Odkazy

 

 

 

 

 

 

Štatistika návštevnosti

TOPlist

Liturgický program na týždeň po Päťdesiatnici DEDAČOV

Liturgický program na týždeň po Päťdesiatnici DEDAČOV

Pondelok
20.5.

Pondelok Svätého Ducha

17:00

Sv. liturgia
Obchod okolo chrámu

Utorok
21.5.

Svätí veľkí králi a apoštolom rovní Konštantín a Helena

 

Streda
22.5.

Svätý mučeník Bazilisk

 

Štvrtok
23.5.

Prepodobný otec a vyznávač Michal, syndský biskup
Prepodobná Eufrozína Polocká

 

Piatok
24.5.

Prepodobný otec Simeon
Prepodobný Nikita Stĺpnik

Voľnica

 

Sobota
25.5.

Zakončenie sviatku Päťdesiatnice
Tretie nájdenie hlavy svätého proroka, predchodcu a krstiteľa Jána

 

Nedeľa
26.5.

PRVÁ NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI – VŠETKÝCH SVÄTÝCH

9:00

Sv. liturgia

Liturgický program na týždeň po Nedeli otcov prvého nicejského snemu – DEDAČOV

Liturgický program na týždeň po Nedeli otcov prvého nicejského snemu – DEDAČOV

Pondelok
13.5.

Svätá mučenica Glykéria
Prenesenie pozostatkov sv. otca Mikuláša Divotvorcu z Myry do Bari (z 9. mája)

 

Utorok
14.5.

Svätý mučeník Izidor

17:00

Sv. liturgia

Streda
15.5.

Prepodobný otec Pachómios Veľký

Štvrtok
16.5.

Prepodobný otec Teodor Posvätený

 

Piatok
17.5.

Zakončenie sviatku Pánovho nanebovstúpenia
Svätý apoštol Andronik

 

Sobota
18.5.

Piata zádušná sobota

 

Nedeľa
19.5.

NEDEĽA SVÄTEJ PÄŤDESIATNICE

8:00

Sv. liturgia, myrovanie

Liturgický program na týždeň po Nedeli o slepom – DEDAČOV

Liturgický program na týždeň po Nedeli o slepom – DEDAČOV

Pondelok
6.5.

Svätý, spravodlivý a veľmi trpezlivý Jób

 

Utorok
7.5.

Spomienka na znamenie úctyhodného kríža v Jeruzaleme
Svätý mučeník Akakios

 

Streda
8.5.

Zakončenie Paschy
Svätý slávny a všechválny apoštol a evanjelista Ján Teológ
Prepodobný otec Arsenios Veľký

Štvrtok
9.5.

Nanebovstúpenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista

Myrovanie

17:00

Sv. liturgia

Piatok
10.5.

Svätý apoštol Šimon Horlivec
Svätý prorok Izaiáš
Svätý mučeník Christoforos
Zdržanlivosť od mäsa

 

Sobota
11.5.

Blažený hieromučeník Vasiľ, prešovský svätiaci biskup
Svätý hieromučeník Mókios

 

Nedeľa
12.5.

SIEDMA NEDEĽA PO PASCHE – OTCOV PRVÉHO NICEJSKÉHO SNEMU
Naši otcovia, svätý Epifanios, cyperský biskup a Germanos, konštantínopolský patriarcha

10:45

Sv. liturgia

Liturgický program na týždeň po Nedeli o samaritánke - DEDAČOV

Liturgický program na týždeň po Nedeli o samaritánke - DEDAČOV


Pondelok
29.4.

Deviati svätí mučeníci z Kyzika
Prepodobný Memnón Divotvorca

 

Utorok
30.4.

Svätý apoštol Jakub, brat svätého Jána Teológa

Streda
1.5.

Zakončenie Polovice Päťdesiatnice

Svätý prorok Jeremiáš

 

Štvrtok
2.5.

Svätý Atanáz Veľký, alexandrijský patriarcha

15:30
17:00

Sviatosť zmierenia
Sv. liturgia

Piatok
3.5.

Odchod do večnosti prepodobného otca Teodóza
Zdržanlivosť od mäsa
Prvý piatok
Svätí mučeníci Timotej a Maura

 

Sobota
4.5.

Svätá prepodobná mučenica Pelágia

 

Nedeľa
5.5.

ŠIESTA
NEDEĽA PO PASCHE –
O SLEPOM

Svätá mučenica Irena Prepodobného otca Nikefora, igumena Médikiovho monastiera

10:00

Sv. liturgia

Liturgický program na týždeň po Nedeli o porazenom - DEDAČOV

Liturgický program na týždeň po Nedeli o porazenom - DEDAČOV


Pondelok
22.4.

Prepodobný otec Teodor Sykeónsky

 

Utorok
23.4.

Svätý a slávny veľkomučeník, triumfátor a divotvorca Juraj

myrovanie

17.00

Sv. liturgia

Streda
24.4.

Polovica Päťdesiatnice

Svätý mučeník Sáva Stratilat

 

Štvrtok
25.4.

Svätý apoštol a evanjelista Marek

 

Piatok
26.4.

Svätý hieromučeník Bazil, amázijský biskup

Zdržanlivosť od mäsa

 

Sobota
27.4.

Svätý hieromučeník Simeon, Pánov príbuzný

PÚŤ NA DEVÍN

 

Nedeľa
28.4.

PIATA NEDEĽA PO PASCHE – O SAMARITÁNKE

Svätí apoštoli Jasón a Sósipatros
Svätí mučeníci Dadas, Maxim a Kvintilián

9:00

Sv. liturgia