Odkazy

 

 

 

 

 

 

Štatistika návštevnosti

TOPlist

Liturgický program na týždeň od 26.09. do 02.10.2016

L A C K O V C E

 


Pondelok
26.09.

Odchod do večnosti svätého apoštola a evanjelistu
Jána Teológa

 

Utorok
27.09.

Svätý mučeník Kallistrat
a jeho spoločníci

 

Streda
28.09.

Náš prepodobný otec a vyznávač Charitón

 

Štvrtok
29.09.

Náš prepodobný otec Kyriak Pustovník

 

Piatok
30.09.

 

Svätý hieromučeník Gregor, biskup Veľkého Arménska

Zdržanlivosť od mäsa

Sobota
01.10.

Presvätá Bohorodička Ochrankyňa

Odporúčaný sviatok
Myrovanie

Nedeľa
02.10.

20. nedeľa po Päťdesiatnici

Liturgický program na týždeň od 19.09. do 25.09.2016

Lackovce

 

Pondelok
19.09.

Svätí mučeníci Trofim,
Sabbatios a Dorymedont

 

Utorok
20.09.

A  Svätý veľkomučeník
Eustatios a spoločníci

 

Streda
21.09.

Odovzdanie sviatku Povýšenia úctyhodného Kríža
Svätý apoštol Kodrat z Magnézie

 

Štvrtok
22.09.

Svätý hieromučeník Fókas,
sinopský biskup

 

Piatok
23.09.

 

Počatie úctyhodného a slávneho proroka,
predchodcu a krstiteľa Jána

Zdržanlivosť od mäsa

 

Sobota
24.09.

Svätá prvomučenica a apoštolom rovná Tekla

 

Nedeľa
25.09.

19. nedeľa po Päťdesiatnici

 

Liturgický program na týždeň od 12.09. do 18.09.2016

LACkovce

Pondelok
12.09.

Svätý hieromučeník Autonomos

 

Utorok
13.09.

Pamiatka založenia chrámu svätého vzkriesenia Krista a nášho Boha

 

Streda
14.09.

Povýšenie úctyhodného a životodarného Kríža
nad celým svetom

Odporúčaný sviatok
Zdržanlivosť od mäsa
Myrovanie

 

Štvrtok
15.09.

Svätý veľkomučeník Nikita
Presvätá Bohorodička Spolutrpiteľka

Deň pracovného pokoja

 

Piatok
16.09.

Svätá všechválna
veľkomučenica Eufémia

Zdržanlivosť od mäsa

 

Sobota
17.09.

Svätá mučenica Sofia a jej tri dcéry Viera, Nádej a Láska

 

Nedeľa
18.09.

18. nedeľa po Päťdesiatnici

Zbierka Seminár II.

 

Liturgický program na týždeň od 05.09. do 11.09.2016

Lackovce

Pondelok
05.09.

Svätý prorok Zachariáš, otec úctyhodného Jána Predchodcu

 

Utorok
06.09.

Spomienka na zázrak, ktorý vykonal veľvojvodca Michal v Kolosách

 

Streda
07.09.

Predprazdenstvo Narodenia presvätej Bohorodičky. Sv. muč. Sózont

 

Štvrtok
08.09.

Narodenie našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny

Odporúčaný sviatok
Myrovanie

 

Piatok
09.09.

 

Svätí a spravodliví Boží predkovia Joachim a Anna

Zdržanlivosť od mäsa

 

Sobota
10.09.

Sväté mučenice Ménodora,
Métrodora a Nymfodora

 

Nedeľa
11.09.

17. nedeľa Päťdesiatnice

Zbierka na opravu chrámu

7:30

Sv. liturgia

Liturgický program na týždeň od 29.08. do 04.09.2016

Lackovce

 

Pondelok
29.08.

Sťatie úct. hlavy úctyhodného a slávneho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána

Zdržanlivosť od mäsa,
cirkevný i štátny sviatok

 

Utorok
30.08.

Naši otcovia sv. Alexander,
sv. Ján a sv. Pavol Nový,
konštantínopolskí patriachovia

 

Streda
31.08.

Uloženie úctyhodného pásu našej presvätej Vládkyne a Bohorodičky

 

Štvrtok
01.09.

Začiatok indiktu,
nového Cirkevného roka

 

Prvý
piatok
02.09.

 

Sv. muč. Mamant

Zdržanlivosť od mäsa

Sobota
03.09.

Svätý hieromuč. Antim,
nikomédijský biskup

Fatimská sobota v Ľutine

 

Nedeľa
04.09.

16. nedeľa po Päťdesiatnici