Odkazy

 

 

 

 

 

 

Štatistika návštevnosti

TOPlist

Liturgický program na týždeň od 23.05. do 29.05.2016

DEDAČOV

Pondelok
23.05.

 

Náš prep. otec a vyznávač Michal, synadský biskup

Začiatok Petropavlovského pôstu

 

Utorok
24.05.

Náš prepodobný otec Simeon z Obdivuhodného vrchu. Prepodobný Nikita Stĺpnik, perejaslavský divotvorca.

Streda
25.05.

Tretie nájdenie úct. hlavy sv. a slávneho Pánovho pr., predchodcu a krstiteľa Jána.

 

Štvrtok
26.05.

Slávnostná poklona prečistým tajomstvám tela a krvi nášho Pána Ježiša Krista

Myrovanie
Odporúčaný sviatok

- - -
9:30
- - -

17:00

- - - - - - - - - -
SV. LITURGIA
NA NÁMESTÍ v HN
- - - - - - - - - -
Sv. liturgia slovenská

Piatok 27.05.

 

Svätý hieromučeník Terapont

Zdržanlivosť od mäsa

 

Sobota
28.05.

Náš prepodobný otec Nikita, chalcedónsky biskup.

 

Nedeľa
29.05.

2. nedeľa po Pädesiatnici

Svätá prepodobná mučenica Teodózia, panna

10:00

Sv. liturgia

Liturgický program na týždeň od 16.05. do 22.05.2016

DEDAČOV

Pondelok
16.05.

 

Pondelok Svätého Ducha

Odporúčaný sviatok

16:00

Sv. liturgia

Utorok
17.05.

Svätý apoštol Andronik

Streda
18.05.

Svätý mučeník Teodot z Ankyry

 

Štvrtok
19.05.

Svätý hieromučeník Patrik, pruský biskup, a spoločníci

 

Piatok
20.05.

 

Svätý mučeník Tallelaios

 

Voľnica

 

Sobota
21.05.

 

Svätí veľkí králi a apoštolom rovní Konštantín a Helena

Zakončenie sviatku Pädesiatnice

Púť do Krakova

 

Nedeľa
22.05.

1. nedeľa po Pädesiatnici –
Všetkých svätých

Svätý mučeník Bazilisk

9:00

Sv. liturgia

Liturgický program na týždeň od 09.05. do 15.05.2016

DEDAČOV

Pondelok
09.05.

Prenesenie úct. pozostatkov nášho o. sv. Mikuláša Divotvorcu z Myry
do mesta Bari

 

Utorok
10.05.

Svätý apoštol Šimon Horlivec

Kňazský deň v Ľutine

Streda
11.05.

Založenie Konštantínopola
Svätý hieromučeník Mókios

 

Štvrtok
12.05.

Naši o. sv. Epifanios, cyperský biskup, a sv. Germanos, konštantínopolský patriarcha

 

Piatok 13.05.

Svätá mučenica Glykéria
Zakončenie sviatku Nanebovstúpenia
Zdržanlivosť od mäsa

 

Sobota
14.05.

5. zádušná sobota

Svätý mučeník Izidor

8:00

Sv. liturgia
zádušná s panychídou

Nedeľa
15.05.

Nedeľa svätej Päťdesiatnice

Zostúpenie
Sv. Ducha

myrovanie

9:00

Sv. liturgia

Liturgický program na týždeň od 02.05. do 08.05.2016

DEDAČOV

Pondelok
02.05.

Náš otec svätý Atanáz Veľký

Utorok
03.05.

Svätí mučeníci Timotej a Maura

Streda
04.05.

Svätá mučenica Pelágia

Zakončenie Paschy

 

Štvrtok
05.05.

Nanebovstúpenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista

prikázaný sviatok
myrovanie

16:30
18:00

Spoveď
Sv. liturgia

06.05.

Svätý, spravodlivý a veľmi trpezlivý Jób

Prvý piatok

Zdržanlivosť od mäsa

 

Sobota
07.05.

Spomienka na znamenie úct. Kríža, ktoré sa ukázalo na nebi vo sv. meste Jeruzaleme

 

Nedeľa
08.05.

7. nedeľa po Pasche –
svätých otcov prvého ekum. nicejského snemu

 

Zbierka: Katolícke masmédiá

9:00

Sv. liturgia

Liturgický program na týždeň od 25.04. do 01.05.2016

DEDAČOV

Pondelok
25.04.

Svätý apoštol a evanjelista Marek

 

Utorok
26.04.

Svätý hieromučeník Bazil,
amázijský biskup

 

Streda
27.04.

Svätý hieromučeník Simeon,
Pánov príbuzný
Odovzdanie Polovice Päťdesiatnice

 

Štvrtok
28.04.

Svätí apoštoli Jasón a Sósipatros

17:00

Sv. liturgia

Piatok 29.04.

 

Deviati svätí mučeníci z Kyzika

Zdržanlivosť od mäsa

 

Sobota
30.04.

Svätý apoštol Jakub,
brat svätého Jána Teológa

 

Nedeľa
01.05.

 

 

6. nedeľa po Pasche –
o slepom

 

Prvé sväté prijímanie

7:30

Sv. liturgia