Odkazy

 

 

 

 

 

 

Štatistika návštevnosti

TOPlist

Liturgický program na týždeň od 27.06. do 03.07.2016

DEDAČOV


Pondelok
27.06.

Náš prepodobný otec
Samson Pohostinný

 

Utorok
28.06.

Prenesenie pozostatkov svätých nezištníkov Kýra a Jána.

 

Streda
29.06.

Svätí, slávni a znamenití hlavní apoštoli Peter a Pavol

Prikázaný sviatok
Myrovanie

15:30
17:00

Spoveď
Sv. liturgia slovenská

Štvrtok
30.06.

Zbor svätých, slávnych a znamenitých dvanástich apoštolov

 

Piatok
01.07.

Svätí nezištníci a divotvorcovia Kozma a Damián
Prvý piatok
Zdržanlivosť od mäsa

 

Sobota
02.07.

Uloženie úctyhodného rúcha našej presvätej Vládkyne a Bohorodičky v Blachernách

 

Nedeľa
03.07.

7. nedeľa po Pädesiatnici

 

8:00

Sv. liturgia

Liturgický program na týždeň od 20.06. do 26.06.2016

DEDAČOV

Pondelok
20.06.

Svätý hieromučeník Metod,
patarský biskup

 

Utorok
21.06.

Svätý mučeník Julián Tarzský

Streda
22.06.

Svätý hieromučeník Eusebios, samosatský biskup

 

Štvrtok
23.06.

Svätá mučenica Agripína

 

Piatok
24.06.

Narodenie úctyhodného a slávneho Pánovho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána

Voľnica
Myrovanie

16:30

Sv. liturgia

Sobota
25.06.

Svätá prepodobný
mučenica Febrónia

 

Nedeľa
26.06.

6. nedeľa po Pädesiatnici

Zbierka Dobročinné diela Sv. Otca

o. arcibiskup Ján – Dubník

 

9:00

Sv. liturgia

Liturgický program na týždeň od 13.05. do 19.06.2016

DEDAČOV

Pondelok
13.06.

Svätá mučenica Akvilína

 

Utorok
14.06.

Svätý prorok Elizeus

17:00

Moleben k Božskému srdcu
Sv. liturgia

Streda
15.06.

Svätý prorok Amos

 

Štvrtok
16.06.

Náš otec svätý Tychón Divotvorca, amatuntský biskup

 

Piatok
17.06.

Sv. muč. Manuel, Sabel a Izmael

Zdržanlivosť od mäsa

Sobota
18.06.

Svätý mučeník Leontios

 

Nedeľa
19.06.

5. nedeľa po Pädesiatnici

 

Kňazské vysviacky o 10:00 v Ľutine

9:00

Sv. liturgia

Liturgický program na týždeň od 06. do 12.06.2016

DEDAČOV

Pondelok
06.06.

 

Náš prepodobný
otec Bessarión Divotvorca

 

Utorok
07.06.

Svätý hieromučeník Teodot Ankyrský

Streda
08.06.

Prenesenie pozostatkov svätého veľkomučeníka Teodora Tiróna

 

Štvrtok
09.06.

Náš otec svätý Cyril,
alexandrijský arcibiskup

17:30
18:00

Moleben k Božskému srdcu
Sv. liturgia

Piatok
10.06.

Svätý hieromučeník Timotej,
pruský biskup

Zdržanlivosť od mäsa

 

Sobota
11.06.

Svätí apoštoli Bartolomej a Barnabáš

 

Environmentálny deň

Nedeľa
12.06.

4. nedeľa po Pädesiatnici

Diakonská vysviacka o 10:00 v PO

9:15

Sv. liturgia

Liturgický program na týždeň od 30.05. do 05.06.2016

DEDAČOV

Pondelok
30.05.

Náš prepodobný otec Izák,
igumen Dalmatovho kláštora

Utorok
31.05.

Svätý apoštol Hermas

Streda
01.06.

Svätý mučeník Justín Filozof
a spoločníci

 

Štvrtok
02.06.

Náš otec svätý Nikefor Vyznávač, konštantínopolský patriarcha

 

Piatok
03.06.

Sviatok nášho najsladšieho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista,
milujúceho ľudí

Myrovanie
Voľnica

16:30
18:00

Spoveď
Sv. liturgia

Sobota
04.06.

Náš otec svätý Metrofanes, konštantínopolský patriarcha

 

Nedeľa
05.06.

3. nedeľa po Pädesiatnici

8:00

Sv. liturgia