Odkazy

 

 

 

 

 

 

Štatistika návštevnosti

TOPlist

Liturgický program na týždeň od 31.10. do 06.11.2016

LACKOVCE


Pondelok
31.10.

Svätí apoštoli Stachys,
Amplias a spoločníci

 

Utorok
01.11.

Svätí divotvorcovia a nezištníci Kozma a Damián

Deň prac. pokoja

 

Streda
02.11.

Svätí mučeníci Akindyn, Pegasios, Aftonios, Elpidéfor a Anempodist

 

Štvrtok
03.11.

Svätí mučeníci biskup Akepsimas, presbyter Jozef a diakon Aitalas

 

Piatok
04.11.

 

Náš prep. otec Joannikios

Zdržanlivosť od mäsa

 

Sobota
05.11.

Svätí mučeníci Galaktión a Epistéma

8:00

Sv. liturgia
† HRAMOTY (panychída)

Nedeľa
06.11.

22. nedeľa po Päťdesiatnici

Zbierka: podporný fond II.

 

Liturgický program na týždeň od 24.10. do 30.10.2016

L A C K O V C E


Pondelok
24.10.

Svätý mučeník Aretas a spoločníci

 

Utorok
25.10.

Svätí mučeníci a notári
Marcián a Martyrios

 

Streda
26.10.

Svätý a slávny veľkomučeník
Demeter Myromvonný

 

Štvrtok
27.10.

Svätý mučeník Nestor

 

Piatok
28.10.

 

Svätí muč. Terencius a Neonilla

Zdržanlivosť od mäsa

Sobota
29.10.

Svätá prep. mučenica Anastázia

 

Nedeľa
30.10.

23. nedeľa po Päťdesiatnici

Zmena času 03:00 h.       02:00 h.

7:30

Sv. liturgia

Liturgický program na týždeň od 17.10. do 23.10.2016

LACKOVCE


Pondelok
17.10.

Svätý prorok Ozeáš

Utorok
18.10.

Svätý apoštol a evanjelista Lukáš

 

Streda
19.10.

Náš prepodobný otec Ján Rilský

Štvrtok
20.10.

Svätý veľkomučeník Artemios

Piatok
21.10.

Náš prepodobný otec Hilarión Veľký

Zdržanlivosť od mäsa

 

Sobota
22.10.

Svätý apoštolom rovný Aberkios Divotvorca, hierapolský biskup

 

Nedeľa
23.10.

22. nedeľa po Päťdesiatnici

Zbierka: MISIE

 

Liturgický program na týždeň od 10.10. do 16.10.2016

L A C K O V C E

 


Pondelok
10.10.

Svätí mučeníci Eulampios a Eulampia

 

Utorok
11.10.

Svätý apoštol Filip,
jeden zo siedmich diakonov

 

Streda
12.10.

Svätí muč. Probus, Tarach a Andronik

Štvrtok
13.10.

Svätí mučeníci Karpos,
Papyl a Agatonika

Piatok
14.10.

 

Svätí mučeníci Nazarios, Gerbasios, Protasios a Celzius

Zdržanlivosť od mäsa

Sobota
15.10.

Náš prep. otec Eutymios Nový

 

Nedeľa
16.10.

22. nedeľa po Päťdesiatnici

Liturgický program na týždeň od 03.10. do 09.10.2016

L A C K O V C E

 


Pondelok
03.10.

Svätý hieromučeník Dionýz Areopagita

Utorok
04.10.

Svätý hieromučeník Hierotej,
aténsky biskup

 

Streda
05.10.

Svätá mučenica Charitína

 

Štvrtok
06.10.

Svätý a slávny apoštol Tomáš

 

Piatok
07.10.

 

Svätí mučeníci Sergej a Bakchus

Zdržanlivosť od mäsa

 

Sobota
08.10.

Naša prepodobná matka Pelágia

 

Nedeľa
09.10.

21. nedeľa po Päťdesiatnici

7:30

Sv. liturgia