Odkazy

 

 

 

 

 

 

Štatistika návštevnosti

TOPlist

Liturgický program na týždeň od 01.02. do 07.02.2016

 

D E D A Č O V


Pondelok
1.02.

 

Predprazdenstvo Stretnutia nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista
Svätý mučeník Tryfón

16:00

Sv. liturgia
Myrovanie
Požehnanie sviec

Utorok
2.02.

Stretnutie nášho Pána, Boha a Spasiteľa
Ježiša Krista

Myrovanie
Požehnanie sviec

 

Streda
3.02.

 

Svätý a spravodlivý Simeon Bohopríjemca
a prorokyňa Anna

 

Štvrtok
4.02.

 

Náš prepodobný
otec Izidor Peluzijský

 

Piatok
5.02.

 

Svätá mučenica Agáta

Prvý piatok
Zdržanlivosť od mäsa

 

Sobota
6.02.

 

Syropôstna sobota

Náš prepodobný otec Bukol, smyrniansky biskup

 

Nedeľa
7.02.

 

SYROPÔSTNA NEDEĽA -
o vyhnaní Adama z raja

Náš prepodobný otec Partenios, lampsacký biskup

9:00

Sv. liturgia

Liturgický program na týždeň od 25.01.2016

D E D A Č O V

Pondelok
25.01.

Náš otec svätý Gregor Teológ, konštantínopolský arcibiskup

 

Utorok
26.01.

Náš prepodobný otec Xenofont, jeho manželka Mária a synovia

 

Streda
27.01.

Prenesenie úctyhodných pozostatkov nášho otca
sv. Jána Zlatoústeho

 

Štvrtok
28.01.

Náš prepodobný otec
Efrém Sýrsky

Piatok
29.01.

Traja sv. svätitelia,
veľkí veľkňazi
Bazil Veľký,
Gregor Teológ
Ján Zlatoústy

15:30
17:00

Spoveď
Sv. Liturgia

Sobota
30.01.

Zádušná sobota

 

Nedeľa
31.01.

MÄSOPÔSTNA NEDEĽA
– predpôstne obdobie

Svätí divotvorcovia a nezištníci Kýros a Ján

9:00

Sv. Liturgia

Liturgický program na týždeň od 18.01.2016

D E D A Č O V

Pondelok
18.01.

Naši otcovia svätý Atanáz a svätý Cyril, alexandrijskí arcibiskupi

 

Utorok
19.01.

Náš prepodobný otec
Makarios Egyptský

 

Streda
20.01.

Náš prepodobný a bohonositeľský otec Eutymios Veľký

 

Štvrtok
21.01.

Náš prepodobný otec Maxim Vyznávač

17:00

Sv. Liturgia

Piatok
22.01.

Svätý apoštol Timotej.
Svätý prepodobný mučeník Anastáz Perzský

 

Sobota
23.01.

Svätý hieromučeník Klement, ankyrský biskup
Svätý mučeník Agatangel

 

Nedeľa
24.01.

NEDEĽA
O MÁRNOTRATNOM SYNOVI
– predpôstne obdobie

Naša prepodobná matka Xénia Rímska

Zbierka: GTF PU
+ Cirkevné školy

9:30

Sv. Liturgia

Liturgický program na týždeň od 11.01.2016

D E D A Č O V

Pondelok
11.1.

Posviatok Bohozjavenia
Prepodobný otec Teodóz

 

Utorok
12.1.

Posviatok Bohozjavenia
Svätá mučenica Tatiana

 

Streda
13.1.

Posviatok Bohozjavenia
Svätí mučeníci Hermyl a Stratonik

 

Štvrtok
14.1.

Odovzdanie sviatku Bohozjavenia

17:00

Sv. liturgia

Piatok
15.1.

Prepodobní otcovia Pavol Tébsky a Ján Chatrčník
Zdržanlivosť od mäsa

 

Sobota
16.1.

Poklona úctyhodným reťaziam svätého a všechválneho apoštola Petra

 

Nedeľa
17.1.

NEDEĽA o mýtnikovi a farizejovi

Prepodobný a bohonositeľský otec Anton Veľký

9:00

Sv. liturgia

Liturgický program na týždeň od 04.01. do 10.01.2016

D E D A Č O V

Pondelok
4.1.

Predsviatok Bohozjavenia
Zbor svätých sedemdesiatich apoštolov

 

Utorok
5.1.

Svätá veľkomučenica Anastázia
Predvečer Bohozjavenia

Prísny pôst

Streda
6.1.

BOHOZJAVENIE NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA

Prikázaný sviatok
Myrovanie

8:30

Sv. liturgia, svätenie vody

Štvrtok
7.1.

Zhromaždenie k svätému a slávnemu Pánovmu prorokovi, predchodcovi a krstiteľovi Jánovi
Posviatok Bohozjavenia

 

 

Piatok
8.1.

Posviatok Bohozjavenia
Prepodobný otec Juraj Chozebita a prepodobný Emilián Vyznávač
Zdržanlivosť od mäsa

 

 

Sobota
9.1.

Sobota po Bohozjavení
Svätý mučeník Polyeukt

 

 

Nedeľa
10.1.

NEDEĽA Po Bohozjavení

Svätý Gregor, nysský biskup

9:30

Sv. liturgia