Odkazy

 

 

 

 

 

 

Štatistika návštevnosti

TOPlist

Liturgický program na týždeň od 18.04. do 24.04.2016

DEDAČOV

Pondelok
18.04.

Náš prep. otec Ján, učeník svätého Gregora Dekapolitu

 

Utorok
19.04.

Náš prepodobný otec Ján zo Starej Lavry

 

Streda
20.04.

Polovica Päťdesiatnice

Náš prepodobný otec Teodor Trichinas

 

Štvrtok
21.04.

Svätý hieromučeník Január a spoločníci

 

Piatok
22.04.

 

Náš prepodobný otec Teodor Sykeónsky

Zdržanlivosť od mäsa

 

Sobota
23.04.

Svätý a slávny veľkomučeník,
triumfátor a divotvorca Juraj

odporúčaný sviatok

8:30

Sv. liturgia

Nedeľa
24.04.

5. nedeľa po Pasche –
o Samaritánke

 

Celoeurópska zbierka na pomoc Ukrajine

9:00

Sv. liturgia

Liturgický program na týždeň od 11.04. do 17.04.2016

DEDAČOV

Pondelok
11.04.

Svätý hieromučeník Antipas, biskup ázijského Pergama

 

Utorok
12.04.

Náš prepodobný otec a vyznávač Bazil, parijský biskup

 

Streda
13.04.

Svätý hieromučeník Artemón a spoločníci

Štvrtok
14.04.

Náš otec svätý Martin Vyznávač, rímsky pápež

18:00

Sv. liturgia slovenská

15.04.

Svätí apoštoli Aristarch,
Pudent a Trofim

Zdržanlivosť od mäsa

 

Sobota
16.04.

Sväté mučenice a panny Agapa, Irena a Chionia

 

Nedeľa
17.04.

 

4. nedeľa po Pasche –
o porazenom

 

Zbierka Seminár I.

9:00

Liturgický program na týždeň od 04.04. do 10.04.2016

DEDAČOV


Pondelok
04.04.

Naši prepodobní otcovia Jozef Hymnograf a Juraja z Maley

 

Utorok
05.04.

Svätí mučeníci Teodul,
Agatopod a spoločníci

 

Streda
06.04.

Náš otec svätý Eutychios, konštantínopolský arcibiskup

 

Štvrtok
07.04.

Náš prepodobný otec Juraj,
mytilénsky biskup

17:00

Sv. Liturgia

Piatok
08.04.

Svätí apoštoli Herodión, Agabus, Rúfus, Asynkrit, Flegont a Hermés

Zdržanlivosť od mäsa

 

Sobota
09.04.

Svätý mučeník Eupsychios

 

Nedeľa
10.04.

3. nedeľa po Pasche –
o myronosičkách

9:00

Sv. Liturgia

Liturgický program na Veľký týždeň

DEDAČOV

Pondelok
21.03.

Svätý a veľký pondelok

 

Utorok
22.03.

Svätý a veľký utorok

 

Streda
23.03.

 

Svätá a veľká streda

Zdržanlivosť od mäsa

 

Štvrtok
24.03.

 

Svätý a veľký štvrtok

17:30

Sv. liturgia Bazila
Veľkého s večierňou

Piatok
25.03.

Veľký piatok

Zvestovanie našej presvätej Vládkyni, Bohorodičke Márii,
vždy Panne

Zbierka Boží hrob
Prikázaný sviatok
Prísny pôst

15:00

Sv. liturgia Jána Zlatoústeho s Veľkou večierňou a uložením pláštenice do hrobu

Sobota
26.03.

Svätá a veľká sobota

Nedeľa
27.03.

SVÄTÁ A VEĽKÁ
NEDEĽA PASCHY

SVETLÉ KRISTOVO VZKRIESENIE

Prikázaný sviatok
Myrovanie

Zmena času 2:00 h 03:00 h

6:00

 

7:00

Utiereň Vzkriesenia

s požehnaním jedál

Sv. liturgia slovenská

Pondelok
28.03.

Svetlý pondelok

Prikázaný sviatok
Deň prac. pokoja

9:30

Sv. liturgia, obchod okolo chrámu

Utorok 29.03.

Svetlý utorok

16:00

Sv. liturgia

Liturgický program na týždeň od 14.03. do 20.03.2016

D E D A Č O V

Pondelok
14.03.

Náš prepodobný otec Benedikt

 

Utorok
15.03.

Svätý muč. Agapios a s ním
ďalší šiesti mučeníci

 

Streda
16.03.

 

Svätí mučeníci Sabinus a Papas

Zdržanlivosť od mäsa

 

Svedectvo Patrika a Nancy Lattových HE-Dubník 16:30

Štvrtok
17.03.

Náš prepodobný otec Alexej,
Boží človek

15:30
17:00

Spoveď
Sv. liturgia slovenská

Piatok
18.03.

 

Koniec  Štyridsiatnice

Náš otec svätý Cyril,
jeruzalemský arcibiskup

Zdržanlivosť od mäsa

 

Sobota
19.03.

Lazárova sobota

Svätí mučeníci Chryzant a Dária

 

Nedeľa
20.03.

Kvetná nedeľa

Naši prepodobní otcovia, ktorých Saracéni pozabíjali
v kláštore svätého Sávu

Požehnanie ratolestí
Myrovanie

9:00

Sv. liturgia