Odkazy

 

 

 

 

 

 

Štatistika návštevnosti

TOPlist

Liturgický program na týždeň po Nedeli o Márnotratnom synovi - Sopkovce

Liturgický program na týždeň
po Nedeli o Márnotratnom synovi - Sopkovce

 

Pondelok
28.1.

Prenesenie pozostatkov svätého Jána Zlatoústeho
Prepodobný otec Efrém Sýrsky

 

Utorok
29.1.

Prenesenie pozostatkov svätého hieromučeníka Ignáca Bohonositeľa

 

Streda
30.1.

Traja svätí svätitelia Bazil Veľký, Gregor Teológ a Ján Zlatoústy
Svätý hieromučeník Hippolyt, rímsky pápež
Myrovanie

16:00
17:00

Spoveď
Sv. liturgia

Štvrtok
31.1.

Svätí divotvorcovia a nezištníci Kýros a Ján

 

Piatok
1.2.

Predprazdenstvo Stretnutia Pána
Svätý mučeník Tryfón
Prvý piatok
Zdržanlivosť od mäsa

 

Sobota
2.2.

Stretnutie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista

Myrovanie, svätenie sviec

9:30

 

Sv. liturgia

Nedeľa
3.2.

MÄSOPÔSTNA NEDEĽA

Svätý a spravodlivý Simeon Bohopríjemca a prorokyňa Anna

9:00

Sv. liturgia

Liturgický program na týždeň po Nedeli o mýtnikovi a farizejovi - Sopkovce

Liturgický program na týždeň
po Nedeli o mýtnikovi a farizejovi - Sopkovce

 

Pondelok
21.1.

Prepodobný otec Maxim Vyznávač
Svätý mučeník Neofyt
Svätí mučeníci Eugen, Kandidus, Valerián a Akvila

 

Utorok
22.1.

Svätý apoštol Timotej
Svätý prepodobný mučeník Anastáz Perzský

 

Streda
23.1.

Svätý hieromučeník Klement, ankyrský biskup
Svätý mučeník Agatanel

 

Štvrtok
24.1.

Prepodobná matka Xénia Rímska

 

Piatok
25.1.

Svätý Gregor Teológ, konštantínopolský arcibiskup
Prepodobný otec Xenofont, manželka Mária a synovia
Voľnica

 

Sobota
26.1.

Mäsopôstna sobota – prvá zádušná sobota

7:30

 

Sv. liturgia
Hramoty

Nedeľa
27.1.

NEDEĽA O MÁRNOTRATNOM SYNOVI

Zbierka na GTF PU - KU

9:00

Sv. liturgia

Liturgický program na týždeň po Zachejovej nedeli Sopkovce

Liturgický program na týždeň po Zachejovej nedeli Sopkovce

Pondelok
14.1.

 

Zakončenie sviatku Bohozjavenia

Utorok
15.1.

Prepodobní otcovia Pavol Tébsky a Ján Chatrčník

 

Streda
16.1.

Poklona reťaziam svätého apoštola Petra

 

Štvrtok
17.1.

Prepodobný a bohonositeľný otec Anton Veľký

16:30

Sv. liturgia

Piatok
18.1.

Svätý Atanáz a svätý Cyril, alexandrijskí arcibiskupi

Zdržanlivosť od mäsa

 

Sobota
19.1.

Prepodobný otec Makarios Egyptský

 

Nedeľa
20.1.

NEDEĽA O MÝTNIKOVI A FARIZEJOVI

9:30

Sv. liturgia

 

Liturgický program na týždeň po Narodení Pána Sopkovce

Liturgický program na týždeň po Narodení Pána Sopkovce

 

Pondelok
31.12.

 

Zakončenie sviatku Kristovho Narodenia

15:30
16:00

Sviatosť zmierenia
Sv. liturgia

Utorok
1.1.
2013

OBREZANIE NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA
PAMIATKA SVÄTÉHO BAZILA VEĽKÉHO, ARCIBISKUPA KAPADÓCKEJ CÉZAREI
PRIKÁZANÝ SVIATOK
myrovanie

9:00

Sv. liturgia

Streda
2.1.

Predprazdenstvo Bohozjavenia

Svätý otec Silvester, rímsky pápež

Štvrtok
3.1.

Svätý prorok Malachiáš
Svätý mučeník Gordios

Piatok
4.1.

Zbor svätých sedemdesiatich apoštolov
Prepodobný otec Teoktist, igumen
Voľnica
Prvý piatok

Sobota
5.1.

Predvečer Bohozjavenia
Svätí mučeníci Teopempt a Teónas
Prepodobná Synkletika
Zdržanlivosť od mäsa

9:00

Sv. liturgia

Nedeľa
6.1.

BOHOZJAVENIE NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA

Prikázaný sviatok
Myrovanie

9:30

Sv. liturgia

Svätenie domov

Liturgický program na týždeň po Nedeli Praotcov Sopkovce

Pondelok
17.12.

 

Svätý prorok Daniel; traja svätí mládenci Ananiáš, Azariáš a Mízael

 

 

Utorok
18.12.

Svätý mučeník Sebastián a jeho spoločníci
Stretnutie s prvoprijímajúcimi deťmi o 17:00!!!

 

Streda
19.12.

Svätý mučeník Bonifác

 

Štvrtok
20.12.

Predprazdenstvo Narodenia Ježiša Krista
Svätý hieromučeník Ignác Bohonositeľ

16:30
17:00

Spoveď
Sv. liturgia

Piatok
21.12.

Svätá mučenica Juliána

Zdržanlivosť od mäsa

 

Sobota
22.12.

Sobota pred Kristovým narodením
Svätá veľkomučenica Anastázia

 

Nedeľa
23.12.

NEDEĽA SVÄTÝCH OTCOV

9:00

Sv. liturgia