Veľké povečerie s lítiou (cirk.sl.)

Piatok
25.12.

NARODENIE NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA

Prikázaný sviatok, voľnica
Myrovanie

7:30

 

9:00

 

11:00

 

 

16:00
17:00

18:00

Sv. liturgia slovenská
* Lucia, Michal, Timotej
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Helena, Anton, Ján, Matúš,
Marta, Mária
Vianočná akadémia
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Viktória, Jozef, Denisa

Sobota
26.12.

ZHROMAŽDENIE K PRESVÄTEJ BOHORODIČKE

Prikázaný sviatok

14:00    Ekumenický koncert v PCO

7:30

 

9:00

 

11:00

 

18:00

Sv. liturgia slovenská
* Mária, Štefan
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Peter, Anna, Peter, Inga, Ľubo, Darina, Peter, Patrik, Marko
Sv. liturgia slovenská
* Anna s rodinou

Nedeľa
27.12.

NEDEĽA PO KRISTOVOM NARODENÍ – pamiatka svätých a spravodlivých Jozefa Snúbenca, Dávida Kráľa a Jakuba, Božieho brata
Sv. prvomučeníka Štefana

7:30

 

9:00

 

11:00

 

17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Gabriela, Peter, Lenka
Sv. liturgia cirkevnosl.
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Ladislava, Barborka
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Štefan, Katarína

Liturgický program po Nedeli praotcov

 

Pondelok
14.12.

Svätí mučeníci Tyrsos, Leukios, Filemon, Apollónios a Kallinik

6:30

 

17:30
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
† Mária, Jozef (panychída)
Moleben pred Narodením
Sv. liturgia slovenská
† z bohuznámej rodiny

Utorok
15.12.

Svätý hieromučeník Eleuterios
Náš prepodobný otec Pavol z Latry
Náš otec svätý Štefan Vyznávač, sugdejský arcibiskup

6:00
6:30

 

17:00
18:00

Moleben pred Narodením
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Michal
Príprava s prvoprijímajúcimi
Sv. liturgia slovenská
† Andrejka

Streda
16.12.

Svätý prorok Aggeus

6:30

 

17:30

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Anton (panychída)
Moleben pred Narodením
Sv. liturgia slovenská
† Ján

Štvrtok
17.12.

Svätý prorok Daniel.
Traja svätí mládenci Ananiáš, Azariáš a Mízael

6:30

 

17:30

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Michal (panychída)
Moleben pred Narodením
Sv. liturgia slovenská
† Lukáš, Anna (panychída)

Piatok
18.12.

Svätý mučeník Sebastián a jeho spoločníci

Zdržanlivosť od mäsa

6:00
6:30

 

17:30
18:00

Moleben pred Narodením
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Mária, Andrej, Jozef, Ján
Moleben pred Narodením
Sv. liturgia slovenská
† Jozef, Júlia, Jozef (panychída)

Sobota
19.12.

Svätý mučeník Bonifác

6:30

 

17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Vasiľ, Anna, Ján, Fedor (panychída)
Veľká Večiereň
Sv. liturgia slovenská
† Marta

Nedeľa
20.12.

NEDEĽA SVÄTÝCH OTCOV

Predprazdenstvo Narodenia podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista

Predvianočná spoveď

7:30

 

9:00

 

11:00

 

15.00
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Helena s rodinou
Sv. liturgia cirkevnosl.
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Karolínka, Tereza
Sviatosť pokánia a zmierenia
Sv. liturgia slovenská
* Monika

Liturgický program po 28. nedeli po ZSD

 

Pondelok
7.12.

Náš otec svätý Ambróz,
milánsky biskup

6:30

 

17:00
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
† Karol (panychída)
Veľká večiereň s lítiou
Sv. liturgia slovenská
† Mikuláš (panychída)
† Vladimír (panychída)

Utorok
8.12.

Počatie presvätej Bohorodičky svätou Annou

prikázaný sviatok
myrovanie

6:30
7:30

 

9:30

 

16:30
18:00

Utiereň
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Michal, Mária, Mikuláš, Andrej
GJZ
Sv. liturgia slovenská
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Mariana s rodinou

Streda
9.12.

 

Náš prepodobný otec Patapios

6:30

17:30

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Štefan – ročná (panychída)
Moleben pred Narodením
Sv. liturgia slovenská
* Ján (40 rokov)

Štvrtok
10.12.

Svätí mučeníci Ménas, Hermogenés a Eugraf

6:30

 

17:30

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Ladislav
Moleben pred Narodením
Sv. liturgia slovenská
† Anna, Michal (panychída)
†  Mária (panychída)

Piatok
11.12.

 

Náš prepodobný otec Daniel Stĺpnik

Zdržanlivosť od mäsa

6:00
6:30

 

17:30
18:00

Moleben pred Narodením
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Michal
Moleben pred Narodením
Sv. liturgia slovenská
† Jozef, Alžbeta

Sobota
12.12.

Náš prepodobný otec Spiridon Divotvorca, trimituntský biskup

6:30

 

17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Michal, Anna, Miroslav, Anna (panychída)
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
† Helena, Michal, Katarína

Nedeľa
13.12.

NEDEĽA SVÄTÝCH PRAOTCOV

Svätí mučeníci Eustratios, Auxencius, Eugen, Mardarios a Orest

7:30

 

9:00

 

11:00

 

17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Rasťo, Natálka, Ľubka
Sv. liturgia cirkevnosl.
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Mária s rodinou
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Anton, Gabriela, Lenka, Tonko

Liturgický program po 27. nedeli po ZSD

 

Pondelok
30.11.

Svätý a znamenitý apoštol Andrej Prvopovolaný

6:30

 

17:30
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Mária, Jaroslav, Štefan
Moleben pred Narodením
Sv. liturgia slovenská
* Mária (80 r.)

Utorok
1.12.

Svätý prorok Nahum

6:00
6:30

 

17:00

18:00

Moleben pred Narodením
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
†  Vasiľ
Príprava s prvoprijímajúcimi
Sv. liturgia slovenská
* Viktor, Anička, Táňa a ich rodičia
† Oľga Sičáková (5 rokov)

Streda
2.12.

Svätý prorok Habakuk

6:30

 

18:00

 

19:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Michal (panychída)
Sv. liturgia slovenská
† Ján (panychída)
Moleben pred Narodením

Štvrtok
3.12.

Svätý prorok Sofoniáš

6:30

 

18:00

 

19:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
†  Mária, Štefan
Sv. liturgia slovenská
†  Mária (panychída)
Moleben pred Narodením

Piatok
4.12.

Svätá veľkomučenica Barbora
Náš prepodobný otec Ján Damaský
Zdržanlivosť od mäsa

6:30

 

17:45
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* členov a členiek SR a NSI

Eucharistické požehnanie
Sv. liturgia slovenská
† Vojtech, Mária

Sobota
5.12.

Náš prepodobný a bohonositeľský otec Sáva Posvätený

6:30

 

17:00

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Štefan, Ladislav, Helena
Veľká Večiereň
Sv. liturgia slovenská
† Marián, Helena, Ján, Viera

Nedeľa
6.12.

NEDEĽA 28. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI

Náš otec svätý Mikuláš Divotvorca, arcibiskup lykijskej Myry

7:30

 

9:00

 

11:00

 

17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Janka, Paťka, Jakubko, Peter
Sv. liturgia cirkevnosl.
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Lenka, Helena
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Mária (80 r.)

Liturgický program po 26. nedeli po ZSD

 

Pondelok
23.11.

Naši otcovia sv. Amfilochios, ikonijský biskup, a Gregor, akragantský biskup

6:30

 

17:30
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
† Ján
Moleben pred Narodením
Sv. liturgia slovenská
† Ľubomír  Mária (nenarod. dieťa)

Utorok
24.11.

Svätá veľkomučenica Katarína
A svätý veľkomučeník Merkúr

6:00
6:30

 

17:00
18:00

Moleben pred Narodením
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
†  Zuzana, Dušan, Jozef
Príprava s prvoprijímajúcimi
Sv. liturgia slovenská
†  Ján, Mária

Streda
25.11.

 

Naši otcovia, hieromučeníci
sv. Kliment, rímsky pápež,
a sv. Peter, alexandrijský biskup

6:30

 

17:30

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Milan
Moleben pred Narodením
Sv. liturgia slovenská
† Peter, Anna (panychída)
† Michal, Mária (panychída)

Štvrtok
26.11.

 

Prepodobný otec Alypios Stĺpnik

6:30

 

17:30

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Milan (panychída)
Moleben pred Narodením
Sv. liturgia slovenská
†  Michal, Michal, Michal, Mária, Alžbeta (panychída)

Piatok
27.11.

 

Svätý mučeník Jakub Perzský

Zdržanlivosť od mäsa

6:00
6:30

 

17:30
18:00

Moleben pred Narodením
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
†  Andrej, Helena (panychída)
Moleben pred Narodením
Sv. liturgia slovenská
† Jozef (panychída)

Sobota
28.11

Prepodobný mučeník Štefan Nový

6:30

 

17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Ladislav, Vasiľ, Anna, Alžbeta, Ján
Veľká Večiereň
Sv. liturgia slovenská
† Milan

Nedeľa
29.11.

NEDEĽA 27. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI

Svätý mučeník Paramon
Svätý mučeník Filumen
Zbierka CHARITA

7:30

 

9:00

 

11:00

 

17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Alojz
Sv. liturgia cirkevnosl.
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Lucia
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Mária (80 r.), Marián (58 r.)

Liturgický program po 25. nedeli po ZSD

 

Pondelok
16.11.

Svätý apoštol a evanjelista Matúš

6:30

 

17:30
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Jaroslav
Akatist za rodiny
Sv. liturgia slovenská
* Adriána (30 rokov)

Utorok
17.11.

Náš otec svätý Gregor Divotvorca, neocézarejský biskup

Štátny sviatok

6:00
6:30

 

17:30

18:00

Moleben pred Narodením IC XC
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Mária, Martin, Anna, Dušan
Moleben pred Narodením IC XC
Sv. liturgia slovenská
†  Mikuláš (panychída)

Streda
18.11.

Svätí mučeníci Platón a Roman

6:30

 

17:30

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Vasiľ
Moleben pred Narodením IC XC
Sv. liturgia slovenská
† Jozef (panychída)

Štvrtok
19.11.

Svätý prorok Abdiáš
Svätý mučeník Barlaam

Oslava sviatku bl. Jozafáty

6:30

 

17:30
18:00

 

19:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
†  Štefan
Pobožnosť
Sv. liturgia slovenská
†  Michal (panychída)
Prosby k bl. Jozafáte

Piatok
20.11.

Predprazdenstvo Vstupu presvätej Bohorodičky do chrámu

Náš prepodobný otec Gregor Dekapolita.

Zdržanlivosť od mäsa

6:00
6:30

 

17:00
18:00

Moleben pred Narodením IC XC
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
†  Ján (panychída)

Veľká večiereň s lítiou
Sv. liturgia slovenská
†  Mária

Sobota
21.11.

Vstup našej presv. Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny, do chrámu

Myrovanie

Zakončenie ROKA RODINY

7:30

 

9:00

 

17:00
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Taras
Sv. liturgia cirkevnosl.
* za veriacich
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
*  Aneta

Nedeľa
22.11.

NEDEĽA 26. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI

Nedeľa Krista kráľa

7:30

 

9:00

 

11:00

 

17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Daniela, Jana
Sv. liturgia cirkevnosl.
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Matúš, Stanislav, Emília, Tobiáš
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
*    Ľubomír s rod.

Liturgický program po 24. nedeli po ZSD

 

Pondelok
9.11.

Naša prepodobná matka Matróna Prepodobná Teoktista z ostrova Lesbos

6:30

 

17:30
18:00

Sv. liturgia staroslovienska
† Mikuláš, Michal, Mária
Akatist za rodiny
Sv. liturgia slovenská
† Mária

Utorok
10.11.

Svätí apoštoli Erast, Olympas, Rodión a spoločníci

6:30

 

17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
†  Anna
Príprava s prvoprijímajúcimi
Sv. liturgia slovenská
†  Michal, Mária, Andrej

Streda
11.11.

 

Svätí muč. Ménas, Viktor a Vincent Náš prep. otec a vyznávač Teodor Studitský

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Michal
Sv. liturgia slovenská
* Maroš

Štvrtok
12.11.

 

Svätý hieromučeník Jozafát, polocký arcibiskup
Náš otec svätý Ján Milosrdný, alexandrijský patriarcha

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
† Helena, Fedor, Mária, Milan
Sv. liturgia slovenská
†  Michal Juštík

Piatok
13.11.

 

Náš otec svätý Ján Zlatoústy, konštantínopolský arcibiskup

Voľnica

6:30

 

9:00

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
†  Ján (panychída)
Odpust GJZ
Sv. liturgia slovenská
†  Anna, Michal
† Vladimír (panychída)
o. Miroslav (30 rokov)

Sobota
14.11

Svätý a znamenitý apoštol Filip

6:30

 

17:00

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
Michal
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
† Vasiľ, Anna, Fedor, Lukáš, Michal (panychída)

Nedeľa
15.11.

NEDEĽA 25. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI

Svätí mučeníci a vyznávači Gurias, Samónas a Habib

Začiatok Filipovky

Zbierka Podporný fond II.

7:30

 

9:00

 

 

11:00

 

17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Miroslav (60 rokov)
Sv. liturgia cirkevnosl.
* za veriacich
* Július, Helena (47 rokov)
Sv. liturgia slovenská
* Ľubor s rod., Anna s rod.
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Tatiana, Bibiána, Lukáš

Liturgický program po 23. nedeli po ZSD

 

Pondelok
2.11.

Svätí mučeníci Akindyn, Pegasios, Aftonios, Elpidéfor a Anempodist

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
†  HRAMOTY
Sv. liturgia slovenská
†  HRAMOTY

Utorok
3.11.

Svätí mučeníci biskup Akepsimas, presbyter Jozef a diakon Aitalas

6:30

 

17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Jaroslav, Adamko
Príprava s prvoprijímajúcimi
Sv. liturgia slovenská
†  Peter, Anna

Streda
4.11.

Náš prep. otec Joannikios Veľký. Sv. muč. Nikander, myrský bis., a Hermaios, presb.

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Anna s rod.
Sv. liturgia slovenská
† Anna, Juraj, Štefan, Vladislav, Jozef, Mária, Ivan (panychída)

Štvrtok
5.11.

Svätí mučeníci Galaktión a Epistéma

6:30

 

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Oľga s rod. (60 rokov)
Sv. liturgia slovenská
†  Michal, Helena, Ján,
Helena a ich rodičia (panychída)

Piatok
6.11.

Náš otec svätý Pavol Vyznávač, konštantínopolský arcibiskup

Zdržanlivosť od mäsa

6:30

 

17:45

18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* členovia ruženca
Eucharistické požehnanie
Sv. liturgia slovenská
†  Michal, Mária, Juraj, Ján, Mária, ses. Jozafáta (panychída)

Sobota
7.11.

Tridsiati traja svätí mučeníci z Melitíny
Náš prepodobný otec Lazár Divotvorca, ktorý sa postil na vrchu Galésion

6:30

 

17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
†  Peter, Anna, Ivan, Andrej, Peter, Anna
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
†  Oľga (panychída)

Nedeľa
8.11.

NEDEĽA 24. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI

Zhromaždenie k veľvojvodcovi Michalovi a ďalším beztelesným silám

7:30

 

 

9:00

 

11:00

 

17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Daniela, Anna, Lukáš,
Michaela s rod.
Sv. liturgia cirkevnosl.
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
* Andrej (30 rokov)
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Margita, Ján

Liturgický program po 22. nedeli po ZSD

 

Pondelok
26.10.

Svätý a slávny veľkomučeník Demeter, Myromvonný

6:30
7:30

 

16:30

 

18:00

Utiereň
Sv. liturgia staroslovienska
† Mikuláš
Sv. liturgia slovenská
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
† Irena, Ivan

Utorok
27.10.

Svätý mučeník Nestor
Svätá mučenica Kapitolína a jej otrokyňa Eroteida

6:00
6:30

 

17:00
18:00

Moleben k MPθΥ
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
†  Mikuláš, Mikuláš
Príprava s prvoprijímajúcimi
Sv. liturgia slovenská
†  Jozef (panychída)

Streda
28.10.

 

Svätí muč. Terencius a Neonilla
Náš prep. otec a tvorca kánonov Štefan Svätosávsky

6:30

17:30
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Mikuláš s rod.
Moleben k MPθΥ
Sv. liturgia slovenská
* Peter (20 rokov)

Štvrtok
29.10.

 

Svätá prep. mučenica Anastázia
Náš prepodobný otec Abramios Zatvárateľ

6:30

 

17:30
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
* Viktor, Silvia, Gregor, Martin
Akatist k MPθΥ 1/2
Sv. liturgia slovenská
†  Michal (panychída)

Piatok
30.10.

 

Svätí mučeníci Zénobios a jeho sestra Zénobia

Zdržanlivosť od mäsa

6:00
6:30

17:30
18:00

Moleben k MPθΥ
Sv. liturgia cirkevnoslovanská
†  Peter, Mária
Akatist k MPθΥ 2/2
Sv. liturgia slovenská
†  Michal, Anna, Jozef (panychída)

Sobota
31.10.

Svätí apoštoli Stachys, Amplias a spoločníci
Svätý mučeník Epimach

6:30

 

 

17:00
18:00

Sv. liturgia cirkevnoslovanská
r. Hruščovej, r. Galajdovej,
r. Figurovej, r. Chaloupkovej
Veľká večiereň
Sv. liturgia slovenská
† Atanás, Anna

Nedeľa
1.11.

NEDEĽA 23. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI

Svätí divotvorcovia a nezištníci
Kozma a Damián

7:30

 

9:00

 

11:00

 

17:15
18:00

Sv. liturgia slovenská
* Justína s rod.
Sv. liturgia cirkevnosl.
* za veriacich
Sv. liturgia slovenská
*Mária (75 rokov)
Večiereň
Sv. liturgia slovenská
* Mária, Vladimír, Matej, Vladimír