Odkazy

 

 

 

 

 

 

Štatistika návštevnosti

TOPlist

Liturgický program na týždeň od 02.01. do 08.01.2017

L A C K O V C E


Pondelok
02.01.

 

Náš svätý otec Silvester, rímsky pápež

 

Utorok
03.01.

 

Svätý prorok Malachiáš

 

Streda
04.01.

 

Zbor svätých sedemdesiatich apoštolov

 

Spoveď chorých

Štvrtok
05.01.

Predvečer Bohozjavenia
Svätí mučeníci Teopempt a Teónas

Prísny pôst

Piatok
06.01.

Sväté Bohozjavenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista

prikázaný sviatok, voľnica, myrovanie, deň pracovného pokoja

Sobota
07.01.

Zhromaždenie k svätému a slávnemu Pánovmu prorokovi, predchodcovi a krstiteľovi Jánovi

 

Nedeľa
08.01.

Nedeľa po Bohozjavení
Náš prep. otec Juraj Chozebita

7:30

Sv. liturgia