Odkazy

 

 

 

 

 

 

Štatistika návštevnosti

TOPlist

Liturgický program na týždeň od 10.04. do 16.04.2017

SOPKOVCE

 

Pondelok

10.04.

Svätý a veľký pondelok

16:30

Sviatosť zmierenia

Utorok

11.04.

Svätý a veľký utorok

 

 

Streda

12.04.

Svätá a veľká streda

 

Zdržanlivosť od mäsa

 

 

Štvrtok

13.04.

Svätý a veľký štvrtok

17:00

Veľká večiereň s liturgiou

sv. Bazila Veľkého

Piatok

14.04.

Svätý a veľký piatok

 

 

Prikázaný sviatok

Prísny pôst

Deň pracovného pokoja

Zbierka: Boží hrob

15:00

Veľká večiereň

s uložením pláštenice

Sobota

15.04.

Svätáa veľká sobota

 

17:00

Veľká večiereň s liturgiou

sv. Bazila Veľkého

 

Nedeľa

16.04.

 

SVÄTÁ A VEĽKÁ

NEDEĽA PASCHY

SVETLÉ KRISTOVO VZKRIESENIE

 

Prikázaný sviatok

Myrovanie

4:00

 

 

9:00

Utiereň vzkriesenia s požehnaním jedál

 

Sv. liturgia

 

Liturgický program na týždeň od 03.04. do 09.04.2017

SOPKOVCE

 

Pondelok

03.04.

 

Náš prepodobný otec a vyznávač Nikita, igumen Médikiovho kláštora

 

 

Utorok

04.04.

Naši prepodobní otcovia Jozef Hymnograf a Juraja z Maley

 

 

Streda

05.04.

Svätí mučeníci Teodul,

Agatopod a spoločníci

 

Zdržanlivosť od mäsa

15:30

17:00

Spoveď

Liturgia  VPD

Štvrtok

06.04.

Náš otec svätý Eutychios, konštantínopolský arcibiskup

   

Piatok

07.04.

Náš prepodobný otec Juraj,

 mytilénsky biskup

Prvý piatok

Zdržanlivosť od mäsa

Koniec štyridsiatnice

 

 

Sobota

08.04.

Svätí apoštoli Herodión, Agabus, Rúfus, Asynkrit, Flegont a Hermés

 

 

 

Nedeľa

09.04.

 

Kvetná nedeľa

 

Myrovanie

Požehnanie ratolestí

 

9:30

Sv. liturgia

 

Liturgický program na týždeň od 27.03. do 02.04.2017

SOPKOVCE

 

Pondelok

27.03.

Naša prepodobná matka Matróna

zo Solúna

 

 

Utorok

28.03.

Naši prepodobní otcovia Hilarión Nový a Štefan Divotvorca

 

 

Streda

29.03.

Náš prep. o. Marek, aretúzsky bis.,

a Cyril, diakon

 

Zdržanlivosť od mäsa

Kajúci kanón Andreja Krétskeho

 

 

Štvrtok

30.03.

Náš prepodobný otec Ján,

autor spisu Rebrík

16:30

17:00

Krížová cesta (Moleben)

Sv. liturgia slovenská

Piatok

31.03.

Náš prepodobný otec Hypatiso, gangriansky biskup

 

Zdržanlivosť od mäsa

 

 

Sobota

01.04.

Naša prepodobná matka

 Mária Egyptská

 

Akatistová sobota

 

 

 

Nedeľa

02.04.

 

Piata pôstna nedeľa

 

9:00

Liturgia sv. Bazila V.

 

 

Liturgický program na týždeň od 13.03. do 19.03.2017

SOPKOVCE

 

Pondelok

13.03.

Prenesenie pozost. nášho otca sv. Nikefora, konštantínopolského patriarchu

 

 

Utorok

14.03.

Náš prepodobný otec Benedikt

 

 

Streda

15.03.

Svätý muč. Agapios a s ním ďalší šiesti mučeníci

 

Zdržanlivosť od mäsa

16:30

 

17:00

Veľkopôstny moleben

Liturgia VPD

Štvrtok

16.03.

Svätí mučeníci Sabinus a Papas

 

 

Piatok

17.03.

Náš prepodobný otec Alexej, Boží človek

 

Zdržanlivosť od mäsa

 

 

Sobota

18.03.

Náš otec svätý Cyril,

jeruzalemský arcibiskup

 

3. zádušná sobota

8:00

Sv. liturgia slovenská

 zádušná

 

Nedeľa

19.03.

 

Tretia pôstna nedeľa

 

9:00

 

 

 

 

 

17:00

 

Liturgia sv. Bazila V.

 

 

Krížová cesta v MsKS

 

 

Liturgický program na týždeň od 27.02. do 05.03.2017

SOPKOVCE

 

 

Pondelok

27.02.

Náš prepodobný otec a vyznávač

Prokop Dekapolita

 

Začiatok Štyridsiatnice

 

 prísny pôst

 

 

Utorok

28.02.

Náš prepodobný otec a vyznávač Bazil, Prokopov spoluaskéta

 

 

Streda

01.03.

Svätá prepodobná mučenica Eudokia

 

Zdržanlivosť od mäsa

15:30

17:00

Spoveď

Liturgia  VPD

Štvrtok

02.03.

Svätý hieromučeník Teodot,

kerynejský biskup

 

 

Piatok

03.03.

Svätí mučeníci Eutropios a jeho spoločníci Kleonik a Bazilisk

 

Prvý piatok

Zdržanlivosť od mäsa

 

 

Sobota

04.03.

Náš prepodobný otec Gerasim

od Jordána

 

 

 

Nedeľa

05.03.

 

Prvá pôstna nedeľa -

nedeľa ortodoxie

Zbierka charita I.

Požehnanie ikon

9:30

Liturgia sv. Bazila V.