Odkazy

 

 

 

 

 

 

Štatistika návštevnosti

TOPlist

Charita

Sociálne centrum Humenné

 

Adresa: Štefaniková ulica 1525/29, 066 01  Humenné (budova detskej polikliniky, prízemie).

Tel. kontakt: 057/7756993, email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Sociálne centrum patrí pod Gréckokatolícku charitu Prešov so sídlom Hlavná 2, Prešov. Gréckokatolícka charita je účelové zariadenie cirkvi a jej zriaďovateľom je Gréckokatolícke arcibiskupstvo. Riaditeľom a zároveň jej štatutárom je PhDr. Peter Valiček.

V stanovách Grékokatolíckej charity sa uvádza, že jej poslaním je naplňovanie evanjeliového prikázania lásky k Bohu a k blížnemu, pomoc ľuďom v hmotnej, sociálnej, duševnej, duchovnej núdzi bez ohľadu na rasu národnosť, náboženstvo, politické zmýšlanie či iné postavenie. Cieľom GKCH je v zmysle slov: „Čokoľvek ste urobili jednému z tých mojich najmenších bratov, mne ste urobili“ (MT 25,40), prukazovať činorodú službu, aby každý človek bez výnimky mohol žiť, poznať svoju dôstojnosť, hodnotu a poslanie a tak sa na základe slobodnej voľby mohol prejavovať a realizovať.

 

Gréckokatolícka charita Prešov: poskytuje humanitárne, sociálne, zdravotnícke a výchovno – vzdelávacie služby, ročne približne 1 600 ľuďom v núdzi. Našim klientom poskytujeme terénne, ambulantné a pobytové služby v 15tich zariadeniach v mestách Prešov, Humenné, Svidník, Stará Ľubovňa, Snina a Sačurov. Venujeme sa sociálnemu poradenstvu, prevenciám, distribúcií pouličného časopisu Cesta, vzdelávaniu, či pracovným terapiám.

 

Bezplatne poskytujeme tieto služby:

- špecializované sociálne poradenstvo (preventívne, pracovné, rodinné)

- sociálna prevencia (besedy na školách)

- pomoc pri hľadaní zamestnania

- odborné poradenstvo pri zostavovaní životopisu, žiadosti o prijatie do zamestnania a inej úradnej korešpondencie (formuláre, tlačivá)

- kopírovanie a skenovanie

- sprevádzanie pri vybavovaní úradných záležitostí (úrad práce sociálnych vecí a rodiny, sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa a pod.)

- sprostredkovanie právnych rád cez centrum právnej pomoci

- prístup na internet

- morálne i duchovné povzbudenie v krízových životných situáciách

 

Dvere do sociálneho centra sú otvorené pre každého človeka...

Radi Vás privítame...

 

Mgr. Jana Vyšinová

vedúca sociálneho centra