Odkazy

 

 

 

 

 

 

Štatistika návštevnosti

TOPlist

Liturgický program na týždeň od 30.01. do 05.02.2017

LACKOVCE


Pondelok
30.01.

Traja sv. svätitelia, veľkí veľkňazi Bazil Veľký, Gregor Teológ
a Ján Zlatoústy

Odporúčaný sviatok

 

Utorok
31.01.

Svätí divotvorcovia
a nezištníci Kýros a Ján

 

Streda
01.02.

Predprazdenstvo Stretnutia nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista

 

Štvrtok
02.02.

Stretnutie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista

Odporúčaný sviatok
Požehnanie sviec
Myrovanie

 

Piatok
03.02.

Svätý a spravodlivý Simeon Bohopríjemca a prorokyňa Anna

1. piatok mesiaca

Zdržanlivosť od mäsa

 

Sobota
04.02.

Náš prepodobný
otec Izidor Peluzijský

 

Nedeľa
05.02.

Nedeľa
o mýtnikovi
a farizejovi

 

Liturgický program na týždeň od 16.01. do 22.01.2017

L A C K O V C E


Pondelok
16.01.

Poklona úctyhodným reťaziam svätého a znamenitého apoštola Petra

 

Utorok
17.01.

Náš prepodobný a bohonositeľský
otec Anton Veľký

 

Streda
18.01.

Naši otcovia svätý Atanáz a svätý Cyril, alexandrijskí arcibiskupi

Štvrtok
19.01.

Náš prepodobný otec
Makarios Egyptský

Piatok
20.01.

Náš prepodobný a bohonositeľský
otec Eutymios Veľký

Voľnica

 

Sobota
21.01.

Náš prepodobný otec
Maxim Vyznávač

 

Nedeľa
22.01.

31. nedľa po Pädesiatnici

Zbierka: GTF PU + Cirkevné školy

 

Liturgický program na týždeň od 02.01. do 08.01.2017

L A C K O V C E


Pondelok
02.01.

 

Náš svätý otec Silvester, rímsky pápež

 

Utorok
03.01.

 

Svätý prorok Malachiáš

 

Streda
04.01.

 

Zbor svätých sedemdesiatich apoštolov

 

Spoveď chorých

Štvrtok
05.01.

Predvečer Bohozjavenia
Svätí mučeníci Teopempt a Teónas

Prísny pôst

Piatok
06.01.

Sväté Bohozjavenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista

prikázaný sviatok, voľnica, myrovanie, deň pracovného pokoja

Sobota
07.01.

Zhromaždenie k svätému a slávnemu Pánovmu prorokovi, predchodcovi a krstiteľovi Jánovi

 

Nedeľa
08.01.

Nedeľa po Bohozjavení
Náš prep. otec Juraj Chozebita

7:30

Sv. liturgia

Liturgický program na týždeň od 19.12. do 27.12.2016

LACKOVCE

Pondelok
19.12.

Svätý mučeník Bonifác

Utorok
20.12.

Svätý hieromučeník Ignác Bohonositeľ

Predsviatok Narodenia

Streda
21.12.

Svätá mučenica Juliána

Predsviatok Narodenia

 

Štvrtok
22.12.

Svätá veľkomučenica Anastázia

Predsviatok Narodenia

Piatok
23.12.

Desiati svätí mučeníci z Kréty

Predsviatok Narodenia

Zdržanlivosť od mäsa

 

Sobota
24.12.

Predvečer Narodenia Pána

Zdržanlivosť od mäsa

8:00

20:00

Sv. liturgia

Veľké povečerie s lítiou

Nedeľa
25.12.

Narodenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa
Ježiša Krista

Myrovanie

 

 

Pondelok
26.12.

Zhromaždenie k presvätej Bohorodičke
Prikázaný sviatok
Deň pracovného pokoja

7:30

Sv. liturgia

Utorok
27.12.

Svätý ap., prvomuč. a archidiakon Štefan

Liturgický program na týždeň od 12.12. do 18.12.2016

LACKOVCE


Pondelok
12.12.

Náš prepodobný otec Spiridon Divotvorca, trimituntský biskup

 

Utorok
13.12.

Svätí mučeníci Eustratios, Auxencius, Eugen, Mardarios a Orest

 

Streda
14.12.

Svätí mučeníci Tyrsos, Leukios, Filemon, Apollónios a Kallinik

Štvrtok
15.12.

Svätý hieromučeník Eleuterios

Piatok
16.12.

Svätý prorok Aggeus

Zdržanlivosť od mäsa

 

Spoveď chorých

Sobota
17.12.

Svätý prorok Daniel
Traja svätí mládenci Ananiáš,
Azariáš a Mízael

 

Nedeľa
18.12.

Nedeľa
svätých otcov