Odkazy

 

 

 

 

 

 

Štatistika návštevnosti

TOPlist

Liturgický program na týždeň od 02.01. do 08.01.2017

S O P K O V C E


Pondelok
02.01.

 

Náš svätý otec Silvester, rímsky pápež

 

Utorok
03.01.

 

Svätý prorok Malachiáš

 

Streda
04.01.

 

Zbor svätých sedemdesiatich apoštolov

 

Štvrtok
05.01.

Predvečer Bohozjavenia
Svätí mučeníci Teopempt a Teónas

Prísny pôst

14:00

Sv. liturgia Bazila veľkého s večierňou

Piatok
06.01.

Sväté Bohozjavenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista

prikázaný sviatok, voľnica, myrovanie, deň pracovného pokoja

9:00

Sv. liturgia + svätenie vody
Svätenie domov

Sobota
07.01.

Zhromaždenie k svätému a slávnemu Pánovmu prorokovi, predchodcovi a krstiteľovi Jánovi

 

Nedeľa
08.01.

Nedeľa po Bohozjavení
Náš prep. otec Juraj Chozebita

9:30

Sv. liturgia

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Humenné - Sopkovce

 


Pondelok
19.12.

Svätý mučeník Bonifác

Utorok
20.12.

Svätý hieromučeník Ignác Bohonositeľ

Predsviatok Narodenia

Streda
21.12.

Svätá mučenica Juliána

Predsviatok Narodenia

16:30
17:00

Spoveď
Sv. liturgia slovenská
† Jozef Závacký (týždňová)
panychída

Štvrtok
22.12.

Svätá veľkomučenica Anastázia

Predsviatok Narodenia

Piatok
23.12.

Desiati svätí mučeníci z Kréty

Predsviatok Narodenia

Zdržanlivosť od mäsa

 

Sobota
24.12.

Predvečer Narodenia Pána

Zdržanlivosť od mäsa

8:00

20:00

Sv. liturgia

Veľké povečerie s lítiou

Nedeľa
25.12.

Narodenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa
Ježiša Krista

Myrovanie

9:30

Sv. liturgia (BAZ)

Pondelok
26.12.

Zhromaždenie k presvätej Bohorodičke
Prikázaný sviatok
Deň pracovného pokoja

9:30

Sv. liturgia

Utorok
27.12.

Svätý ap., prvomuč. a archidiakon Štefan

17:00

Sv. liturgia

Liturgický program na týždeň od 12.12. do 18.12.2016

SOPKOVCE


Pondelok
12.12.

Náš prepodobný otec Spiridon Divotvorca, trimituntský biskup

 

Utorok
13.12.

Svätí mučeníci Eustratios, Auxencius, Eugen, Mardarios a Orest

 

Streda
14.12.

Svätí mučeníci Tyrsos, Leukios, Filemon, Apollónios a Kallinik

16:30

17:00

Moleben pred Narodením
Sv. liturgia

Štvrtok
15.12.

Svätý hieromučeník Eleuterios

Piatok
16.12.

Svätý prorok Aggeus

Zdržanlivosť od mäsa

 

Sobota
17.12.

Svätý prorok Daniel
Traja svätí mládenci Ananiáš,
Azariáš a Mízael

 

Nedeľa
18.12.

Nedeľa
svätých otcov

9:30

Sv. liturgia

Liturgický program na týždeň od 05.12. do 11.12.2016

Sopkovce


Pondelok
05.12.

Náš prepodobný a bohonositeľský otec Sáva Posvätený

 

Utorok
06.12.

Náš otec svätý Mikuláš Divotvorca, arcibiskup
lykijskej Myry

17:00

Sv. liturgia

Streda
07.12.

Náš otec svätý Ambróz, milánsky biskup

 

Štvrtok
08.12.

Počatie Presvätej Bohorodičky
svätou Annou

Prikázaný sviatok
Myrovanie

17:00

Sv. liturgia

Piatok
09.12.

Náš prepodobný otec Patapios

Zdržanlivosť od mäsa

 

Sobota
10.12.

Svätí mučeníci Ménas,
Hermogenés a Eugraf

 

Nedeľa
11.12.

Nedeľa sv. Praotcov

9:30

Sv. liturgia

Liturgický program na týždeň od 28.11. do 04.12.2016

Sopkovce

Pondelok
28.11.

Prepodobný mučeník Štefan Nový

Utorok
29.11.

Svätý mučeník Paramon

Streda
30.11.

Svätý a znamenitý apoštol
Andrej Prvopovolaný

15:00
17:00

Spoveď
Sv. liturgia

Štvrtok
01.12.

Svätý prorok Nahum

Piatok
02.12.

Svätý prorok Habakuk

  1. piatok mesiaca

Zdržanlivosť od mäsa

 

Sobota
03.12.

Svätý prorok Sofoniáš

 

Nedeľa
04.12.

29. nedeľa po Päťdesiatnici

9:00

Sv. liturgia