Odkazy

 

 

 

 

 

 

Štatistika návštevnosti

TOPlist

Liturgický program na týždeň od 05.12. do 11.12.2016

Lackovce


Pondelok
05.12.

Náš prepodobný a bohonositeľský otec Sáva Posvätený

 

Utorok
06.12.

Náš otec svätý Mikuláš Divotvorca, arcibiskup
lykijskej Myry

Streda
07.12.

Náš otec svätý Ambróz, milánsky biskup

 

Štvrtok
08.12.

Počatie Presvätej Bohorodičky
svätou Annou

Prikázaný sviatok
Myrovanie

Piatok
09.12.

Náš prepodobný otec Patapios

Zdržanlivosť od mäsa

 

Sobota
10.12.

Svätí mučeníci Ménas,
Hermogenés a Eugraf

 

Nedeľa
11.12.

Nedeľa sv. Praotcov

7:30

Sv. liturgia

Liturgický program na týždeň od 28.11. do 04.12.2016

Lackovce

Pondelok
28.11.

Prepodobný mučeník Štefan Nový

Utorok
29.11.

Svätý mučeník Paramon

Streda
30.11.

Svätý a znamenitý apoštol
Andrej Prvopovolaný

Štvrtok
01.12.

Svätý prorok Nahum

Piatok
02.12.

Svätý prorok Habakuk

  1. piatok mesiaca

Zdržanlivosť od mäsa

 

Sobota
03.12.

Svätý prorok Sofoniáš

 

Nedeľa
04.12.

29. nedeľa po Päťdesiatnici

 

Liturgický program na týždeň od 21.11. do 27.11.2016

Lackovce

Pondelok
21.11.

VSTUP NAŠEJ PRESVÄTEJ VLÁDKYNE, BOHORODIČKY MÁRIE, VŽDY PANNY, DO CHRÁMU

Odporúčaný sviatok
Požehnanie detí
Myrovanie

Utorok
22.11.

Posviatok Vstupu
Svätý apoštol Filemon a spoločníci

 

Streda
23.11.

Posviatok Vstupu
Naši otcovia svätý Amfilochios, ikonijský biskup, a Gregor, akragantský biskup

 

Štvrtok
24.11.

Posviatok Vstupu
Svätá veľkomučenica Katarína
Svätý veľkomučeník Merkúr

 

Piatok
25.11.

Odovzdanie sviatku Vstupu
Naši otcovia, hieromučeníci svätý Kliment, rímsky pápež, a svätý Peter, alexandrijský biskup

Zdržanlivosť od mäsa

 

Sobota
26.11.

Náš prepodobný otec Alypios Stĺpnik
Posvätenie chrámu svätého veľkomučeníka Juraja, ktorý je v Kyjeve pred bránami svätej Sofie

 

Nedeľa
27.11.

27. nedeľa po Päťdesiatnici
Svätý mučeník Jakub Perzský

Jesenná zbierka na Charitu

Liturgický program na týždeň od 14.11. do 20.11.2016

Lackovce

Pondelok
14.11.

Svätý a všechválny apoštol Filip

Utorok
15.11.

Svätí mučeníci a vyznávači Gurias, Samónas a Habib

Začiatok Filipovky

Streda
16.11.

Svätý apoštol a evanjelista Matúš

 

Štvrtok
17.11.

Náš otec svätý Gregor Divotvorca, neocézarejský biskup

Oslava sviatku bl. matky JOZAFATY vo farnosti

 

Piatok
18.11.

 

Svätí mučeníci Platón a Roman

Zdržanlivosť od mäsa

 

Sobota
19.11.

Svätý prorok Abdiáš
Svätý mučeník Barlaam

 

Nedeľa
20.11.

26. nedeľa po Päťdesiatnici
Predsviatok
Vstupu presvätej Bohorodičky do chrámu
Zakončenie
ROKA MILOSRDENSTVA

 

Liturgický program na týždeň od 07.11. do 13.11.2016

LACKOVCE


Pondelok
07.11.

Tridsiati traja svätí mučeníci z Melitíny

 

Utorok
08.11.

Zhromaždenie k veľvojvodcovi Michalovi a ďalším beztelesným silám

 

Streda
09.11.

Naša prepodobná matka Matróna

 

Štvrtok
10.11.

Svätí apoštoli Erast, Olympas,
Rodión a spoločníci

 

Piatok
11.11.

 

Svätí muč. Ménas, Viktor a Vincent

Zdržanlivosť od mäsa

 

Sobota
12.11.

Náš otec svätý Ján Milosrdný, alexandrijský patriarcha

8:00

Sv. liturgia, panychídy

Nedeľa
13.11.

25. nedeľa po Päťdesiatnici

7:30

Sv. liturgia